Семінарські заняття з предмету „Планування та організація діяльності підприємства” icon

Семінарські заняття з предмету „Планування та організація діяльності підприємства”


НазваниеСемінарські заняття з предмету „Планування та організація діяльності підприємства”
страница1/5
Дата публикации22.02.2014
Размер1.03 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5

Семінарські заняття з предмету

Планування та організація діяльності підприємства”Тема заняття

Кількість годин

Розділ І. Планування діяльності підприємства


1


2


3


4


5


Т. 1.1. Сутність планування й особливості його здійснення на підприємстві система планів

Т. 1.2. Система планів


Т. 1.3. Планування збуту продукції

Т. 1.4. Виробнича програма підприємства

Т. 1.5. Оперативно-календарне планування


Т. 1.6. Обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю

Т. 1.7. Планування матеріально – технічного забезпечення виробництва


Т. 1.8. Планування персоналу та оплати праці

Т. 1.9. Планування витрат виробництва


Т. 1.10. Планування фінансів

Т. 1.11. Планування технічного розвитку та оновлення продукції


2


2


2


2


2

Розділ ІІ. Організація діяльності підприємства6


7


8


9


10


Т. 2.1. Організаційні основи виробництва

Т. 2.2. Виробничий процес і організаційні типи виробництва

Т. 2.3. Організація виробничого процесу у часі і просторі


Т. 2.4. Методи організації виробництва.

Т. 2.5. Організація потокового та автоматизованого виробництва.


Т. 2.6. Організація трудових процесів і робочих місць


Т. 2.7. Організація обслуговування виробничого процесу


Т. 2.8. Організаційно-виробниче забезпечення конкурентоспроможності продукції

Т. 2.9. Комплексна підготовка виробництва нової продукції
Разом:

10 годин

Розділ І. Планування діяльності підприємства

Семінарське заняття №1


Тема 1.1. Сутність планування й особливості його здійснення на підприємстві

Тема 1.2. Система планів


Мета заняття: закріпити та поглибити знання сутність планування, його методів та інструментів планових розрахунків, системи планів та їх змісту.


 1. План семінарського заняття

  1. Сутність планування як сфери людської діяльності. Альтернативний вибір у плануванні.

  2. Планування як функція управління підприємством.

  3. Методи та інструменти планових розрахунків.

  4. Сутність системи планування на підприємстві та вимоги щодо її формування.

  5. Різновиди планів на підприємстві: класифікаційні ознаки, групи, призначення.

  6. Основні комплекси (підсистеми) планування, їхня сутність та змістова характеристика.

  7. Організація розробки планів на підприємстві.
 1. Питання для дискусій

   1. Планування – наука чи форма реалізації політики.

   2. Інформаційне суспільство і зміна парадигми планології.

   3. Здатність до творчості як характеристика сучасного плановика.

   4. Ре інжиніринг бізнес – процесів і система планування на підприємстві.
 1. Вирішити ситуації

Ситуація №1. На стадії планування виробниче підприємство вирішило через 5 років запропонувати на ринку нову продукцію. Визначте загальну (лінійну) схему планування, що передбачає рішення проблеми у комплексі функціональних взаємозв’язків на підприємстві. Чим можуть бути спричинені „петлі зворотної дії” при реалізації плану? Як їх можна уникнути?

Ситуація №2. Порівняти різні організаційні форми системи планування на підприємствах обґрунтувати напрямки найбільш ефективних можливостей їх використання.


 1. Теми рефератів

    1. Національні особливості планування та їх використання у становленні нової системи господарювання.

    2. Економічна раціональність і способи її досягнення.

    3. Досвід вітчизняних підприємств у здійсненні поточного планування своєї діяльності і можливості його використання в сучасних умовах.

    4. Зарубіжний досвід побудови системи поточного планування (зміст, організаційні форми).

    5. сучасні інформаційні технології та внутрішньогосподарське планування.
 1. Тести
  1. За обсягом робіт у відповідності зі змістом, оперативно – календарне планування розподіляється на:

     1. Оперативне і календарне планування;

     2. Календарне планування та диспетчерське регулювання;

     3. Оперативне регулювання та диспетчерське регулювання.
  1. Бізнес – план – це:

      1. Письмовий документ, який описує підприємство, його цілі та шляхи їх досягнення;

      2. Стандартизована імітаційна модель для розробки технічно – економічних обґрунтувань і проведення аналізу доцільності інвестиційних проектів.
  1. Основні принципи планування виробництва:

 1. Непреривність, Науковість, Оптимальність, Універсальність;

 2. Непреривність, Оптимальність, Науковість, Комплексність;

в) Непреривність, Універсальність, Оптимальність, Комплексність, Науковість.


  1. Планово – економічний відділ підприємства:

а) Бюро планування собівартості, групу обліку;

б) Бюро планування виробництва та реалізації продукції, бюро планування собівартості;

3в)Бюро планування виробництва та реалізації продукції, групу змінених диспетчерів.


  1. Відповідно до різних об’єктів планування в оперативно – календарному плануванні розрізняють:

а) Міжцехове планування, внутрішньо цехове планування;

б) Помісячне планування, подекадне планування.

в) Міжцехове планування, помісячне планування, внутрішньо цехове планування, подекадне планування.


  1. Назвіть методи планування:

а) Балансовий, статистичний, нормативний, метод оптимізації планових рішень.

б) Балансовий, техніко – економічний, нормативний, метод оптимізації планових рішень.

в) Балансовий, нормативний, техніко – економічний;


  1. Міжцехове планування включає:

а) Встановлення цехам виробничих завдань, забезпечення узгодженості у роботі цехів.

б) Встановлення цехам виробничих завдань, забезпечення узгодженості у роботі цехів, складання планових завдань для виробничих дільниць.

в) Забезпечення узгодженості у роботі цехів, складання планових завдань для виробничих дільниць, складання планових завдань для робочих місць.


  1. Основними підрозділами плану підприємства вважають такі:

а) Планування ремонту, план технічного розвитку, виробнича програма, планування праці та заробітної плати.

б) План технічного розвитку, виробнича програма, планування праці та заробітної плати, план капітального будівництва.

в) Планування ремонту, план технічного розвитку, план соціального розвитку, виробнича програма, планування праці та заробітної плати,

План капітального будівництва.


  1. Внутрішньо цехове планування містить:

а) Розробку виробничих завдань для виробничих дільниць, інших робочих місць, складання планових завдань на місяць і більш короткі строки, координацію роботи пов’язаних дільниць, ліній, робочих місць.

б) Складання планових завдань на місяць і більш короткі строки, координацію роботи пов’язаних дільниць, ліній, робочих місць, регулювання роботи допоміжних служб цеху із забезпеченням основного виробництва.

в) Всі відповіді вірні


  1. Розрізняють такі види планів промислового виробництва:

а) Комплексні , поточні, оперативні, розширені, перспективні.

б) Перспективні, поточні, оперативні.

в) Оперативні, розширені.


  1. Техніко – економічне планування передбачає:

а) Перспективних планів, техпромфінплану, квартальних планів;

б) Перспективних планів, техпромфінплану;

в) Квартальних планів, виробничих завдань для дільниць.


  1. Яку з наведених відповідей слід вважати правильною:

 1. При префектурному методі планування планові значення показників визначаються на основі впливу найважливіших факторів, які обумовлюють зміни цих показників;

 2. При по факторному методі планування показники найважливіших розділів плану повинні бути оптимізовані за допомогою спеціальних економіко – матеріальних моделей.
  1. Інтерполяційний метод у плануванні – це:

  1. Метод, що грунтується на взаємозв’язку ресурсів, які необхідні для реалізації цілей підприємства, та джерел їх забезпечення.

  2. Метод, при якому підприємства встановлюють мету для досягнення в майбутньому, і виходячи з неї, визначають тривалість планового періоду й проміжні планові показники.

  3. Метод, що грунтується на оптимізацій них розрахунках різного роду моделей розвитку підприємства.
  1. Пробно – статистичний метод планування – це:

   1. Метод, що грунтується на визначенні норм витрат різних ресурсів і забезпечення на цій основі необхідного випуску продукції.

   2. Метод, що грунтується на оптимізаційних розрахунках різного роду моделей розвитку підприємства.

   3. Метод, що передбачає використання фактичних статистичних даних за попередні роки, середніх величин при встановленні планових показників.
  1. Поточне планування визначає цілі підприємства:

    1. На 5-10 років.

    2. На 2-5 років.

    3. На рік


Література:

 1. Тарасюк Г.М., "Планування діяльності підприємства", К. 2003 Т.1, Т.2

 2. Алексєєва М.М. "Планування діяльності фірми", М. 1998, ст.. 3-35.

 3. Покропивний С.Ф. "Економіка підприємства", К. 2002.

 4. Білов М.А., Євдокимова Н.М. „Планування діяльності підприємства” – К., 2002 р.

 5. Ільїн А.І. „Планування на підприємстві” – Мінськ, 2004 р.

 6. Е.А. Афітов „Планування на підприємстві” – Мінськ, 2001 р.

 7. Р.Б. Тян „Планирование деятельности предприятия” – К., 1998 г.

 8. Бухалков М.І. „Внутріфірмове планування” – М., 2003 р.Семінарське заняття №2


Тема 1.3. Планування збуту продукції

Тема 1.4. Виробнича програма підприємства

Тема 1.5. Оперативно-календарне планування


Мета заняття: закріпити та поглибити знання студентів загального порядку і конкретної методики планування виробництва та збуту продукції, оперативного планування.


 1. План заняття

 1. Формування плану збуту продукції з урахуванням маркетингових досліджень.

 2. Планування збуту продукції, основні показники плану та їхній розрахунок.

 3. Виробнича програма підприємства її зміст і структура.

 4. Планування обсягів виробництва продукції у вартісному вираженні. Товарна продукція, характеристика, склад, розрахунки.

 5. Валова продукція, характеристика, планування залишків незавершеного виробництва.

 6. Реалізована і чиста продукція, характеристика і визначення в процесі планування.

 7. Оптимізація виробничої програми підприємства.

 8. Система оперативно-календарного планування.
 1. Питання для обговорення

 1. Особливості формування виробничої програми в ринкових умовах.

 2. Визначення стану і межі нарахування обсягу виробництва, дії підприємства у зв’язку з цим.

 3. Які дослідження ринку використовуються для планування збуту продукції. В чому їх сутність, значення.

 4. Назвати системи ОКП, які застосовуються на підприємствах, оцінити їх переваги, недоліки.
 1. Питання для дискусії

   1. Планування збуту продукції в умовах постійної зміни ринкового середовища.
 1. Реферати

  • Планування збуту продукції в системі маркетингової діяльності підприємства.

  • Методи стимулювання збуту продукції та їхня ефективність.

  • Виробничо – збутова політика підприємства за умов нестабільного зовнішнього середовища.

  • Визначення чистої продукції на підприємстві, мета і значення цього показника.

  • Шляхи поліпшення оперативно-календарного планування в сучасних умовах
 1. Тести, тестові задачі

1. Виробнича програма підприємства – це:

а) розрахунок максимально можливого обсягу випуску продукції;

б) система завдань з виробництва і доставки споживачам продукції в розгорнутій номенклатурі і асортименті, відбудованої якості і в певні терміни;

в) обчислення планового обсягу випуску продукції, що поставляється на зовнішній ринок;

г) встановлення термінів виробництва окремих видів продукції.


2. Особливості розробки виробничої програми в ринкових умовах полягають у наступному:

а) орієнтація планів на ринок, конкретного споживача;

б) врахування можливостей використання місцевої сировини;

в) самостійна розробка планів на основі самостійно укладених договорів поставок;

г) пріоритетність натуральних показників виробничої програми з метою задоволення ринкових умов.


3. Натуральними показниками виробничої програми є:

а) номенклатура;

б) обсяг випуску найважливіших видів комплектуючих;

в) споживання основних видів сировини;

г) випуск товарів для експорту;

д) асортимент.


4. До вартісних показників виробничої програми підприємства не належать:

а) товарна продукція;

б) обсяг валової продукції;

в) асортимент продукції;

г) реалізована продукція;

д) чиста продукція.


5. Товарна продукція підприємства включає:

а) готові вироби для реалізації на сторону;

б) вартість товарів замовника;

в) вартість робіт і послуг промислового характеру, виконаних на сторону;

г) напівфабрикати, запчастини, продукція допоміжних цехів, призначені для реалізації на сторону;

д) вартість робіт і послуг промислового характеру, які виконуються для непромислового господарського підприємства.


6. Обсяг валової продукції підприємства обчислюється за формулою:

а) ВП = ТП – (НЗВk - НЗВn);

б) ВП = ТП + (НЗВk - НЗВn) + (Іk – Іn);

в) ВП = ТП – (НЗВk - НЗВn) - (Іn – Іk);

г) ВП = ТП – (Гn - Гk).


7. Величина реалізованої продукції визначається:

а) РП = ТП + (Гn + Гk) – (Вn - Вk);

б) РП = ТП – (Гn + Гk) + (Вn - Вk);

в) РП = ТП + (НЗАn + НЗВk);

г) РП = ТП + (Гn – Гk) + (Вn - Вk).


8. План збуту продукції – це...:

а) обсяг продукції і послуг, який визначається попитом у процесі дослідження ринку й буде реалізований у плановому періоді;

б) попит визначений у процесі дослідження ринку;

в) розрахунок планового обсягу виробництва.


9. Чиста продукція – це...:

а) вартість створена на підприємстві;

б) товарна продукція без амортизаційних відрахувань;

в) вартість усієї виробленої продукції.


10. Валова продукція – це...:

а) загальна вартість усіх видів готової продукції, робіт і послуг виробничого характеру;

б) вартість усієї виробленої у конкретному періоді продукції, незалежно від ступеня її виготовлення;

в) перелік найменувань виробів, послуг.


11. Залишки нереалізованої продукції включають:

а) запаси готової продукції на складі постачальника, інструменти;

б) товари відвантажені споживачеві, але не оплачені ним;

в) запаси готової продукції на складі постачальника, товари відвантажені споживачеві, але не оплачені ним.


12. Обчисліть план збуту продукції підприємства на основі таких даних:

- у минулому році підприємство випустило 1000 виробів А та 3000 виробів Б;

- у плановому періоді збільшиться виробництво цих виробів на 10%;

- ціна виробів складає відповідно 5 та 6 тис. грн.

Крім того буде виготовлено комплектуючих виробів на суму 2500 тис. грн., з них – на 1500 тис. грн. – для сторонніх замовників.

Залишки нереалізованої продукції на складі становитимуть на початок року – 2000 тис. грн., на кінець – 500 тис. грн.

а) 28300 тис. грн.

б) 26800 тис. грн.

в) 27800 тис. грн.


13. Розрахувати плановий обсяг збуту та величину прибутку за такими даними:

- обсяг товарної продукції на плановий період складатиме – 80 млн. грн.;

- залишки нереалізованої продукції на початок планового періоду – 5,3 млн. грн.;

- на кінець планового періоду – 4,8 млн. грн.;

- затрати на 1 грн. товарної продукції – 0,82 грн.

а) РП – 80,5 млн. грн.; прибуток – 14,4 млн. грн.;

б) РП – 85,3 млн. грн.; прибуток – 15,1 млн. грн.;

в) РП – 84,8 млн. грн.; прибуток – 15,0 млн. грн.


14. За даними таблиці проаналізуйте виконання плану по номенклатурі та асортименту:

Виріб

Випуск продукції

План

Факт

М

100

106

Н

84

162

К

305

210

О

300

425


а) 91,3%; 82,8%;

б) 93, 4%; 80,5%;

в) 105,2%; 89%.


15. Визначити план збуту продукції підприємства на основі штатних даних:

у минулому році підприємство випустило 1000 виробів А та 3000 виробів Б; у плановому році виробництво виробів збільшиться на 10%; Ціна виробів становить відповідно 4 та 5 тис. грн.. Крім того буде виготовлено комплектуючих виробів на суму 2500 тис. грн., з них 1500 тис. грн. – для сторонніх замовлень. Залишки нереалізованої продукції на складі становитимуть на початок планового періоду 9 млн. грн., на кінець – 0,4 млн. грн..

1) 28300 тис. грн.,

2) 25000 тис. грн.*


^ VІ. Самостійна робота:

4.1.

а) Дайте зрівняльну характеристику системам оперативно-календарного планування:

Методи

планування

Сутність

Переваги

Недоліки

Подальший розвиток
б) Розробити схему формування виробничої програми.


^ 4.2. Вирішити задачі:


Задача 1

Визначити обсяг товарної, валової, реалізованої і чистої продукції, виходячи з наступних даних.

Показники

Гуртова ціна
Виріб А, шт.

1400

14900

Виріб Б, шт.

2200

18200

Виріб В, шт.

1950

16700

Виріб Г, шт.

1720

10500

Інша продукція, т. грн.
295

Вартість виконаних на сторону робіт промислового характеру, т. грн.

1240

Залишки незавершеного виробництва на початок року, т. грн

890

Залишки незавершеного виробництва на кінець року, т. грн.

320

Залишки готової продукції на складах, т. грн.

- на початок планового року


730

- на кінець планового року
410

Матеріальні витрати складають 70% від товарної продукції.


Задача 2.

Визначити нормативи чистої продукції виробів і обсяг нормативної чистої продукції підприємства:

Продукт

Річний випуск, шт.

Собі -вартість, грн.

Матеріальні витрати в собівартості, грн.

Заробітна плата виробничих робочих, грн.

^ Норматив рентабельності по відношенню до собівартості, %

А

Б

В

Г

1000

1200

2500

700

200

130

100

250

100

60

40

120

50

60

30

90

15

40

15

15

Заробітна плата виробничо-промислового персоналу складає 350 т. грн., у т.ч. виробничих робочих – 170 т. грн.

  1   2   3   4   5Похожие:

Семінарські заняття з предмету „Планування та організація діяльності підприємства” iconСемінарські заняття з предмету „Планування та організація діяльності підприємства”
Т. Сутність планування й особливості його здійснення на підприємстві система планів
Семінарські заняття з предмету „Планування та організація діяльності підприємства” iconПлан самостійної роботи студентів
Курс “Планування та організація діяльності підприємства” належить до числа нормативних дисциплін у підготовці економістів. Програма...
Семінарські заняття з предмету „Планування та організація діяльності підприємства” iconСемінарські заняття з української мови Сарненський педагогічний коледж Рівненського державного гуманітарного університету Семінарські заняття з української мови Сарни 2012 Семінарські заняття з української мови.
Семінарські заняття з української мови. Матеріали по підготовці та проведенню семінарських занять. Сарни, 2012. 77 с
Семінарські заняття з предмету „Планування та організація діяльності підприємства” iconПрактичне заняття тема заняття: створення моделі оптимізації розподілу персоналу підприємства
Мета: Засвоїти основні принципи роботи надбудови “Поиск решения” для оптимізації планування використання персоналу підприємства....
Семінарські заняття з предмету „Планування та організація діяльності підприємства” icon1 Загальні положення
Згідно з навчальним планом студенти з дисципліни „Планування і контроль на підприємстві" виконують розрахункову роботу за темою „Розрахунок...
Семінарські заняття з предмету „Планування та організація діяльності підприємства” iconЕкономіка і організація інноваційної діяльності Модуль 2
Характерними рисами створення нових фірм у рамках старих компаній як одної з форм малого інноваційного підприємства є
Семінарські заняття з предмету „Планування та організація діяльності підприємства” iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни „Економіка І організація інноваційної діяльності. Х.: Укрдазт, 2004. 28 с
Навчально-методичного забезпечення дисципліни Економіка і організація інноваційної діяльності
Семінарські заняття з предмету „Планування та організація діяльності підприємства” iconНавчальний посібник з дисципліни " економіка І організація інноваційної діяльності " для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Рекомендовано до друку вченою радою Української державної академії залізничного транспорту (протокол №. від року)
Семінарські заняття з предмету „Планування та організація діяльності підприємства” iconІнформації про факти господарської діяльності підприємства. Обліковий процес як технологічна сукупність складається з трьох етапів
Обліковий процес – це сукупність послідовних дій бухгалтерського персоналу з реєстрації, обліку, накопичення та зберігання інформації...
Семінарські заняття з предмету „Планування та організація діяльності підприємства” iconПрограма курсу І завдання до самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Програму та завдання розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Семінарські заняття з предмету „Планування та організація діяльності підприємства” iconКонспект лекцій з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Конспект лекцій розглянутий та рекомендований до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством” вересня...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы