Карне право; кримінальне право галузі права icon

Карне право; кримінальне право галузі права


Скачать 100.55 Kb.
НазваниеКарне право; кримінальне право галузі права
Дата публикации31.10.2014
Размер100.55 Kb.
ТипДокументы

Варіант 1

1б 2г 3б 4г 5б 6б 7г

8.1карне право; кримінальне право — галузі права

8.2 трудовий договір; оренди — види цивільних договорів

9

Органи виконавчої влади

Органи місцевого самоврядування

1. Діють по всій території України.

Діють в межах певної в межах певної територіальної одиниці

2. Призначаються уповноваженими органами.

Вибираються територіальними громадами.

Кабінет Міністрів України, Обласні Державні Адміністрації

Міська рада


10. А.В статті 25 Конституції України йдеться про права громадян України.

Б. Громадянство — формально зафіксований правовий статус особи, зв’язок фізичної особи з державою республіканської форми правління.

В. Підстави набуття громадянства України:

1) народження;

2) територіальне походження;

3) внаслідок прийняття до громадянства;

4) внаслідок поновлення у громадянстві;

5) внаслідок усиновлення;

6) внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування;

7) внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною опіки;

8) у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;

9) внаслідок встановлення батьківства;

10) за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

11.А. Дії хлопців слід кваліфікувати як крайня необхідність.

Б. Дмитро і Петро не нестимуть кримінальної відповідальності, незважаючи на присутності в їх діях складу злочину, так як крайня необхідність виключає злочинність діяння. Проте вони можуть нести цивільну відповідальність, так як крайня необхідність не є обставиною, що звільняє від цивільної відповідальності.


Варіант 2

1в 2б 3б 4в 5в 6а 7г

8.1закони; норми права — соціальні норми.

8.2 довічне позбавлення волі; громадські роботи — кримінальні покання. Що застосовуються до неповнолітніх.

9.


Закон

Підзаконний акт

1.приймається вищим законодавчим органом або референдумом.

Приймається уповноваженим органом.

2. має вищу юридичну силу.

Приймається і діє в межах закону.

ЗУ «Про місцеве самоврядування», Конституція України

Указ Президента, Рішення Верховної Ради України10.А. В статтях 627 і 629 йдеться про цивільний договір.

Б. Договір оренди, купівлі-продажу, майнового найму.

В…

11.А. Примусові заходи виховного характеру можуть застосовуватися лише до осіб, які на момент вчинення злочину були неповнолітніми; які вчинили злочин невеликої або середньої тяжкості; які щиро розкаялися після вчинення злочину та в подальшому поводилися бездоганно.

Б.Так, бо крадіжка є злочином середньої тяжкості, а Аїда є неповнолітньою особою.


Варіант 3

1г 2в 3в 4а 5г 6а 7а

8.1вибори; походи і демонстрації — це форми реалізації права громадян на мирні збори.

8.2набуття громадянства; опіка — влаштування у сім'ях дітей, які залишилися без батьківського піклування.

9

Адміністративне правопорушення

Дисциплінарний проступок

1. Передбачене Кодексом Про Адміністративні правопорушення

Передбачено Кодексом Законів Про працю України

2. Тягне за собою: штраф, конфіскацію предмета, громадські або виправні робити.

Тягне за собою догано або звільнення.

Дрібне хуліганство, дрібна крадіжка.

Прогул, спізнення на роботу.

10.А. Мова йде про право на освіту.

Б. Кожен зобов’язаний отримати повну зальну середню освіту.

В. В цій статті йдеться про обов’язковість, доступність і безоплатність здобуття освіти. Право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних закладах означає можливість здачі при поступленні випробувань ЗНО і навчатися за державний кошт студентам, які набрали найвищу кількість балів.

11.А.Згідно з Цивільним кодексом України фізична особа з 16 років набуває повної дієздатності, якщо вона працевлаштувалася за цивільним договором, що зробила Єва, отже вона може самостійно розпоряджатися своїм майном.

Б. Ситуація буде вирішена на користь Єви і Марії, бо договір купівлі-продажу, який вони уклали є законним.


Варіант 4

1а 2г 3б 4в 5в 6б 7б

8.1засоби масової інформації; закон — це нормативно-правові акти.

8.2адвокатура; міліція — правоохоронні органи.

9

Норми моралі

Норми права

1. Встановлюються суспільством

Встановлюються державою

2. Усні

Письмові

Не можна брехати; Не можна ображати інших.

Не можна посягати на честь та гідність інших людей; Дача завідома неправдивих свідчень несе за собою кримінальну відповідальність.

10.А. Мова йде про право на підприємницьку діяльність.

Б. Випічка хлібна, будівництво будинку, ремонт взуття.

В. Так важливим, оскільки розвиток кожної особистості є індивідуальний, при цьому кожна особа має право на самовираження, що може відбуватися через підприємницьку діяльність.

11.А. Згідно з Цивільним Кодексом України відшкодування майнової шкоди відбувається відшкодуванням збитків в повному обсязі і відшкодування збитків в натурі.

Б. Якщо 15-річний Антон має достатньо коштів чи майна для відшкодування збитків, то він сам відшкодує їх, як особа з неповною цивільною дієздатністю, що настає з 14 років. Якщо цих коштів не вистачить, решту збитків мають відшкодувати батьки. Якщо в Антона не має коштів і майна відшкодувати збитки мають батьки.


Варіант 5

1в 2г 3б 4б 5а 6в 7д

8.1 місцева державна адміністрація; міська рада — органи місцевого самоврядування

8.2 університети; гімназії — заклади середньої освіти

9

Проступок

Злочин

1. Багатогалузеве поняття

Поняття Кримінального права

2. Суспільно шкідливе діяння

Суспільно небезпечне діяння

Дрібне хуліганство, дрібна крадіжка

Вбивство, грабіж

10.А. Мова йде про недопустимість обмеження прав і свобод людини і громадянина.

Б. Ні, всі права і свободи неможливо закріпити в одному нормативно правовому акті, так як вони збільшуються з розвитком суспільства і являють собою людські потреби.

В. Право на життя, право на охорону здоров’я і право на працю, без цих прав людина не можу жити, реалізовувати себе та забезпечувати своє життя.

11.А. Ні, згоди батьків неповнолітнім Віктору і Галині не достатньо, так як для цього необхідно знизити шлюбний вік цим особам, що може зробити лише суд.

Б. Порядок укладення шлюбу:  звернення до державного органу РАЦСу жінки та чоловіка, що бажають укласти шлюб, ознайомлення осіб, які бажають зареєструвати шлюб, з їхніми правами та обов'язками,  прийняття державними органами РАЦСу заяви за наявності всіх необхідних документів, заручини, реєстрація шлюбу.

Варіант 6

1в 2б 3г 4г 5г 6г 7д

8.1 трудова відповідальність; кримінальна відповідальність — види юридичної відповідальності

8.2 щире каяття; крайня необхідність — обставини, що виключають злочинність діяння.

9

Трудовий договір

Цивільно-правовий договір

1. Укладається між працівником(фізичною особою) і роботодавцем(юридичною або фізичною особою)

Укладається між фізичною або юридичною особою.

2. Положення договору регулюються Кодексом Законів Про працю України

Положення договору регулюються Цивільним кодексом України

Контракт

Договір купівлі-продажу, договір майнового найму

10.А. Адвокатура не належить до державних правоохоронних органів.

Б. Адвокатом може бути особа, яка має вищу юридичну освіту,
підтверджену дипломом України або відповідно до міжнародних
договорів України дипломом іншої країни, стаж роботи у галузі
права не менше двох років, володіє державною мовою, склала
кваліфікаційні іспити, одержала в Україні свідоцтво про право на
зайняття адвокатською діяльністю та прийняла Присягу адвоката
України.

В. Адвокати здійснюють такі види діяльності:
дають консультації та роз'яснення з юридичних питань, усні й письмові довідки щодо законодавства;
складають заяви, скарги та інші документи правового характеру;
посвідчують копії документів у справах, що їх ці адвокати ведуть;
здійснюють представництво в суді, інших державних органах, перед громадянами та юридичними особами;
подають юридичну допомогу підприємствам, установам, організаціям;
здійснюють правове забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності громадян і юридичних осіб;
виконують свої обов'язки відповідно до кримінально-процесуального законодавства у процесі дізнання та попереднього слідства.

11.А. Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років надаються у зручний для них час.Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років повної тривалості у перший рік роботи надаються за їх заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації. Щорічна відпустка для неповнолітніх встановлена тривалістю 31 календарний день

В. Дії директора не правомірні, так як щорічна відпустка неповнолітнім надаються їм у перший рік роботи до настання шестимісячного терміну.


Варіант 7

1б 2в 3б 4в 5а 6б 7а

8.1ухвалення Конституційним Судом України; ухвалення Верховною Радою України — стадії законодавчого процесу

8.2 наявність доказів; об’єктивна сторона — склад правопорушення

9

Громадська організація

Політична партія

1. Мета визначається статутом

Має на меті досягнення влади законним шляхом

2. Регулюється ЗУ «Про об’єднання громадян»

Регулюється ЗУ «Про політичні партії в Україні»

Студентське Братство,Учнівське Братство

Партія Регіонів, Партія УДАР


10.А. Мова йде про адміністративне стягнення.

Б. Мета адміністративного стягнення виховання особи в дусі додержання законів, запобігання вчинення нових правопорушень самим правопорушником і іншими особами

В. Видами адміністративного стягнення є: попередження, оплатне вилучення предмета, що став знаряддям або предметом злочину, позбавлення водійських прав, мисливського квитка, виправні роботи, громадські роботи, адміністративний арешт.

11.А. В діяннях хлопців містяться ознаки незаконного заволодіння транспортним засобом.

Скоєний злочин знаходився на стадії закінченого злочину, оскільки відігнати машину їм не вдалося з незалежних від них причин, автомобіль заглох.

Б. Хлопці підлягають кримінальній відповідальності, оскільки за даний вид злочину відповідальність настає з 14 років. Злочин належить до категорії тяжких, відповідно максимальне покарання для неповнолітніх з 7 років позбавлення волі.

Варіант 8

1в 2в 3в 4б 5а 6б 7б

8.1 право захисту; право користування — складові права власності

8.2 позбавлення волі; штраф — адміністративні стягнення

9

Робочий час

Час відпочинку

1. Працівник підлягаю правилам внутрішнього розпорядку

Використовується на розсуд працівника

2. Виконуються трудові обов’язки

Не виконуються трудові обов’язки

Скорочений, неповний, нічний.

Обідня перерва, вихідний.

10.А. Мова йде про кримінальне покарання.

Б. Основними цілями покарання є: кара, виправлення, запобігання вчинення нових злочинів, виховання.

В. Штраф, виправні роботи, громадські роботи, арешт, позбавлення волі.

11.А. Договір купівлі-продажу, сторони: Сичов, Овсієнко, предмет: купівля продаж моторолера

Б. Оскільки Сичов працював в ресторані швидкого харчування він набув повної цивільної дієздатності достроково, а тому правочин є дійсним.

Варіант 9

1б 2в 3б 4а 5в 6б 7а

8.1 народження на території України; володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування — це умови прийняття до громадянства України.

8.2 спільна сумісна власність; приватна власність — види власності

9

Дії

Події

1. Виникають за волі суб’єкта

Виникають без волі суб’єкта

2. поділяється на протиправні та правомірні

Поділяються на абсолютні і відносні

Вбивство, укладення договору

Повінь, смерть через хворобу

10.А. У статті Конституції України закріплено принцип презумпції невинуватості.

Б. Вина — психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбачених Кримінальним кодексом України та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності.

В. кримінальний суд

11.А. Так, підлягає цивільній і адміністративній відповідальності.
Б. Якщо у Руслана є власний дохід, тоді він буде відшкодовувати збиток самостійно, якщо цих коштів не достатньо або дохід відсутній, то збітки будуть відшкодовувати і батьки.

Варіант 10

1б 2г 3а 4в 5б 6г 7г

8.1 накази; рішення — нормативно правові акти

8.2 обмеження волі; вимога публічно або в іншій формі вибачитись перед потерпілим — примусові заходи виховного характеру, що застосовуються до не повнолітніх.

9

Адміністративна відповідальність

Дисциплінарна відповідальність

1. застосовується до фізичних і юридичних осіб

Застосовується до працівників

2. накладається уповноваженим суб’єктом

Накладається власником або адміністрацією

Дрібне хуліганство, дрібна крадіжка

Спізнення на роботу, прогул

10.А. Мова йде про права і обов’язки батьків і дітей

Б. До обов’язків батьків належить утримання дітей до повноліття, заборона насильства та їх експлатації.

До обов’язків дітей належить піклуватись про своїх непрацездатних батьків

В. Дитині важливо зростати і виховуватись в сім’ї, оскільки це забезпечує їй необхідних рівень утримання, забезпечення, виховання та захист прав і свобод дитини.

11.А. У діянні Архипа не має складу злочину, оскільки 13-річна особа не може бути суб’єктом злочину.

Б. Архип не підлягає кримінальній відповідальності тому, що в його діях не має складу злочину.Похожие:

Карне право; кримінальне право галузі права iconКарне право; кримінальне право галузі права
...
Карне право; кримінальне право галузі права iconIii. Право: основные категории. VIII. Понятие, функции, принципы, ценность права. Понятие и признаки права
Право это сложное явление общественной жизни. С ним имеет дело каждый человек. В теории государства и права термин «право» употребляется...
Карне право; кримінальне право галузі права iconЦивільне право (Загальна частина) перелік питань для підготовки до іспиту
Поняття цивільного права як галузі права. Місце і значення цивільного права в системі галузей права
Карне право; кримінальне право галузі права iconСоциального регулирования. Право как нормативный регулятор Лекция Основные концепции происхождения и сущности права
Право есть наука о добром и справедливом. Так определяли право древнеримские юристы. Право происходит от латинского слова «justitia»...
Карне право; кримінальне право галузі права iconПитання до державного екзамену з курсу “Цивільне право”
Поняття цивільного права як галузі права. Предмет та метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин
Карне право; кримінальне право галузі права icon«транспортне право україни» На 2012\2013 навч рік
Поняття транспортного права України як галузі права, науки та навчальної дисципліни
Карне право; кримінальне право галузі права iconЭкзаменационные темы (+ вопросы)
Древнеегипетское государство и право (гос и обществ строй; источники права; имущественные отношения (вещное право + обязательственное);...
Карне право; кримінальне право галузі права iconКримінальне право україни
Поняття, предмет, принципи кримінального права. Поняття кримінального закону, його риси та значення
Карне право; кримінальне право галузі права iconРозділ І загальні положення цивільного права глава 1 цивільне право — галузь приватного права
Так, у Дигестах Юстиніана знаходимо: «вивчення права розпадається на два положення: публічне та приватне (право). Публічне право,...
Карне право; кримінальне право галузі права iconКонспект лекций Конституционное право
Дайте определение понятия «конституционное право как отрасли права». Охарактеризуйте предмет, метод и источники конституционного...
Карне право; кримінальне право галузі права iconВопросы к государственному междисциплинарному экзамену по гражданско-правовой специализации 2012-2013 гг
Понятие и роль гражданского права. Гражданское право как частное право. Система гражданского права
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы