Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темами учбового плану та завдання для самостійного розв’язання icon

Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темами учбового плану та завдання для самостійного розв’язання


НазваниеМетодичні вказівки до виконання практичних робіт за темами учбового плану та завдання для самостійного розв’язання
страница1/6
Дата публикации03.11.2014
Размер1.28 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6

Зміст


Передмова.

 1. Тематичний план.

 2. Вимоги до виконання практичних робіт.

 3. Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темами учбового плану та завдання для самостійного розв’язання.

Допоміжна література.


Передмова


Практична робота – це закріплення теоретичних знань студента на фактичному матеріалі, придбання практичних навичок з використання статистичної методології у економічному аналізі статистичного матеріалу.

Виконання практичних робіт спонукає студента до самостійного осмислення виявлених взаємозв’язків та їх кількісної оцінки. У процесі виконання практичної роботи у студента з’являється розуміння теоретичного матеріалу: економічних закономірностей та взаємозалежності показників одне від одного. Практична робота також сприяє налагодженню зв’язків між вивчаємими предметами, створюється розуміння «кореляційності» (взаємозалежності) між вивчаємими науками.

Робота за фактичним матеріалом налагоджує студента на участь у реальному житті та необхідності і можливості її оцінювати, аналізувати з метою подальшого ефективного управління.

Методичний посібник по виконанню практичних робіт створений для допомоги студенту у вивченні предмету «Статистика промисловості» та освоєні матеріалу самостійно. Методичний посібник включає в собі 4 практичні роботи, які виконуються на заняттях та практичні роботи, які виконуються самостійно.

^ 1. Тематичний план
Назва розділу, модуля, теми програми

Кількість годин

Загальний обсяг

Всього ауд.

з них

Самостійна робота студ.

Лекції

Практич зан-тя

Семінари

1

Предмет, метод та задачі статистики промисловості

2

2

2


2

Статистика виробництва та реалізації продукції

8

4

2

2
4

3

Статистика чисельності, склад робітників та використання робочого часу

4

2

22

4

Статистика продуктивності праці

4

22

2

5

Статистика оплати праці

8

4

2
2

4

6

Статистика основних фондів

8

4

2

2
4

7

Статистика ресурсів та запасів матеріальних цінностей

4

22

2

8

Статистика витрат виробництва, обігу та цін

6

4

2

2
2

9

Статистика фінансових ресурсів

8

6

2

2

2

2

10

Контрольна робота

2

2

2


11

Підсумок

54

32

16

8

8

22


^ 2. Вимоги до виконання практичних робіт


 1. Практична робота є відображенням теоретичної підготовки студента та умінням її використовувати на практиці.

 2. Практична робота має бути виконана охайно.

 3. Кожен студент виконує практичну роботу за своїм варіантом, який визначається за списковим номером в учбовому журналі.

 4. В практичній роботі повинен бути приведений хід розв’язання задачі, тобто розписані поетапні операції (дії) з розв’язання.

 5. У практичній роботі повинні приводитись формули, які використовує студент, або вказаний метод.

 6. Розраховані показники повинні мати одиниці виміру.

 7. По закінченні практичної роботи студень має привести обґрунтовані висновки з приводу розрахованих показників. Оцінити загальну економічну ситуацію на основі розрахованих аналітичних показників.


^ 3. Методичні вказівки до виконання практичних та

самостійних робіт за темами учбового плану

Тема: «Статистика виробництва та реалізації продукції».


Основні поняття теми:

 1. Промислова продукція.

 2. Валовий випуск.

 3. Внутрішньозаводський оборот.

 4. Валова продукція.

 5. Товарна продукція.

 6. Відвантажена продукція.

 7. Реалізована продукція.

 8. Чиста продукція


Практична робота № 1


Мета заняття: оволодіти практичними навичками по розрахунку обсягів промислової продукції та аналізу її динаміки.


Методичні вказівки до виконання практичної роботи


Вартісні показники промислової продукції


Облік промислової продукції у вартісному виразі та практика статистичного аналізу передбачають визначення відповідних показників (категорій) продукції, а саме:

 • валовий випуск (валовий виробничий оборот);

 • внутрішньозаводський оборот (проміжне споживання);

 • валова продукція (валова додана вартість);

 • товарна продукція;

 • відвантажена продукція;

 • реалізована продукція;

 • чиста продукція.

Валовий випуск (ВВ) - це сума вартості продукції всіх промислово-виробничих цехів підприємства, що розглядаються як окремі виробничі одиниці, незалежно від подальшого використання продукції (на самому підприємстві чи продаж за його межі). Ця категорія включає вартість готових виробів, усіх виготовлених напівфабрикатів та всіх послуг промислового характеру. Цей показник називають ще валовим виробничим оборотом, оскільки він включає в себе повторний рахунок вартості продукції внутрішньозаводський оборот (ВЗО). До ВЗО відноситься вартість продукції, що була виготовлена та використана на виробничі потреби на самому ж підприємстві. Якщо до матеріальних витрат, пов’язаних з виробничим процесом (ВЗО) додати нематеріальні витрату (орендна плата, витрати на комунальні та юридичні послуги, рекламу тощо) то отримаємо показник проміжного споживанню.

Валова додана вартість визначається як різниця між валовим випуском та проміжним споживанням.

Валова продукція - це вартість остаточної або кінцевої продукції підприємства, що розглядається як одне ціле. Обсяг валової продукції можна визначити двома способами:

 1. ВП = ВВ - ВЗО;

 2. За окремими елементами, що входять в поняття ВП.ВП = вартість готових виробів + вартість напівфабрикатів відпущених на сторону + продукція підсобних, побічних та допоміжних цехів відпущена на сторону + роботи промислового характеру на замовлення зі сторони та для непромислових закладів свого підприємства ± зміна залишків незавершеного виробництва (залишки на кінець - залишки на початок).


В деяких галузях економіки обсяг валової продукції визначається методом валового обороту, наприклад, в цукроварінні у ВП входить, як вартість цукру сирцю, так і вартість очищеного цукру.

Товарна продукція включає в себе вартість готових виробів, призначених для продажу; вартість напівфабрикатів власного виробництва для реалізації на сторону; вартість робіт промислового характеру на замовлення зі сторони; вартість устаткування, пристосувань та інструментів для власних потреб, виготовлених за рахунок коштів капіталовкладень.

Обсяг товарної продукції визначають у діючих (для характеристики роботи підприємства у звітному періоді) та фіксованих цінах (для визначення динаміки фізичного обсягу продукції).

Відвантажена продукція - відправлена покупцеві, але ще не оплачена ним (вона ще називається - продукція в дорозі).

Реалізована продукція являє собою суму вартості продуктів та виробничих послуг, які одержано замовником і оплачено ним (кошти перераховано на рахунок підприємства).

Для визначення основних вартісних показників (категорій) продукції можна скористатися наведеною нижче схематичною таблицею.


Таблиця 1

Види та елементи вартісних показників промислової продукції


Елементи і форми продукції

Валовий випуск

Валова продукція

Товарна продукція

Реалізована продукція

Готові вироби

вироблені

вироблені

вироблені за мінусом вартості давальницької сировини не оплаченої підприємством

реалізовані готові вироби
^ Продовження таблиці 1

Напівфабрикати

вироблені

вироблені за мінусом перероблених на своєму підприємстві або реалізовані з врахуванням зміни залишків (залишки на кінець мінус залишки на початок)

реалізовані

реалізовані

Незавершене виробництво

залишки на кінець мінус залишки на початок

залишки на кінець мінус залишки на початок

не входить

не входить

Роботи промислового характеру на замовлення зі сторони

виконанні

виконанні

виконанні

виконанні

Примітка:

а) в усі вартісні показники слід включати продукцію підсобних, побічних та допоміжних цехів відпущену на сторону, в т.ч. капітальний ремонт заводського обладнання;

б) вартість давальницької сировини не оплаченої виробником, включається до обсягу товарної продукції у фіксованих цінах (до обсягу продукції у діючих цінах включається лише вартість виконаних робіт з переробки давальницької сировини).


Приклад.

У травні поточного року на підприємстві було вироблено готових виробів на суму 400 тис. грн., в тому числі вартість давальницької сировини замовника, не оплаченої підприємством 20 тис. грн.

Вартість реалізованих у травні виробів склала 360 тис. грн. Крім того, надійшли кошти сумою 80 тис. грн. за вироби відвантажені у квітні.

Напівфабрикатів було виготовлено на суму 320 тис. грн., в тому числі для власних потреб підприємства 230 тис. грн. Залишки напівфабрикатів на 1 травня склали 18 тис. грн. Протягом місяця було використано напівфабрикатів власного виробництва на 220 тис. грн.

Інструментальний цех підприємства виготовив спецінструментів та пристосувань на суму 30 тис. грн., з яких відпущено:

своєму капітальному будівництву на 9 тис. грн., на сторону - 10 тис. грн.

Спожито спецінструментів на виробництві за травень на 11 тис. грн.

Виконано робіт промислового характеру на замовлення зі сторони на суму 16 тис. грн. Здійснено капітальний ремонт заводського обладнання на 15 тис. грн. Заводська електростанція виробила електроенергії на 20 тис. грн., з якої спожито на виробничі потреби на суму 12 тис. грн., а решту ( 8 тис. грн.) відпущено на сторону.

Залишки незавершеного виробництва:

на початок місяця 38 тис. грн.

на кінець місяця 32 тис. грн.

За наведеними даними визначимо вартісні показники промислової продукції:

Валовий випуск (ВВ) =400+320+30+16+15+20+(32 - 38)=795 тис. грн.

ВЗО = 220 +11 + 12 + = 243 тис. грн. На цю суму було вироблено і використано на власні потреби продукції.

Валова продукція = ВВ - ВЗО = 795 - 243 = 552 тис. грн.

Обсяг валової продукції можна визначити також за окремими елементами, що до неї входять:

І-й варіант:

ВП=400+(320-220)+(30-11)+16+15+(20-12)+(32-38) = 552 тис. грн.;

ІІ-й варіант:

ВП=400+90+(18+ 320-220-90)-18+(30-11)+16+15+(20-12)+(32-38) =552 тис. грн. Товарна продукція = (400 - 20) + (320 - 230) + 9+10 +16+15 + 8 = 528 тис. грн.

Реалізована продукція = 360 - 20 + 80 + (320 - 230) + 9 + 10 + 16 +

15 + 8 = 568 тис. грн.

Аналіз роботи підприємства не обмежується визначенням лише вартісних показників промислової продукції. Їх доповнюють показники виконання виробничих завдань (плану випуску) за обсягом та асортиментом; коефіцієнти ритмічності та рівномірності випуску; індекси фізичного обсягу виготовленої продукції.

Показники виконання виробничих завдань дозволяють контро­лювати дотримання оптимальних пропорцій у розвитку галузі, а відтак економіки. При обчисленні виконання планового завдання за обсягом (за номенклатурою) фактичний випуск (за видами продукції чи в цілому) відносять до запланованого (передбаченого виробничим завданням).

Коли розраховують показник виконання завдання за асорти­ментом, обсяг продукції, як фактичний, так і запланований визначають у тих самих цінах, а далі до уваги беруть фактичне виконання за кожним видом продукції на рівні, не вищому від запланованого, тобто методом заліку. Відношення залікового обсягу продукції до запланованого дає показник виконання виробничого завдання за асортиментом.

Під ритмічністю розуміють випуск продукції у повній від­повідності до встановленого завдання на кожний окремий проміжок часу звітного періоду. Як і попередній показник (виконання завдання за асортиментом), коефіцієнт ритмічності обчислюється методом заліку - до ритмічної роботи зараховують фактичний ви­пуск, але не вищий від запланованого на певний проміжок часу, і відносять його до запланованого.

Для визначення коефіцієнта рівномірності, розраховують питому вагу фактичного випуску продукції за кожний з однакових проміжків часу звітного періоду, а також того випуску, який мав би бути за рівномірної роботи. В цьому порівнянні теж користуються методом заліку. Сума взятих до заліку часток випуску за всіма відрізками часу звітного періоду дає коефіцієнт рівномірності.


^ Формули для розв’язання задач


1) Товарна продукція характеризує обсяг готової продукції, напівфабри­катів, призначених для реалізації на сторону, а також робіт і послуг про­мислового характеру, що виконані для інших підприємств. Обсяг товарної продукції визначається за формулою:
де qi - випуск продукції і-го виду в натуральних одиницях;

рі - оптова ціна підприємства одиниці виробу і-го виду;

Р — вартість робіт і послуг на сторону;

n - кількість видів продукції, що виготовляється на підприємстві.


2) Обсяг валової продукції визначається за формулою:

де ^ ТП – обсяг товарної продукції;

НЗВп, НЗВк – вартість залишків незавершеного виробництва відповідно на початок і кінець планового періоду;

Іп,Ік – вартість інструменту для власних потреб відповідно на початок і кінець планового періоду.


3. Обсяг реалізованої продукції обчислюється за формулою:

де ^ Гп, Гк - залишки готової не реалізованої продукції відповідно на початок і кінець планового року;

Внп, Внк - залишки продукції, відвантаженої, за яку термін оп­лати не настав, і продукції на відповідальному зберіганні у покупців відповідно па початок і на кінець планового року.


4) Внутрішньозаводський оборот - це та кількість продукції підприєм­ства, яка використовується всередині нього для подальшої переробки.


5) Валовий оборот підприємства - це обсяг валової продукції незалежно від того, де вона буде використана: чи в межах підприємства, чи поза ним. Його можна обчислити як суму валової продукції та внутрішньозаводсько­го обороту.


6) Коефіцієнт товарності розраховується як відношення товарної продукції до валової продукції.


7) Коефіцієнт внутрішньовиробничого комбінування визначається відно­шенням обсягу внутрішньозаводського обороту до обсягу валової продукції.

8) Обсяг чистої продукції визначаємо за формулою:
де ^ ТП – обсяг товарної продукції;

МВ – матеріальні витрати на виробництво продукції;

Аоз – сума амортизаційних відрахувань за відповідний період.


9) Обсяг умовно-чистої продукції визначаємо за формулою:

10) Виконання плану за обсягом виробництва обчислюємо за формулою:

де ^ Qфі, Qпі - фактичний і плановий обсяги випуску і-го виду про­дукції


11) Виконання плану по асортименту розраховуємо за формулою:

де ^ Qф'і - фактичний обсяг випуску і-го виду продукції у планових межах.


Завдання до практичної роботи № 1

на тему: «Статистичний аналіз виробництва та реалізації продукції»


Завдання 1

У звітному році приватна виробнича фірма виготовила виробів продукції А в кількості 200 одиниць, а продукції Б - 300 одиниць. Відпускна ціна виро­бу А становить 18 тис. грн., а виробу Б - 25,8 тис. грн. Вартість послуг промислового характеру, наданих іншим підприємствам та організаціям, дорівнює 375 тис. грн. Залишок незавершеного виробництва на початок розрахункового року склав 750 тис. грн., а на кінець року - 530 тис. грн. Поряд з основною продукцією вироблено тару на суму 120 тис. грн., у тому числі для продажу стороннім споживачам вартістю 80 тис. грн.

Визначити валову і товарну продукцію приватної фірми у звітному році.


Завдання 2

Обсяг основної продукції виробничого підприємства «Ракурс» у звітно­му році має скласти 52000 тис. грн., послуги промислового характеру - 4800 тис. грн. Вартість виготовлених напівфабрикатів становитиме 5400 тис. грн., з яких 50% буде використано для власного виробництва. Обсяг незавершеного виробництва на кінець року складе 3900 тис. грн., а на поча­ток - 3200 тис. грн. Залишки нереалізованої продукції на складі на початок звітного періоду складуть 8200 тис. грн., на кінець цього ж періоду - 3700 тис. грн.

Визначити очікуваний обсяг валової, товарної, чистої та реалізованої про­дукції, якщо вартість матеріальних затрат і сума амортизаційних відраху­вань має скласти 55% товарної продукції.


Завдання 3

Визначити величину реалізованої продукції підприємства та її приріст у плановому році, якщо у звітному році обсяг реалізації становив 600 тис. грн. У плановому році підприємство передбачає виготовити продукції на 740 тис. грн., із якої 4,5% буде спрямовано для власних потреб. Додатково підприєм­ством будуть надані послуги промислового характеру іншим підприємствам галузі на 45 тис. грн. і виготовлено напівфабрикатів для реалізації на сторо­ну на 12 тис. грн.


Завдання 4

Визначити обсяг товарної продукції у вартісному виразі, використовуючи такі дані:

 • річний випуск продукції в натуральних одиницях по виробу А - 550 шт., Б - 730 шт., В - 600 шт.;

 • оптова ціна за виріб А- 100 грн., Б - 1800 грн.,В - 1200 грн.;

 • залишки готової продукції на складах на початок планового року -2530 тис. грн.;

 • залишки нереалізованої продукції на кінець року - 4880 тис. грн.;

 • вартість продукції, відвантаженої споживачеві, але не оплаченої ним у базовому періоді, - 1700 тис. грн.


Завдання 5

Виробництво швейних виробів у звітному році склало 2950 одиниць. Се­редня собівартість одного виробу - 350 грн.

На початок року залишки нереалізованої продукції склали 45 одиниць, а на кінець року – 50 одиниць. Норма рентабельності даної продукції - 15% до собівартості. Визначити обсяг товарної продукції підприємства в оптових цінах підприємства і реалізованої продукції в оптово-відпускних цінах.


Завдання 6

Розрахувати обсяг і собівартість реалізованої продукції акціонерного то­вариства «Металіст» у звітному році. Підприємство випустило 1000 виробів А і 3000 виробів Б. Відпускна ціна одного виробу складає відповідно 50 та 60 грн. Крім того, підприємство виготовило комплектуючих виробів на 25000 грн., з них на 15000 грн. - для сторонніх замовників. Залишки нереалізованої продукції на складі виробника на початок року - 2000 грн., а на кінець року 500 грн. Рівень рентабельності даної продукції підприємства - 20%.


Завдання 7

Проаналізувати обсяг виробництва і реалізації продукції фірми «Весна» за звітний рік, використовуючи дані табл. 2.

Фактично обсяг продукції зріс на 5%, оптова ціна одного виробу залиши­лась на рівні плану. Незавершене виробництво відповідно зменшилось на початок року - на 520 грн. і на кінець року - на 830 грн. Собівартість одного виробу знизилась на 3,4%, а тривалість виробничого циклу скоротилась на 2 дні. Приріст залишків готової продукції на складах за рік збільшився на 50 одиниць. Коефіцієнт наростання витрат і кількість робочих днів у році зали­шились на рівні плану.

Таблиця 2

Показники діяльності фірми «Весна» за звітний рік
Завдання 8

Визначити рівень виконання плану з обсягу випуску продукції в цілому і в асортименті, використовуючи дані табл. 3.


Таблиця 3

Випуск продукції АТ «Рекорд» за звітний рік
Завдання 9

Обсяг випуску шліфувальних кругів на виробничому підприємстві «Телетон» становить 100 тис. од. (ціна реалізації одиниці продукції - 40 грн.).

Підприємство із загального обсягу випуску напівфабрикатів власного ви­робництва у 700 тис. грн. використовує для власних потреб тільки 460 тис. грн., а з послуг виробничого характеру річним обсягом 400 тис. грн. для власних потреб підприємством споживається 20%. Обсяг продукції, яка перебуває в незавершеному виробництві на початок року, становив 420 тис. грн, а на кінець року - 150 тис. грн. Залишки готової продукції на складі підприємства на початок року дорівнювали 820 тис. грн., а на кінець року - 430 тис. грн. Під час виготовлення продукції стороннім замовникам підприємство вико­ристовувало давальницьку сировину та матеріали на загальну суму 650 тис. грн. Річна сума матеріальних та прирівняних до них витрат на підприємстві - 1100 тис. грн. Обчислити величину валової, товарної, реалі­зованої та чистої продукції підприємства.


Завдання 10

За даними таблиці 4 обчислити обсяг товарної, валової та реалізованої продукції підприємства, валовий та внутрішньозаводський обороти, коефіцієнти товарності та внутрішньовиробничого комбінування. Залишки готової продукції на складі підприємства на початок року - 850 тис. грн, на кінець року - 265 тис. грн.

Таблиця 4

Розподіл споживання продукції на підприємстві «Комплектбуд» (тис. грн.)
Завдання 11

За місяць молокозаводом виготовлено продукції:Розрахувати обсяг випуску в умовно-натуральному виразі (в перерахунку на голландський сир) та процент виконання плану, якщо було заплановано виготовити 260 т (в умовно-натуральних одиницях).


Завдання 12

Визначити процент виконання плану в середньому для трьох виробів за наступними даними:
Завдання 13

За даними таблиці визначити процент виконання плану випуску продукції:

а) за обсягом;

б) за номенклатурою;

в) за асортиментом.
Завдання 14

Маємо такі дані про випуск товарної продукції ковбасним цехом споживчого товариства за квартал:Визначте показники виконання плану випуску продукції:

а) за номенклатурою;

б) за загальним обсягом;

в) за асортиментом.


Завдання 15

Вихід житнього хліба за нормативом 156% за вологості борошна 14,4%. Пекарнею було випечено 470 тонн житнього хліба, на що пішло 300 тонн борошна, в тому числі:

40 тонн з вологістю 14,8%;

150 тонн з вологістю 14,5%;

110 тонн з вологістю 15,0%.


Примітка: з підвищенням вологості борошна на 1 % вихід хліба зменшується на 1.5%.

Визначте економію чи перевитрати борошна.


Завдання 16

Маємо такі дані про випуск продукції на трьох заводах за квітень, тис. грн.:

Вироблено і передано на склад готових виробів 300 360 420

з них відвантажено і оплачено покупцями 288 336 408

Поступили на рахунок гроші за продукцію,

відвантажену у березні 12 13 18

Вироблено напівфабрикатів - всього 120 180 200

в тому числі:

перероблено у своєму виробництві 95 150 150

продано на сторону 30 20 30

Залишок напівфабрикатів на 1 квітня 10 12 15

Виконано робіт промислового характеру на

замовлення зі сторони (за роботи заплачено) 10 14 12

Вироблено електроенергії - всього 40 45 48

з неї використано на виробничі потреби 36 40 42

(решта реалізована на сторону)

Виготовлено інструментів і пристосувань - всього 14 20 34

з них реалізовано іншим підприємствам 6 9 22

(решту використано на виробничі потреби)

Залишки незавершеного виробництва:

на початок місяця 70 80 90

на кінець місяця 82 94 95

За наведеними даними визначити для кожного заводу окремо вартісні показники промислової продукції:

а) валовий випуск;

б) внутрішньозаводський оборот;

в) валову продукцію;

г) товарну продукцію;

д) реалізовану продукцію.


Завдання 17

Маємо наступні дані підприємства за два періоди:Визначити:

 1. Загальний індекс цін

 2. Загальний індекс фізичного обсягу продукції.

 3. Абсолютну зміну вартості випущеної продукції в цілому, в тому числі, за рахунок зміни цін і фізичного обсягу випуску.


Завдання 18

На металургійному заводі вироблено чавуну за звітний період на 120 тис. грн., в тому числі перероблено у сталь на 90 тис. грн., сталі на суму 110 тис. грн. повністю передано до прокатного цеху; прокату на 150 тис. грн.

Обчислити: валовий випуск, внутрішньозаводський оборот та валову продукцію.


Завдання 19

Підприємством було випущено готових виробів за звітній період на 50 тис. грн., вироблено напівфабрикатів на 19, у тому числі призначено для реалізації на 8 тис. грн. Виконано роботи промислового характеру на сторону на 5 тис. грн., вартість капітального ремонту власного обладнання - 2 тис. грн.

Визначити вартісні показники промислової продукції.


Завдання 20

Вартість готової продукції підприємства 375 тис. грн., вироблено напівфабрикатів на 78 тис. грн., з яких перероблено - на 51 тис. грн.(решта призначені для реалізації), виконано робіт промислового характеру на замовлення зі сторони на 19 тис. грн., залишки незавершеного виробництва зменшились на 7 тис. грн.

Обчислити обсяг товарної продукції.


^ Завдання для самостійного розв’язання № 1, 2

на тему: «Статистичний аналіз впливу чинників на обсяг реалізації»


Завдання 1

Маємо дані про діяльність машинобудівного заводу за І та ІІ півріччя звітного періоду.

Показники

І півріччя

ІІ півріччя

1 в

2 в

3 в

4 в

5 в

Валова продукція в оптових цінах підприємства, млн. грн.

1254

1340

1500

1740

1100

1318

Коефіцієнт товарності валової продукції

0,96

0,85

0,9

0,85

0,79

1,02

Коефіцієнт відвантаження товарної продукції

1,05

1,00

0,9

0,98

0,85

1,01

Коефіцієнт реалізації відвантаженої продукції

0,98

0,85

0,85

0,91

0,85

0,95

Визначте:

 1. Загальну зміну реалізованої продукції (у млн. грн. та %).

 2. Вплив кожного з приведених чинників на зміну обсягу реалізованої продукції (у млн. грн. та %).


Завдання 2

Маємо дані про випуск продукції на заводі за місяць:

Продукція

Прийнята у плані оптова ціна 1т, грн.

Випуск, т

В.1

В.2

В.3

В.4

В.5

План

Факт

Каустична сода

35

45

50

25

39

16000

16900

Кальцинована сода

100

102

80

78

95

2500

2900

Бікарбонат

75

60

70

60

47

1200

1003

Визначте виконання плану у %:

 1. По обсягу продукції.

 2. По асортименту.  1   2   3   4   5   6Похожие:

Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темами учбового плану та завдання для самостійного розв’язання iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт за темами учбового плану та завдання для самостійного розв’язання
Практична робота – це закріплення теоретичних знань студента на фактичному матеріалі, придбання практичних навичок з використання...
Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темами учбового плану та завдання для самостійного розв’язання iconМетодичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу «Цивільний захист»
Методичні вказівки допоможуть студентам набути практичних знань з розв’язання типових задач з оцінки хімічної обстановки, вміння...
Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темами учбового плану та завдання для самостійного розв’язання iconМетодичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу «Цивільний захист»
«Аварії на радіаційно небезпечних об’єктах». Студентам надаються практичні навички в розв’язанні задач з радіаційної обстановки,...
Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темами учбового плану та завдання для самостійного розв’язання iconМетодичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни "Економіка праці"
Завдання даної роботи – самостійне виконання студентами контрольних теоретичних питань і практичних завдань з метою засвоєння знань...
Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темами учбового плану та завдання для самостійного розв’язання iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки 050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані...
Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темами учбового плану та завдання для самостійного розв’язання iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «англійська мова»
Для студентів 2-го курсу напряму підготовки 040106 екологія, охорона навколишнього середовища та
Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темами учбового плану та завдання для самостійного розв’язання iconМетодичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань
Методичні вказівки рекомендовані до видання методичною радою факультету економіки і підприємництва (протокол № від р.)
Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темами учбового плану та завдання для самостійного розв’язання iconМетодичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань
...
Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темами учбового плану та завдання для самостійного розв’язання iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Програмування"
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Програмування" / В. Г. Коротка, Л. Я. Мартинович – Дніпропетровськ:...
Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темами учбового плану та завдання для самостійного розв’язання iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Глобальні супутникові системи навігації та зв'язку
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Глобальні супутникові системи навігації І зв'язку на транспорті"...
Методичні вказівки до виконання практичних робіт за темами учбового плану та завдання для самостійного розв’язання iconМетодичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять
Методичні вказівки та завдання до семінарських занять з дисципліни "Господарський процес" / Укладачі: В. А. Кройтор; Сапейко Л. В.;...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы