Плани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни icon

Плани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни


НазваниеПлани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни
страница3/7
Дата публикации14.08.2013
Размер0.97 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7
Тема № 5: Соціально-психологічні аспекти впливу засобів масової інформації (ЗМІ) на розвиток особистості.


Мета: формувати навички аналізу впливу ЗМІ на особистість, визначати можливості протистояння деструктивним впливам; розвивати здатність оцінювати конструктивність психологічних впливів ЗМІ.


Питання для підготовки:

 1. Загальна характеристика ЗМІ та їх роль у житті людини.

 2. Людина як суб’єкт впливу засобів масової інформації.

 3. Функції засобів масової інформації в організації суспільної думки.

 4. Етичні проблеми психологічного впливу ЗМІ.


Питання для дискусії:

 1. У чому полягає специфіка комунікації у ЗМІ? Яким ЗМІ (телебачення, газети, радіо тощо) ми схильні довіряти більше? Чому?

 2. У чому полягає специфіка комунікативного впливу ЗМІ? Від яких чинників залежить ефективність переконуючого впливу?

 3. Яким, на ваш погляд, здебільшого є вплив ЗМІ: конструктивним чи деструктивним? Чому ви так вважаєте? Аргументуйте свою думку.

 4. Вплив ЗМІ на розвиток людини є сталим протягом її життя? Чи можна говорити про існування сензитивних періодів щодо впливу окремих ЗМІ на особистість?

 5. Чи можна погодитися з твердженням, що агресивна поведінка має ефект зараження? Які чинники провокують соціальну агресію?

 6. Чи можна протистояти впливу ЗМІ? Які чинники обумовлюють ефективність протистояння?^ Додатки

Додаток1.

Ознайомлення з методикою брейнстормінгу («Мозкового штурму»)

Мозкова атака (інакше – мозковий штурм, брейнстормінг) застосовується у тих випадках, коли перед групою стоїть проблема знаходження нових рішень, нових підступів до ситуації, тобто її задачею є продуктування ідей. Пошук і продуктування ідей – складний творчий процес, що може ефективно протікати у групових формах обговорення, якщо для цього створені відповідні умови, що забезпечують свободу висловлювання учасників, атмосферу доброзичливого пошуку, некритичності і високої зацікавленості членів групи у знаходженні максимально важливої кількості нових ідей та підходів.

Розрізняють три фази мозкового штурму.

На першій фазі (розминці), що триває 5 - 15 хвилин, ведучий намагається створити вільну, невимушену атмосферу. Керівник повідомляє про метод і правила гри, чітко і ясно ставить питання, що потребує розв’язання. Група ділиться на учасників і спостерігачів. Задача спостерігачів – фіксувати всі ідеї, що висловлюються закріпленими за ними учасниками обговорення. Задача учасників – висловлювати всі ідеї, що спадають їм на думку. Найважливішою умовою є відсутність внутрішньої і, особливо, зовнішньої критики висловлених ідей. Учасники не повинні переривати один одного. Ідея, висловлена одним, може навести на думку іншого.

Друга, вузлова фаза брейнстормінгу (генерування ідей), триває 10 – 15 хвилин, інколи - близько години. Це творча частина процесу. Вона повинна відбуватися у комфортних невимушених умовах. Учасники повинні мати приблизно однаковий статус. Керівникові бажано триматися за межами дискусії. Він виступає в ролі організатора і реєстратора ідей, слідкує за виконанням правил гри. Результатом другої фази має стати повний перелік запропонованих ідей.

На третій фазі самими учасниками обговорення чи іншими членами групи, експертами, спеціалістами здійснюється систематизація, оцінка й добір найкращих ідей. На цьому етапі, відповідно до обраних критеріїв, всі ідеї ранжируються. Наприклад, можливий аналіз ідей за такими критеріями:

 • можливість реалізації ідеї за даних умов;

 • можливість реалізації відразу, після визначеного терміну або ж за додаткових умов;

 • можливість використання ідеї в інших галузях.

/ Битянова М.Р. Социальная психология. – М. : Международная педагогическая академия, 1994. – 106с. – С. 93 -94.; Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції. – Суми,2006. – 384с. – С.178 – 181. /


Додаток 2.

Тест для визначення рівня потреби у спілкуванні (Ю.М.Орлов, В.І.Шкуркін, Л.П.Орлова) // Москаленко В.В. Соціальна психологія: Підручник.- Київ: Центр навчальної літератури, 2005.- 624с. – С398 -399.

Інструкція: Прочитайте запропоновані твердження, які корелюють із ознаками двох протилежних груп : з високим і низьким рівнем потреби у спілкуванні. Якщо ви погоджуєтесь із наведеним твердженням, то маєте відповісти «Так» («+»); якщо ж ви не згодні із тезою твердження – відповісти «Ні» («-»).

Опитувальник:

1. Я одержую задоволення, беручи участь у різних святах.

 1. Я можу вгамувати свої бажання, якщо вони суперечать бажанням моїх товаришів.

 2. Мені подобається висловлювати комусь свою симпатію.

 3. Я більше зосереджений на тому, щоб справляти вплив, ніж мати друзів.

 4. Я відчуваю, що у мене чомусь більше прав стосовно своїх друзів, ніж обов’язків.

 5. Коли я дізнаюся про успіхи свого друга, у мене чомусь погіршується настрій.

 6. Щоб бути задоволеним собою, я повинен комусь у чомусь допомагати.

 7. Мої турботи зникають, коли я перебуваю серед друзів на роботі (навчанні).

 8. Мої друзі мені дуже набридли.

 9. Коли я роблю погану роботу, присутність людей мене надто дратує.

 10. Притиснутий до стіни, я говорю лише ту частку правди, яка, на мою думку, не зашкодить моїм друзям і знайомим.

 11. У скрутній ситуації я більше думаю не стільки про себе, скільки про близьку мені людину.

 12. Неприємності у друзів викликають у мене стан, близький до хвороби.

 13. Мені приємно допомагати іншим, навіть якщо це додасть мені значних труднощів.

 14. З поваги до друга я можу погодитись з його думкою, навіть якщо він не має рації.

 15. Мені більше подобаються пригодницькі оповідання, ніж про кохання.

 16. Сцени насильства у кіно навіюють мені відразу.

 17. Коли я один, я відчуваю тривогу і напруженість більше, ніж коли перебуваю серед людей.

 18. Я ввважаю, що головною радістю у житті є спілкування.

 19. Мені шкода покинутих собак та кішок.

 20. Я вважаю, що краще мати менше друзів, але близьких.

 21. Я люблю бувати серед людей.

 22. Я довго переживаю після сварки з близькими.

 23. У мене більше близьких людей, ніж у багатьох інших.

 24. У мене більше прагнення до досягнень, ніж до дружби.

 25. В судженнях про інших людей я здебільшого довіряю власній інтуїції і уяві, ніж судженням про них з боку інших людей.

 26. Я надаю більшого значення матеріальному добробуту і престижу, ніж радості спілкування з приємними мені людьми.

 27. Я співчуваю людям, у яких немає близьких друзів.

 28. Стосовно мене люди часто були невдячними.

 29. Я люблю оповідання про безкорисливе кохання і дружбу.

 30. Заради друга я можу піти на жертву.

 31. У дитинстві я входив до компанії, яка завжди трималася разом.

 32. Якби я був журналістом, я писав би про силу дружби.


Обробка результатів:

Досліджуваний одержує по 1 балу, якщо він відповів «Так» на твердження : 1,2,7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33 і «Ні» - на твердження 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 25, 27, 29.

Інтерпретація:

Сума балів свідчить про рівень потреби у спілкуванні:

до 22 балів – низький;

23 -25 – нижче середнього;

26-27 – середній;

28-29 – вище середнього;

30 – 33 – високий.


Додаток 3

Тест «Чи умієте ви слухати?» // В.В. Волошина, Л.В.Долинська, С.О. Ставицька, О.В.Темрук. Загальна психологія: Практикум. - К.: Каравела,2005. – 280с.- С.180 - 183.

Інструкція: Із запропонованих варіантів відповідей виберіть ту, що найбільш відповідає вашим переконанням.

Опитувальник:

  1. Яка, на вашу думку, мета бесіди чи розмови?

а) краще познайомитися із співрозмовником;

б) висловити свою точку зору із даного питання;

в) поділитися думками й обговорити їх.

  1. Чи ставлять ваші діти або діти ваших друзів такі питання, наприклад: «Де сплять хмаринки?» або «Чи була бабуся маленькою?»:

а) часто;

б) ніколи;

в) інколи.

  1. Чи доводилося вам зранку, збираючись на роботу, наспівувати?

а) так, завжди одну і ту ж пісню;

б) так, зазвичай різні пісні;

в) ні, ніколи.

  1. Чи ставите ви запитання доповідачеві у кінці зборів?

а)так, завжди є про що запитати;

б) інколи, коли ви не погоджуєтеся з викладеною точкою зору;

в) ніколи, оскільки не вірите, що одне запитання може змінити вашу точку зору.

  1. Після розмови з другом чи колегою, чи траплялося вам змінювати свою точку зору з певної проблеми:

а) так, дуже часто;

б) інколи;

в) ніколи.

  1. Коли розмовляєте з ким небудь, то:

а) частіше говорите ви;

б) частіше говорить ваш співрозмовник;

в) ви говорите приблизно однаково.

  1. За однієї ціни, що ви купите?

а) книжку;

б) CD-диск;

в) білет у кіно.

  1. Колега хоче поділитися з вами своїми проблемами, які вас не стосуються. Що ви подумаєте?

а) що втратили цінний час;

б) що тепер матимете на нього вплив;

в) що спробуєте йому допомогти.

  1. Яка з трьох фраз найбільше підходить до вашої точки зору?

а) тільки спеціаліст може висловлювати думки з даних проблем;

б) кожен може говорити про все, якщо вміє добре висловлювати свою думку;

в) спеціалісти не завжди хороші оратори, щоб переконливо говорити про свої досягнення.

  1. Якщо в розмові ви губите розуіння змісту слів, то:

а) зупините співрозмовника і попросите його знову пояснити сказане;

б) відзначите про себе незрозумілі місця, щоб запитати про них у кінці розмови;

в) вам завжди все зрозуміло.

  1. Чи можете ви повторити повідомлення чи пісню, почуті вранці по радіо?

а) так, завжди;

б) так, але вам необхідний час, щоб пригадати;

в) не можете пригадати.

  1. У естрадного співака, перш за все, ви цінуєте:

а) голос;

б) зовнішній вигляд;

в) поведінку на сцені.

  1. Відвідування концерту для вас:

а) подія, яка приносить задоволення;

б) світський обов’язок;

в)задоволення, якщо виконують пісні ваших улюблених композиторів.

  1. Ви в гостях, де окрім вас ще 5 – 6 чоловік. Коли ви включаєтесь у розмову, то найчастіше:

а) ніхто вас не слухає;

б) усі замовкають, щоб вислухати вас;

в) ви взагалі уникаєте втручання в розмову.

  1. Ви знаходитеся в курсі подій суспільного життя, завдяки:

а) перегляду телепередач;

б) прослуховуванню радіопередач;

в) читанню газет.

Обробка результатів: здійснюється за ключем.

Ключ:


Запитання №


Бали за відповіді

а

б

В

1

2

1

3

2

3

1

2

3

2

3

1

4

2

3

1

5

2

3

1

6

1

2

3

7

3

1

2

8

1

2

3

9

1

2

3

10

3

3

1

11

3

2

1

12

3

1

2

13

3

1

2

14

2

3

1

15

3

3

1

Підсумуйте набрану кількість балів.

Інтерпретація:

15 – 25 балів: якщо ви чесно відповіли на запитання й отримали вказану кількість балів, то це означає, що вам важко слухати свого співрозмовника. Ви навіть не уявляєте, яку користь можете отримати для себе з розмови і збагатити свої знання, або ж просто забуваєте про це.

25 – 35 балів: ви – посередній слухач. Для вас бесіда – не головне джерело інформації і не основа спілкування. Вам треба подолати психологічний бар’єр між собою і співрозмовником. Багато чого можна дізнатися і від інших, не лише ви один знаєте істину. Уважно прислухайтеся до того, що вам говорять, вислуховуйте навіть зауваження, оскільки вам необхідно слухати набагато більше, ніж ви це робите.

35 – 40 балів: вам властива рідкісна якість – уміння слухати і добре говорити. Вести розмову для вас - задоволення. Ваші співрозмовники завжди можутьузяти від вас щось корисне. Ви вмієте входити у становище інших людей, а це особлива риса характеру, яку потрібно цінувати.


Додаток 4.

Діагностика домінуючої перцептивної модальності (С.Єфремцева)// Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Соціально-психологическая діагностика развития личности и малых групп. – М., 2002.

Інструкція: Прочитайте запропоновані твердження. У бланку для відповідей обведіть колом тільки номери тих тверджень, з якими ви згодні.

^ Бланк відповідей

Тип

^ Номери тверджень

СБ

В

1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

37

40

43

46
А

2

5

8

11

14

17

20

23

26

29

32

35

38

41

44

47
К

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45

48


Опитувальник:

 1. Люблю спостерігати за хмарами та зірками.

 2. Часто наспівую собі потихеньку.

 3. Не визнаю модний одяг, якщо він незручний.

 4. Для мене має значення колір автомашини.

 5. Дізнаюся по кроках, хто увійшов до приміщення.

 6. Люблю потанцювати.

 7. Зовнішньому виглядові надаю серйозного значення.

 8. Мене розважає наслідування діалектів.

 9. Мені подобається приймати масаж.

 10. Коли є час, люблю спостерігати за людьми.

 11. Коли почую стару мелодію, мене охоплюють спогади про минуле.

 12. Погано себе почуваю, коли не насолоджуюсь рухом.

 13. Побачивши одяг у вітрині магазину, знаю, що мені буде добре у ньому.

 14. Люблю поговорити по телефону.

 15. У мене є схильність до повноти.

 16. Люблю читати під час їжі.

 17. Більше полюбляю слухати оповідання, коли хтось читає, ніж читати самому.

 18. Після поганого дня мій організм перебуває у напрузі.

 19. Охоче і багато фотографую.

 20. Довго пам’ятаю, що мені сказали приятелі або знайомі.

 21. Увечері люблю прийняти гарячу ванну.

 22. Легко віддаю гроші за квіти, тому що вони прикрашають життя.

 23. Часто розмовляю із собою.

 24. Після тривалого проїзду транспортом довго приходжу до тями.

 25. Намагаюся записувати свої особисті справи.

 26. Тембр голосу багато чого мені розкаже про людину.

 27. Люблю потягуватися, розправляти кінцівки, розминатися.

 28. Мені подобається, коли люди добре вдягаються.

 29. Люблю ходити під дощем, коли краплі стукають по парасольці.

 30. Занадто тверда або занадто м’яка постіль у мене викликає неприємні відчуття.

 31. Люблю дивитися теле- і відеофільми.

 32. Люблю слухати, коли говорять.

 33. Мені нелегко знайти зручне взуття.

 34. Навіть через роки можу впізнати особу, яку колись бачив.

 35. Не можу заснути, коли поруч цокає годинник.

 36. Коли слухаю музику, відбиваю такт ногою.

 37. Люблю розглядати репродукції картин.

 38. У мене непогана стереоапаратура.

 39. Люблю займатися рухливим спортом або виконувати які-небудь рухові вправи.

 40. Не виношу безладу в кімнаті.

 41. Часто ходжу на концерти.

 42. Не люблю синтетичних тканин.

 43. Від яскравості освітлення у кімнаті залежить мій настрій.

 44. Серйозна дискусія – це цікаво.

 45. Потиск руки багато говорить мені про людину.

 46. Охоче відвідую галереї і виставки.

 47. Коли поряд гамірно, не можу зосередитися.

 48. Через дотик можна сказати значно більше, ніж словами.


Обробка результатів: Підрахуйте кількість обведених кружків у кожному горизонтальному рядку. Отримані результати запишіть у графі СБ (сума балів). Максимальне число виборів свідчить про провідну репрезентативну систему.

Інтерпретація: Виділяються три провідні канали сприйняття – візуальний (В), аудіальний (А), кінестетичний (К).У кожної людини переважає певний канал отримання нової інформації – «бачити», «чути», «відчувати». Той канал сприйняття, якому віддається перевага, визначає провідну репрезентативну систему.

Рівні перцептивної модальності:

0 – 7 балів – низький,

8 – 12 балів – середній,

13 – 16 балів – високий.

1   2   3   4   5   6   7Похожие:

Плани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни iconПлани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Соціально-психологічні аспекти міжособистісних взаємин у групах
Плани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни iconМетодичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни „Потенціал і розвиток підприємства 2011
Плани перевидання методичних розробок, підготовки навчальних посібників, видання конспектів лекцій, замовлення літератури у видавництвах...
Плани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни iconМетодичні вказівки до практичних (лабораторних) занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни безпека життєдіяльності / Укладачі С. Т. Сусло, Г. Ф. Гусєв. – К. Нту, 2009....
Плани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни iconМетодичні вказівки до практичних (лабораторних) занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни безпека життєдіяльності / Укладачі С. Т. Сусло, Г. Ф. Гусєв. – К. Нту, 2009....
Плани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності...
Плани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни iconПлани семінарських І практичних занять. Змістовий модул Психологічні аспекти іміджу Семінар Тема: Імідж як об’єкт психології 2 год
Знайдіть в словниках, підручниках, спеціальних дослідженнях визначення поняття» «імідж», «іміджелогія», «іміджмейкер», «психологія...
Плани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Сімейне право"
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Плани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Сімейне право"
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Плани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни iconВивчення цивільної оборони здійснюється на 4 курсі (0,5 кредиту) в обсязі 15години, у тому числі 10 годин практичних занять та 5 годин самостійної роботи студентів. Лекційні години програмою не передбачені
...
Плани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни iconПлани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»
Тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»
Плани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы