Питання до модульної контрольної роботи №1 по дисципліні Електроніка та мікропроцесорна техніка icon

Питання до модульної контрольної роботи №1 по дисципліні Електроніка та мікропроцесорна техніка


Скачать 20.26 Kb.
НазваниеПитання до модульної контрольної роботи №1 по дисципліні Електроніка та мікропроцесорна техніка
Дата публикации07.07.2013
Размер20.26 Kb.
ТипДокументы

Питання до модульної контрольної роботи №1

по дисципліні Електроніка та мікропроцесорна техніка

1.Наведіть класифікацію та коротко охарактеризуйте типи напівпровідникових діодів.

2.Поясніть принцип дії випрямного діода.

3.Перелічіть основні стандартизовані параметри, які характеризують властивості випрямних діодів.

4.Зобразіть типову ВАХ випрямного діода, поясніть вигляд прямої та зворотної віток. Яка з ділянок використовуються в роботі випрямного діода?

5.Дайте визначення терміну «резистор», перелічіть та охарактеризуйте відомі вам види напівпровідникових резисторів.

6.Поясніть принцип дії та сферу застосування стабілітронів.

7.Перелічіть основні параметри стабілітронів, які підлягають стандартизації.

8.Покажіть типову ВАХ стабілітрона, поясніть вигляд прямої та зворотної віток. Яка з ділянок використовуються в роботі?

9.Поясніть, що таке диференціальний опір діода?

10.Наведіть умовні графічні позначення основних типів напівпровідникових діодів.

11.Дайте визначення термінам «транзистор», «біполярний транзистор».

12.Поясніть відмінності в побудові та в умовних графічних позначеннях біполярних транзисторів типу та .

13.Охарактеризуйте кожен з виводів та поясніть принцип дії біполярного транзистора.

14.Розкажіть, які є режими роботи транзистора та надайте коротку характеристику кожному з них.

15.Охарактеризуйте схему ввімкнення транзистора з ЗБ.

16.Наведіть схему ввімкнення транзистора з ЗЕ, які її особливості?

17.Поясніть роботу транзистора в схемі зі ЗК.

18.Наведіть типові статичні характеристики транзистора в схемі з ЗБ та коротко охарактеризуйте їх.

19.Покажіть і поясніть статичні характеристики транзистора з ЗЕ.

20.Дайте визначення терміну «фоторезистор», перелічіть та охарактеризуйте основні його характеристики.

21.Дайте визначення термінам «транзистор», «польовий транзистор».

22.Поясніть відмінності польових транзисторів з переходами та із ізольованим затвором.

23.Охарактеризуйте кожен з виводів та поясніть принцип дії польового транзистора з переходами.

24. Наведіть відмінності біполярного транзистора від польового.

25.Нарисуйте умовні графічні позначення польових транзисторів. Запишіть назви виводів на рисунку.

26.Поясніть принцип дії та будову польового транзистора із ізольованим затвором.

27.Наведіть типові статичні характеристики польового транзистора та коротко охарактеризуйте їх.

28.Перелічіть та охарактеризуйте основні стандартизовані параметри фоторезисторів.

29.Поясніть, як визначити крутизну стоко-затворної характеристики та активну вихідну провідність.

30.Стисло охарактеризуйте особливості роботи та сферу застосування польових транзисторів.Похожие:

Питання до модульної контрольної роботи №1 по дисципліні Електроніка та мікропроцесорна техніка iconПитання до модульної контрольної роботи №1 по дисципліні Електроніка та мікропроцесорна техніка
Перелічіть основні стандартизовані параметри, які характеризують властивості випрямних діодів
Питання до модульної контрольної роботи №1 по дисципліні Електроніка та мікропроцесорна техніка iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, конторольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад...
Питання до модульної контрольної роботи №1 по дисципліні Електроніка та мікропроцесорна техніка iconЗавдання модульної контрольної роботи №1 з курсу «Психологія», (2 курс) Пояснювальна записка
Модульна контрольна робота складається з 10 варіантів. Кожний варіант містить завдання трьох рівнів: А, В, С
Питання до модульної контрольної роботи №1 по дисципліні Електроніка та мікропроцесорна техніка iconМетодичні рекомендації до написання контрольної роботи теми 1 Форма навчання: заочна
...
Питання до модульної контрольної роботи №1 по дисципліні Електроніка та мікропроцесорна техніка iconМетодичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни "Економіка праці"
Завдання даної роботи – самостійне виконання студентами контрольних теоретичних питань і практичних завдань з метою засвоєння знань...
Питання до модульної контрольної роботи №1 по дисципліні Електроніка та мікропроцесорна техніка iconПитання для повторення курсу “Інформатики та комп’ютерна техніка”
Принцип роботи основних пристроїв пк. Процесор, його призначення І основні характеристики
Питання до модульної контрольної роботи №1 по дисципліні Електроніка та мікропроцесорна техніка iconОформлення рефератів
Завчасний вибір теми реферату дозволить отримати консультацію викладача. Після вибору завдання для полегшення написання контрольної...
Питання до модульної контрольної роботи №1 по дисципліні Електроніка та мікропроцесорна техніка iconМетодичні рекомендації до них завдання контрольної роботи
Теми і питання, що винесені на самостійне опрацювання студентом та методичні рекомендації до них
Питання до модульної контрольної роботи №1 по дисципліні Електроніка та мікропроцесорна техніка iconНАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Пропоновані методичні вказівки складені викладачами кафедри «Електроніка та обчислювальна техніка» Національного транспортного університету...
Питання до модульної контрольної роботи №1 по дисципліні Електроніка та мікропроцесорна техніка iconМетодичні вказівки і завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки І завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей усіх...
Питання до модульної контрольної роботи №1 по дисципліні Електроніка та мікропроцесорна техніка iconМетодичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з кредитного модуля «Математична логіка та теорія алгоритмів» для студентів спеціальності 040301 Прикладна математика
Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з кредитного модуля «Математична логіка та теорія алгоритмів» / Уклад....
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы