План семінарських (практичних) занять з дисципліни «менеджмент підприємства» длястудентів спеціальності 140101 «готельно-ресторанна справа» модуль менеджмент icon

План семінарських (практичних) занять з дисципліни «менеджмент підприємства» длястудентів спеціальності 140101 «готельно-ресторанна справа» модуль менеджмент


Скачать 42.93 Kb.
НазваниеПлан семінарських (практичних) занять з дисципліни «менеджмент підприємства» длястудентів спеціальності 140101 «готельно-ресторанна справа» модуль менеджмент
Дата публикации14.10.2014
Размер42.93 Kb.
ТипДокументы

ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВА»

ДЛЯСТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.140101 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»


МОДУЛЬ 1. МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА (ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ)

Тема 1. Теоретичні засади менеджменту готельно-ресторанного господарства

1. Менеджмент, як вид професійної управлінської діяльності в умовах ринкових відносин.

2.Науково-методичні засади менеджменту готельно-ресторанного господарства.

3.Суб'єкт та об'єкт управління, їх характеристика, взаємозв'язок і взаємодія.

4. Принципи, рівні, цілі менеджменту та їх характеристика

5. Функції та завдання менеджменту готельно-ресторанного господарства.

6.Механізм дії підприємства готельно-ресторанного господарства в ринкових умовах господарювання.

7. Особливості та проблеми управління закладами готельно-ресторанного господарства.


Тема 2. Функції менеджменту

1. Основні фактори менеджменту та принципи господарського управління

2. Поняття «функцій менеджменту» та їх роль в управлінні

підприємствами готельно-ресторанного бізнесу

3. Планування розвитку підприємств на основі результатів дослідження обсягів попиту й можливостей ринку

4. Прогнозування зміни прибутку й рентабельності на підприємствах готельно-ресторанного господарства.

5. Планування діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства на основі аналізу факторів зовнішнього, безпосереднього й внутрішнього середовища.

6. Сутність та завдання функції організації виробництва послуг у сфері готельно-ресторанного бізнесу.

7. Стимулювання праці працівників виробництва в готельно-ресторанному господарстві.

8. Мотиваційні основи управлінської праці.

9. Зміст, види принципи та процес здійснення контролю на підприємствах готельно-ресторанного господарства.

10. Ефективність функцій контролю у готельно-ресторанному господарстві.


Тема 3. Методи менеджменту

1. Значення системи методів менеджменту в роботі закладів готельно-ресторанного господарства.

2. Мотиваційна природа методів менеджменту.

3. Економічні методи менеджменту, їх значення та напрями використання в закладах готельно-ресторанного господарства.

4. Характеристика методів організаційного впливу: організаційне регламентування – закони, статути, положення, організаційне нормування, інструктування.

5. Розпорядчий вплив і форми його застосування: накази, розпорядження, вказівки.

6. Значення людського фактору в управлінні закладами готельно-ресторанного господарства.

7. Цілі, задачі та форми використання соціально-психологічних методів менеджменту.


Тема 4. Прийняття управлінських рішень

1. Сутність управлінських рішень, їх значення для ефективності роботи готельно-ресторанних комплексів.

2. Класифікація та вимоги до управлінських рішень: наукова обґрунтованість, реальність, цільова спрямованість, кількісна та якісна визначеність.

3. Процес прийняття управлінського рішення

3.1.Постановка проблеми.

3.2. Формування рішень.

3.3. Вибір і вирішення проблеми

4. Зміст роботи та виконавці на підприємстві готельно-ресторанного господарства на різних етапах прийняття і реалізації управлінського рішення.

5. Ефективність виконання управлінських рішень на підприємстві готельно-ресторанного господарства.


^ МОДУЛЬ 2. СИСТЕМА ТА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Тема 5. Проектування робіт в закладах готельно-ресторанного господарства

1. Сутність основних понять «організація праці» та «проектування робіт» у закладах готельно-ресторанного господарства, їх загальні риси та відмінності.

2. Характеристика основних елементів організації праці на підприємствах готельно-ресторанного господарства

3. Порядок аналізу та проектування роботи на підприємствах готельно-ресторанного господарства.

3.1. Проектування роботи в закладу готельного господарства.

3.2. Проектування роботи в закладі ресторанного господарства

4. Моделі проектування робіт в закладах готельно-ресторанного господарства.


Тема 6. Функціональна структура сучасних готельних комплексів

1.Організаційно-функціональна структура готельних комплексів різних типів та місткості

2. Класифікація служб, підрозділів та посад в готельному комплексі за характером отримання доходу (прямий та непрямий дохід) та наявності контакту з гостями (frontoffice та backoffice) та особливості управління ними.

3. Інженерно-технічна служба підприємства, її функції та принципи управління.

4. Зміст і принципи управління транспортним та складським господарством в готельному комплексі.

5. Служба комп’ютерного управління готельного комплексу.

6. Організація вищої управлінської ланки готельного комплексу та особливості управління його функціональними підрозділами.


Тема 7. Управління персоналом в закладахготельно-ресторанного господарства

1. Роль персоналу в досягненні ефективності та підвищення конкурентоспроможності підприємств готельно-ресторанного господарства

2. Особливості та проблеми управління персоналом в готельному та ресторанному господарстві.

3. Кадровий потенціал підприємств готельно-ресторанного господарства

4. Підбір управлінських кадрів і формування їх резерву.

5. Структура особистості здібного керівника

6. Кваліфікаційні вимоги до професій та посад основних підрозділів підприємств готельного та ресторанного господарства.

7. Корпоративна культура та її елементи в управлінні персоналом готельного комплексу.

8. Особливості зарубіжних технологій управління колективами
Похожие:

План семінарських (практичних) занять з дисципліни «менеджмент підприємства» длястудентів спеціальності 140101 «готельно-ресторанна справа» модуль менеджмент iconПлан семінарських (практичних) занять з дисципліни «менеджмент підприємства» длястудентів спеціальності 140101 «готельно-ресторанна справа» модуль менеджмент
Менеджмент, як вид професійної управлінської діяльності в умовах ринкових відносин
План семінарських (практичних) занять з дисципліни «менеджмент підприємства» длястудентів спеціальності 140101 «готельно-ресторанна справа» модуль менеджмент iconМетодичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни „ Електронна комерція Для студентів спеціальності 140101
Тема 1«Суть І зміст електронної комерції (ЕК). Основні поняття,складові та функціональні характеристики ек»
План семінарських (практичних) занять з дисципліни «менеджмент підприємства» длястудентів спеціальності 140101 «готельно-ресторанна справа» модуль менеджмент iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни " Організація І нормування праці на залізничному транспорті " для студентів спеціальності 050200 «Менеджмент організацій» всіх форм навчання
Організація і нормування праці на залізничному транспорті ” для студентів спеціальності 050200 «Менеджмент організацій» всіх форм...
План семінарських (практичних) занять з дисципліни «менеджмент підприємства» длястудентів спеціальності 140101 «готельно-ресторанна справа» модуль менеджмент iconПлан семінарських (практичних) занять з дисципліни «проектування підприємства» для студентів 4 курсу, денної форми навчання спеціальності 140103 «туризм» тема організаційні засади проектування готелів
Законодавча та нормативна база. Загальні положення. Організація проектування. Вихідні дані І завдання для проектування. Концептуальні...
План семінарських (практичних) занять з дисципліни «менеджмент підприємства» длястудентів спеціальності 140101 «готельно-ресторанна справа» модуль менеджмент iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни " Організація, нормування та оплата праці на залізничному транспорті " для студентів спеціальності 050200 «Менеджмент організацій» всіх форм навчання
Організація, нормування та оплата праці на залізничному транспорті ” для студентів спеціальності 050200 «Менеджмент організацій»...
План семінарських (практичних) занять з дисципліни «менеджмент підприємства» длястудентів спеціальності 140101 «готельно-ресторанна справа» модуль менеджмент iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
План семінарських (практичних) занять з дисципліни «менеджмент підприємства» длястудентів спеціальності 140101 «готельно-ресторанна справа» модуль менеджмент iconЗмістовий модуль 1 Система організаційної поведінки
Графік самостійної роботи студентів інституту економіки і управління з дисципліни «Організаційна поведінка» напряму підготовки 030601...
План семінарських (практичних) занять з дисципліни «менеджмент підприємства» длястудентів спеціальності 140101 «готельно-ресторанна справа» модуль менеджмент iconМетодичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять
Методичні вказівки та завдання до семінарських занять з дисципліни "Господарський процес" / Укладачі: В. А. Кройтор; Сапейко Л. В.;...
План семінарських (практичних) занять з дисципліни «менеджмент підприємства» длястудентів спеціальності 140101 «готельно-ресторанна справа» модуль менеджмент iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни
«Технологія обслуговування в готелях І туркомплексах» (для студентів спеціальності «Менеджмент організацій», спеціалізації «Менеджмент...
План семінарських (практичних) занять з дисципліни «менеджмент підприємства» длястудентів спеціальності 140101 «готельно-ресторанна справа» модуль менеджмент iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності...
План семінарських (практичних) занять з дисципліни «менеджмент підприємства» длястудентів спеціальності 140101 «готельно-ресторанна справа» модуль менеджмент iconПояснювальна записка. Тематичний план
Робочий зошит для проведення практичних занять зі студентами Полтавського комерційного технікуму з дисципліни «Бухгалтерський облік»...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы