Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ icon

Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ


Скачать 480.31 Kb.
НазваниеТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ
страница1/4
Дата публикации05.12.2014
Размер480.31 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З НАПРЯМУ


«Облік і аудит»


ДИСЦИПЛІНА

«Аналіз господарської діяльності»


Київ

«Агроосвіта»

2013


 1. Результат роботи сільськогосподарських підприємств істотно залежить від:

– суми отриманого прибутку;

– розподілу прибутку;

– умов виробництва;

– кількості робочого персоналу.


 1. Найбільше на результат господарської діяльності аграрних підприємств впливають:

– типи ґрунтів, особливість клімату, рельєф місцевості, рослинництво;

– принципи та методи обліку, які використовуються під час діяльності підприємства;

– методи аналізу постачання підприємства матеріальними цінностями;

– всі відповіді вірні.


 1. ^ Для характеристики стану ґрунту використовують такі показники:

– вміст гумусу, мікроелементи в ґрунті;

– потужність гумусового шару, частка угідь потребують вапнування і гіпсування, механічний склад ґрунту;

– якісна оцінка сільськогосподарських угідь у балах, середній розмір полів;

– всі відповіді вірні.


 1. Спеціалізація – це:

– форма суспільного поділу праці, як між галузями і сферами суспільного виробництва, так і в середині галузі на всіх стадіях виробничого процесу;

– поділ праці за виробничими підрозділами;

– утворення спеціалізації відділу чи служби економічного аналізу;

– всі відповіді вірні.


 1. ^ Коефіцієнт спеціалізації на підприємстві обчислюється за:

– виробленою продукцією;

– собівартістю продукції;

– товарною продукцією;

– немає вірної відповіді.


 1. ^ Обсяг валової продукції залежить від:

– спеціалізації господарства та його фондооснащеності, рівня енергозабезпеченості й енергоозброєності праці;

– обсягу та структури товарної продукції;

– показників оцінки розміру підприємства;

– всі відповіді вірні. 1. ^ Додатковими показниками, що характеризують спеціалізацію сільськогосподарських підприємств є:

– структура посівних площ, структура поголів’я худоби, структура витрат праці;

– енергозабезпеченість, вартість добрив на 1 га;

– рівень цін, чисельність працівників, продуктивність праці;

– всі відповіді вірні.


 1. ^ Якщо коефіцієнт спеціалізації знаходиться в межах від 0,6–0,8, то це означає, що підприємство має:

– низький рівень спеціалізації;

– середній рівень спеціалізації;

– поглиблений рівень спеціалізації;

– господарство не має спеціалізованого напрямку.


 1. ^ Екстенсивний шлях – це:

– збільшення виробництва, яке досягнуто за рахунок збільшення посівної площі та поголів’я худоби при незмінному якісному рівні техніки, технології та організації виробництва;

– збільшення тривалості роботи, скорочення цілозмінних і внутрішньо змінних втрат робочого часу;

– впровадження нових сортів насіння, а також збільшення поголів’я тварин і зміна організації виробництва;

– немає вірної відповіді.


 1. ^ Рівень інтенсивності сільського господарства характеризується такими показниками:

– сукупні затрати живої і уречевленої праці або річні затрати на виробництво продукції;

– фондоозброєність, урожайність культур;

– собівартість та рівень рентабельності;

– немає вірної відповіді.


 1. ^ Рівень рентабельності розраховується, як:

– відношення матеріальних затрат до обсягу виробництва продукції;

– відношення чистого прибутку до виробничої собівартості і помножено на 100;

– відношення матеріальних затрат до собівартості виробленої продукції і помножено на 100;

– немає вірної відповіді. 1. ^ Економічна ефективність інтенсифікації характеризується такими показниками:

– обсягом виробництва валової продукції, валового і чистого доходів на одиницю площі сільськогосподарських угідь та гривню виробничих ресурсів, ростом продуктивності праці і зниженням собівартості продукції;

– об’ємом основних виробничих фондів, витратами праці та сумою виробничих витрат;

– обсягом товарної продукції, вартістю основних фондів, собівартістю реалізованої продукції;

– відношення матеріальних затрат до собівартості виробленої продукції і помножено на 100.


 1. ^ Умови виробництва можна розподілити на такі групи:

– природні і кліматичні умови, економічні умови виробництва, місце розташування господарства;

– рівень інтенсифікації виробництва та його ефективність;

– структура посівних площ, структура поголів’я худоби, структура витрат праці;

– немає вірної відповіді.


 1. ^ Для оцінки рівня спеціалізації виробництва розраховують:

– коефіцієнт надходження;

– коефіцієнт спеціалізації;

– коефіцієнт вибуття;

– коефіцієнт виробництва валової продукції.


 1. ^ Для оцінки економічної ефективності спеціалізації необхідно:

– паралельно зіставити показники спеціалізації і ефективності виробництва;

– розрахувати коефіцієнт спеціалізації;

– визначити, які фактори впливають на економічну ефективність спеціалізації;

– всі відповіді вірні.


 1. ^ При оцінці місця розташування господарства вивчають:

– відстань від обласного і районного центру, залізничних станцій, пристаней, постачальницьких, збутових, ремонтних підприємств;

– забезпеченість підприємства земельними і трудовими ресурсами;

– забезпеченість основними і оборотними фондами;

– немає вірної відповіді.


 1. ^ Основним показником, що характеризує спеціалізацію підприємства є:

– структура товарної продукції;

– обсяг виробництва;

– продуктивність праці;

– структура поголів’я худоби.


 1. Інтенсифікація досягається шляхом:

– розширення посівних площ;

– збільшення поголів’я тварин;

– впровадження досягнення науково–технічного прогресу;

– немає вірної відповіді.


 1. Коефіцієнт спеціалізації розраховується за формулою:

;

;

;

.


 1. Розораність сільськогосподарських угідь показує:

– частку площі ріллі та перелогів до всієї площі землі;

– частку площі ріллі в обробітку по відношенню до всієї площі землі сільськогосподарського використання;

– частку площі ріллі, перелогів та пару до всієї площі землі;

– немає вірної відповіді.


 1. ^ Трансформація угідь це…

– процентне співвідношення угідь земельного фонду до їх загальної площі;

– перехід одних видів угідь в інші;

– розподіл загальної посівної площі;

– немає вірної відповіді.


 1. ^ Структура земельного фонду це:

– процентне співвідношення угідь земельного фонду до їх загальної площі;

– перехід одних видів угідь в інші;

– розподіл загальної посівної площі;

– немає вірної відповіді.


 1. ^ Однією із найважливіших складових аналізу використання земельних угідь є:

– вивчення ступеня використання орних земель і обґрунтування їх розширення (скорочення), наявності науково обґрунтованих сівозмін і рівня їх освоєння;

– визначення усіх угідь незалежно від призначення і рівня їх освоєння;

– визначення структури сільськогосподарських угідь;

– всі відповіді вірні.


 1. ^ Завданнями аналізу земельних ресурсів є:

– оцінка відповідності використання земельних угідь чинному законодавству;

– збільшення виходу валової продукції у постійних цінах;

– визначення структури угідь та шляхів їх поліпшення; вивчення ступеня використання орних земель й обґрунтування їх розширення (скорочення);

– немає вірної відповіді.


 1. ^ Підтвердженням покращення ефективності використання земельних угідь є:

– збільшення площі с–г угідь;

– збільшення питомої ваги сіножатей, пасовищ;

– збільшення виходу валової продукції у постійних цінах на 100 га с.г. угідь;

– підвищення рентабельності галузі рослинництва.


 1. ^ Урожайність –це:

– розмір певної продукції рослинництва, що припадає на одиницю зібраної площі культури;

– розмір земельних угідь, що припадає на одиницю певної продукції рослинництва;

– розмір певної продукції, що припадає на одиницю площі;

– немає вірної відповіді.


 1. ^ Ступінь меліорованості земель розраховується як:

– відношення площі ріллі і багаторічних насаджень на площу сільськогосподарських угідь;

– відношення площі меліорованих земель до загальної площі сільськогосподарських угідь;

– відношенням посівної площі разом з площею повторних посівів до посівної площі господарства;

– немає вірної відповіді.


 1. ^ Коефіцієнт повторного використання земель визначається:

– діленням площі ріллі і багаторічних культурних насаджень на площу сільськогосподарських угідь;

– відношенням площі меліорованих земель до загальної площі сільськогосподарських угідь;

– відношенням посівної площі разом з площею повторних посівів до посівної площі господарства;

– немає вірної відповіді. 1. ^ Ступінь господарського використання землі розраховується:

– відношенням площі ріллі і багаторічних культурних насаджень на площу сільськогосподарських угідь;

– відношенням площі сільськогосподарських угідь на всю земельну площу господарства;

– відношенням посівної площі разом з площею повторних посівів до посівної площі господарства;

– немає вірної відповіді.


 1. ^ Визначте, яка з наведених якісних характеристик землі є економічною:

– запас поживних речовин;

– урожайність;

– вологість;

– засоленість.


 1. ^ До натуральних показників ефективності використання землі відносять:

– урожайність сільськогосподарських культур;

– виробництво товарної продукції у фактичних цінах реалізації на 100 га сільськогосподарських угідь;

– виробництво валової продукції в постійних цінах на 100 га сільськогосподарських угідь;

– немає вірної відповіді.


 1. ^ До вартісних показників ефективності використання землі відносять:

– виробництво валової продукції в порівнянних цінах;

– товарної продукції в поточних цінах реалізації;

– чистої продукції і прибутку в розрахунку на гектар сільськогосподарських угідь;

– всі відповіді вірні.


 1. ^ Вигідність кормових культур оцінюють:

– виходом кормо–протеїнових одиниць з 1 га та собівартістю їх 1 ц;

– урожайністю кормових культур;

– рівнем рентабельності їх виробництва;

– прибутком з 1 га кормових угідь.


 1. ^ Показник – виробництво валової продукції в постійних цінах відносять до:

– вартісних показників ефективності використання землі;

– натуральних показників ефективності використання землі;

– показників забезпеченості земельними ресурсами;

– немає вірної відповіді. 1. Показники виробництво товарної продукції і прибуток в розрахунку на гектар сільськогосподарських угідь відносять до:

– показників забезпеченості земельними ресурсами;

– натуральних показників ефективності використання землі;

– вартісних показників ефективності використання землі;

– немає вірної відповіді.


 1. ^ Показник – урожайність сільськогосподарських культур відносять до:

– показників забезпеченості земельними ресурсами;

– натуральних показників ефективності використання землі;

– вартісних показників ефективності використання землі;

– немає вірної відповіді.


 1. ^ Природною здатністю грунту забезпечувати потребу у поживних речовинах протягом усього періоду їх росту і розвитку називається:

– збалансованість грунту;

– родючість грунту;

– поживність грунту;

– немає вірної відповіді.


 1. ^ Природна родючість :

– характеризується здатністю грунту забезпечувати рослини необхідними поживними речовинами за рахунок запасу, створеного внаслідок грунтоутворюючих процесів, а також визначається кліматичними умовами;

– створюється у процесі виробництва матеріальних благ, коли людина своєю діяльністю намагається поліпшити фізико–хімічні і біологічні властивості грунту;

– є наслідок економічної єдності природної і штучної родючості;

– немає вірної відповіді.


 1. ^ Загальна площа ріллі визначається як:

– сума площ посівів культур та площ пару;

– сума площ посівів культур, площ пару та перелогів;

– сума площ перелогів та площ пару;

– немає вірної відповіді.


 1. ^ Прибуток з 1 ц технічних і продовольчих культур розраховується як:

– різниця між капітальними вкладеннями та виручкою;

– різниця між ціною реалізації 1 ц та урожайністю культури з 1 га;

– різниця між ціною реалізації 1 ц та собівартістю 1 ц;

– немає правильної відповіді. 1. ^ Резерви покращення використання сільськогосподарських угідь поділяються на:

– натуральні та економічні;

–екологічні та соціальні;

– соціальні та економічні;

– екологічні та натуральні.


 1. ^ Для розрахунку впливу чинників на ефективність використання земельного фонду застосовують:

– дисперсійний аналіз;

– прямолінійний аналіз;

– багатофакторний аналіз;

– всі відповіді вірні.


 1. Такі категорії працівників як, робітники, учні, інженерно–технічний персонал, службовці, молодший обслуговуючий персонал (МОП) і персонал охорони відносяться до категорій:

– основний персонал;

– невиробничий персонал;

– сезонні робітники;

– допоміжний персонал.


 1. ^ Аналіз якісного складу трудових ресурсів проводять за показниками:

– вік і стать, кваліфікація, освіта, трудовий стаж;

– стать і вік, плинність, забезпеченість робочою силою;

– освіта, спеціальність, оборот по прийому;

–стаж роботи, постійність складу робітників.


 1. ^ Для характеристики руху трудових ресурсів використовують:

– коефіцієнт обігу;

– коефіцієнт загального обороту;

– величина фонду робочого часу;

– коефіцієнт звільнення.


 1. ^ Коефіцієнт обороту з приймання розраховується за формулою:

– кількість прийнятих та звільнених з роботи працівників / середньооблікова чисельність працівників;

– кількість прийнятих на роботу працівників / середньооблікова чисельність працівників;

– середньооблікова чисельність працівників / кількість прийнятих на роботу працівників;

– середньооблікова чисельність працівників * кількість прийнятих на роботу працівників. 1. ^ До трудових ресурсів належить:

– частина населення, яка працює на підприємствах;

– частина населення, яка шукає роботу;

– частина населення, яка має необхідний фізичний розвиток, володіє знаннями і досвідом роботи в народному господарстві;

– всі відповіді вірні.


 1. ^ Коефіцієнт обороту з приймання, коефіцієнт обороту зі звільнення, коефіцієнт загального обороту, коефіцієнт плинності кадрів це показники:

– руху трудових ресурсів;

– використання фонду робочого часу;

– ефективності використання трудових ресурсів;

– показники структури трудових ресурсів.


 1. ^ Питома трудомісткість розраховується за формулою:

– обсяг виробленої (або товарної) продукції / відпрацьовано всіма робітниками люд–год;

– відпрацьовано всіма робітниками люд–год / обсяг виробленої (або товарної) продукції;

– обсяг виробленої (або товарної) продукції / чисельність працівників;

– чисельність працівників / відпрацьовано всіма робітниками люд–год.


 1. ^ Забезпеченість господарства робочою силою характеризують такі показники:

– поголів’я худоби з розрахунку на одного працівника (в ум. головах);

– площа земельних ресурсів, посівів с/г культур в розрахунку на одного працівника;

– затрати праці в люд–год, люд–днях в розрахунку на одного працівника;

– всі відповіді вірні.


 1. ^ Коефіцієнт плинності кадрів це:

– відношення кількості звільнених за власним бажанням та за порушення трудової дисципліни до середньооблікової чисельності працівників;

– відношення середньооблікової чисельності працівників до кількості звільнених за власним бажанням та за порушення трудової дисципліни;

– відношення середньооблікової чисельність працівників до кількості прийнятих на роботу працівників;

– відношення середньооблікової чисельність працівників до кількості працівників, які пропрацювали увесь рік. 1. ^ Коефіцієнт постійності складу персоналу підприємства розраховується за формулою:

– відношення кількості звільнених робітників до фонду робочого часу;

– відношення середньооблікової чисельність працівників до кількості працівників, які пропрацювали увесь рік;

– відношення кількості працівників, які пропрацювали увесь рік до середньооблікової чисельність працівників;

– відношення середньооблікової чисельності працівників до кількості звільнених за власним бажанням та за порушення трудової дисципліни.


 1. ^ Сезонні працівники – це працівники, які:

– зараховуються до складу трудового колективу тимчасово на термін до 1–го місяця;

– зараховуються до складу трудового колективу тимчасово на термін до 2–ох місяців;

– зараховуються до складу трудового колективу на період від 2–ох до 6–ти місяців;

– зараховуються до складу трудового колективу тимчасово на термін до 3–ох місяців.


 1. ^ Робітники і службовці, які працюють на сільськогосподарських підприємствах класифікують за категоріями:

– постійні, тимчасові і сезонні працівники;

– робітники, учні, службовці;

– інженерно–технічний персонал;

– всі відповіді вірні.


 1. ^ Джерелами аналізу ефективності використання трудових ресурсів є:

– дані аналітичного і первинного обліку;

– Ф. 50 с.г. «Основні економічні показники роботи сільськогосподарського підприємства»;

– звіт про використання робочого часу;

– звіт про фінансові результати.


 1. ^ Забезпеченість підприємства робочою силою характеризують такі показники:

– середньооблікова чисельність працівників;

– середньогодинний виробіток 1 робітника;

– відпрацьовано всіма робітниками людино–днів;

– кваліфікаційний рівень робітників. 1. ^ Фактори, які впливають на зміну середньорічного виробітку одного працівника, це:

– кількість відпрацьованих днів, тривалість зміни;

– вартість валової продукції, кількість робітників;

– витрати праці, вартість товарної продукції;

– кількість відпрацьованих днів, тривалість робочого дня, виробіток за 1 годину.


  1   2   3   4Похожие:

Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ
Додатковими показниками, що характеризують спеціалізацію сільськогосподарських підприємств є
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта»
Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська фірма не має права
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна " Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ
Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна
...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ icon«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ icon«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 "Облік і аудит" з дисципліни "Аудит"

Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік»

Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconКонтрольна робота з дисципліни "Аналіз господарської діяльності " для студентів спеціальності " "
Порівняльний і факторний аналіз показників, що характеризують виробничо-фінансову діяльність підприємства
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы