Контрольна робота з дисципліни \"Аналіз господарської діяльності \" для студентів спеціальності \" \" icon

Контрольна робота з дисципліни "Аналіз господарської діяльності " для студентів спеціальності " "


Скачать 194.34 Kb.
НазваниеКонтрольна робота з дисципліни "Аналіз господарської діяльності " для студентів спеціальності " "
Дата публикации06.01.2014
Размер194.34 Kb.
ТипКонтрольна робота

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ


ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ


Кафедра “Економіка, організація і управління підприємства”


КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни “Аналіз господарської діяльності ”

для студентів спеціальності “_____________________”

КРЕ


Слухач

Група

Варіант


Перевірив: доц. Токмакова І.В.


Харків 2011

ЗМІСТ 1. Порівняльний і факторний аналіз показників, що характеризують виробничо-фінансову діяльність підприємства
 1. Аналіз фінансового стану підприємства
 1. Аналіз обсягу виробництва продукції
 1. Аналіз собівартості
 1. Аналіз фінансових результатів, критичного виторгу і запасу фінансової міцності
Список використаний джерел


РОЗДІЛ 1


Порівняльний і факторний аналіз показників, що характеризують виробничо-фінансову діяльність підприємства


Таблиця 1.1 – Аналіз динаміки показників, що характеризують виробничо-фінансову діяльність підприємства

Найменування показника

Значення

ЗміниАбсол. (+;-)

Відн.

(%)

 1. Обсяг товарної продукції, тис. грн.

 • у діючих цінах;

 • у порівняльних цінах

2. Виручка від реалізації продукції, тис. грн

3. Витрати на виробництво реалізованої продукції, тис. грн.

4. Прибуток., тис. грн.

5 Середньорічна вартість виробничих фондів, тис. грн.

6 Середноьоблікова чисельність ПВП, люд.

7 Кількість днів, відпрацьованих одним робітником у середньому за рік

217

2208 Середня тривалість робочого дня, год.

7,8

89 Середньогодинний виробіток одного працівника, грн.

10. Матеріальні витрати на випуск товарної продукції, тис. грн.Таблиця 1.2. — Основні якісні показники, що характеризують виробничо-фінансову діяльність підприємства


Найменування показника

Значення

Абсолютна

зміна. (+;-)1. Фондовіддача, грн/грн


2.Фондоємність грн/грн


3. Матеріаловіддача, грн/грн


4. Матеріалоємність, грн/грн


5 Середньорічний виробіток одного працівники ПВП, тис. грн.


6. Рентабельність продукції, %
^

Висновок по табл. 1.1, 1.2


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Факторний аналізце методика комплексного і системного вивчення та оцінки впливу факторів на зміну результативного показника.

Існує декілька методів для виконання факторного аналізу:

^ Метод ланцюгових підстановок


Висновок:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ Логарифмічний метод.


Висновок:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Інтегральний метод
Висновок:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^

Метод абсолютних різниць


МВ = МЕ * Q


ΔМВQ =


ΔМВМЕ =


ΔМВ =


Висновок:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


РОЗДІЛ 2


Аналіз фінансового стану підприємства


Таблиця 2.1 – Аналіз показників, що характеризують стан дебіторської і кредиторської заборгованості

Показник

Значення

Темп росту, %

На 01.01.__

На 01.01.__

У сер за _____р.

На 01.01.___

У сер. за _____р.

1. Кредиторська заборгованість, тис. грн.2. Дебіторська заборгованість, тис. грн.3. Тривалість обороту дебіторської заборгованості по підприємству, дні.4. Тривалість обороту кредиторської заборгованості по підприємству, дні.5. Тривалість обороту кредиторської заборгованості по галузі, дні.6 Тривалість обороту дебіторської заборгованості по галузі, дні.
Висновок:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 2.2 – Аналіз показників ліквідності

Показники

Значення по підприємству

Середньогалузеві значення1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності2. Коефіцієнт швидкої ліквідності3 Коефіцієнт поточної ліквідності

Таблиця 2.3 – Аналіз показників фінансової стійкості

Показники

Значення по підприємству

Середньогалузеві значення1. Наявність власних джерел обігових коштів (ВОК), тис. грн.
Середньогалузеві значення значення не розраховуються

2. Надлишок (+), нестача (-) власних джерел обігових коштів ( ВОК), тис. грн.


3 Частина власних джерел обігових коштів у запасах (%ВОКзп), %
Висновок:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РОЗДІЛ 3


Аналіз обсягу виробництва продукції
Таблиця 3.1 – Аналіз змін обсягу виробництва та цін на продукцію

Найменування виробу

Обсяг виробництва, шт.

Абсолютне відхилення, (+,-), шт.

Оптова ціна, грн

Абсолютне відхилення, (+,-), грн

За планом

Фактично

За планом

Фактично

А


БС
Таблиця 3.2 – Аналіз виконання плану за обсягом та асортиментом

Найменування

виробу

Товарний випуск, тис. грн

Виконання плану

за обсягом,

(%)

Обсяг випуску товарної

продукції, зарахованої у

виконання плану з асортименту, тис. грн


За планом

За плановими цінами та фактичним обсягом виробництва

А

Б


С
Усього


Виконання плану з асортименту можна визначити методом середнього відсотка та методом найменшого відсотка.

За методом найменшого відсотка виконання плану за асортиментом приймається на рівні найменшого з усіх виробів відсотка виконання плану з обсягу (min % ВПVi):

,За методом середнього відсотка виконання плану з асортименту визначається як
ВИСНОВОК:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Таблиця 3.3 – Факторний аналіз обсягу товарного випуску

Найменування виробу

Товарний випуск, тис грн

Абсолютне відхилення фактичного обсягу товарного випуску від планового

Структура товарного випуску, %

За планом

За плановими
цінами та фактичним обсягом виробництва

Фактично

Усього

У т.ч. за рахунок зміни

За планом

Фактично

обсягу випуску

оптових цін

А

Б

В

Усього


Висновок:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


РОЗДІЛ 4


Аналіз собівартості

Таблиця 4.1 – Аналіз виробничої калькуляції виробу

Стаття витрат

Значення

Відхилення


Структура (%)

За

планом

Фактич-но

Абсолютне (+,-)

Відносне (%)

За

планом

Фактич-но

1 Сировина та матеріали

2 Покупні комплектуючі та напівфабрикати

 1. Зворотні відходи

4 Основна заробітна плата

5 Додаткова заробітна плата

6 Відрахування на соціальні заходи

7 Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

8 Загально-виробничі витрати

9 Інші виробничі витратиУсього виробнича собівартість


100,00


100,00


Висновок:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
^

Таблиця 4.2 – Аналіз собівартості товарного випуску у частині змінних витрат


Найме-нування виробу

Змінна собівартість виробу, грн

Абсолютне відхилення змінної собівартості, грн

Собівартість товарного випуску у частині змінних витрат, тис. грн

Абсолютне відхилення фактичної собівартості товарного випуску від планової, тис. грн

За планом

Фактично

За пла-ном

За плановою собівартістю та фактичним обсягом виробництва

Фактично

Усього

У тому числі за рахунок зміни

обсягу виробницт-ва

змінної собівартості виробів

А
Б
В
Усього


Висновок:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РОЗДІЛ 5


Аналіз фінансових результатів, критичного виторгу і запасів фінансової міцності


Визначимо основні показники таблиці 5.1

Маржинальний доход – це різниця між виторгом від реалізації та змінними витратами або сума постійних витрат та прибутку.

МД = Q - Сзм

МДпл =

МДф =

Критичний виторг визначається за формулою:

Вк =

Вкпл =

Вкф =

Прибуток:

П = МД - Спост

Ппл =

Пф =

Запас фінансової міцності:

 • в абсолютному вираженні

ЗФМ = Вф - Вк

ЗФМ пл =

ЗФМф =

 • у відносному вираженні

%ЗФМ =

%ЗФМ пл =

%ЗФМф =


Таблиця 5.1 – Аналіз фінансових показників та критичних співвідношень

Найменування показника

Значення
За планом

Фактично 1. Фактичний виторг, тис. грн
 1. Змінні витрати, тис. грн
 1. Маржинальний доход, тис. грн
 1. Постійні витрати, тис. грн
 1. Прибуток, тис. грн
 1. Критичний виторг, тис. грн
 1. Запас фінансової міцності:

7.1 в абсолютному виразі


7.2 у відсотках


Висновок:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 5.2 — Факторний аналіз прибутку, тис. грн.


Найменування факторів

Розрахунок

Розмір впливу

1 Постійні витрати

ΔПспост =
2. Маржинальний доход, у тому числі за рахунок впливу

ΔПМД =
2.1 Обсягу виробництва

ΔПМД Q=
2.2. Ціни на вироби

ΔПМД Ц=
2.3 Змінної собівартості виробів

ΔПМД Сзм=
Разом вплив первинних факторів

ΔП=
Висновок:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теорія экономического анализа : Учебн.- М.: Финансы и статистика , 1997. - 416 с.

 2. Економічний аналіз : Навч. посіб. / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський,

М.І.Горбатюк; за ред. Акад.. НАНУ, проф. М.Г.Чумаченько. – К.: КНЕУ,

2001. – 540с.

 1. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання” – Прес, 2000. – 207 с.

 2. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. для самост. вивч. дисц. –К.: КНЕУ, 2000. – 263с.

 3. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч.посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001-378с.

 4. Компанієць В.В. Конспект лекцій з курсу “Економічний аналіз”: У 4ч. Харків: УкрДАЗТ, 2002.

 5. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Мн.: Экоперспектива, 1997. – 498с.

 6. Теория анализа хозяйственной деятельности /Под ред. В.В.Осмоловского. – Мн.: Выш.шк.. 1989 –289с.

 7. Шеремет А.Д., Сейфулин Р.С. Методика фінансового анализа. – М.: ИНФРА, 1996. – 176с.

 8. Компанієць В.В., Плєтнікова І.Л. Вихідні дані по курсової роботи з дисципліни “Економічний аналіз” . – Харків: УкрДАЗТ, 2002. – 17с.Похожие:

Контрольна робота з дисципліни \"Аналіз господарської діяльності \" для студентів спеціальності \" \" iconКонтрольна робота з дисципліни "Аналіз господарської діяльності " для студентів спеціальності " "
Порівняльний і факторний аналіз показників, що характеризують виробничо-фінансову діяльність підприємства
Контрольна робота з дисципліни \"Аналіз господарської діяльності \" для студентів спеціальності \" \" iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальностей
За вихідними даними про діяльність підприємства промисловості Харківського регіону (додаток А)
Контрольна робота з дисципліни \"Аналіз господарської діяльності \" для студентів спеціальності \" \" iconКонтрольна робота з навчальної дисципліни (назва) для студентів напряму підготовки (спеціальності )
Объясните, в каких случаях можно использовать модели материальной точки и абсолютно твёрдого тела. Приведите примеры
Контрольна робота з дисципліни \"Аналіз господарської діяльності \" для студентів спеціальності \" \" iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з дисципліни «економічна діагностика» для студентів спеціальності 050107, 050107
Дисципліна "Економічна діагностика" суттєво допомагає фахівцям в оволодінні методологією діагностування всіх складових господарської...
Контрольна робота з дисципліни \"Аналіз господарської діяльності \" для студентів спеціальності \" \" iconНавчальний посібник з дисципліни " економіка І організація інноваційної діяльності " для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Рекомендовано до друку вченою радою Української державної академії залізничного транспорту (протокол №. від року)
Контрольна робота з дисципліни \"Аналіз господарської діяльності \" для студентів спеціальності \" \" iconКонтрольна робота з дисципліни " журналістський практикум "

Контрольна робота з дисципліни \"Аналіз господарської діяльності \" для студентів спеціальності \" \" iconКонтрольна робота з геометрії у 10-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Контрольна робота з дисципліни \"Аналіз господарської діяльності \" для студентів спеціальності \" \" iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ
Додатковими показниками, що характеризують спеціалізацію сільськогосподарських підприємств є
Контрольна робота з дисципліни \"Аналіз господарської діяльності \" для студентів спеціальності \" \" iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної І заочної форм навчання з спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної і заочної форм навчання...
Контрольна робота з дисципліни \"Аналіз господарської діяльності \" для студентів спеціальності \" \" iconЗаліковаробот а з дисципліни “Вступ до спеціальності”
Студенти денної форми навчання напряму підготовки 0305 “Економіка і підприємництво” спеціальності 03050901 “Бухгалтерський облік”...
Контрольна робота з дисципліни \"Аналіз господарської діяльності \" для студентів спеціальності \" \" iconМетодичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»
Гринюк Р. Ф., Щебетун І. С., Нікітенко Л. О., Нікольська О. В., Багрій О.І. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Комунальне...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы