8. Орієнтований перелік питань підсумкового контролю icon

8. Орієнтований перелік питань підсумкового контролю


Название8. Орієнтований перелік питань підсумкового контролю
Размер7.53 Kb.
ТипЗакон

8. Орієнтований перелік питань підсумкового контролю


 1. Предмет, об’єкт, метод і задачі статистики. Організація державної статистики в Україні.

 2. Категорії статистики (сукупність, ознака, варіація, показник, система показників).

 3. Статистичне спостереження (завдання, етапи проведення, інструментарій, форми, види та засоби).

 4. Програмно-методологічні та організаційні питання статистичного спостереження.

 5. Помилки статистичного спостереження та їх класифікація. Арифметичний та логічний контроль статистичних даних.

 6. Організація статистичної звітності на підприємстві (класифікація та реквізити форм звітності).

 7. Зведення і групування статистичних даних (підмет, присудок, класифікація, рід розподілу, варіант, частота, щільність розподілу).

 8. Статистична таблиця (макет, підмет, присудок, правила побудови, класифікація, атрибути).

 9. Статистичний графік (сутність, задачі, елементи, класифікація).

 10. Абсолютні та відносні величини (сутність, призначення, класифікація, умови використання, визначення, одиниці виміру).

 11. Середні величини (сутність, призначення, класифікація, умови використання, визначення, одиниці виміру).

 12. Мода і медіана (сутність, призначення, властивості, визначення в дискретних та інтервальних рядах, графічний метод визначення, одиниці виміру).

 13. Показники варіації (сутність, призначення, властивості, класифікація, умови використання, визначення, одиниці виміру).

 14. Дисперсія (сутність, призначення, властивості, класифікація, умови використання, визначення, одиниці виміру).

 15. Середнє квадратичне відхилення (сутність, призначення, властивості, класифікація, умови використання, одиниці виміру).

 16. Закон нормального розподілу. Крива нормального розподілу та її властивості.

 17. Вибіркове спостереження (сутність, переваги, етапи, задачі, призначення, класифікація, умови використання, генеральна та вибіркова сукупність, одиниці виміру).

 18. Поняття вибірки та її види. Похибка вибірки та її види.

 19. Ряди динаміки (сутність, призначення, правила побудови, класифікація, рівень ряду динаміки та його властивості, ланцюгові та базисні показники динаміки, одиниці виміру).

 20. Сезонні коливання. Індекс сезонності. (сутність, призначення, умови використання, визначення, одиниці виміру).

 21. Індекси (сутність, призначення, правила побудови, індексована величина, вага, пункт, взаємозв’язок, класифікація, визначення, одиниці виміру,).

 22. Індивідуальні та зведені індекси (правила побудови, структура, базисно-зважена система індексів Ласпереса і поточно-зважена система індексів Пааше).

 23. Індекси змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень (сутність, призначення, умови використання, визначення, взаємозв’язок, одиниці виміру).

 24. Статистичні методи вимірювання зв’язку (сутність, призначення, види зв’язків).

 25. Кореляційний і регресійний зв’язок (сутність, етапи, вимоги до сукупності, визначення, одиниці виміру).

 26. Система національних рахунків (методологія, принципи побудови, класифікація, поняття рахунку, макроекономічні показники).

 27. Статистика населення (категорії населення, перепис населення, показники населення, зайнятості та безробіття).

 28. Статистика праці (показники робочої сили, трудових ресурсів, фонду робочого часу, ринку праці, продуктивності і оплати праці).

 29. Статистика національного багатства (показники національного майна, природних ресурсів, науки, інвестицій і капітальних вкладень).

 30. Статистика продукції в окремих галузях економіки (показники промисловості, сільського господарства, будівництва, матеріально-технічного забезпечення, торгівлі, заготівель, транспорту та зв’язку).

 31. Статистика собівартості та цін (показники витрат на виробництво, рівня і динаміки інфляції).

 32. Статистика фінансів (показники бюджетної системи, кредиту, страхування, банків, фондової біржі, фінансового стану підприємства).

 33. Статистика рівня життя населення (показники доходів, споживання, життєвих умов, ринку житла, здоров’я, освіти, культури, мистецтва, політичного і суспільного життя).

Похожие:

8. Орієнтований перелік питань підсумкового контролю icon8. Орієнтований перелік питань підсумкового контролю
Предмет, об’єкт, метод і задачі статистики. Організація державної статистики в Україні
8. Орієнтований перелік питань підсумкового контролю iconПерелік питань для підготовки студентів стоматологічного факультету до підсумкового модульного контролю

8. Орієнтований перелік питань підсумкового контролю iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового контролю модулю «епідеміологія»
Основні етапи розвитку епідеміології (Д. Самойлович, Д. К. Заболотний, Л. В. Громашевський, В. Д. Беляков)
8. Орієнтований перелік питань підсумкового контролю icon7. Перелік питань до підсумкового модульного контролю. Змістовий модуль Введення в інфектологію. Інфекційні хвороби з фекально- оральним механізмом передавання
Поняття "інфекція", "інфекційний процес", "інфекційна хвороба". Особливості інфекційних хвороб
8. Орієнтований перелік питань підсумкового контролю iconПерелік питань для проведення підсумкового модульного контролю цитологія. Загальна та порівняльна ембріологія
Поверхневий комплекс клітини. Мембрана, надмембранний і підмембранний компоненти. Їх будова та функції. Міжклітинні контакти, їх...
8. Орієнтований перелік питань підсумкового контролю iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю з фтизіарії на IV курсі медичного та педіатричного факультетів модуль «Фтизіатрія» Змістовий модуль Загальні питання фтизіатрії
Значення праць Гіппократа, Авіценни, Р. Лаеннека, Р. Коха у вивчення туберкульозу
8. Орієнтований перелік питань підсумкового контролю iconБанк питань до підсумкового модульного контролю з психіатрії (модуль1)
Відсутність спогадів про події, що передували хворобливому станові, називається
8. Орієнтований перелік питань підсумкового контролю iconПерелік практичної підготовки студентів для підсумкового модульного контролю з фтизіарії на IV курсі медичного та педіатричного факультетів модуль «Фтизіатрія»
Обстеження хворого на туберкульоз органів дихання. Збирати анамнез і проводити клінічне дослідження хворих на туберкульоз
8. Орієнтований перелік питань підсумкового контролю iconПідсумкового контролю студентів 4 курсу ікс на 2012/2013 н р

8. Орієнтований перелік питань підсумкового контролю iconПідсумкового контролю студентів 5 курсу ікс на 2012/2013 н р

8. Орієнтований перелік питань підсумкового контролю iconПідсумкового контролю студентів 2 курсу ікс на 2012/2013 н р

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы