Питання для державного іспиту з «Цивільнe правo України» icon

Питання для державного іспиту з «Цивільнe правo України»


Скачать 54.76 Kb.
НазваниеПитання для державного іспиту з «Цивільнe правo України»
Дата публикации25.11.2014
Размер54.76 Kb.
ТипДокументы

Питання для державного іспиту з

«Цивільнe правo України»


 1. Предмет і метод цивільного права.

 2. Принципи та функції цивільного права.

 3. Джерела цивільного права.

 4. Поняття, елементи та види цивільних правовідносин.

 5. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків

 6. Поняття фізичної особи. Цивільна правоздатність та дієздатність фізичної особи.

 7. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної особи недієздатною.

 8. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Оголошення фізичної особи померлою.

 9. Поняття та ознаки юридичної особи. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи.

 10. Організаційно – правові форми юридичних осіб.

 11. Створення та припинення юридичних осіб.

 12. Загальна характеристика та види підприємницьких товариств.

 13. Загальна характеристика та види непідприємницьких товариств.

 14. Поняття та види об’єктів цивільних прав.

 15. Речі як об’єкти цивільних прав, їх види.

 16. Цінні папери як об’єкти цивільних прав ( поняття, види, групи )

 17. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав.

 18. Поняття та види правочинів.

 19. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину.

 20. Фота правочину та правові наслідки її недодержання.

 21. Поняття та види недійсних правочинів. Правові наслідки недійсності правочину.

 22. Загальна характеристика оспорюваних правочинів.

 23. Загальна характеристика нікчемних правочинів.

 24. Поняття та види представництва.

 25. Представництво за довіреністю.

 26. Поняття та види строків і термінів. Порядок обчислення строків.

 27. Позовна давність ( поняття, види ).

 28. Початок перебігу позовної давності та наслідки її спливу.

 29. Зупинення і переривання перебігу позовної давності.

 30. Здійснення суб’єктивних цивільних прав та виконання цивільних обов’язків.

 31. Захист цивільних прав та інтересів ( юрисдикційна і неюрисдикційна форми).

 32. Захист особистих немайнових прав.

 33. Цивільно – правова відповідальність ( поняття, умови, форми та види).

 34. Загальна характеристика речового права.

 35. Загальна характеристика прав власності ( поняття, суб’єкти та об’єкти).

 36. Зміст права власності. Обмеження права власності.

 37. Підстави та момент виникнення права власності.

 38. Підстави припинення права власності.

 39. Загальна характеристика та види права спільної власності.

 40. Припинення права спільної власності.

 41. Цивільно – правові засоби захисту права власності.

 42. Віндикаційний та негаторний позови.

 43. Загальна характеристика та види речових прав на чуже майно.

 44. Поняття та види спадкування. Склад спадщини.

 45. Відкриття спадщини. Час і місце.

 46. Спадкоємці. Право на спадкування. Усунення від права на спадкування.

 47. Заповіт ( поняття, умови дійсності, форма, скасування і зміна, визнання заповіту недійсним).

 48. Права заповідача.

 49. Заповіт з умовою.

 50. Виконання заповіту.

 51. Спадкування за законом.

 52. Прийняття спадщини. Відмова від спадщини. Відумерлість спадщини.

 53. Спадковий договір.

 54. Загальна характеристика права інтелектуальної власності (поняття, суб’єкти та об’єкти).

 55. Загальна характеристика авторського права (поняття, суб’єкти та об’єкти).

 56. Особисті немайнові та майнові права авторів. Строки чинності майнових авторських прав, правові наслідки їх спливу.

 57. Загальна характеристика суміжних прав ( поняття, суб’єкти та об’єкти).

 58. Загальна характеристика патентного права ( поняття, суб’єкти та об’єкти).

 59. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування і торговельну марку.

 60. Захист прав інтелектуальної власності судом.

 61. Поняття та види зобов’язань у цивільному праві. Підстави виникнення.

 62. Поняття та принципи виконання зобов’язань.

 63. Забезпечення виконання зобов’язань. Поняття та види.

 64. Неустойка та порука, як види забезпечення виконання зобов’язань.

 65. Гарантія та завдаток, як види забезпечення виконання зобов’язань.

 66. Застава та при тримання як види забезпечення виконання зобов’язань.

 67. Припинення зобов’язань.

 68. Правові наслідки порушення зобов’язань.

 69. Відповідальність за порушення зобов’язань.

 70. Цивільно – правовий договір (поняття, види, значення).

 71. Зміст та стадії укладення цивільно – правового договору. Фора договору.

 72. Зміна та розірвання договору.

 73. Загальна характеристика та види договору купівлі – продажу.

 74. Договір роздрібної купівлі – продажу та його види.

 75. Договір дарування.

 76. Договір ренти та його види.

 77. Договір довічного утримання (догляду).

 78. Договір найму (оренди) та його види.

 79. Договір прокату.

 80. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди.

 81. Договір найму (оренди) транспортного засобу.

 82. Договір лізингу.

 83. Договір найму ( оренди ) житла. Оренда житла з викупом.

 84. Договір позички.

 85. Поняття та види договору підряду.

 86. Договір побутового підряду.

 87. Договір будівельного підряду.

 88. Договір про надання послуг.

 89. Договір перевезення. Види договору перевезення.

 90. Договір транспортного експедирування.

 91. Договір зберігання.

 92. Договір зберігання на товарному складі.

 93. Спеціальні види зберігання.

 94. Поняття страхування. Форми та види страхування.

 95. Договір страхування.

 96. Договір доручення.

 97. Договір комісії.

 98. Договір управління майном.

 99. Договір позики.

 100. Кредитний договір.

 101. Договір банківського вкладу.

 102. Договір банківського рахунку.

 103. Договір факторингу.

 104. Поняття, форми та види розрахунків.

 105. Ліцензійний договір.

 106. Договір комерційної концесії.

 107. Договір про спільну діяльність. Договір простого товариства.

 108. Загальна характеристика недоговірних зобов’язань.

 109. Зобов’язання, що виникають з публічної обіцянки винагороди( за результатами конкурсу, без оголошення конкурсу ).

 110. Зобов’язання, що виникають з вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

 111. Зобов’язання, що виникають з рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної особи або юридичної особи.

 112. Загальна характеристика зобов’язань х відшкодування шкоди.

 113. Поняття моральної шкоди на підставі її відшкодування.

 114. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади АРК або органом місцевого самоврядування (їх посадовою або службовою особою ).

 115. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду.

 116. Відшкодування шкоди, завданої однією або кількома особами, які не досягли повноліття.

 117. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

 118. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодження здоров’я або смертю фізичної особи.

 119. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

 120. Зобов’язання у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави.Похожие:

Питання для державного іспиту з «Цивільнe правo України» iconПитання для державного іспиту з «Цивільнe правo України»
Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної особи недієздатною
Питання для державного іспиту з «Цивільнe правo України» iconПитання для державного іспиту з «Цивільного процесу України»
Резолюції та рекомендації Комітету Міністрів ради Європи щодо доступності правосуддя у цивільних справах
Питання для державного іспиту з «Цивільнe правo України» iconПитання до іспиту ( заліку )
Класифікація держав за формами: правління, устрою, державного політичного режиму
Питання для державного іспиту з «Цивільнe правo України» iconПрограма державного іспиту з історії для студентів окр 020302 «бакалавр історії» вступ. Історія України: основні теоретичні проблеми
Предмет і завдання курсу історії України. Історія України як складова частина загальносвітової історії. Місце вітчизняної історії...
Питання для державного іспиту з «Цивільнe правo України» iconПитання для державного іспиту з кримінального процесу
...
Питання для державного іспиту з «Цивільнe правo України» iconПитання до Іспиту з дисципліни «адміністративне право» на 2011-2012 навчальний рік
Характерні риси державного управління, його співвідношення з державною виконавчою владою
Питання для державного іспиту з «Цивільнe правo України» iconПитання до державного іспиту з теоретичних дисциплін
Охарактеризуйте ідейно-естетичну своєрідність проблематики та художнє новаторство творчості О. Уайльда. Зробіть літературний аналіз...
Питання для державного іспиту з «Цивільнe правo України» iconПитання до іспиту з історії України Вступ. Предмет української історії
Проаналізуйте теорії періодизації історії України та історичну схему М. Грушевського
Питання для державного іспиту з «Цивільнe правo України» icon2013/2014 навчальний рік Приблизний перелік питань для самостійної підготовки до державного іспиту з навчальної дисципліни «Кримінальне право України»
Поняття кримінальної відповідальності та її підстави. Форми реалізації кримінальної відповідальності
Питання для державного іспиту з «Цивільнe правo України» iconПитання для підготовки до іспиту
Питання та терміни за темами, які на 23. 05. 2013 не були ще викладені на лекції або не надсилалися/давалися викладачем, можуть ще...
Питання для державного іспиту з «Цивільнe правo України» iconПрограма державного іспиту для студентів окр 02030201 «спеціаліст»
Окр 02030201 «спеціаліст», спеціальність «історія», спеціалізація «історія України»
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы