«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 icon

«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013


Скачать 231.61 Kb.
Название«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
страница6/8
Размер231.61 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8

^ 133. При розрахунку розміру впливу окремих факторів на зміну собівартості одиниці продукції у факторній моделі: z=ПВ : у + зв використовують метод:

-

абсолютних різниць;

-

ланцюгових підстановок;

-

відносних різниць;

-

індексний.^ 134. На відхилення фактичної суми витрат по статті «Корма» від плану впливають фактори першого порядку:

-

затрати кормів на 1 ц продукції (ц к.од.) і собівартості 1 ц к.од.;

-

затрати кормів на 1 ц продукції та продуктивність 1 голови;

-

продуктивність 1 голови і собівартістю 1 ц корм.од.;

-

якість кормів і продуктивність 1 голови.^ 135. До можливих резервів зниження витрат на виробництво зерна не відноситься:

-

правильне агрегатування техніки;

-

термін проведення агротехнічних заходів;

-

сумісництво технологічних операцій;

-

зниження вартості послуг і робіт.^ 136. Організація проведення аналізу собівартості продукції (робіт, послуг) не передбачає:

-

планування проведення аналізу та підбір джерел інформації з перевіркою її на достовірність;

-

проведення факторного аналізу;

-

виявлення і підрахування резервів зниження собівартості;

-

вивчення кон’юнктури ринку даного виду продукції.^ 137. До об’єктів аналізу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) не входять:

-

загальна сума витрат на виробництво;

-

собівартість окремих видів продукції (робіт, послуг);

-

витрат на збут;

-

витрати на одиницю продукції (робіт, послуг) по статтям.^ 138. З метою виявлення тенденції зміни собівартості окремих видів продукції необхідно:

-

порівняти фактичний рівень собівартості з плановим;

-

порівняти рівень собівартості з середніми даними по підприємствах району;

-

провести вирівнювання динамічного ряду собівартості;

-

визначити темпи росту або зниження собівартості.^ 139. При аналізі фінансових результатів від реалізації не використовують:

-

статистичну звітність ф. 50 с.-г.;

-

звіт про фінансові результати;

-

бухгалтерський баланс;

-

звіт про власний капітал.^ 140. Джерелом для аналізу фінансових результатів є дані форми статистичної звітності:

-

ф. 29 с.-г. «Про урожай і урожайність»;

-

ф. 24 с.-г. «Про стан тваринництва»;

-

ф. 50 с.-г. «Основні економічні показники»;

-

немає правильної відповіді.^ 141. Аналіз фінансових результатів починають з вивчення …

-

складу та структури доходів і витрат підприємства;

-

складу і динаміки чистого прибутку;

-

виконання плану по прибутку;

-

залежності показників фінансових результатів від певних факторів.^ 142. Згідно П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», чистий дохід обчислюється як:

-

різниця між сумою доходу і виробничою собівартості реалізованої продукції;

-

різниця між сумою доходу і ПДВ, акцизного збору та інших вирахувань з доходу;

-

сума валового прибутку і ПДВ;

-

сума ПДВ, акцизного збору і собівартості реалізованої продукції.

^ 143. Згідно П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» суму валового прибутку (збитку) від реалізації визначається як:

-

різниця між сумою чистого доходу і виробничою собівартістю реалізованої продукції;

-

сума ПДВ, акцизного збору і собівартості реалізованої продукції;

-

різниця між сумою доходу і чистого доходу;

-

сума чистого доходу, ПДВ, акцизного збору та інших витрат.^ 144. За даними звіту про фінансові результати сума чистого прибутку (збитку) визначається …

-

по кожному виду діяльності;

-

по операційній діяльності;

-

по усіх видах діяльності разом;

-

по звичайній діяльності.^ 145. Факторна модель чистого прибутку (збитку) відноситься до моделі детермінованого факторного аналізу типу:

-

мультиплікативної;

-

кратної;

-

адитивної;

-

змішаної.^ 146. На зміну суми валового прибутку від реалізації продукції с.-г. впливають фактори першого порядку:

-

обсяг, ціна, собівартість і якість реалізованої продукції;

-

обсяг, ціна, собівартість і структура реалізованої продукції;

-

обсяг, ціна, якість реалізованої продукції і витрати на збут;

-

обсяг, собівартість реалізованої продукції, попит і пропозиція ринку.^ 147. Застосовуючи метод ланцюгових підстановок для визначення розміру впливу ціни на зміну суми валового прибутку від реалізації, необхідно:

-

від фактичної суми виручки відняти планову суму виручки;

-

від фактичної суми виручки відняти фактичну суму витрат;

-

від фактичної суми виручки відняти планову суму витрат;

-

від фактичної суми виручки відняти умовну суму виручки.^ 148. Вплив структури реалізованої продукції на зміну валового прибутку від реалізації продукції неможна визначити використовуючи метод:

-

абсолютних різниць;

-

пропорційного ділення;

-

ланцюгових підстановок;

-

індексний.

149. Залежність прибутку від реалізації окремого виду продукції (П) від кількості (q), ціни (р) і собівартості (z) реалізованої продукції відображає факторна модель:

-

П= q х z – q х р;

-

П= q : (р – z);

-

П= q х (р – z);

-

П= q х (р : z).^ 150. Розмір впливу кількості реалізованої продукції (q) на зміну суми прибутку (∆П) від реалізації можна визначити:

-

П=( q1 - q0)(р0 – z0); де р – ціна 1 ц, грн

-

П=( q1 - q0)(р1 – z1); z – собівартість 1 ц, грн

-

П=( q1 - q0)(р1 – z0); 0, 1 – базисний і звітний періоди.

-

П=( q1 - q0)(р0 – z1),^ 151. Розмір впливу ціни реалізації зерна (р) на зміну суми прибутку (∆П)обчислюють як:

-

П=( р1 - р0): q1; де q – кількість, ц

-

П=( р1 - р0)х q1; z – собівартість 1 ц, грн

-

П=−( р1 0)х q0; 0, 1 – період часу.

-

П=( р1 - z0)х q1,^ 152. Вплив собівартості 1 ц продукції (z) на зміну суми прибутку від її реалізації (∆П) обчислюють як:

-

П=( z1 - z0)х q0; де q – кількість, ц

-

П=− ( z1 - z0)х q1; 0, 1 – період часу.

-

П=− ( q1 - q0)х z0;

-

П=( q1 - q0)х z1,153. Застосовуючи метод ланцюгових підстановок при обчисленні зміни прибутку від реалізації, розрахунок ∆П= q1 ( р1 - z0) - q10 – z0) відображає розмір впливу фактора:

-

кількість реалізованої продукції (q);

-

ціни реалізації (р);

-

собівартості (z);

-

прибутку на 1 ц (р - z).^ 154. Рівень рентабельності не характеризує показник:

-

прибуток з розрахунку на одиницю виробничих витрат;

-

прибуток з розрахунку на одиницю вартості товарної продукції;

-

прибуток з розрахунку на одного працюючого;

-

прибуток з розрахунку на одиницю власного капіталу.

^ 155. Розрахунок: відношення суми чистого прибутку до середньорічної вартості активів характеризує група показників рентабельності:

-

рентабельність виробництва;

-

рентабельність капіталу;

-

рентабельність продаж;

-

рентабельність основних виробничих засобів.^ 156. При факторному аналізі норми прибутку (НП) використовують таку факторну модель:

-

НП=П х (ОВЗ+ОбЗ); де П – сума прибутку

-

НП=П х (ОВЗ – ОбЗ); ОВЗ – основні виробничі засоби

-

НП=(ОВЗ – ОбЗ) : П; ОбЗ – оборотні засоби.

-

^ НП=П : (ОВЗ+ОбЗ),157. Можливий резерв зростання суми прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації конкретного виду продукції обчислюють як добуток:

-

планового обсягу реалізації на фактичну ціну;

-

можливого резерву збільшення обсягу реалізації на плановий прибуток від реалізації 1ц;

-

фактичного обсягу реалізації на планову ціну;

-

можливого резерву збільшення обсягу реалізації на фактичну ціну реалізації.^ 158. Методика маржинального аналізу фінансових результатів базується на розподілі витрат на:

-

прямі і непрямі;

-

постійні і змінні;

-

виробництво і збут;

-

загальновиробничі і адміністративні.^ 159. Застосування методики маржинального аналізу фінансових результатів для дослідження факторів зміни прибутку та його прогнозування використовують таку модель:

-

П= q х (р – зв)- ПВ;

-

П= q х (р – ПВ) – зв;

-

П= q х зв (ПВ – р);

-

П= q х ПВ(р –зв), де - ПВ – постійні витрати на увесь обсяг продукції;
q – кількість;
р – ціна одиниці продукції;
зв – зміни витрат на одиницю продукції.


1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 icon«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 icon«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта»
Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська фірма не має права
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна " Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ
Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ
Додатковими показниками, що характеризують спеціалізацію сільськогосподарських підприємств є
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТема 2 Методика комплексного економічного аналізу
Усі об’єкти економічного аналізу, економічні процеси виробництва відображають за допомогою комплексу взаємопов’язаних показників....
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна
...
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconПрограма підготовки до підсумкового модульного контролю (екзамену) дисципліна «облік І аудит»
Бухгалтерський баланс, його зміст і значення. Зміни бухгалтерського балансу, зумовлені господарськими операціями
«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013 iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 "Облік і аудит" з дисципліни "Аудит"

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы