Автоматизація процесу призначення ip-адрес вузлам мережі (dhcp) icon

Автоматизація процесу призначення ip-адрес вузлам мережі (dhcp)


Скачать 115.69 Kb.
НазваниеАвтоматизація процесу призначення ip-адрес вузлам мережі (dhcp)
Дата публикации11.07.2013
Размер115.69 Kb.
ТипДокументы

Мережі ЕОМ

 1. Автоматизація процесу призначення IP–адрес вузлам мережі (DHCP).

 2. Відображення символьних адрес IP–адреси: служба DNS.

 3. Відображення фізичних адрес на IP–адреси: протоколи ARP.

 4. Засоби з’єднання локальних мереж.

 5. Комп’ютерні мережі, як засіб об’єднання різних пристроїв ОТ. Класифікація .

 6. Конкурентний метод доступу до каналу зв’язку. Поняття колізії.

 7. Локалізація трафіка та ізоляція мереж.

 8. Маркерний метод доступу до каналу зв’язку

 9. Маршрутизатор. Міжмережеве об’єднання через маршрутизатор

 10. Маршрутизація за допомогою ip-адрес.

 11. Маршрутизація у мережах із складною топологією

 12. Мережевий рівень і модель OSI. Функції мережевого рівня.

 13. Мережеві топології.

 14. Методи доступу до каналу зв’язку.

 15. Смуга пропускання і пропускна здатність..

 16. Волоконно-оптичний кабель. Конструкція кабелю.

 17. Кабель вита пара. Категорії кабелю вита пара.

 18. Повторювачі, мости і комутатори Ethernet-мереж..

 19. Погодження про спеціальні адреси: broadcast, multicast, loopback.

 20. Протоколи канального рівня.

 21. Поділ канального рівня на два підрівні.

 22. Принципи фізичної реалізації передачі та прийому сигналів в локальній мережі (коди NRZ та “Манчестер – ІІ”)

 23. Провідні та безпровідні лінії зв’язку.

 24. Протоколи обміну маршрутною інформацією.

 25. Особливості організації канального рівня Fast Ethernet.

 26. Протоколи обміну маршрутною інформацією.

 27. Стандарти IEEE 802.3 Ethernet та IEEE 802.5 Token-Ring.

 28. Структура стеку протоколів TCP/IP.

 29. Типи адрес: фізична (MAC-адреса), мережева (ip-адреса) та символьна (DNS-ім’я).

 30. Три основних класи IP-адрес.

 31. Особливості функціонування протоколу ІР

 32. Фрагментація IP-пакетів .

 33. Формат IP-пакету.

ОС

 1. Багатофункціональний конвеєр з множинними шляхами.

 2. Важливі класифікаційні ознаки паралельних обчислювальних систем.

 3. Векторно-конвеєрні обчислювальні системи.

 4. Динамічні топології обчислювальних систем.

 5. Загальні вимоги до сучасних обчислювальних машин.

 6. Загальні принципи організації прискорення роботи обчислювальних систем.

 7. Класифікація конвеєрів.

 8. Класифікація обчислювальних систем Енслоу.

 9. Класифікація обчислювальних систем по Фліну.

 10. Класифікація обчислювальних систем у відповідності до критерію сумісності виконання функцій обладнання пристроїв системи.

 11. Конвеєризація та паралелізм.

 12. Конвеєрні обчислювальні системи.

 13. Конфлікти в конвеєрних обчислювальних систем.

 14. Машини потоків даних.

 15. Паралельні обчислювальні системи.

 16. Показники продуктивності ОС та ефективність паралельних обчислень кластерних ВС.

 17. Способи адресації векторів та реалізації векторних команд.

 18. Статистичні топології обчислювальних систем.

 19. Структура конвеєра.

 20. Топології обчислювальних систем.ПТЦА
 1. В чому сутність проблеми мінімізації перемикальних функцій? Навести відомі методи мінімізації. Охарактеризувати основні етапи мінімізації перемикальних функцій одним з відомих методів

 2. ^

  Виконайте додавання двійкових чисел Z = X+Y (де |X|<0, |Y|<0), якщо X = – 00,01101, Y = – 00,10011. Проаналізуйте знак результату


 3. Виконайте етап структурного синтезу автомату Мура, що полягає в отриманні функцій Y2 та Т1, за заданим графом автомата:

 1. Виконайте абстрактний синтез автомата Мілі, що полягає в отриманні графу автомату, за заданою ЛСА: . Побудуйте таблиці переходів та виходів автомату.

 2. Знайдіть мінімальну форму заперечення перемикальної функції у=(а, в, с, d), якщо її ДДНФ має вигляд: Побудуйте комбінаційну схему у елементному базисі І-НЕ, І. Визначить складність схеми за Квайном.

 3. Знайдіть МДНФ перемикальної функції F = (x4, x3, x2, x1) за допомогою діаграми Вейча, якщо функція задана ДДНФ: Виконайте синтез комбінаційної схеми у елементному базисі І, АБО. Визначить складність схеми за Квайном.

 4. Знайдіть мінімальну форму перемикальної функції у=(а, в, с, d), якщо її ДДНФ має вигляд: Побудуйте комбінаційну схему у елементному базисі І-НЕ. Визначить складність схеми за Квайном.

 5. Виконайте мінімізацію заперечення перемикальної функції у = (а, в, с) методом Квайна, якщо її ДДНФ має вигляд: Виконайте синтез комбінаційної схеми у елементному базисі І, АБО-НЕ. Визначить складність схеми за Квайном.

 6. Виконати мінімізацію перемикальної функції методом Квайна .

 7. Подайте десяткове число Х= – 54,398 у двійковій системі числення із точністю до 10-го розряду після коми і поданням значення знакового розряду.

 8. Довести чи є функціонально повною система з двох функції АБО та ВИКЛЮЧНЕ АБО.

 9. Довести чи є функціонально повною система з двох функції І-НЕ та АБО.

 10. За допомогою логічних елементів І, АБО, НЕ побудувати комбінаційну схему для виразу .
 11. Нарисуйте узагальнену структурну схему керуючого автомата. Напишіть вирази, що визначають закон функціонування автоматів Мілі і Мура. У чому відмінність автоматів Мілі і Мура?


 12. Охарактеризуйте основні етапи проектування цифрового автомата. Як

 13. здійснюється розмітка станів автомата для автоматів Мілі та Мура? Як побудувати граф автомата?

 14. Охарактеризуйте основні етапи синтезу комбінаційних схем. Як визначити складність і швидкодію комбінаційних схем?

 15. Побудувати комбінаційну схему у елементному базисі 3І-НЕ для функції, яка задана у вигляді ДДНФ .

 16. Побудувати комбінаційну схему, використовуючи логічні елементи 3І-НЕ, для перемикальної функції що записана в операторній формі .

 17. Скільки термів містить МДНФ перемикальної функції, що задана у вигляді .

 18. Скільки тригерів необхідно для побудови цифрового автомату, що має 14 станів?

 19. Спростити вираз .

 20. Сформулювати визначення перемикальної функції, логічного елементу та комбінаційної схеми. Наведіть приклади.
 21. Сформулюйте визначення ДДНФ та ДКНФ перемикальної функції. Як отримати операторну форму запису перемикальної функції у заданому елементному базисі. Наведіть приклад.

 22. ^

  Сформулюйте правило перетворення від’ємних і додатних чисел у прямий зворотний та доповнювальний коди?

 23. Як реалізується операція віднімання в цифрових машинах. Навести приклади, як за допомогою модифікованого коду визначити правильний знак результату.


 24. Синтезувати операційну схему для обчислення значення функції , якщо її аргументами є правильні дроби , та . Розрядність дробів n=5, з урахуванням знакового розряду. Виконати логічне моделювання роботи пристрою за допомогою цифрової діаграми із довільними значеннями операндів. D=A(B-1)+0,5C


^

ЦЕОМ

 1. Вкажіть послідовність етапів виконання у процесорі команд основної групи (команд перетворення інформації).


 2. Вкажіть послідовність етапів виконання у процесорі команди безумовного переходу.

 3. Вкажіть послідовність етапів виконання у процесорі команди безумовного виклику підпрограми.

 4. Вкажіть послідовність етапів виконання у процесорі команди безумовного повернення із підпрограми.

 5. Вкажіть послідовність етапів обслуговування зовнішнього переривання процесором.

 6. Визначити призначення БМК у ЕОМ, навести класифікації БМК. Поясніть, що розуміють під принципом мікропрограмного керування.

 7. Навести класифікацію БМК з точки зору забезпечення тривалості виконання мікрооперацій. Навести недоліки і переваги кожного із способів.

 8. Наведіть загальну класифікацію способів адресації операндів. На прикладі поясніть принцип реалізації прямої та непрямої адресації без застосування регістрів загального призначення.

 9. Наведіть внутрішню структуру процесору. Поясніть принцип мікропроограмного управління. Як виконуються команди в ЕОМ за таким принципом.

 10. Наведіть структуру і функціональне призначення СУСЗ. Яким чином можна керувати записом інформації в RM?

 11. Наведіть порівняльну характеристику АЛП з розподіленою та зосередженою логікою. Приведіть етапи побудови АЛП із розподіленою логікою.

 12. Надати спрощену структуру блоку мікропрограмного керування.

 13. Надати структуру арифметико-логічного блоку з двоспрямованою магістраллю.

 14. Охарактеризуйте основні способи множення чисел. Опишіть загальний склад устаткування, необхідний для реалізації операції множення в ЕОМ.

 15. Охарактеризуйте реалізацію операцій з пам’яттю у системах із розділеними шинами адреси та даних. Наведіть мікроалгоритми виконання операцій читання та запису, та часові діаграми.

 16. Охарактеризуйте етапи виконання команд в ЕОМ, приведіть мікроалгоритми їх реалізації.

 17. Поясніть принцип мікропрограмного керування. Поясніть поняття системи команд високого рівня (Ассемблера) і системи мікрокоманд низького рівня (микроассемблера).

 18. Приведіть структуру і функціональне призначення БОД. Приведіть структуру мікрокоманди для БОД і функціональне призначення керуючих сигналів для БОД.

 19. Приведіть структуру БОД. Які мікрооперації реалізуються в АЛУ. Як задати в мікропрограмі початкові значення в регістрах АЛУ.

 20. Приведіть структуру БОД. Які мікрооперації реалізує СУСЗ. Як сформувати і запам'ятати ознаки результату?

 21. Приведіть загальну структуру БМУ в обчислювальній системі. Опишіть функціональне призначення кожного елемента. Опишіть структуру мікрокоманди для БМУ. Опишіть усі можливі способи формування адреси наступної мікрокоманди.

 22. Приведіть структуру БОД. Які мнемоніки логічних умов використовують у мікрокомандах ФАМ? За допомогою якої директиви здійснюють підключення сигналів до входів L1 – L6 мультиплексора?

 23. Приведіть структуру БОД. Як СУСЗ формує сигнал логічної умови, як його перевірити в БОД? Які сигнали можна підключити до входів L1 – L6 мультиплексора умов?

 24. Поясніть функціональне призначення та принцип реалізації стеку у пам’яті. Наведіть приклад мікроалгоритмів для реалізації команди безумовного переходу із застосуванням стеку та без застосування стеку (пряма адресація операндів).

 25. Приведіть структуру БОД. Які мікрооперації реалізуються в АЛУ. Як задати в мікропрограмі початкові значення в регістрах АЛУ.

 26. Що таке мікроалгоритм, мікропрограма, мікрооперація і мікрокоманда?

 27. Для БОД з 16-розрядним СОЗУ розробіть мікроалгоритм та мікропрограму у кодах мікроасемблера для обчислення заданого арифметичного виразу. R11 := R11 – R8 – 1, де R11 = 1b0dh, R8 = 1a7dh

 28. Надати структуру блоку розподіленого контролера переривань (БКП).

 29. Надати часову діаграму та алгоритм циклу «читання-модифікація-запис» для системи з об’єднаними шинами адреси та даних. Опишіть керуючі сигнали для роботи з пам'яттю. Надати функціональну схему, що зображує процес обміну даними між процесором та пам’яттю.

 30. Приведіть алгоритми та часові діаграми циклів запису і зчитування інформації з ОП для системи із розділеною ША і ШД. Опишіть керуючі сигнали для роботи з пам'яттю. Надати функціональну схему, що зображує процес обміну даними між процесором та пам’яттю.

 31. Розробити модуль пам’яті, що має ємність 2m2 × n (n — розрядність даних) для системи із розподіленими шинами адреси і даних. Шина адреси системи має m+ m2 розрядів.

 32. Побудувати функціональну схему модуля ПЗУ, об’ємом 512 К байт, для системи з розділеними шинами адреси та даних, якщо адресний простір системи складає 2М, а ширина вибірки – 4 байти. Забезпечити зчитування даних з пам’яті словами та байтами.

 33. Для мультипроцесорної системи з розділеною/суміщеною глобальною магістраллю розробити інтерфейси двох зовнішніх пристроїв для вводу/виводу даних, адреси портів уключити у загальний адресний простір ОП. Розробити селектори адреси. А(ЗП1)= 0^ ААFH; А(ЗП2)= 0FЕEH; (адреси РС та РД відрізняються 4 розрядом).

 34. Розробити структуру зони β2 формування керуючих сигналів БМК для реалізації заданого мікроалгоритму з максимальною бистродією:
  H (Y1Y2Y3)Y1Y2(Y4Y2Y1)Y3(Y5Y1)(Y2Y6Y5)Y4Y2K.

 35. Розробити структуру БМУ і карту програмування ПМК для заданого мікроалгоритма: . Вихідні дані:

Спосіб адресації мікрокоманд –

примусовий;

Структура ПМК –

двомірна;

Емність ПМК –

64 слова;

Спосіб мікропрограмування –

горизонтальний;

Тривалість керуючих сигналів –

t(y1) = 1 такт; t(y2) = 4 такти;

Початкова адреса мікропрограми –

5(10);

Забезпечити контроль слова МК на парність.
 1. Розробити схему БМУ для управління пристроєм обчислення добутку. Розробити карту настроювання БМУ. Вихідні дані:

Спосіб адресації мікрокоманд –

примусовий;

Емність ПМК –

64 слова;

Спосіб мікропрограмування –

комбінований;

Тривалість управляючих сигналів підсумовування –

t(y)=2 такти;

Початкова адреса мікропрограми –

11(10);Схемотехніка


frame1

frame2


3. Запишіть вихідні коди регістра.

frame3

frame4

frame5


frame6 1. Дайте визначення зсуву? Назвіть основні види зсувів.

 2. Дайте визначення лічильника.

 3. Дайте визначення регістра.

 4. Дайте визначення суматора.

 5. Назвіть області застосування дешифраторів і шифраторів.

 6. Назвіть області застосування мультиплексорів та демультиплексорів.

 7. Назвіть переваги синхронних тригерів порівняно з асинхронними.

 8. Поясніть призначення компараторів.

 9. Сформуйте необхідну кількість контрольних бітів для контролю за непарністю заданої інформації. А= 100110011010001101100111

 10. Укажіть відмінності тригерів типів RS, JK, D і Т.Похожие:

Автоматизація процесу призначення ip-адрес вузлам мережі (dhcp) iconАвтоматизація процесу призначення ip-адрес вузлам мережі (dhcp)
Принципи фізичної реалізації передачі та прийому сигналів в локальній мережі (коди nrz та “Манчестер – іі”)
Автоматизація процесу призначення ip-адрес вузлам мережі (dhcp) iconВизначення І призначення комп’ютерних мереж
Комп'ютерна мережа — сукупність взаємозв'язаних (через канали передавання даних) комп'ютерів, які забезпечують користувачів засобами...
Автоматизація процесу призначення ip-адрес вузлам мережі (dhcp) iconТема : Робота з протоколом тср/ІР
Мета роботи (дидактична): мати уявлення про сімейство протоколів тср / ip, його призначення, склад та налаштування. Здійснити необхідні...
Автоматизація процесу призначення ip-адрес вузлам мережі (dhcp) icon«Сучасні інформаційні технології навчання»
Призначення пристроїв пк (призначення, структура І класифікація технічних засобів інформаційних систем)
Автоматизація процесу призначення ip-адрес вузлам мережі (dhcp) iconТема 10. Центральний банк І його роль в економіці 10 Призначення, статус та основи організації центрального банку
Головне призначення ЦБ це управління грошовим оборотом з метою забезпечення неінфляційного розвитку економіки
Автоматизація процесу призначення ip-адрес вузлам мережі (dhcp) iconЗадачі з термодинаміки І теплотехніки для вступного тестування до іфнтунг у 2009 Р
Робота процесу; б зміна внутрішньої енергії; в приріст ентальпії; г зміну ентропії; д теплоту процесу
Автоматизація процесу призначення ip-адрес вузлам мережі (dhcp) iconПитання для державного іспиту з кримінального процесу
...
Автоматизація процесу призначення ip-адрес вузлам мережі (dhcp) iconПобудова локальної комп’ютерної мережі
Вивчити принципи побудови локальних комп’ютерних мереж на основі комутаторів Fast Ethernet, отримати практичні навики по налаштуванню...
Автоматизація процесу призначення ip-адрес вузлам мережі (dhcp) iconПро затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів,
Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів...
Автоматизація процесу призначення ip-адрес вузлам мережі (dhcp) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології
Практична психологія» та положень «Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті», «Про європейську...
Автоматизація процесу призначення ip-адрес вузлам мережі (dhcp) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології
Практична психологія» та положень «Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті», «Про європейську...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы