Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни \"банківські операції\"вступ icon

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни "банківські операції"вступ


Скачать 66.91 Kb.
НазваниеМетодичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни "банківські операції"вступ
Дата публикации11.01.2014
Размер66.91 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ”ВСТУП


Відкриття та ведення банківських рахунків юридичних і фізичних осіб, а також залучення у вклади їх тимчасово вільних коштів є базовими операціями банків.


Базельський комітет з інтернаціонального нагляду за банківською діяльністю наголошує, що працівники служб нагляду у всьому світі все більше визнають за необхідне забезпечити, щоб їхні банки мали в своєму розпорядженні належні правила контролю та процедури з тим, щоб вони знали тих клієнтів, з якими вони мають справу (політика KYC -“Know Your Client” - знай свого клієнта).

Відповідне належне ставлення до нових та вже існуючих клієнтів є основою таких правил контролю. Баз такого належного ставлення банки можуть попасти під репутаційний, операційний, правовий та концентраційний ризики, які можуть призвести до суттєвих фінансових витрат.


Політика KYC також дуже тісно пов’язана із боротьбою з відмиванням грошей. Стабільна політика і процедури KYC відіграють важливу роль в захисті безпеки та стабільності банків та цілісності банківських систем.


Необхідність суворих стандартів належного ставлення до клієнта не обмежується банками. Базельський комітет вважає, що подібні інструкції треба розробити для всіх небанківських фінансових установ і професійних посередників фінансових послуг, таких як юристи і бухгалтери.


З огляду на це важливу роль відіграє наявність у працівників банків належних знань про практику і правові основи здійснення вказаних банківських операцій та надання депозитних послуг та послуг з супроводження розрахунків.


Ціль виконання індивідуального завдання полягає у поглибленні, узагальненні й закріпленні отриманих знань з теорії та практики відкриття та обслуговування банківських рахунків, залучення та супроводження грошових депозитів клієнтів банку, а також у придбанні вмінь і навичок застосування їх при рішенні конкретних практичних завдань


Задачі індивідуального завдання - набуття студентами практичних навичок систематизації даних, аналізу і обробки інформації відповідно до цілі самостійної роботи.


Виконання індивідуального завдання повинно забезпечити:

1) усвідомлення студентами того, що стабільні процедури KYC мають особливе значення для безпеки й стабільності банків, оскільки:

- вони допомагають захистити репутацію банків і цілісність банківських систем шляхом зменшення вірогідності перетворення банків у засіб фінансового злочину або в його жертву і, в результаті, зменшення можливості зашкодити репутації;

- вони складають суттєву частину хорошого управління ризиками.

2) формування у студентів вміння та навичок роботи з нормативними актами, що регламентують діяльність банка, та їх коректного застосування;

3) формування у студентів поглиблених знань про правові основи і організацію надання банками депозитних послуг та послуг з супроводження розрахунків.


^ ЗМІСТ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ЙОГО ВИКОНАННЯ


Студенти виконують індивідуальне завдання у термін, який обмежується датою складання модульного контролю. Захист завдання передбачає відповідь на питання тестів.

Індивідуальне завдання виконується із застосуванням засобів MS Excel або MS Word, а потім роздруковується на аркушах формату А4 і оформлюється у папку.


Індивідуальне завдання складається з трьох завдань, виконання яких передбачає наведення виключно точних цитат з рекомендованих джерел.


Завдання 1

На основі вивчення Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 n 492 складіть у вигляді таблиці, форма якої подана у додатку, порядок здійснення певних процедур за вкладними рахунками фізичних осіб.

У підметі таблиці вказані категорії клієнтів, за якими потрібно надати відповідь,а у присудку таблиці наведено перелік процедур.

Завдання 2

Складіть перелік джерел надходжень та напрямків використання коштів за вкладними рахунками фізичних осіб у іноземній валюті

Завдання 3

  1. З урахуванням результатів виконання завдання 1 із впорядкування інформації про особливості функціонування банківських рахунків фізичних і юридичних осіб детально ознайомтесь із змістом Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з фізичними особами, затвердженого постановою Правління НБУ від 03.12.2003 N 516.

2. Складіть перелік основних етапів надання банківської послуги із залучення строкових коштів фізичних осіб.
^
Надайте коротку змістовну характеристику кожного з етапів.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА:

  1. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV

  2. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV

  3. Про банки і банківську діяльність. - Закон України вiд 07.12.2000 № 2121-III

  4. Порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах. - Інструкція, затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N 492

  5. Про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами. - Положення, затверджене постановою Правління НБУ від 03.12.2003 N 516ДОДАТОК

^

Форма для підготовки відповіді на питання про порядок відкриття, використання і закриття вкладних рахунків у національній та іноземних валютах


для фізичних осіб
Прізвище та ім’я студента
Група
Таблиця

^

Форма для підготовки відповіді на питання про порядок відкриття, використання і закриття вкладних рахунків у національній та іноземних валютах


для фізичних осіб

№ п/п

Вкладник

Підстава для ідентифікації

Процедура ідентифікації

Укладання договору банківського вкладу

Здійснення грошового внеску

Набуття фізичною особою прав вкладника

Повернення вкладу

1

Фізична особа (повнолітня) відкриває власний вкладний рахунок2

Фізична особа-законний представник відкриває вкладний рахунок на ім’я неповнолітньої дитини до 14 років3

Будь-яка особа відкриває вкладний рахунок на ім’я неповнолітньої дитини до 14 років4

Неповнолітня особа віком від 14 до 16 років відкриває власний вкладний рахунок5

Неповнолітня особа віком від 16 до 18 років відкриває власний вкладний рахунок6

Фізична особа відкриває вкладний рахунок на користь третьої особи за своїм власним бажанням7

Фізична особа відкриває вкладний рахунок на користь третьої особи на підставі довіреності третьої особиПохожие:

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни \"банківські операції\"вступ iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни "банківські операції"вступ
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни “банківські операції”вступ
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни \"банківські операції\"вступ iconМетодичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки з дисципліни «Різальний інструмент та із гав» та з дисципліни «Різальний інструмент» / укладач С. В. Швець. Суми:...
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни \"банківські операції\"вступ iconМетодичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни "Економіка праці"
Завдання даної роботи – самостійне виконання студентами контрольних теоретичних питань і практичних завдань з метою засвоєння знань...
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни \"банківські операції\"вступ iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, конторольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад...
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни \"банківські операції\"вступ iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Програмування"
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Програмування" / В. Г. Коротка, Л. Я. Мартинович – Дніпропетровськ:...
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни \"банківські операції\"вступ iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання...
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни \"банківські операції\"вступ iconМетодичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять
Методичні вказівки та завдання до семінарських занять з дисципліни "Господарський процес" / Укладачі: В. А. Кройтор; Сапейко Л. В.;...
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни \"банківські операції\"вступ iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Глобальні супутникові системи навігації та зв'язку
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Глобальні супутникові системи навігації І зв'язку на транспорті"...
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни \"банківські операції\"вступ iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни
«Технологія обслуговування в готелях І туркомплексах» (для студентів спеціальності «Менеджмент організацій», спеціалізації «Менеджмент...
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни \"банківські операції\"вступ iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної І заочної форм навчання з спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної і заочної форм навчання...
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни \"банківські операції\"вступ iconМетодичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань
Методичні вказівки рекомендовані до видання методичною радою факультету економіки і підприємництва (протокол № від р.)
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы