Департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “податкова система” icon

Департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “податкова система”


Скачать 331.83 Kb.
НазваниеДепартамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “податкова система”
Дата публикации01.08.2013
Размер331.83 Kb.
ТипДокументы


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


ДЕПАРТАМЕНТ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АПВ ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ


НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР АГРАРНОЇ ОСВІТИ


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


З ДИСЦИПЛІНИ “ПОДАТКОВА СИСТЕМА”Укладач:

Редько Н.С., викладач Сосницького сільськогосподар­ського технікуму бухгалтерського обліку;

Дмитрик В.В., викладач Шепетівського технікуму Подільського ДАТУРецензенти:

Сюрпіта В.І., викладач ВП НУБіП України

"Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого";

Лісовська Н.В., викладач ВП НУБіП України "Ірпінський економічний коледж";

Рудько О.І., викладач ВП НУБіП України "Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової";

Вановська Л.В., викладач Верхньодніпровського коледжу Дніпропетровського ДАУ;

Заїка Т.І., викладач Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської ДАА;

Гриценко В.Л., викладач Коледжу Сумського НАУ

Коваленко О.В., викладач ВСП "Чигиринський технікум Уманського НУС";

Талько Т.В., викладач ВП НУБіП України “Ірпінський економічний коледж”;

Борковська Г.В., викладач Рівненського державного аграрного коледжуРедактор

Цибенко Н.В.Відповідальна

за випуск


Кураченко Г.М.


1. Діяльність держави в галузі використання податків щодо розробки концепції їх розвитку та принципів організації – це:

1. + Податкова політика

2. Податкова робота

3. Податкова система

4. Податкова служба


2. Обов’язкові платежі фізичних та юридичних осіб до бюджетів, здійснювані у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами країни – це:

1. Об’єкт оподаткування

2 База оподаткування

3. + Податки

4. Ставка податку


3. Сукупність передбачених Податковим кодексом України загально­державних та місцевих податків та зборів – це:

1. Податкова політика

2. Податкова робота

3. + Податкова система

4. Податкова служба


4. Вкажіть, які з перелічених податків відносяться до загально­державних?

1. + Податок на прибуток підприємств

2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

3. Збір за першу реєстрацію транспортних засобів

4. Збір за спеціальне використання води


5. Вкажіть, які з перелічених зборів відносяться до загально­державних:

1. + Збір за спеціальне використання води

2. Туристичний збір

3. Збір за місця для паркування транспортних засобів

4. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності


6. Вкажіть, які з перелічених податків відносяться до місцевих:

1. Податок на прибуток підприємств

2. + Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

3. Податок на додану вартість

4. Акцизний податок


7. Вкажіть, які з перелічених зборів відносяться до місцевих:

1. Збір за спеціальне використання води

2. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

3. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

4. + Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності


8. Сукупність державних органів, які організовують і контролюють надходження податків, зборів і платежів – це:

1. Податкова робота

2. + Податкова служба

3. Податкова система

4. Податкова політика


9. Діяльність держави і платників у процесі нарахування, сплати, зарахування податків, контролю за своєчасністю та повнотою їх надход­ження до бюджету – це:

1. + Податкова робота

2. Податкова служба

3. Податкова система

4. Податкова політика


10. Хто не є суб'єктами податкової роботи в Україні?

1. Верховна Рада

2. + Міністерство аграрної політики та продовольства України

3. Органи податкової служби

4. Платники податків


11. Особи, які мають об'єкти оподаткування або проводять діяльність, що є об'єктом оподаткування, сплачують податки та збори – це:

1. Податкова робота

2. Податкова служба

3. Податкова система

4. + Платники податків


12. Вкажіть обов’язки платників податку:

1. + Сплачувати податки і збори у встановлені строки

2. Представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно

3. Безоплатно отримувати інформацію про податки та збори та норматив­но-правові акти, що їх регулюють

4. Користуватися податковими пільгами за наявності підстав


13. Вкажіть права платників податку:

1. Стати на облік у контролюючих органах

2. Сплачувати податки і збори у встановлені строки

3. Вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів

4. + Користуватися податковими пільгами за наявності підстав


14. Якими контролюючими органами здійснюється податковий контроль?

1. + Органами державної податкової служби

2. Органами Служби безпеки України

3. Міністерством фінансів України

4. Міністерством внутрішніх справ України


15. Які органи уповноважені здійснювати стягнення податкового боргу?

1. + Органи державної податкової служби

2. Органи Служби безпеки України

3. Органи внутрішніх справ України

4. Органи Державного казначейства України


16. Вкажіть платників податку на додану вартість:

1. Власники земельних ділянок, земельних часток та землекористувачі

2. + Будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку

3. Фізичні особи, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи

4. Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України


17. Об'єктом оподаткування ПДВ є:

1. + Операції платників податку з постачання товарів, послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України

2. Прибуток із джерелом походження з України та за її межами

3. Загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід

4. Земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.


18. Вкажіть операції, звільнені від оподаткування ПДВ:

1. + Постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим КМУ

2. Обіг валютних цінностей

3. Виплати у грошовій формі заробітної плати

4. Експорт товарів (супутніх послуг), якщо їх експорт підтверджений митною декларацію


19. Вкажіть операції, що не є об'єктом оподаткування ПДВ:

1. Постачання товарів, послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України

2. Ввезення товарів (супутніх послуг) на митну територію України в митному режимі імпорту

3. + Виплати у грошовій формі заробітної плати

4. Експорт товарів (супутніх послуг), якщо їх експорт підтверджений митною декларацію.


20. Які операції підлягають оподаткуванню ПДВ за нульовою ставкою?

1. Постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим КМУ

2. Постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами

3. Виплати у грошовій формі заробітної плати

4. + Експорт товарів (супутніх послуг), якщо їх експорт підтверджений митною декларацію


21. В яких розмірах встановлена ставка податку на додану вартість Податковим кодексом України?

1. 25%

2. 15%

3. 37,19%

4. + 17% і 0%


22. Як визначається сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до Державного бюджету України?

1. Загальна сума коштів, нарахована платником податку на додану вартість в звітному періоді

2. + Різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду

3. Сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов’язання звітного періоду

4. Прибуток, помножений на ставку податку


23. Сума ПДВ, нарахована платником податку в звітному періоді, – це:

1. Податковий кредит з ПДВ

2. + Податкове зобов’язання з ПДВ

3. База оподаткування ПДВ

4. Сума бюджетного відшкодування з ПДВ


24. Сума, на яку платник ПДВ має право зменшити податкове зобов’язання звітного періоду, – це:

1. + Податковий кредит з ПДВ

2. Податкове зобов’язання з ПДВ

3. Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету

4. Сума бюджетного відшкодування з ПДВ


25. Датою виникнення податкового зобов’язання платника ПДВ є:

1. + Дата зарахування від покупця коштів на банківський рахунок або дата відвантаження платником податку товарів/послуг

2. Дата одержання продукції з виробництва

3. Дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг

4. Дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною


26. Датою виникнення права платника ПДВ на віднесення сум податку до податкового кредиту є:

1. Дата зарахування від покупця коштів на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню

2. Дата відвантаження платником податку товарів, а в разі експорту това-рів – дата оформлення митної декларації

3. Дата одержання продукції з виробництва

4. + Дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг або дата отримання товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною


27. Платниками акцизного податку є:

1. С.-г товаровиробники, у яких частка с.-г. виробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75%

2. Будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку

3. Фізична особа (резидент та нерезидент), яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи

4. + Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України


28. Об'єктами оподаткування при обчисленні сум акцизного податку є операції з:

1. Постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим КМУ

2. Постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами

3. Виплат у грошовій формі заробітної плати

4. + Реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів, ввезення підакцизних товарів на митну територію України


29. При обчисленні акцизного податку із застосуванням адвалорних ставок базою оподаткування акцизним податком є:

1. + Вартість реалізованого товару, виробленого на митній території України, та вартість товарів, що ввозяться на митну територію України

2. Вартість виробленої на митній території України продукції

3. Величина продукції, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму або в інших натуральних показниках

4. Вартість виробленої на митній території України продукції та величина продукції, визначена в натуральних показниках


30. При обчисленні акцизного податку із застосуванням специфічних ставок базою оподаткування є:

1. Вартість реалізованого товару, виробленого на митній території України

2. Вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України

3. + Величина продукції, визначена в натуральних показниках

4. Вартість реалізованого товару виробленого на митній території України, вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України


31. Які товари не належать до підакцизних товарів?

1. Спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво

2. Тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну

3. Нафтопродукти, скраплений газ

4. + Продовольче зерно


32. Податок, що стягується митницею на товари та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України, – це:

1. Акцизний податок

2. + Мито

3. Податок на прибуток

4. Податок на додану вартість


33. Вкажіть платників податку на прибуток з числа резидентів:

1. + Суб’єкти господарювання – юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами

2. С.-г товаровиробники, у яких частка с.-г. виробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75%

3. Фізичні особи-резиденти

4. Фізичні особи-нерезиденти


34. Які доходи враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств?

1. + Дохід від операційної діяльності та інші доходи

2. Суми коштів у частині надміру сплачених податків та зборів

3. Сума попередньої оплати та авансів, отримана в рахунок оплати

4. Сума податку на додану вартість


35. Вкажіть, які доходи включаються до доходів від операційної діяльності при обчисленні об'єкта оподаткування податком на прибуток:

1. + Дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг

2. Доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів

3. Доходи від операцій оренди/лізингу

4. Суми штрафів та/або неустойки чи пені, фактично отримані


36. Вкажіть, які доходи включаються до інших доходів при обчисленні об'єкта оподаткування податком на прибуток:

1. Дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг

2. Дохід банківських установ

3. + Суми штрафів та/або неустойки чи пені, фактично отримані

4. Сума попередньої оплати та авансів, отримана в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг


37. Вкажіть, які доходи не враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток:

1. + Сума попередньої оплати та авансів, отримана в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг

2. Дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг

3. Дохід банківських установ

4. Суми штрафів та/або неустойки чи пені, фактично отримані


38. Датою визнання доходу від реалізації товарів при оподаткуванні податком на прибуток є:

1. + Дата переходу покупцеві права власності на реалізований товар

2. Дата складання акта або іншого документа, якій підтверджує виконання робіт або надання послуг

3. Дата переходу власності на іноземну валюту

4. Дата фактичного надходження штрафів, пені, неустойки


39. Вкажіть, які витрати враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток:

1. Витрати не пов’язані з провадженням господарської діяльності

2. Сума попередньої (авансової) оплати товарів, робіт, послуг

3. + Витрати операційної діяльності та інші витрати

4. Дивіденди

40. Вкажіть, які витрати включаються до витрат операційної діяльності при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток:

1. + Собівартість вироблених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг

2. Витрати, пов’язані з провадженням господарської діяльності

3. Інші витрати звичайної діяльності

4. Фінансові витрати


41. Вкажіть, які витрати не включаються до інших витрат при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток:

1. Адміністративні витрати

2. + Передплата та аванси

3. Витрати на збут

4. Загальновиробничі витрати


42. Вкажіть, які витрати підлягають амортизації:

1. + Витрати на придбання, самостійне виготовлення основних засобів

2. Витрати на утримання основних засобів, що знаходяться на консервації

3. Витрати на ліквідацію основних засобів

4. Витрати на придбання невиробничих основних засобів


43. До об'єктів яких груп основних засобів застосовується метод прискореного зменшення залишкової вартості при нарахуванні амортизації?

1. До 6 (інструменти, прилади, інвентар (меблі))

2. До 3 (будівлі і споруди)

3. + До 4 (машини та обладнання) та 5 (транспортні засоби)

4. До 2 (капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом)


44. На які групи основних засобів амортизація не нараховується?

1. 4 (машини та обладнання)

2. 1(земельні ділянки) та 13( природні ресурси) +

3 3 (будівлі і споруди)

4. 5 (транспортні засоби)


45. Яка основна ставка податку на прибуток за Податковим кодексом?

1. + 16%

2. 7%

3. 37,19%

4. 3,6%


46. Як визначається сума податку на прибуток , що підлягає сплаті до Державного бюджету України?

1. Як загальна сума коштів, нарахована платником податку на додану вартість в звітному періоді

2. Як різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду

3. Як добуток вартості реалізованого товару, виробленого на митній території України, на ставку податку

4. + Як добуток прибутку на ставку податку


47. Вкажіть платників податку на доходи фізичних осіб:

1. + Фізична особа – резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи

2. Юридичні особи, що отримують доходи з джерелом походження з України

3. Платники фіксованого сільськогосподарського податку

4. Фізичні та юридичні особи, власники нерухомого майна


48. Об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб є:

1. Операції з постачання товарів, послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України

2. Прибуток із джерелом походження з України та за її межами

3. + Загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід

4. Операції з реалізації вироблених на території України підакцизних товарів


49. Платниками фіксованого с.-г. податку можуть бути с-г. товаро­виробники, у яких частка с.-г. виробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує:

1. + 75 відсотків

2. 50 відсотків

3. 25 відсотків

4. 100 відсотків


50. Які транспортні засоби оподатковуються збором за першу реєстрацію транспортного засобу?

1. Мопеди

2. + Легкові і вантажні автомобілі

3. Велосипеди

4. Машини і механізми для сільськогосподарських робіт


51. До податкових агентів зі сплати екологічного податку належать суб'єкти господарювання, які:

1. + Здійснюють оптову та роздрібну торгівлю паливом

2. Здійснюють добування різних видів палива

3. Здійснюють використання палива під час господарської діяльності

4. Здійснюють використання ядерного палива


52. Ставки збору за спеціальне використання лісових ресурсів застосовуються з врахуванням розподілу лісів за:

1. 5 поясами

2. 4 поясами

3. + 2 поясами

4. 3 поясами


53. До страхувальників – платників Єдиного соціального внеску – належать особи:

1. + Роботодавці, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору

2. Батьки – вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення

3. Працівники – громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які працюють на умовах трудового договору

4. Фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами


54. Вкажіть, на які виплати не нараховується Єдиний соціальний внесок:

1. На оплату найманих працівників

2. На винагороду фізичній особі за виконання робіт за цивільно-правовим договором

3. + На суму відшкодування витрат на відрядження

4. На допомогу з тимчасової непрацездатності

55. В яких розмірах здійснюється сплата фіксованого сільськогосподар­ського податку у третьому кварталі?

1. 10%

2. 20%

3. 30%

4. + 50%


56. Податковий кодекс України – це:

1. + Документ, що регулює відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів

2. Діяльність держави з питань оподаткування

3. Сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів

4. Документ, що регулює відносини з питань митної справи


57. Яке мито нараховується на товари та інші предмети при їх ввезенні на митну територію України?

1. Вивізне

2. + Ввізне

3. Спеціальне

4. Антидемпінгове


58. За понадлімітне використання води плата за воду:

1. Не стягується

2. Стягується за умови надання заяви до податкових органів

3. + Сплачується у п’ятикратному розмірі за обсяг використаної води понад ліміт з прибутку, що залишається

4. Сплачується у п’ятикратному розмірі та включається у витрати виробництва водокористувача


59. Яке мито застосовується як засіб захисту українських виробників?

1. Вивізне

2. + Спеціальне

3. Ввізне

4. Антидемпінгове

60. Яке мито застосовується у разі вивезення за межі митної території України товарів за ціною, істотно нижчою за ціни інших експортерів подібних товарів?

1. Вивізне

2. Ввізне

3. Спеціальне

4. + Антидемпінгове


61. Мито нараховується:

1. Органами Державної податкової служби

2. Платниками мита

3. + Митними органами України

4. Міністерством фінансів України


62. Об’єктом оподаткування при обчисленні податку на прибуток є:

1. Загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід

2. + Прибуток

3. Операції з постачання товарів

4. Операції з реалізації підакцизних товарів


63. Які особи притягуються до відповідальності за вчинення правопорушень з питань оподаткування?

1. Фізичні особи – неплатники податків

2. Посадові особи органів Державної податкової служби

3. + Платники податків, податкові агенти та їх посадові особи

4. Наймані працівники


64. Які є види відповідальності за порушення законів з питань оподаткування?

1. Особиста, моральна, кримінальна

2. + Фінансова, адміністративна, кримінальна

3. Податкова, моральна, фінансова

4. Моральна, адміністративна, особиста


65. Якою вважається перевірка, що проводиться у приміщенні органу ДПС виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях платника податку?

1. Документальною виїзною

2. Документальною невиїзною

3. Фактичною

4. + Камеральною


66. Який порядок включення ПДВ у відпускну ціну продукції, робіт, послуг?

1. + (Собівартість виробленої продукції + прибуток) × на ставку податку

2. Собівартість виробленої продукції × на ставку податку

3. Виручку від реалізації × на ставку податку

4. Прибуток × на ставку податку


67. Податкова накладна виписується:

1. Покупцем у двох примірниках

2. + У двох примірниках у день виникнення податкового зобов’язання продавця

3. Покупцем і продавцем

4. Представником Державної податкової служби

68. Вкажіть, на підставі якого документа у покупця виникає право на податковий кредит:

1. + Податкової накладної, виданої продавцем на вимогу покупця

2. Товарно-транспортної накладної

3. Рахунка-фактури

4. Платіжного доручення


69. Вкажіть, на підставі якого документа при продажу товарів виникає податкове зобов’язання з ПДВ:

1. Товарно-транспортної накладної

2. + Податкової накладної

3. Рахунка-фактури

4. Платіжного доручення


70. Яка податкова декларація з ПДВ оформлюється сільськогосподар­ськими підприємствами, що обрали спеціальний режим оподаткування?

1. Податкова декларація з податку на додану вартість

2. + Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена)

3. Податкова декларація з податку на додану вартість (спеціальна)

4. Податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства)


71. Що є базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб у формі заробітної плати?

1. + Нарахована заробітна плата, зменшена на суму Єдиного соціального внеску, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності

2. Загальна сума нарахованої заробітної плати

3. Нарахована заробітна плата, зменшена на суму Єдиного соціального внеску

4. Нарахована заробітна плата, зменшена на суму податкової соціальної пільги за її наявності


72. Що є базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі?

1. Вартість доходу, розрахована за звичайними цінами

2. + Вартість доходу, розрахована за звичайними цінами, помно­же­на на коефіцієнт

3. Вартість доходу, розрахована за собівартістю

4. Вартість доходу, розрахована за собівартістю та помножена на коефіцієнт


73. Яка ставка податку на доходи фізичних осіб застосовується з суми, що перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати?

1. 15%

2. + 17%

3. 5%

4. 10%


74.За яких умов платник податку на доходи фізичних осіб має право на податкову соціальну пільгу?

1. Якщо дохід не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року

2. + Якщо дохід не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного року, помноженого на 1,4 та округленого до 10 грн

3. Якщо дохід не перевищує суми 10-місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року

4. Якщо дохід не перевищує суми 15-місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року


75. В якому розмірі встановлена загальна податкова соціальна пільга?

1. + 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня звітного податкового року

2. 150% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня звітного податкового року

3. 200% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня звітного податкового року

4. 100% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня звітного податкового року


76. В якому розмірі встановлена податкова соціальна пільга для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років?

1. 120% суми загальної пільги – у розрахунку на кожну таку дитину

2. + 100% суми загальної пільги – у розрахунку на кожну таку дитину

3. 150% суми загальної пільги – у розрахунку на кожну таку дитину

4. 200% суми загальної пільги – у розрахунку на кожну таку дитину


77. В якому розмірі встановлена податкова соціальна пільга для платника податку, який є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником?

1. + 150% суми загальної пільги у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років

2. 120% суми загальної пільги у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років

3. 200% суми загальної пільги у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років

4. 100% суми загальної пільги у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років


78. Розмір Єдиного соціального внеску для страхувальників встановлю­ється:

1. Залежно від розміру оподатковуваного доходу

2. Залежно від кількості працюючих

3. Відповідно до розміру підприємства

4. + Відповідно до класів професійного ризику виробництва


79. Вкажіть строки сплати податку на доходи фізичних осіб:

1. + Сплачується до бюджету під час виплати оподаткову­ваного доходу

2. Протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу

3. Протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання Податкового розрахунку

4. Протягом 30 календарних днів після закінчення звітного кварталу


80. Що є об’єктом оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком?

1. + Площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду

2. Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь та земель водного фонду

3. Дохід сільськогосподарських підприємств

4. Прибуток


81. Який порядок сплати фіксованого сільськогосподарського податку?

1. Щороку до 1 лютого поточного року

2. Поквартально протягом 30 календарних днів у розмірі квартальної суми

3. + Щомісяця протягом 30 календарних днів у розмірі третини квартальної суми

4. Щомісяця рівними частинами


82. Які встановлені строки подачі декларації з фіксованого сільсько­господарського податку?

1. Щомісяця

2. Поквартально

3. По закінченні року

4. + На початку року станом на 1 січня до 20 лютого


83. В якому документі продавець реєструє виписані податкові накладні?

1. Реєстрі отриманих податкових накладних

2. + Реєстрі виданих податкових накладних

3. Реєстрі операцій за розрахунками з постачальниками і підрядниками

4. Реєстрі документів по реалізації товарів, робіт, послуг, виробничих запасів


84. Вкажіть, платниками яких податків є платники фіксованого сільськогосподарського податку?

1. Податку на прибуток підприємств

2. Земельного податку

3. Збору за спеціальне використання води

4. + Збору за першу реєстрацію транспортного засобу


85. Як визначається база оподаткування збором за першу реєстрацію транспортних засобів для колісних транспортних засобів?

1. За об'ємом циліндрів двигуна в куб. сантиметрах

2. За потужністю двигуна в кВт

3. За довжиною корпусу судна в сантиметрах

4. + За об'ємом циліндрів двигуна в куб. сантиметрах; за потужністю двигуна в кВт


86. Як визначити суму збору за першу реєстрацію транспортних засобів?

1. + Як добуток відповідної бази оподаткування, ставки збору та відповідного коефіцієнта

2. Як добуток відповідної бази оподаткування та ставки збору

3. Як добуток відповідної бази оподаткування та відповідного коефіцієнта

4. Як добуток вартості транспортного засобу, ставки збору та відповідного коефіцієнта


87. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є:

1. Квартал

2. + Календарний рік

3. Місяць

4. Квартал і місяць


88. Які встановлені строки подачі декларації для платників плати за землю (крім фізичних осіб)?

1. До 1 квітня поточного року

2. До 1 січня поточного року

3. + До 20 лютого поточного року

4. До 1 червня поточного року

89. Хто здійснює нарахування фізичним особам сум податку на землю?

1. + Органи державної податкової служби

2. Фізичні особи самостійно

3. Органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів

4. Сільські (селищні) ради


90. Вкажіть, хто займається адмініструванням Єдиного соціального внеску:

1. + Пенсійний фонд України

2. Органи державної податкової служби

3. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

4. Фонд соціального страхування на випадок безробіття


91. Вкажіть, в межах якої максимальної величини обчислюється Єдиний соціальний внесок?

1. Мінімальної зарплати, збільшеної на коефіцієнт 1,4

2. 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

3. Мінімальної зарплати, що діє в місяці, за який нараховують зарплату

4. + 17 прожиткових мінімумів для працездатних осіб


92. Вкажіть, в межах якої мінімальної величини обчислюється Єдиний соціальний внесок?

1. 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

2. 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

3. + Мінімальної зарплати, що діє в місяці, за який нараховують зарплату

4. Мінімальної зарплати, збільшеної на коефіцієнт 1,4


93. Вкажіть, на рахунки яких установ сплачується Єдиний соціальний внесок в безготівковій формі?

1. Національного банку України

2. Комерційних банків

3. Ощадбанку

4. + Держказначейства


94. Ставка єдиного податку платників І групи для суб'єктів малого підприємництва – фізичних осіб становить:

1. Від 2 до 20% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, в розрахунку на місяць

2. + Від 1 до 10% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, в розрахунку на місяць

3. 5% – коли ПДВ включено до складу єдиного податку

4. 3% доходу – у разі сплати ПДВ платником єдиного податку


95. Вкажіть платників туристичного збору:

1. Особи, які прибули у відрядження

2. Громадяни, які постійно проживають, зокрема на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір

3. + Громадяни України, які прибувають на територію, на якій діє рішення про встановлення туристичного збору

4. Інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого)


96. Вкажіть об'єкт оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

1. Гуртожитки

2. Будівлі дитячих будинків сімейного типу

3. Садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку

4. + Об'єкт житлової нерухомості, яка є у власності фізичних та юридичних осіб


97. Вкажіть об'єкт оподаткування збором за спеціальне викорис­тання води:

1. + Фактичний обсяг води, який використовується водокористувачами

2 Вода, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення

3. Вода, що використовується для протипожежних потреб

4. Вода, що використовується для потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів


^ Ключ до тестів


№ питан-ня

Відпо-

відь

№ питан-ня

Відпо-відь

№ питан-ня

Відпо-відь

№ питан-ня

Відпо-відь

№ питан-ня

Відпо-відь

1

1

21

4

41

2

61

3

81

3

2

3

22

2

42

1

62

2

82

4

3

3

23

2

43

3

63

3

83

2

4

1

24

1

44

2

64

2

84

4

5

1

25

1

45

1

65

4

85

4

6

2

26

4

46

4

66

1

86

1

7

4

27

4

47

1

67

2

87

2

8

2

28

4

48

3

68

1

88

3

9

1

29

1

49

1

69

2

89

1

10

2

30

3

50

2

70

2

90

1

11

4

31

4

51

1

71

1

91

4

12

1

32

2

52

3

72

2

92

3

13

4

33

1

53

1

73

2

93

4

14

1

34

1

54

3

74

2

94

2

15

1

35

1

55

4

75

1

95

3

16

2

36

3

56

1

76

2

96

4

17

1

37

1

57

2

77

1

97

1

18

1

38

1

58

3

78

419

3

39

3

59

2

79

120

4

40

1

60

4

80

1
ЛІТЕРАТУРА  1. Податковий кодекс України із змінами та доповненнями.

  2. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України № 2464 від 08.07.10 року зі змінами і доповненнями.

  3. Про єдиний митний тариф: Закон України із змінами та доповненнями.

  4. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України: Закон України № 3609 від 07.07.2011 року.

  5. Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена Постановою правління Пенсійного фонду України № 21-5 від 27 вересня 2010 р. зі змінами і доповненнями.

  6. Про державну податкову службу в Україні: Закон України № 509 від 14.12. 1990 року зі змінами і доповненнями.

  7. Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість: Наказ ДПА України від 25.01.2011 № 41.

  8. Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку: Наказ ДПА України № 1020 від 24.12.2010.

  9. Щодо податкової звітності з податку на додану вартість: Лист ДПАУ від 16.03.11 р. № 7273.

  10. Посібник НМЦ “Податкова система”.

Похожие:

Департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “податкова система” iconДепартамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “податкова система”
Редько Н. С., викладач Сосницького сільськогосподар­ського технікуму бухгалтерського обліку
Департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “податкова система” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “контроль І ревізія”
Мамаєва О. О., викладач Сосницького сільськогоспо­дарського технікуму бухгалтерського обліку
Департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “податкова система” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “управління витратами”
Бойко Л. А., Пшенична Ю. С., викладачі Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської даа
Департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “податкова система” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економічний аналіз”
Бойко Л. А., Семченко О. В., викладачі Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської даа
Департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “податкова система” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “управління витратами”
Бойко Л. А., Пшенична Ю. С., викладачі Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської даа
Департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “податкова система” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економічний аналіз”
Зарівна Б. П., викладач вп нубіп україни “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”
Департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “податкова система” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік”
Стрільчук Л. В., викладач вп нубіп україни “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”
Департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “податкова система” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік”
Стрільчук Л. В., викладач вп нубіп україни “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”
Департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “податкова система” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економіка І нормування праці”
Киверига О. Ю., викладач вп нубіп україни "Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого"
Департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “податкова система” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “облік І звітність у бюджетних установах”
Мовчун Л. О., викладач вп нубіп україни “Бобровицький коледж економіки та менеджменту
Департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “податкова система” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр
Падус Я. М., викладач вп нубіп україни "Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого"
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы