«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 icon

«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013


Скачать 231.61 Kb.
Название«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
страница5/8
Размер231.61 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8

^ 107. Рівень забезпеченості худоби кормами визначаються як:

-

відношення фактичних витрат кормів га 1голову до планових;

-

відношення фактичних витрат кормів до планових;

-

різниця між фактичними і плановими витратами кормів на 1 голову;

-

різниця між фактичними і плановими витратами кормів на усе поголів’я.^ 108. В процесі аналізу забезпеченості худоби кормами не суттєвими факторами є:

-

визначення рівня годівлі;

-

дотримання раціонів годівлі;

-

спосіб заготівлі і доставки кормів;

-

ефективність використання корму.^ 109. При аналізі ефективності використання корму основним показником у розрахунках є:

-

витрати кормів на 1 голову;

-

витрати кормів на 1 ц продукції;

-

витрати кормів на усе поголів’я;

-

витрати кормів на фактично отриману продукцію.

^ 110. Економію або перевитрати кормів на виробництво продукції обчислюють, як:

-

добуток різниці між фактичними і плановими витратами кормів на 1 ц та фактичним обсягом продукції;

-

добуток різниці між фактичним і плановим обсягом продукції на планові витрати кормів на 1 ц;

-

різниця між фактичними і плановими витратами кормів на увесь обсяг продукції;

-

різниця між фактичними і плановими витратами кормів на 1 голову помножити на плановий обсяг продукції.111. Можливий резерв збільшення обсягів виробництва окремого виду продукції тваринництва за рахунок покращення породного складу стада в економічному аналізі обчислюють, використовуючи методику розрахунку впливу фактора:

-

кількісного;

-

якісного;

-

структурного;

-

немає правильної відповіді.^ 112. Резерв збільшення обсягів виробництва молока за рахунок ліквідації яловості корів обчислюють як:

-

добуток кількості недотриманого молока від ялової корови на маточне поголів’я;

-

різниця між фактичним валовим надоєм молока та надоєм від ялових кормів;

-

різниця між фактичним і плановим валової надоєм молока;

-

кількість недотриманого молока від ялової корови помножити на кількість ялових корів в стаді.^ 113. Аналіз ринків збуту продукції починають з вивчення:

-

попиту на продукції;

-

його структури;

-

пропозиції продукції;

-

кількість учасників ринку;^ 114. Місткість товарного ринку (U) визначається обсягом товарів, які на ньому реалізуються протягом року, і обчислюється за формулою:

-

U=В – З + І – Е; де В – виробництво товарів

-

U=В + З – І – Е; З – залишки товарних запасів

-

U=В + З + І + Е; І – імпорт товарів

-

U=В – З – І + Е, Е – експорт товарів.

^ 115. Показник ринкової частки (сегмент ринку) обчислюють як відношення:

-

обсягу продажу певного товару окремим підприємством до сумарного обсягу продажу цього товару на ринку;

-

сумарного обсягу продажу певного товару на ринку до обсягу продажу цього товару окремим підприємством;

-

загального обсягу імпортного товару до обсягу його експорту;

-

загального обсягу експорту певного товару до обсягу його імпорту.^ 116. При аналізі змін обсягів реалізації продукції сільського господарства (I) здійснюють розрахунки за формулою:

-

; де q – кількість реалізованої продукції;
р – ціна реалізації одиниці продукції;

-

; і – вид продукції

-

; п, ф – плановий і фактичний показник.

-

,^ 117. Рівень товарності окремих видів продукції обчислюють як:

-

відношення кількості виробленої продукції до реалізованої;

-

різниця між кількістю виробленої та реалізованої продукції;

-

сума кількості виробленої та реалізованої продукції;

-

відношення кількості реалізованої продукції до виробленої.^ 118. При факторному аналізі суми доходу від реалізації продукції с.-г. до чинників першого порядку не входять:

-

обсяг реалізованої продукції;

-

структура реалізованої продукції;

-

якість реалізованої продукції;

-

середня ціна реалізованої продукції.^ 119. Можливий резерв збільшення обсягів реалізації окремих видів продукції за рахунок збільшення обсягів виробництва обчислюють як:

-

добуток резерву збільшення обсягу виробництва на рівень товарності;

-

різницю між фактичним і плановим обсягом реалізації;

-

добуток планового обсягу реалізації на рівень товарності;

-

різницю між фактичним обсягом реалізації та резервом його збільшення.

^ 120. В процесі аналізу ринку ступінь відчутності попиту до зміни ціни вимірюється за допомогою:

-

коефіцієнта цінової еластичності;

-

відносної частки ринку;

-

темпу зростання ринку;

-

індексу зміни ціни.^ 121. Коефіцієнт еластичності попиту через дохід (Ед) визначають за формулою:

-

Ед=∆% п ∙ ∆%с;

-

Ед=∆% п : ∆%с ;

-

Ед=∆% с:∙ ∆%п;

-

Ед=∆% п + ∆%с,
де ∆% п – відсоткова зміна кількості попиту і-того товару;

– відсоткова зміна доходів покупців.

^ 122. Якщо величина коефіцієнтів еластичності (Е) більше 1, то це означає, що попит:

-

еластичний;

-

нееластичний;

-

абсолютно нееластичний;

-

абсолютно еластичний.^ 123. До витрат на виробництво відносять:

-

собівартість реалізованої продукції;

-

адміністративні витрати;

-

втрати на збут;

-

інші операційні витрати.^ 124. До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) не включають:

-

прямі матеріальні витрати;

-

прямі витрати на оплату праці;

-

інші прямі витрати;

-

адміністративні витрати.^ 125. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції проводиться з метою:

-

виявлення тенденцій і причини зміни собівартості продукції;

-

формування оптимальної величини собівартості продукції, її складових та пошуку резервів її зниження;

-

обчислення розміру негативного впливу окремих факторів на зміну собівартості;

-

вивчення динаміки змінних собівартості продукції, порівняння з планом та середніми даними підприємствах району.
126. Аналіз загальної суми витрат на виробництво починають з вивчення динаміки її змін для чого можна використати формулу загального індексу собівартості z):

-

; де z - собівартість 1 ц, грн.

-

; q – кількість виробничої продукції, ц

-

; 0, 1 – період часу.

-

,^ 127. Суму економії або перевитрат (е) коштів на виробництво можна визначити за формулою:

-

; де, q – кількість виробленої продукції,ц

-

; z – собівартість 1 ц, грн.

-

; 0, 1 – період часу.

-

,128. Визначити суму витрат на виробництво (В) через взаємозв’язок обсягу продукції (U) постійних (ПВ) і змінних (зв) витрат можна через рівняння:

-

В = U х зв – ПВ;

-

В = U х зв : ПВ;

-

В = U : ПВ+ зв ;

-

В = U х зв + ПВ.^ 129. Причинами зміни матеріальних витрат на виробництво продукції (безпосередній вплив) не може бути:

-

зміна кількості витрачених матеріалів;

-

вартість одиниці придбаних матеріалів;

-

собівартість одиниці матеріальних ресурсів власного виробництва;

-

якість витрачених матеріальних ресурсів.130. Розмір впливу урожайності (у) на зміну собівартості зерна () можна визначити:

-

; де В – витрати на 1 га, грн

-

; 0, 1 – період часу.

-

;

-

,131. Взаємозв’язок собівартості 1 ц молока () з сумою постійних (ПВ) і змінних (зв) витрат описується таким рівнянням:

-

z=ПВ х У + зв; де У – продуктивність, кг/гол.

-

z=ПВ : у – зв;

-

z=ПВ : у+зв;

-

z= У х зв+ ПВ,132. Розмір впливу суми витрат на 1 га (В) на зміну собівартості 1 ц соняшнику () обчислюється так:

-

; де У – урожайність, ц/га.

-

;

-

;

-

,


1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 icon«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 icon«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта»
Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська фірма не має права
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна " Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ
Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ
Додатковими показниками, що характеризують спеціалізацію сільськогосподарських підприємств є
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТема 2 Методика комплексного економічного аналізу
Усі об’єкти економічного аналізу, економічні процеси виробництва відображають за допомогою комплексу взаємопов’язаних показників....
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна
...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconПрограма підготовки до підсумкового модульного контролю (екзамену) дисципліна «облік І аудит»
Бухгалтерський баланс, його зміст і значення. Зміни бухгалтерського балансу, зумовлені господарськими операціями
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 "Облік і аудит" з дисципліни "Аудит"

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы