«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 icon

«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013


Скачать 231.61 Kb.
Название«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
страница4/8
Размер231.61 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8

^ 82. Відносне відхилення фонду оплати праці (ФОП) обчислюється як:

-

різниця між фактичним ФОП і постійною частиною планового ФОП, скорегованого на процент виконання плану обсягів виробництва;

-

різниця між фактичним ФОП і плановим, скорегованим у змінній його частині на процент виконання плану обсягів виробництва;

-

різниця між фактичним ФОП і умовним ФОП, обчисленим при фактичній чисельності працюючих і плановому заробітку одного робітника;

-

різниця між умовним ФОП, розрахованим при фактичній чисельності працюючих і плановому заробітку одного робітника, та плановим ФОП.^ 83. Метою економічного аналізу виробництва продукції с.-г. є вирішення завдань, окрім

-

забезпечення виробництва конкурентоспроможної продукції;

-

пошук можливостей збільшення обсягів виробництва продукції;

-

зниження собівартості реалізованої продукції;

-

розширення асортименту і покращення кості виробничої продукції.^ 84. Процес аналізу виробництва продукції с.-г. не включає:

-

планування і корегування планів виробництва продукції;

-

здійснення системного контролю за виконанням плану виробництва продукції;

-

визначення впливу факторів на обсяг виробництва продукції;

-

виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення обсягів виробництва продукції.

^ 85. При аналізі динаміки валової продукції с.-г. необхідно здійснити її оцінку за:

-

фактичною ціною реалізації;

-

плановою ціною реалізації;

-

порівнянними цінами;

-

плановою собівартістю.^ 86. З метою визначення змін обсягу валової продукції с.-г. (рослинництва або тваринництва) в динаміці по роках або порівняно з планом використовують формулу:

-

індивідуального індексу кількості продукції;

-

індивідуального індексу ціни;

-

загального індексу фізичного обсягу;

-

загального індексу витрат.

87. Методика оцінки досягнутого рівня при виробництві валової продукції с.-г. передбачає порівняння з іншими підприємствами та із середніми даними по господарствах району показника:

-

вартість валової продукції в оцінці за порівняними цінами;

-

вартість валової продукції в оцінці за порівняними цінами з розрахунку на 100 га с.-г. угідь;

-

вартість валової продукції в оцінці за поточними цінами реалізації;

-

вартість валової продукції в оцінці за поточними цінами реалізації в розрахунку на 100 га с.-г. угідь.^ 88. Проаналізувати динаміку обсягу валової продукції с.-г. (рослинництва або тваринництва) неможливо при застосуванні методу:

-

кореляційний;

-

індексний;

-

графічний;

-

динамічні ряди.89. Факторну модель детермінованого факторного аналізу, що відображає вартість валової продукції с.-г. , відносять до:

-

адитивної;

-

мультиплікативної;

-

кратної;

-

змішаної.90. Вплив продукції рослинництва (ВПР) і тваринництва (ВПТ) на зміну валової продукції с.-г. (ВП=ВПР+ВПТ) можна визначити за допомогою методу детермінованого факторного аналізу :

-

абсолютних різниць;

-

відносних різниць;

-

ланцюгових підстановок;

-

індексний.^ 91. Для визначення розміру впливу факторів на зміну валового збору окремих культур не можна застосувати метод:

-

ланцюгових підстановок;

-

абсолютних різниць;

-

пропорційного ділення;

-

інтегральний.^ 92. Визначення впливу структурного фактора на зміну валового збору по групі однорідних культур можливо методами, окрім:

-

ланцюгових підстановок;

-

інтегрального;

-

абсолютних різниць;

-

індексного.^ 93. Розмір впливу зміни урожайності на відхилення валового збору окремої культури не можна визначити як:

-

добуток різниць між фактичною і плановою урожайністю на фактичну площу посіву;

-

добуток різниць між фактичною і плановою площею посіву на планову урожайність;

-

різниця між фактичними валовим збором і умовним, обчисленим при фактичній площі і плановій урожайності;

-

різниця між чисельником і знаменником загального індексу урожайності фіксованого складу.^ 94. Зміна валового збору окремої культури за рахунок посівної площі не визначається як:

-

добуток різниць між фактичною і плановою урожайністю на фактичну площу посіву;

-

добуток різниць між фактичною і плановою площею посіву на планову урожайність;

-

різниця між фактичними валовим збором і умовним, обчисленим при фактичній площі і плановій урожайності;

-

різниця між чисельником і знаменником загального індексу урожайності фіксованого складу.^ 95. Розрахунок впливу урожайності окремих культур на зміну валового збору по групі однорідних культур не можна обчислити як:

-

добуток різниці між фактичною і умовною середньою урожайністю на фактичну площу посіву;

-

різницю між умовним валовим збором (при плановій урожайності окремих культур, фактичним розміром і фактичній структурі посівних площ) та плановим валовим збором;

-

різниця між фактичним і умовним (при плановій урожайності, фактичному розмірі і фактичній структурі посівних площ) валовим збором;

-

добуток зміни середньої урожайності на фактичну площу посіву.^ 96. Розмір впливу посівної площі на зміну валового збору по групі однорідних культур визначається як:

-

добуток різниці між фактичною і плановою площею посіву на середню планову урожайність;

-

добуток різниці між фактичною і плановою площею посіву на середню умовну урожайність;

-

добуток різниці між фактичною і плановою площею посіву на середню фактичну урожайність;

-

різницю між фактичним і умовно-розрахунковим валовим збором.
^ 97. На рівень урожайності не впливає така група факторів:

-

природно-кліматичні;

-

агротехнічні;

-

політико-правові;

-

організаційно-економічні.98. В результаті аналізу впливу доз на внесення добрив на зміну урожайності озимої пшениці одержали рівняння , що означає:

-

урожайність у звітному році дорівнює 28,4 ц/га і щорічно збільшується на 1,2 ц;

-

урожайність у базисному році дорівнює 28,4 ц/га і щорічно збільшується на 1,2 ц/га;

-

урожайність у попередньому до вивчаємого періоду році склала 28,4 ц і збільшується на 1,2 ц/га при збільшенні доз внесення добрив;

-

урожайність при умовному (0) внесені добрива складає 28,4 ц/га і при збільшенні доз внесення добрив збільшується на 1,2 ц/га.^ 99. В багатофакторній моделі урожайності с.-г. культур (продуктивності худоби) кожен коефіцієнт при хі показує:

-

на скільки змінився вивчаємий фактор;

-

на скільки змінюється урожайність (продуктивності) залежно від зміни фактора на 1;

-

частку загальної зміни урожайності (продуктивності) від вивчаємого фактора;

-

можливий резерв збільшення урожайності (продуктивності) за рахунок конкретного фактора.^ 100. Можливе збільшення виробництва продукції рослинництва за рахунок розширення посівних площ обчислюється:

-

резерв розширення посівних площ помножити на різницю між фактичною і плановою урожайністю культури, яка буде вирощуватися;

-

фактичну площу посіву, яка планується відвести під конкретну культуру, помножити на різницю між фактичною і плановою її урожайністю;

-

резерв розширення посівних площ помножити на фактичну урожайність культури, яку планують вирощувати на цих землях;

-

плановий валовий збір конкретної культури поділити на фактичну посівну площу.

^ 101. Резерв збільшення виробництва продукції окремої культури а рахунок покращення сортового складу посівів обчислюють:

-

зміна питомої ваги кожного сорту множиться на фактично досягнуту урожайність (і ділиться на 100%), добутки сумують і результат множать на фактичну площу посіву;

-

зміна питомої ваги кожного сорту множать на фактично досягнуту урожайність ( і ділять на 100%), добутки сумують і результат множать на планову площу посіву;

-

різницю між можливою і фактично досягнутою урожайністю множать на можливу площу посіву і спів ставляють з фактичним валовим збором;

-

різницю між можливою і фактичною площею посіву множать на різницю між можливою і фактичною урожайністю.^ 102. Урожайність культури з площі, яка була зібрана своєчасно можна визначити як:

-

різницю між фактичним валовим збором і валовим збором з площі, зібраної пізніше оптимальних термінів, поділити на площу, зібрану не своєчасно;

-

різницю між фактичним валовим збором і валовим збором з площі, зібраної пізніше оптимальних термінів, поділити на площу, зібрану своєчасно;

-

різницю фактичним валовим збором і валовим збором площі, зібраної пізніше, поділити на загальну фактичну площу;

-

різницю між фактичною урожайністю по підприємству і урожайністю, що одержана з площі, зібраної пізніше оптимальних термінів.^ 103. На зміну валового виробництва окремого виду продукції тваринництва безпосередньо впливає така група факторів:

-

поголів’я і середньодобова продуктивність однієї голови;

-

продуктивність однієї голови за рік і кількість кормо днів;

-

середньорічної продуктивності і середньорічного поголів’я;

-

продуктивність і рівень забезпеченості худоби кормами.^ 104. На рівень продуктивності тварин не впливає безпосередньо така група факторів:

-

рівень годівлі і дотримання раціону годівлі;

-

поголів’я і рівень забезпеченості виробничих процесів кваліфікованими працівниками;

-

умови утримання худоби;

-

порідний і віковий склад стада.^ 105. Розмір впливу поголів’я на зміну валового виробництва обчислюється як різниця між:

-

фактичним і плановим обсягом виробництва;

-

фактичним і розрахунковим обсягом виробництва, обчисленим при умові фактичного поголів’я і планової продуктивності однієї голови;

-

розрахунковим (обчисленому при умові фактичного поголів’я і планової продуктивності) і плановим обсягом виробництва;

-

немає правильної відповіді.^ 106. Розмір впливу продуктивності однієї голови на зміну валового виробництва продукції тваринництва (результативний показник) розраховують як різницю між:

-

фактичним і умовним (обчисленому при фактичній продуктивності і плановому поголів’ю), результативними показниками;

-

фактичним і умовним (обчисленим при фактичному поголів’ю і плановій продуктивності однієї голови) результативними показниками;

-

умовним (обчисленому при фактичній продуктивності і плановому поголів’ю) і плановим результативним показником;

-

умовними (обчисленому при фактичному поголів’ї і планової продуктивності однієї голови) і плановим результативним показниками.


1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 icon«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 icon«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта»
Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська фірма не має права
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна " Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ
Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ
Додатковими показниками, що характеризують спеціалізацію сільськогосподарських підприємств є
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТема 2 Методика комплексного економічного аналізу
Усі об’єкти економічного аналізу, економічні процеси виробництва відображають за допомогою комплексу взаємопов’язаних показників....
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна
...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconПрограма підготовки до підсумкового модульного контролю (екзамену) дисципліна «облік І аудит»
Бухгалтерський баланс, його зміст і значення. Зміни бухгалтерського балансу, зумовлені господарськими операціями
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 "Облік і аудит" з дисципліни "Аудит"

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы