Тема Завдання icon

Тема Завдання


Скачать 28.96 Kb.
НазваниеТема Завдання
Дата публикации16.08.2013
Размер28.96 Kb.
ТипДокументы

Завдання для самостійної роботи

п/п

Тема

ЗавданняТекст як об’єкт дослідження у лінгводидактиці.

Скориставшись літературою, зазначеною у лекції, запропонованою до практичного заняття №4, підготуйте реферат на одну з тем:

 1. Робота з розвитку мовлення у світлі теорії мовленнєвої діяльності.

 2. Мова, мовлення, спілкування (характеристика основних мовленневознавчих понять).

 3. Роль тексту на шляху формування комунікативної компетенції учнів.

 4. Текст як середовище функціонування мовних одиниць.

 5. Текст як засіб спілкування.

 6. Текст як продукт мовленнєвої діяльності.

 7. Текст як об'єкт лінгвістичного дослідження.

 8. Текст І дискурс.

 9. Наукові основи роботи з текстом.

 10. Актуальне членування речення та способи його вираження в українській мові.

 11. Роль реми в організації та типології тексту.

 12. Механізм зв'язку речень у тексті.


Роль тексту у формуванні мовної та мовленнєвої компетенції учнів.


І. Завдання: напишіть рецензію на одне з бібліографічних джерел (за власним вибором):

 1. Борисюк І.В. Роль тексту на шляху формування комунікативної компетенції учнів // Мовознавство. – 1998. – №1. – с.54-60.

 2. Конфедерат І.М. Дидактичні можливості тексту: Посібник для вчителів. – К., 1998.

 3. Пентилюк М.І. Наукові засади комунікативної спрямованості у навчання рідної мови // Українська мова і література в школі. – 1999. – №3. – с.8-10.

ІІ. Напишіть текст виступу на одну з тем:

 1. Перекази та твори - методична єдність.

 2. Способи та прийоми проникнення до "творчої лабораторії" письменника при проведенні лінгвістичного аналізу тексту.

 3. Перекази з погляду психології мовлення.

 4. Переказ з творчим завданням як засіб державної атестації в 11 класі.

 5. Огляд сучасних збірників текстів для переказів.

 6. Нестандартні уроки розвитку мовлення.

 7. Лінгвістичні основи шкільних творів типу опису, розповіді, роздуму.

 8. Наочність на уроках навчання творам та переказам.

 9. Натюрморт та твір-опис.

 10. Методичні особливості навчання творам-описам пам'яток культури та архітектури.

 11. Мистецтвознавчі знання у підготовці до написання творів за картиною.

 12. Жанрові картини та твори-розповідІ.

 13. Специфіка навчання творам-роздумам.

 14. Роздуми дискусійного характеру.

 15. Твори-роздуми на лінгвістичні теми.

 16. Огляд методичної літератури з методики написання творів.

 17. Мовленнєві недоліки у письмових роботах учнів середньої школи.

 18. Техніка підготовки публічного виступу.

 19. Попередження та виправлення стилістичних помилок у школі.Класифікація помилок у творчих роботах учнів

І. Заповніть схему класифікації помилок

Класифікаційні типи помилок

Види помилок

Сигнальні (умовні) позначення помилок

В усному мовленні

У писемному мовленні

ІІ. Перевірте і виставте оцінку за твір-роздум «Ким я хочу бути», написаний учнем 8 класу. Визначте, які теми з мови слід доопрацювати автору роботи (Текст дивись у навчальному посібнику Потапенко О.І., Потапенко Г.І. Методика викладання української мови. Практикум. – К., 1992. –с.93
Похожие:

Тема Завдання iconМодуль 5 завдання для самостійної роботи студентів тема. Технологія розв’язання задач лінійної оптимізації засобами табличного процесору ms excel мета
Тема Економічна інформація, засоби її формалізованого опису та технології оброблення
Тема Завдання iconТема Завдання
Скориставшись літературою, зазначеною у лекції, запропонованою до практичного заняття №4, підготуйте реферат на одну з тем
Тема Завдання iconТема Друга світова війна
Семінари й творче завдання для курсу ні країн Західної Європи та Північної Америки, ІІ період
Тема Завдання iconУчебно-методическое пособие для студентов неэкономических специальностей очной и заочной форм обучения Бргу им. А. С. Пушкина
Каверина Е. И. – тема 10; асистент Коновалюк Р. А. – тема 6, 8; ассистент Макарук Д. Г. – тема 13. 4; 13. 5; 13. 6; 13,7; ст препод....
Тема Завдання iconВикладач Костюченко Олена Вікторівна До заліку на аркушах формату А4 : самостійні завдання; доповідь до семінару (до 2 аркушів); 1 реферат
До заліку на аркушах формату А4: самостійні завдання; доповідь до семінару (до 2 аркушів); 1 реферат (7-8 аркушів), контрольна робота:...
Тема Завдання iconТема Нагляд за додержанням і застосування
Сутність, предмет та завдання прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів
Тема Завдання iconТема: Аналіз собівартості продукції
Завдання Проаналізувати витрати на виробництво за даними кошторису та звіту про затрати на виробництво
Тема Завдання iconТема Предмет і завдання етики
Етика епохи відродження (Франческо Петрарка, Лоренцо Валла, Джованні Піко делла Мірандола, Ніколо Макіавеллі, Френсіс Бекон, Мішель-Ейкем...
Тема Завдання iconТема 1 вступна лекція: основи знань про мову І мовознавство план
Мета і завдання курсу “Вступ до мовознавства”. Об’єкт і предмет мовознавчої науки. Проблематика мовознавства
Тема Завдання iconЗавдання модульної контрольної роботи №1 з курсу «Психологія», (2 курс) Пояснювальна записка
Модульна контрольна робота складається з 10 варіантів. Кожний варіант містить завдання трьох рівнів: А, В, С
Тема Завдання iconМетодичні вказівки до завдання 3 Завдання виконується за темою "Узагальнена модель простої лінійної регресії"
Для моделі, розрахованої у завданні 2, перевірте на значущість параметри a0 i a1 за допомогою t-тесту Ст’юдента
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы