Програма підготовки до підсумкового модульного контролю (екзамену) дисципліна «облік І аудит» icon

Програма підготовки до підсумкового модульного контролю (екзамену) дисципліна «облік І аудит»


НазваниеПрограма підготовки до підсумкового модульного контролю (екзамену) дисципліна «облік І аудит»
Размер3.93 Kb.
ТипПрограма

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ (ЕКЗАМЕНУ)

ДИСЦИПЛІНА «ОБЛІК І АУДИТ»

частина обліку

1. Поняття про господарський облік, його види. Облікові вимірники.

2. Принципи бухгалтерського обліку. Предмет бухгалтерського обліку і його об'єкти.

3. Класифікація активів, капіталу і зобов'язань підприємства.

4. Поняття про метод бухгалтерського обліку. Стисла характеристика його елементів.

5. Бухгалтерський баланс, його зміст і значення. Зміни бухгалтерського балансу, зумовлені господарськими операціями.

6. Поняття, значення та побудова бухгалтерських рахунків. Рахунки активні та пасивні.

7. План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його побудови та значення.

8. Сутність та значення подвійного запису. Кореспонденція рахунків.

9. Поняття про рахунки синтетичного й аналітичного обліку, їх будова і призначення.

10. Документація та інвентаризація: зміст і значення.

11. Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку

12. Оцінка господарських засобів та калькуляція

13. Порядок формування покупної і продажної ціни на товар у підприємствах роздрібної та оптової торгівлі.

14. Облік надходження товарів на склади оптових баз і підприємства роздрібної торгівлі

15. Облік реалізації товарів зі складів оптових баз і підприємств роздрібної торгівлі

16. Методи оцінки товарно-матеріальних цінностей під час надходження і вибуття.

17. Облік основних засобів, МШП і нематеріальних активів

18. Облік грошових коштів у касі підприємства і на поточному рахунку

19. Форми розрахунків та товари і послуги, види платіжних інструментів.

20. Документальне оформлення й облік розрахунків.

21. Документальне оформлення й облік і зобов'язань.

22. Облік розрахунків за виплатами працівникам. Порядок нарахування плати за працю та утримань з неї.

23. Облік витрат, доходів і фінансових результатів

24. Види бухгалтерської (фінансової) звітності, її обсяг та вимоги щодо до неї.

25. Облікова політика підприємства. Організація процесу бухгалтерського обліку.


Керівник курсу Т.В. Федченко

Похожие:

Програма підготовки до підсумкового модульного контролю (екзамену) дисципліна «облік І аудит» iconПрограма підготовки до підсумкового модульного контролю (екзамену) дисципліна «облік І аудит»
Бухгалтерський баланс, його зміст і значення. Зміни бухгалтерського балансу, зумовлені господарськими операціями
Програма підготовки до підсумкового модульного контролю (екзамену) дисципліна «облік І аудит» iconПерелік питань для підготовки студентів стоматологічного факультету до підсумкового модульного контролю

Програма підготовки до підсумкового модульного контролю (екзамену) дисципліна «облік І аудит» iconПерелік практичної підготовки студентів для підсумкового модульного контролю з фтизіарії на IV курсі медичного та педіатричного факультетів модуль «Фтизіатрія»
Обстеження хворого на туберкульоз органів дихання. Збирати анамнез і проводити клінічне дослідження хворих на туберкульоз
Програма підготовки до підсумкового модульного контролю (екзамену) дисципліна «облік І аудит» iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна " Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ
Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел...
Програма підготовки до підсумкового модульного контролю (екзамену) дисципліна «облік І аудит» iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю з фтизіарії на IV курсі медичного та педіатричного факультетів модуль «Фтизіатрія» Змістовий модуль Загальні питання фтизіатрії
Значення праць Гіппократа, Авіценни, Р. Лаеннека, Р. Коха у вивчення туберкульозу
Програма підготовки до підсумкового модульного контролю (екзамену) дисципліна «облік І аудит» iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Програма підготовки до підсумкового модульного контролю (екзамену) дисципліна «облік І аудит» iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Програма підготовки до підсумкового модульного контролю (екзамену) дисципліна «облік І аудит» iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта»
Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська фірма не має права
Програма підготовки до підсумкового модульного контролю (екзамену) дисципліна «облік І аудит» iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 "Облік і аудит" з дисципліни "Аудит"

Програма підготовки до підсумкового модульного контролю (екзамену) дисципліна «облік І аудит» iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік»

Програма підготовки до підсумкового модульного контролю (екзамену) дисципліна «облік І аудит» iconПрограма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 "Облік і аудит"
Фінансовий облік. Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 “Облік І аудит”...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы