Тема основні поняття, предмет та методи статистики icon

Тема основні поняття, предмет та методи статистики


Скачать 27.84 Kb.
НазваниеТема основні поняття, предмет та методи статистики
Размер27.84 Kb.
ТипДокументы

Тема 1. ОСНОВНі ПОНЯТтя, ПРЕДМЕТ та МЕТОДи СТАТИСТИКИ


План

1.1. Роль статистики у сучасному світі

1.2. Історія виникнення статистики

1.3. Предмет статистики

1.4. Основні статистичні категорії

1.5. Метод статистики.


1.1. Роль статистики у сучасному світі


Мета кожної науки – пізнання деяких загальних закономірностей, що дозволяють передбачати перебіг явищ і вибирати раціональні шляхи поведінки в реальних типових ситуаціях. Це відноситься і до статистики – однією з основних дисциплін в системі економічної освіти і найважливішою для тих, хто вибрав статистику своєю професією.

Історія розвитку людства показала, що без статистичних даних неможливе управління державою і розвитком окремих галузей і секторів економіки, забезпечувати оптимальні пропорцій між ними. Необхідність збору і узагальнення безлічі даних про населення країни, підприємства, банки, фермерських господарствах і так далі привело до появи спеціальних статистичних служб – установ державної статистики. Залежно від того, по якій галузі організовується збір, обробка і аналіз статистичної інформації, розрізняють статистику населення, промисловості, сільського господарства, капітального будівництва, фінансів і так далі.

Статистик потрібний і для підприємства і для країни. Статистичні методи дозволяють розробляти стратегію фірми на основі прогнозування динаміки основних показників і співвідношень між ними. Важливе значення для успішної роботи фірми мають статистичні методи контролю і аналізу якості продукції. Динаміка макроекономічних показників дає підставу для розробки перспективних планів розвитку економіки в цілому, зміни ефективності виробництва і так далі.

Не дивлячись на різноманітність сфер вживання статистики, є загальні методи статистичної роботи, якими потрібно керуватися завжди і скрізь. У цьому курсі розглядаються загальні правила збору, обробки і аналізу статистичних даних.

Слово «статистика» використовується в декількох значеннях: перш за все як синонім слова «дані». Наприклад, можна сказати: «Статистика народжуваності в Україні» або «Дані про народжуваність в Україні», що одне і те ж.

Статистикою називається галузь знань, яка об'єднує принципи і методи роботи з числовими даними, або галузь практичної діяльності, яка направлена на збір, обробку, аналіз і інтерпретацію числових даних, що характеризують масові явища.


^ 1.2. Історія виникнення статистики


Слово «статистика» походить від латинського слова status – становище, стан речей. Спочатку воно уживалося в значенні «Політичний стан». Звідси виникло італійське слово stato – держава і statista – знавець держави. У науковий ужиток слово «статистика» увійшло в XVIII столітті і спочатку вживалося в значенні «державознавство».

Історично розвиток статистики був пов'язаний з розвитком держав, з потребами державного управління. Господарські і військові потреби вже в стародавній період розвитку людства вимагали наявність даних про населення, його склад, майнове положення. З метою оподаткування організовувалися переписи населення, проводився облік земель і так далі.

Перші роботи такого роду відмічені навіть в священних книгах різних народів. На античному світі був організований облік тих, що народилися: молоді люди, що досягли 18 років, вносилися до списків військовозобов'язаних, а після досягнення 20 років – в списки повноправних громадян. Складалися земельні кадастри, до яких вносилися відомості про будови, рабів, худобу, інвентар, отримувані доходи. З'явилися описи держав. Велика заслуга в цьому належить грецькому філософові Арістотелю (384-322 рр. до н.е.). Він склав опис 157 міст і держав свого часу.

Ріс. 1. Книга страшного суду


Середньовіччя залишило унікальний пам'ятник – «Книгу страшного суду» (1061г.) – це зведення матеріалів загального перепису населення Англії і його майна (включає дані об 240000 дворів). Мету проведення цього перепису лаконічно визначив автор Англосакської хроніки, за свідченням якого король хотів знати більше про свою нову країну: how it was peopled and with what sort of men (англ..: як вона населена і якими людьми).


Рис.2. Ілюстрація з "Книги

страшного суду"

страшного суда"
Рішення про проведення перепису було прийняте на засіданні Великої королівської ради на Різдво 1085 р. Негайно у всі англійські графства були вислані представники короля, відповідальні за проведення перепису. У кожному графстві були скликані спеціальні збори, що становлять собою розширений варіант судових колегій графств. У їх склад входили: шериф, барони і їх лицарі, що мають земельні володіння в даному графстві, члени судових колегій кожної сотні, а також священик, староста і шість вілланів від кожного села. Ці збори були покликані підтверджувати клятвою ті відомості, які входили в сферу перепису, а також, можливо, вирішувати виникаючі земельні суперечки. Крім того, дані по земельних володіннях в кожній сотні фіксувалися комісіями, що формуються із землевласників даної сотні. Так, в Кембріджшире до складу комісії сотні входили в рівних долях англосакси і нормандці, що тримають землі на території сотні.

Перепис був завершений до кінця 1086 р. і його результати у вигляді величезного масиву списків і звітів були надані королеві. Надалі вони зберігалися в казначействі Англійського королівства у Вінчестері. Окрім цього вже до 1088 р. на підставі цієї документації були складені два томи «Книги страшного суду», в які в компактній формі увійшли найважливіші відомості, отримані в результаті перепису, відсортовані по графствах імена власників передмість на дату проведення перепису та на 1066 г.;

 • імена інших утримачів маєтку, якщо власник передавав його в умовне тримання;

 • площа орної землі;

 • кількість орних бригад (вимірюваних упряжками з восьми биків) на доменіальних землях власника і на землях селян;

 • кількість селян різних категорій (вілланів, коттарієв, сервів, вільних і сокменів), що проживають на території маєтку;

 • розміри пасовищ, лугів і лісів, що відносяться до маєтку;

 • кількість млинів і місць для рибальства;

 • грошова оцінка господарства маєтку на дату проведення перепису і на 1066 г.;

 • розміри наділів вільних селян і сокменів у межах маєтку за станом на дату проведення перепису і на 1066 г.;

 • потенційна можливість підвищення продуктивності маєтку.

Перелік питань, винесених на перепис, демонструє прагнення короля зафіксувати і оцінити можливі джерела доходів в казну. Зокрема, замки і інші будови, не пов'язані безпосередньо з економічною діяльністю, в сферу перепису включені не були. Також «Книга страшного суду» не містить даних за розміром феодальних зобов'язань тримачів маєтків перед королем.
Ріс. 3. Деталь гобелена XII ст "Смерть короля Гарольда II", 1066.


З часом збирання даних про масові суспільні явища набуло регулярного характеру. З середини XIX ст були вироблені перші правила переписів населення і почата регулярність їх проведення в розвинених країнах.

Для координації розвитку статистики, почали проводитися міжнародні статистичні конгреси, а в 1885 р. був заснований міжнародний статистичний інститут, що існує і зараз. Вперше викладання статистики почате в університетах Німеччини в другій половині XVIII століття. В даний час міжнародні організації і державна статистика кожної окремої країни займаються збором, перетворенням, порівнянням, інтерпретацією соціально-економічних даних. Склалися методи роботи, що продовжують традиції державознавства.

Сьогодні важко знайти сферу, де б не застосовувалася статистика. Статистика потрібна для розрахунку страхових тарифів, оцінки фінансових і підприємницьких рисок; вона використовується в роботі аудитора, при постановці управлінського обліку у фірмі, в контролі і аналізі якості продукції, в медицині, спорті, маркетингу.

При вивченні різних об'єктів, звичайно ж, використовуються різні методи. Проте, існують деякі загальні принципи і методи статистичної роботи. Англійські статисти Дж.Э. Юл і М.Дж. Кендел відзначають: «Незалежно від того, у якій галузі знань отримані числові дані, вони володіють певними властивостями, для виявлення яких може бути потрібен особливого роду науковий метод обробки. Останній відомий як статистичний метод або, коротше, статистика».


^ 1.3. Предмет статистики


Кожна наука володіє істотними специфічними особливостями, які відрізняють її від інших наук і дають їй право на самостійне існування як особливій галузі знань. Головна особливість будь-якої науки полягає в предметі пізнання, в принципах і методах його вивчення, які в сукупності утворюють її методологію.

Предметом статистики є дослідження кількісної сторони масових суспільних явищ у нерозривному зв'язку з їх якісною стороною, або їх вмістом, в конкретних умовах місця і часу.

Свій предмет статистика вивчає за допомогою певних категорій, тобто понять, які відображають найбільш загальні і істотні властивості, ознаки, зв'язки і стосунки предметів і явищ об'єктивного світу.


^ 1.4. Основні статистичні категорії


У статистиці таких основних понять п'ять.

 1. Статистична сукупність – це сукупність соціально-економічних об'єктів або явищ суспільного життя, об'єднаних деякою якісною основою, загальним зв'язком, але окремими ознаками, що відрізняються один від одного. Такими, наприклад, є сукупність сімей, сукупність підприємств, організацій, фірм і тому подібне.

Сукупності можуть бути однорідними і різнорідними.

Сукупність називається однорідною, якщо один або декілька ознак її об'єктів, що вивчаються, є загальними для всіх одиниць.

Сукупність, в яку входять явища різного типа, вважається різнорідною.

 1. Одиниця сукупності – це первинний елемент статистичної сукупності, що є носієм ознак, що підлягають реєстрації, і основою рахунку, що ведеться при обстеженні.

 2. Ознака - це якісна особливість одиниці сукупності. По характеру відображення властивостей одиниць сукупності, що вивчається, ознаки діляться на дві основні групи:

  • ознаки, що мають безпосереднє кількісне вираження, наприклад, вік, стаж роботи, середній заробіток і так далі. Вони можуть бути дискретними і безперервними;

  • ознаки, що не мають безпосереднього кількісного вираження. В цьому випадку окремі одиниці сукупності розрізняються своїм вмістом. Наприклад, професії розрізняються характером праці: вчитель, столяр, шваля і так далі такі ознаки зазвичай називають атрибутивними.

Особливістю статистичних досліджень є те, що в них вивчаються лише варіативні ознаки, тобто ознаки, що набувають різних значень або різні кількісні рівні в окремих одиницях сукупності.

Варіація – це зміна («коливається») величини або значення ознаки при переході від однієї одиниці сукупності до іншої.

 1. Статистичний показник – це поняття, що відображає кількісні характеристики (розміри) співвідношення ознак суспільних явищ. Статистичні показники можуть бути об'ємними (чисельність населення) і розрахунковими (середній вік). Вони можуть бути плановими, звітними і прогнозними1.

 2. Система статистичних показників – це сукупність статистичних показників, що відображає взаємозв'язки, які об'єктивно існують між явищами. Для кожної суспільно-економічної формації характерна певна система взаємозв'язку суспільних явищ.

Система статистичних показників охоплює всі сторони життя суспільства на різних рівнях: макрорівень (країна, регіон) і мікрорівень (підприємство, сім'я).Системи статистичних показників мають наступні особливості:

  • вони носять історичний характер, – міняються умови життя населення, міняються і системи статистичних показників;

  • методологія розрахунку статистичних показників безперервно удосконалюється.


^ 1.5. Метод статистики


Свій предмет статистика вивчає за допомогою свого специфічного методу.

Метод статистики – це ціла сукупність прийомів, користуючись якими статистика досліджує свій предмет. Вона включає три групи методів: метод масових спостережень, метод угрупувань і метод узагальнювальних показників.

  • статистичне спостереження полягає у зборі первинного статистичного матеріалу, в науково організованій реєстрації всіх істотних фактів, що відносяться до даного об'єкту. Це перший етап всякого статистичного дослідження;

  • метод угрупувань дає можливість всі зібрані в результаті масового статистичного спостереження факти піддавати систематизації і класифікації. Це другий етап статистичного дослідження,

  • метод узагальнювальних показників дозволяє характеризувати явища, що вивчаються, і процеси за допомогою статистичних величин – абсолютних, відносних і середніх. На цьому етапі статистичного дослідження виявляються взаємозв'язки і масштаби явищ, визначаються закономірності їх розвитку, робляться прогнозні оцінки.

Пізнавальне значення статистики полягає в нижченаведеному.

 1. Статистика дає цифрове і змістовне освітлення явищ, що вивчаються, і процесів, служить найнадійнішим способом оцінки дійсності;

 2. Статистика дає доказову силу економічним виводам, дозволяє перевірити різні твердження, окремі теоретичні положення;

 3. Статистика володіє здатністю розкривати взаємозв'язки між явищами, показувати їх конкретну форму і силу;

 4. Статистика перша виявляє нові явища, процеси і закономірності, дає їх кількісну і якісну характеристику.

Питання для самоконтролю

1.Що таке статистика?
^
2.Що дозволяють зробити статистичні методи?
3. Що являється предметом та методом статистики?
4. Назвіть основні категорії статистики?
5. У чому полягає пізнавальне значення статистики?
^
6. Дайте визначення поняттям «статистична сукупність», «одинця сукупності», «ознака», «статистичний показник», «система статистичних показників».
7. У чому полягає пізнавальне значення статистики?
8. Що таке метод статистики?
Література

 1. Сигел Эндрю. Практическая бизнес-статистика.: Пер. с англ. М.: Изд. Дом "Видьямс", 2002. - 1056 с.

 2. Статистика: Підручник / А.В. Головач, А.М. Єріна, О.В. Козирєв та ін.; За ред. А.В. Головача, А.М. Єріної, О.В. Козирєва. – К.: Вища шк.., 1993. – 623 с.

 3. Теория статистики: Учебник/ Под. ред. проф. Р.А. Шмойловой. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 560 с.
1 Прогноз – це результат наукової діяльності, направленої на виявлення можливих станів об'єктів в майбутньому, а також альтернативних доріг і термінів досягнення цього стану. Прогнозування – процес розробки обгрунтованих прогнозів.


Похожие:

Тема основні поняття, предмет та методи статистики iconТема основні поняття, предмет та методи статистики
Це відноситься і до статистики – однією з основних дисциплін в системі економічної освіти і найважливішою для тих, хто вибрав статистику...
Тема основні поняття, предмет та методи статистики iconТема Правовідносини: поняття, основні ознаки, види
Тема Правовідносини: поняття, основні ознаки, види Поняття, ознаки й види правовідносин
Тема основні поняття, предмет та методи статистики iconМетоди захисту інформації в ек 1 Основні поняття криптографії
Передусім треба звернути увагу на взаємозв'язок між встановленням справжності та визначенням прав (повноважень), котрі в сукупності...
Тема основні поняття, предмет та методи статистики iconПредмет І завдання патологічної фізіології. Основні поняття загальної нозології. Вчення про хворобу. Базисні поняття ( визначення ) Патфізіологія
Патфізіологія ( загальна ) – вчення про загальні закономірності патологічних процесів, які лежать в основі будь-якої хвороби, її...
Тема основні поняття, предмет та методи статистики iconПлани семінарських та практичних занять тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»
Тема Предмет, система, поняття та джерела навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»
Тема основні поняття, предмет та методи статистики iconСавюкЛ. К. С12 Правовая статистика: Учебник
«Правовая статистика». Раскрываются предмет правовой статистики как отрасли социальной статистики, основные понятия и категории статистической...
Тема основні поняття, предмет та методи статистики icon8. Орієнтований перелік питань підсумкового контролю
Предмет, об’єкт, метод і задачі статистики. Організація державної статистики в Україні
Тема основні поняття, предмет та методи статистики iconТема 1 суть та зміст електронної комерції. Основні поняття, складові та функціональні характеристики ек
При цьому покупцями товарів (чи послуг) можуть виступати як організації, так і приватні особи
Тема основні поняття, предмет та методи статистики iconТема 1 Предмет і завдання загальної психології План
...
Тема основні поняття, предмет та методи статистики iconРозділ Урбанізація і урбаністика Процеси урбанізації 1 Основні поняття
Поняття урбанізації з’явилося тисячоліття тому разом з виокремленням міських поселень І довгий час стосувалося тільки міст, згідно...
Тема основні поняття, предмет та методи статистики iconМетодичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни „ Електронна комерція Для студентів спеціальності 140101
Тема 1«Суть І зміст електронної комерції (ЕК). Основні поняття,складові та функціональні характеристики ек»
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы