Міністерство освіти і науки України icon

Міністерство освіти і науки України


Скачать 170.42 Kb.
НазваниеМіністерство освіти і науки України
страница1/8
Размер170.42 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство освіти і науки України


Черкаський державний бізнес-коледж


Кафедра економіки та підприємництва


Т. М. Боровик


Організація виробництва


Завдання для проведення занять з дисципліни

для спеціальності “Економіка підприємства”


Черкаси – 2010


Зміст


Вступ 3

1. Питання та завдання для проведення семінарських,

практичних занять 4

Тема 1. Організаційні основи виробництва 4

Тема 2. Організація виробничого процесу у просторі 8

Тема 3. Організація виробничого процесу в часі 10

Тема 4. Виробничий цикл підприємства 12

Тема 5. Методи організації виробництва 13

Тема 6. Організація трудових процесів та робочих місць 17

Тема 7. Організація нормування праці 18

Тема 9. Організація роботи забезпечуючих підрозділів 21

Тема 10. Організація обслуговуючих господарств 22

Тема 11. Організація контролю якості продукції 23

2. Розрахункова робота 25

3. Питання, що виносяться на іспит 42

4. Рекомендована література 44

5. Таблиця розподілу балів 46


Вступ


Дана розробка містить завдання для студентів спеціальності „Економіка підприємства” за ОКР „бакалавр” з дисципліни „Організація виробництва” і містить перелік питань та завдань для проведення семінарських, практичних занять, завдання для індивідуальної, самостійної роботи студентів, розрахункову роботу, що є обов’язковими до виконання протягом навчального семестру, а також питання до екзамену та рекомендовану літературу. Наводиться таблиця розподілу балів за видами робіт із визначенням кількості балів за кожен.


1. Питання та завдання для проведення семінарських, практичних занять


Тема 1. Організаційні основи виробництва

План лекції:

 1. Організація виробництва: сутність, завдання курсу.

 2. Історія розвитку науки про організацію виробництва.

 3. Підприємство як об’єкт організації в сучасних умовах господарювання.

Питання для самостійного опрацювання та самоперевірки

1. Встановіть взаємозв’язок поняття “організація виробництва” з поняттями “виробництво”, “організація”, “управління виробництвом”, “операційний менеджмент”, “виробничий менеджмент”.

2. Охарактеризуйте взаємозв’язок науки “організація виробництва” з іншими науками, наведіть конкретні приклади.

3. Дайте визначення поняттю “організація” та “організація виробництва”, яке з них є ширшим?

4. У чому проявляється взаємозв’язок завдань “організації виробництва”?

5. Охарактеризуйте міжгалузеві народногосподарські комплекси.

6. Охарактеризуйте роль підприємства в ринкових умовах.

7. Що належить до зовнішнього середовища підприємства та в чому проявляться залежність від нього?

8. Назвіть особливості розвитку науки „Організація виробництва” у ХІХ столітті.

9. Назвіть особливості розвитку науки „Організація виробництва” у ХХ столітті.

10. Назвіть особливості розвитку науки „Організація виробництва” на початку ХХІ століття.

Теми рефератів

 1. Підприємство як об’єкт організації в сучасних умовах господарювання.

 2. Організація виробництва і ефективна діяльність підприємства.

 3. Основи системного підходу до організації виробництва.

 4. Зарубіжний досвід організації виробництва.

 5. Комп’ютерні технології та їх вплив на виробництво.

 6. Виробництво як необхідна умова і важливий компонент існування держави і суспільства.

 7. Взаємозв’язок технології та організації виробництва.
^

Завдання до виконання


1. Складіть словник економічних термінів: організація, організація виробництва, підприємство, засоби виробництва, матеріальне виробництво.

2. Дайте перелік галузей промисловості, вкажіть яку продукцію виробляють, назвіть підприємство, що відноситься до тієї чи іншої галузі.

3. Складіть есе на тему: “ Науковий вклад в розвиток науки “Організація виробництва” (одного з вчених за вибором студента).

Теми есе

 1. Вклад Р.Аркрайта в розвиток науки “Організація виробництва”.

 2. Вклад Ч.Беббеджа в розвиток науки “Організація виробництва”.

 3. Вклад К.Маркса в розвиток науки “Організація виробництва”.

 4. Вклад Ф.У.Тейлора в розвиток науки “Організація виробництва”.

 5. Вклад Ф.Гілберта в розвиток науки “Організація виробництва”.

 6. Вклад Г.Л.Ганта в розвиток науки “Організація виробництва”.

 7. Вклад К.Паркхорста в розвиток науки “Організація виробництва”.

 8. Вклад Г.Форда в розвиток науки “Організація виробництва”.

 9. Вклад Г.Черча в розвиток науки “Організація виробництва”.

 10. Вклад Ф.Джільберта в розвиток науки “Організація виробництва”.

 11. Вклад А.Файоля в розвиток науки “Організація виробництва”.

 12. Вклад Е.Мейо в розвиток науки “Організація виробництва”.

 13. Вклад Г.Мейнарда в розвиток науки “Організація виробництва”.

 14. Вклад М.Уолкера в розвиток науки “Організація виробництва”.

 15. Вклад Д.Келлі в розвиток науки “Організація виробництва”.

 16. Вклад Д.Малькольма в розвиток науки “Організація виробництва”.

 17. Вклад У.Оучі в розвиток науки “Організація виробництва”.

 18. Вклад О.Богданова в розвиток науки “Організація виробництва”.

 19. Вклад К.Адамецкі в розвиток науки “Організація виробництва”.

 20. Вклад Н.Ларновського в розвиток науки “Організація виробництва”.

 21. Вклад І.Каннегісера в розвиток науки “Організація виробництва”.

 22. Вклад А.Гастєва в розвиток науки “Організація виробництва”.

 23. Вклад П.Керженцева в розвиток науки “Організація виробництва”.

 24. Вклад О.Єрманського в розвиток науки “Організація виробництва”.

 25. Вклад Є.Розмировича в розвиток науки “Організація виробництва”.

 26. Вклад Б.Коценбогена в розвиток науки “Організація виробництва”.

 27. Вклад К.Корницького в розвиток науки “Організація виробництва”.

 28. Вклад С.Митрофанова в розвиток науки “Організація виробництва”.

 29. Вклад Я.Гальперіна в розвиток науки “Організація виробництва”.

 30. Вклад О.Туровця в розвиток науки “Організація виробництва”.

 31. Вклад Б.Мільнера в розвиток науки “Організація виробництва”.

 32. Вклад С.Соколіцина в розвиток науки “Організація виробництва”.

 33. Вклад Л.Барташова в розвиток науки “Організація виробництва”.

 34. Вклад Б.Власова в розвиток науки “Організація виробництва”.

 35. Вклад Б.Інгумнова в розвиток науки “Організація виробництва”.

 36. Вклад Т.Завгородньої в розвиток науки “Організація виробництва”.

 37. Вклад А.Проскурякова в розвиток науки “Організація виробництва”.

 38. Вклад Дж. Уатта в розвиток науки “Організація виробництва”.

 39. Вклад Л. Шевальє в розвиток науки “Організація виробництва”.

 40. Вклад Аммонтонє в розвиток науки “Організація виробництва”.

 41. Вклад Вобана в розвиток науки “Організація виробництва”.

 42. Вклад Перрона в розвиток науки “Організація виробництва”.

 43. Вклад А. Сміта в розвиток науки “Організація виробництва”.

 44. Вклад Кулона в розвиток науки “Організація виробництва”.

 45. Вклад Р. Оуена в розвиток науки “Організація виробництва”.

 46. Вклад Елі Уітні в розвиток науки “Організація виробництва”.

 47. Вклад Френк та Ліліан Гілбретів в розвиток науки “Організація виробництва”.

 48. Вклад Х. Ф. Додж, Х. Дж. Ромінг та У. Шухарта в розвиток науки “Організація виробництва”.

 49. Вклад Л. Х. С. Типпет в розвиток науки “Організація виробництва”.

 50. Вклад Д. Орлика та О. Уайтома в розвиток науки “Організація виробництва”.

 51. Історія розвитку науки про організацію виробництва початку ХХ століття.

 52. Історія розвитку науки про організацію виробництва 30-х років ХХ століття.

 53. Історія розвитку науки про організацію виробництва 40-х років ХХ століття.

 54. Історія розвитку науки про організацію виробництва 50-60-х років ХХ століття.

 55. Історія розвитку науки про організацію виробництва 60-70 х років ХХ століття.

 56. Історія розвитку науки про організацію виробництва 80-х років ХХ століття.

 57. Історія розвитку науки про організацію виробництва 90-х років ХХ століття.

 58. Історія розвитку науки про організацію виробництва початку ХХІ століття.Тема 2. Організація виробничого процесу у просторі

План лекції:

1. Підприємство як виробнича система.

2. Виробнича структура підприємства.

3. Характеристика та принципи розміщення виробничих підрозділів підприємства у просторі.

4. Організаційна структура підприємства.

5. Виробнича потужність підприємства.

Питання для самостійного опрацювання та самоперевірки

1. Охарактеризуйте властивості підприємства як динамічної системи.

2. Яка різниця між матеріальною та абстрактною системою, наведіть приклади.

3. Охарактеризуйте мвиробничу потужність підприємства, наведіть прилади

4. Які виробничі підрозділи промислового підприємства належать до основного, допоміжного, обслуговуючого, побічного та підсобного виробництв?

5. Назвіть та охарактеризуйте переваги предметної спеціалізації у порівнянні з технологічною.

6. Які умови висуваються щодо розміщення цехів і служб на території підприємства?

7. Назвіть чинники, які впливають на виробничу структуру підприємства, як саме?

8. Дайте порівняльну характеристику лінійної та функціональної організаційної структури підприємства.

9. У чому схожість та відмінність між виробничою та організаційною структурою підприємства?

10. Визначте та охарактеризуйте посадові обов’язки управлінського персоналу підприємства.

Теми рефератів

 1. Виробничий процес і його організація у просторі.

 2. Виробнича структура підприємства.

 3. Поняття системи і системного підходу до виробництва.

 4. Виробництво як відкрита система, економічна сутність виробничої системи.

 5. Підприємство як складна виробнича система.

 6. Поняття та елементний склад виробничої структури.

 7. Чинники, що визначають виробничу структуру.

 8. Сучасні виробничі стратегії та концепції організації виробництва.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти І науки україни фінансове право україни
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-1591 від 15 квітня 2004 року)
Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти І науки україни міністерство освіти І науки автономної республіки крим республіканський вищий навчальний заклад „кримський гуманітарний університет” (М. Ялта) інститут філології, історії та мистецтв
Курсові та випускні кваліфікаційні роботи (квкр) необхідно оформлювати відповідно до державного стандарту України, яким є наступний...
Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти і науки України Міністерство охорони здоров ׳ я України Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Догляд за хірургічними хворими (навчальний посібник)
Колектив авторів: В. В.Іващенко, Є. Р. Балацький, В. С. Ковальчук, О.І. Ніколаєв, Ю.І. Журавльова, А. В.Іващенко, М. А. Койко
Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти І науки україни
К 60 Фінанси. Опорний конспект лекцій для студ екон спец. / М-во освіти І науки України, Донец нац ун-т економіки І торгівлі ім....
Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Представництво ООН в Україні за підтримки Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України проводить конкурс, присвячений важливій...
Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет
Кафедра теорії І методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки
Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти І науки україни

Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти І науки україни

Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти І науки україни

Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти І науки україни

Міністерство освіти і науки України iconМіністерство освіти І науки україни

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы