Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання icon

Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання


Скачать 430.36 Kb.
НазваниеМетодичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання
страница1/3
Дата публикации14.09.2014
Размер430.36 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


3027 Методичні вказівки

до виконання


ОБОВ’ЯЗКОВОГО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ


з дисципліни «Різальний інструмент та ІЗ ГАВ»

для студентів спеціальностей 6.090204 «Інструментальне виробництво», 6.090203 «Металорізальні верстати»

та з дисципліни «Різальний інструмент»

для студентів спеціальності 6.090202 «Технологія машинобудування»

усіх форм навчання


Суми

Сумський державний університет

2011


Методичні вказівки з дисципліни «Різальний інструмент та ІЗ ГАВ» та з дисципліни «Різальний інструмент» / укладач С.В.Швець. - Суми: Сумський державний університет, 2011. – 28 с.


Кафедра технології машинобудування, металорізальних верстатів та інструментів


Завдання 1

^ СПРОЕКТУВАТИ ТОКАРНИЙ РІЗЕЦЬ З МЕХАНІЧНИМ КРІПЛЕННЯМ

БАГАТОГРАННОЇ НЕПЕРЕТОЧУВАНОЇ ПЛАСТИНИ (БНП)


Приклад

Спроектувати підрізний різець. Глибина різання t=4 мм, головна складова сили різання Pz=360 кг, схема силового замикання – С.

Розв’язання

 1. Зробити ескізний вид зверху робочої частини різця [2] і підібрати форму твердосплавної пластини (рис.1).

 2. Визначити мінімальну довжину різальної кромки із співвідношень , . У підрізного різця φ=90°. Тоді .

 3. Вибрати із каталога пластинку (l >lmin) та записати позначення [2] використаної твердосплавної пластинки:

TNMG120404.

 1. Спроектувати механізм кріплення твердосплавної пластинки (рис.2).

 2. Визначити параметри перерізу державки:

.

Якщо у перерізі квадрат, то . Коли використовується прямокутник, то . Виліт різця lв залежить від h. Звичайно це півтори висоти, тобто . За розрахованими значеннями h та b вибрати ближче більше число із ряду: 10, 12, 16, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 60, 80.

Для загартованої державки [σзгин]=40 кг/мм2, незагартованої - [σзгин]=20 кг/мм2.

Для квадратного перерізу державки ,

h=12,7. Призначають більше число із стандартного ряду h=16.

 1. Записати позначення [2] спроектованого різця

C
TGNR
1616M12*.

 1. Зробити складальне креслення різця (рис. 3).


Завдання 2

^ ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧНОСТІ БНП


Приклад

Вибрати точність пластин TN?G120404* для точіння поверхонь з діаметрами D=40 та d=55 (рис.4).


Розв’язання

 1. Визначити допуск на діаметр D (ГОСТ 25347-82):

.

 1. Визначити допуск на діаметр d (ГОСТ 25347-82):

.

 1. Визначити найбільший можливий допуск на розмір m пластини для точіння діаметра D [2]:

.

 1. Визначити найбільший можли-вий допуск на розмір m пласти-ни для точіння діаметра d:

.

 1. Визначити позначення точності пластини (табл. 1) для діаметра D. Повинна дотримуватися нерівність . Якщо 0,033>2·0,013, то позначення – С.

TNСG120404*

Таблиця 1

Позначення точності

A

C

E

M

U

Відхилення на розмір m (±δ)

±0,005

±0,013

±0,025

±(0,08-0,2)

±(0,13-0,38)
 1. Визначити позначення точності пластини (табл. 1) для діаметра d. Необхідно дотримуватися нерівності . Якщо 0,1>2·0,025, то позначення – Е.

TNЕG120404*


Вихідні дані до завдання:

D=60, d=80.


Завдання 3

^ ВИЗНАЧИТИ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРОБКИ ОТВОРУ


Приклад

Визначити виконавчий розмір інструмента для утворення отвору D з виконавчим розміром ø40 F9 (рис. 5).


Розв’язання

 1. Визначити допуск на розмір деталі (ГОСТ 25347-82):

.

 1. Визначити допуск на розмір інструмента [2]:

,

.

 1. Скласти схему розміщення полів допусків на розміри деталі та інструмента (рис.6).

,


.

 1. Записати виконавчий розмір інструмента:

ø.

Вихідні дані до завдання:

D= ø50 G9.


Завдання 4

^ ВИЗНАЧИТИ КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕТОЧУВАНЬ ЧОРНОВИХ

ТА ЧИСТОВИХ ЗУБІВ КРУГЛОЇ ПРОТЯЖКИ


Зменшення діаметра зубів протяжки після переточувань не повинно перебільшувати допуск на розмір

,

де R- радіус нової протяжки;

Rпер - радіус переточеної протяжки;

Δ
– відрізок ВС (рис.7).

Із трикутника ACD, коли DC=δn, ,

де δ - припуск на переточування;

n – кількість переточувань.

Із трикутника ABC, коли Δ набуває максимально допустимого значення, тобто , , звідки

.


Приклад

Визначити кількість переточувань протяжки для оброблення отвору ø60 Н7, γ=10°.


Розв’язання

 1. Визначити допуск на розмір деталі для чистової секції (ø60Н7, за ГОСТ 25347-82):

.

 1. Визначити допуск на розмір деталі для чорнової секції (ø60Н9 – на два квалітети точність повинна бути меншою, ніж для чистової секції, за ГОСТ 25347-82):

.

 1. Визначити кількість переточувань чистової секції [3]:

,, припуск на переточування

мм.

.

 1. Визначити кількість переточувань чорнової секції [3]:

, , припуск на переточування

мм.

.


Вихідні дані до завдання:

отвір ø92Н7, γ=14°.


Завдання 5

^ ВИЗНАЧИТИ ДОПУСТИМУ ДОВЖИНУ ПРОТЯГУВАНОГО ОТВОРУ


Приклад

Підйом на зуб протяжки а=0,08 мм/зуб, висота зуба h=5 мм, а коефіцієнт заповнення стружкової канавки ^ К=2. Визначити допустиму довжину отвору.


Розв’язання

Визначити довжину отвору можна за формулою [3].

Звідки .


Вихідні дані до завдання:

a=0,06 мм/зуб, h=12 мм K=2,2.


Завдання 6

^ ВИЗНАЧИТИ КІЛЬКІСТЬ СВЕРДЛ ДЛЯ ОБРОБКИ ПАРТІЇ ДЕТАЛЕЙ


Приклад

Діаметр отвору D=15 мм, довжина отвору L=45 мм, швидкість різання v=25м/хв, подача sоб =0,18 мм/об, стійкість Т=18 хв. Кількість переточувань k=12, партія деталей

р=10000 шт. Визначити N.


Розв’язання

 1. Число обертів .

 2. Хвилинна подача .

 3. Час на свердління одного отвору .

 4. Час на обробку партії деталей

.

 1. Кількість свердел .Вихідні дані до завдання:

D=25 мм, L=37 мм, v=19 м/хв, sоб =0,16 мм/об, Т=20 хв, k=11, р=25000.


Завдання 7

^ ВИЗНАЧИТИ КІНЕМАТИЧНИЙ ЗАДНІЙ КУТ СВЕРДЛА


Приклад

Діаметр свердла 12 мм, задній кут у статичній системі координат αс=12°, подача sоб=2 мм/об. Визначити αк.


Розв’язання

Модуль вектора vo обертального руху , мм. Модуль вектора s поступального руху , мм.

Тоді тангенс кута α, на який результуючий вектор v відхиляється від горизонталі (рис. 8), дорівнює [1]:

,

Отже, α=2,86.

Кінематичний задній кут свердла .


Вихідні дані до завдання:

dсв=16 мм, αс=14°, sоб=1,8 мм/об.


Завдання 8

^ ВИЗНАЧИТИ ВИСОТУ ВСТАНОВЛЕННЯ КРУГЛОГО РІЗЦЯ


Приклад

Визначити підвищення h осі круглого фасон-ного різця з λ=0 від-носно осі деталі, коли його зовнішній радіус дорівнює R = 40 мм, а задній кут α=12°.


Розв’язання

Згідно з рис. 9 [1, 2].


Вихідні дані до завдання:

λ=0, R=55, α=17°.


Завдання 9

^ ВИЗНАЧИТИ ГЕОМЕТРІЮ КРУГЛОГО ФАСОННОГО РІЗЦЯ В РІЗНИХ ТОЧКАХ


Приклад

Зовнішній радіус круглого фасонного різця з λ=0 дорівнює R1=50 мм, радіус поверхні деталі, з якою контактує R1, дорівнює r1=35 мм, а передній кут у цій точці γ1=15°. Вісь різця перевищує вісь деталі (рис. 10) на h=7 мм, радіус наступної від осі деталі поверхні дорівнює r2=42 мм, а сума переднього і заднього кутів різця в точці різальної кромки, яка обробляє цю поверхню, дорівнює °. Визначити задні кути α1 та α2, передній кут γ2, радіус різця R2.


Розв’язання

 1. Визначити кут α1 [1]:

.

 1. Визначити параметр m:

.

 1. Визначити γ2 [2]:

.

 1. Визначити α2:


.

 1. Визначити ψ1:

.

 1. Визначити С2:

.

 1. Визначити B1 та B2:

, .

 1. Визначити радіус різця R2:

.


Вихідні дані до завдання:

λ=0, R1=40 мм, r1=38 мм, γ1=18°, h=9 мм, r2=47 мм, °.


Завдання 10

^ ВИЗНАЧИТИ КУТИ ДОВБАЧА


Приклад

Визначити профільний αдт та задній на бічній поверхні αб кути довбача, якщо передній кут на вершині γв=5°, задній кут на вершині αв=6°, профільний кут нарізуваного колеса α0=20°.


Розв’язання

 1. Визначити профільний кут довбача [1, 2]:

,

, αдт=20,18°.

 1. Визначити задній кут на бічній поверхні:

,

αб=2,2.


Вихідні дані до завдання:

γв=8°, αв=5°, α0=20°.


Завдання 11

^ ВИЗНАЧИТИ КУТ НАХИЛУ ВИТКІВ ЧЕРВ’ЯЧНОЇ ФРЕЗИ


Приклад

Визначити величину кута нахилу витків черв’яка фрези для обробки циліндричного прямозубого колеса модулем m= 5 мм, якщо діаметр фрези De= 120 мм.


Розв’язання

 1. Визначити середній діаметр [1, 2]: , ,

тому .


 1. Визначити кут нахилу черв’яка: , звідки

.


Вихідні дані до завдання:

m= 2 мм, De= 80 мм.


Завдання 12

^ ВИЗНАЧИТИ ПРОФІЛЬ ЗУБА РІВНОГО ОПОРУ


Приклад

Визначити координати x, y кривої, яка окреслює задню поверхню зуба з властивостями рівного опору. Сила Pz= 230 кг,

Ширина зуба b= 10 мм, межа міцності на вигин σ=20 кг/мм2.


Розв’язання

У таблиці 2 задати значення х (рис.11).

Таблиця 2

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

у

2,63

3,70

4,55

5,26

5,88

6,44

6,96

7,44

7,89


Визначити відповідно до таблиці 2 значення у за формулою
.


Вихідні дані до завдання:

Pz= 450 кг, b= 30 мм, σ=20 кг/мм2.


Завдання 13

^ ВИЗНАЧИТИ КОНСТРУКТИВНІ ПАРАМЕТРИ

ЧЕРВ’ЯЧНОЇ ФРЕЗИ


Приклад

Визначити середній Dt і зовнішній De діаметри черв’ячної фрези для нарізування евольвентних прямозубих коліс модуля m=3 мм. Величина затилування фрези k=5,34, задній кут на вершині αв=12°, кількість зубів z=10.


Розв’язання

 1. Визначити зовнішній діаметр: , тоді [1, 2]: .

 2. Визначити середній діаметр [1, 2]: , , тому .


  1   2   3Похожие:

Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки з дисципліни «Різальний інструмент та із гав» та з дисципліни «Різальний інструмент» / укладач С. В. Швець. Суми:...
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, конторольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад...
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни "банківські операції"вступ
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни “банківські операції”вступ
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань
Методичні вказівки рекомендовані до видання методичною радою факультету економіки і підприємництва (протокол № від р.)
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту за курсом
Методичні вказівки до виконання курсового проекту за курсом «Теплові електричні станції» (для студентів спеціальності 090510- теплоенергетика...
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять
Методичні вказівки та завдання до семінарських занять з дисципліни "Господарський процес" / Укладачі: В. А. Кройтор; Сапейко Л. В.;...
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань
...
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни "Економіка праці"
Завдання даної роботи – самостійне виконання студентами контрольних теоретичних питань і практичних завдань з метою засвоєння знань...
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Програмування"
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Програмування" / В. Г. Коротка, Л. Я. Мартинович – Дніпропетровськ:...
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій». Полтава: Полтнту, 2011....
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки 050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы