Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ icon

Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ


Скачать 480.31 Kb.
НазваниеТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ
страница2/4
Дата публикации05.12.2014
Размер480.31 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4
Трудомісткість продукції – це:

– показник, що характеризує затрати робочого часу на виробництво одиниці або всього обсягу виготовленої продукції;

– показник, який характеризує співвідношення обсягу продукції, робіт та послуг з одного боку і кількості праці, витраченої на виробництва цього обсягу з іншого боку;

– показник, який розраховується як відношення товарної продукції до чисельності працівників;

– показник, який розраховується як відношення чисельності працівників до товарної продукції.


 1. ^ Коефіцієнт обороту зі звільнення розраховується як:

– відношення кількості звільнених працівників за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни до середньоспискової чисельності працівників;

– відношення кількості звільнених працівників до прийнятих на роботу;

– відношення кількості звільнених працівників до середньоспискової чисельності працівників;

– відношення середньооблікової кількості працівників до кількості звільнених працівників.


 1. ^ Завданням аналізу фонду оплати праці є:

– систематичний контроль за ефективним використанням робочого часу;

– вчасно здійснювати виплату заробітної плати робітникам;

– виявлення можливостей економії коштів за рахунок росту продуктивності і зниження трудомісткості продукції;

– всі відповіді вірні.


 1. ^ Відносна економія (перевитрата) фонду заробітної плати обчислюється:

– шляхом зіставлення фактично нарахованої заробітної плати з плановою (базисною) величиною;

– як різниця між фактично нарахованою заробітною платою та плановим (базисним) фондом;

– як різниця між фактично нарахованою заробітною платою та плановим (базисним) фондом, скорегованим на фактичний темп зміни (зростання, зниження) обсягу виробництва;

– не має правильної відповіді.


 1. ^ Абсолютна економія (перевитрата) фонду заробітної плати обчислюється:

– шляхом зіставлення фактично нарахованої заробітної плати з плановою (базисною) величиною;

– як різниця між фактично нарахованою заробітною платою та плановим (базисним) фондом;

– як різниця між фактично нарахованою заробітною платою та плановим (базисним) фондом, скорегованим на фактичний темп зміни (зростання, зниження) обсягу виробництва;

– не має правильної відповіді.


 1. ^ Вкажіть фактори, які впливають на зміну фонду заробітної плати:

– чисельність робітників і середньорічна заробітна плата 1 робітника;

– кількість відпрацьованих днів 1 робітником за рік і середньоденна заробітна плата 1 робітника;

– тривалість робочого дня і середньоденна заробітна плата;

– перевиконання норм виробітку, кількість і якість витраченої праці.


 1. ^ Показником ефективності витраченої праці є:

– кількість відпрацьованих днів у місяці;

– коефіцієнт використання річного фонду робочого часу;

– коефіцієнт трудомісткості;

– кількість відпрацьованих днів у році.


 1. ^ Можливий фонд робочого часу визначається виходячи з:

– явок і неявок персоналу протягом досліджуваного періоду і характеризує весь робочий час, який має у своєму розпорядженні колектив підприємства;

– різниці між календарним фондом і кількістю святкових та вихідних днів, що припадають на досліджуваний період;

– робочого часу, який за ідеальних умов міг би бути використаний колективом підприємства у досліджуваному періоді відповідно до трудового законодавства;

– планового фонду за мінусом числа днів невиходу працівників на роботу з причин, що не піддаються нормуванню.


 1. ^ Календарний фонд робочого часу дорівнює:

– числу працівників, помноженого на коефіцієнт постійності кадрів;

– числу працівників, помноженого на кількість календарних днів за рік;

– коефіцієнту використання робочого часу, помноженого на кількість працівників;

– немає правильної відповіді. 1. ^ На підвищення продуктивності праці впливає:

– удосконалення управління, організації виробництва і праці;

– кількість працюючих;

– адміністративна політика підприємства;

– зниження собівартості.


 1. ^ Трудомісткість продукції – це показник, що характеризує:

– затрати робочого часу на виробництво одиниці продукції;

– виробництво виробленої продукції за рік;

– виробництво виробленої продукції за місяць;

– вартісний показник трудових ресурсів.


 1. ^ Постійні працівники–це:

– всі працівники які є на підприємстві;

– це ті, які є членами підприємства, або по прийнятті на роботу на тривалий термін;

– будь–які працівники підприємства;

– загальна кількість працівників, яка є у списках підприємства.


 1. ^ Обліковий склад працівників підприємства – це:

– всі працівники, прийняті на постійну роботу;

– всі працівники, прийняті на постійну та сезону роботу;

– всі працівники, прийняті на постійну, сезонну, а також на тимчасову роботу на термін один день і більш з дня їх зарахування на роботу;

– всі працівники, прийняті на сезону та тимчасову роботу.


 1. ^ Зміни особового складу працівників відображають в таких документах:

– облікових листах;

– наказах;

– виписках;

– всі відповіді вірні.


 1. ^ Аналіз використання матеріальних ресурсів характеризується показниками:

– матеріаломісткість;

– землемісткість;

– матеріалозабезпеченість;

– немає вірної відповіді.


 1. ^ Матеріаломісткість продукції визначається як:

– відношення виробленої продукції до матеріальних ресурсів;

– відношення матеріальних ресурсів до виробленої продукції;

– відношення базисних матеріальних витрат до фактичних матеріальних витрат;

– немає вірної відповіді.


 1. ^ Матеріаловіддача визначається як відношення:

– матеріальних ресурсів до виробленої продукції;

– матеріальних витрат до виробленої продукції;

– матеріальних ресурсів до валового доходу;

– виробленої продукції до матеріальних ресурсів.


 1. ^ Вкажіть, які коефіцієнти використовуються для аналізу використання матеріальних ресурсів:

– коефіцієнт матеріальних витрат, коефіцієнт оборотності запасів, тривалість оборотності запасів;

– коефіцієнт фінансової залежності та незалежності;

– коефіцієнт реінвестування, коефіцієнт зносу;

– коефіцієнт ліквідності та платоспроможності.


 1. ^ Коефіцієнт співвідношення темпів росту об`єму виробництва і матеріальних затрат розраховують шляхом:

– діленням товарної продукції на індекс матеріальних затрат;

– множенням товарної продукції на індекс матеріальних затрат;

– діленням індексу матеріальних затрат на товарну продукцію;

– немає вірної відповіді.


 1. ^ Відношення матеріальних витрат до повної собівартості випущеної продукції це:

– матеріаломісткість;

– питома вага матеріальних затрат у собівартості;

– коефіцієнт оборотності запасів;

– матеріалозабезпеченість.


 1. ^ Тривалість оборотності запасів визначається у:

– місяцях;

– годинах;

– днях;

– хвилинах.


 1. Питома вага матеріальних затрат у собівартості визначається, як відношення:

– повної собівартості до матеріальних витрат;

– матеріальних витрат до повної собівартості випущеної продукції;

– виробничої собівартості до матеріальних витрат;

– немає вірної відповіді. 1. ^ Матеріальні ресурси являють собою:

– запаси предметів праці, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва та адміністративних потреб;

– засоби, що використовуються тривалий час у виробництві;

– засоби, що використовуються для обслуговування виробництва та адміністративних потреб;

– немає вірної відповіді.


 1. ^ Однією з характеристик матеріальних ресурсів є те, що вони:

– повністю переносять свою вартість на витрати підприємства;

– не переносять своєї вартості на витрати підприємства;

– частково переносять вартість на новостворену продукцію;

– немає вірної відповіді.


 1. ^ У процесі аналізу матеріальних ресурсів визначають:

– обсяги та асортимент партій, що постачаються;

– якість отриманих від постачальників матеріалів;

– відстань і тривалість транспортування матеріальних ресурсів, терміни та ритмічність поставок;

– всі відповіді вірні.


 1. ^ Одним із джерел економії матеріальних ресурсів є:

– зниження питомої матеріаломісткості продукції;

– збільшення питомої матеріаломісткості продукції;

– зниження питомої матеріаловіддачі;

– немає вірної відповіді.


 1. ^ Показник матеріаломісткості продукції характеризує:

– скільки матеріальних витрат необхідно використати на виробництво одиниці продукції;

– віддачу матеріалів, тобто скільки вироблено продукції на кожну гривню використаних матеріальних ресурсів;

– скільки матеріальних витрат не використано на виробництво одиниці продукції;

– немає вірної відповіді.


 1. ^ Показник матеріаловіддача продукції характеризує:

– скільки матеріальних витрат необхідно використати на виробництво одиниці продукції;

– віддачу матеріалів, тобто скільки вироблено продукції на кожну гривню використаних матеріальних ресурсів;

– скільки матеріальних витрат не використано на виробництво одиниці продукції;

– скільки матеріальних витрат затрачено на виробництво одиниці продукції.


 1. ^ Вкажіть, яким показником виступає матеріаломісткість:

– кількісним;

– якісним;

– вартісним;

– виробничим.


 1. Тривалість оборотності запасів визначається:

– відношенням індексу валової продукції до індексу матеріальних затрат;

– діленням вартості виробленої продукції на суму матеріальних ресурсів;

– відношенням 365 днів до коефіцієнта оборотності запасів;

– відношенням коефіцієнта оборотності запасів до 365 днів.


 1. Основні засоби – це:

– матеріальні активи, які підприємство утримує з метою їх використання у процесі виробництва, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року;

– кошти, які використовуються більше року і свою вартість переносять на вартість виробленої продукції частинами у вигляді амортизаційних відрахувань;

– кошти, які використовуються більше ніж операційний цикл;

– сукупність засобів праці, які існують у сфері матеріального виробництва для забезпечення виробничого процесу.


 1. ^ Фондовіддача показує:

– виробництво продукції на 1 гривню вартості основних засобів;

– скільки прибутку від основної діяльності припадає на одиницю вартості основних засобів;

– скільки в середньому використовується на підприємстві основних засобів для випуску продукції вартістю в 1 гривню;

– немає вірної відповіді.


 1. ^ Для підвищення фондовіддачі необхідно, щоб:

– темпи зростання фондоозброєності випереджали темпи зростання продуктивності праці;

– темпи зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання фондоозброєності;

– темпи зростання фондозабезпеченості випереджали темпи зростання продуктивності праці;

– вартість фондів постійно зростала. 1. Інтенсивне поліпшення використання основних засобів характеризується:

– підвищенням завантаження устаткування та збільшення рівня використання їх потужностей;

– безперебійним постачанням підприємствам сировини, матеріалів, палива, електроенергії;

– збільшенням тривалості роботи, скороченні цілозмінних і внутрішньо змінних втрат робочого часу, підвищення коефіцієнта змінності;

– всі відповіді вірні .


 1. ^ Суть екстенсивного поліпшення використання основних засобів полягає у:

– збільшенні тривалості роботи, скороченні цілозмінних і внутрішньо змінних втрат робочого часу, підвищення коефіцієнта змінності;

– впровадженні сучасних технологій;

– правильному виборі машин і робочого устаткування;

– зменшенні тривалості роботи, розширенні цілозмінних і внутрішньо змінних втрат робочого часу.


 1. ^ Які показники характеризують рух основних засобів:

– коефіцієнт оновлення і вибуття;

– коефіцієнт окупності;

– коефіцієнт оновлення;

– коефіцієнт зносу.


 1. ^ Показник рентабельності капіталу вкладеного в основні засоби характеризує:

– виробництво продукції на 1 гривню;

– скільки прибутку від основної діяльності припадає на одиницю вартості основних засобів;

– скільки в середньому використовується на підприємстві основних засобів для випуску продукції вартістю в 1 гривню;

– немає вірної відповіді.


 1. ^ Показник фондомісткості характеризує:

– виробництво продукції на 1 гривню вартості основних засобів;

– скільки в середньому використовується на підприємстві основних засобів для випуску продукції вартістю в 1 гривню;

– скільки прибутку від основної діяльності припадає на одиницю вартості основних засобів;

– немає вірної відповіді. 1. ^ Про ефективність виробництва свідчить:

– відносне зниження фондомісткості і підвищення фондовіддачі;

– відносне зниження фондовіддачі і підвищення фондомісткості;

– відносне зниження фондомісткості і зниження фондовіддачі;

– відносне підвищення фондомісткості і зниження фондовіддачі.


 1. ^ Коефіцієнт оновлення основних засобів характеризує:

– інтенсивність введення в дію нових основних засобів;

– рівень приросту основних засобів або окремих його груп за певний період;

– рівень інтенсивності вибуття основних засобів зі сфери виробництва;

– відносне підвищення фондомісткості і зниження фондовіддачі.


 1. ^ Коефіцієнт приросту основних засобів характеризує:

– інтенсивність введення в дію нових основних засобів;

– рівень приросту основних засобів або окремих його груп за певний період;

– рівень інтенсивності вибуття основних засобів зі сфери виробництва;

– немає вірної відповіді.


 1. ^ Фондовіддача розраховується за формулою:

– відношення прибутку до середньорічної вартості основних виробничих засобів;

– відношення середньорічної вартості основних виробничих засобів до обсягу продукції у грошовому виразі, виробленої підприємством;

– відношення обсягу продукції у грошовому виразі, виробленої підприємством до середньорічної вартості основних виробничих засобів;

– немає вірної відповіді.


 1. ^ Фондомісткість розраховується за формулою:

– відношення обсягу продукції у грошовому виразі, виробленої підприємством до середньорічної вартості основних виробничих засобів;

– відношення прибутку до середньорічної вартості основних виробничих засобів;

– відношення середньорічної вартості основних виробничих засобів до обсягу продукції у грошовому виразі, виробленої підприємством;

– відношення обсягу продукції у грошовому виразі до прибутку.


 1. ^ На зміну фондоозброєності впливають:

– вартість основних засобів,середньорічна чисельність робітників;

– вартість валової продукції, площа сільськогосподарських угідь;

– вартість валової продукції, чисельність робітників;

– чистий прибуток, собівартість реалізованої продукції. 1. ^ Показники фондозабезпеченості та фондоозброєності характеризують:

– рівень технічного забезпечення підприємства;

– рівень інтенсифікації с.–г. виробництва;

– інтенсивність завантаження обладнанням;

– рівень механізації виробничих процесів.


 1. ^ Для характеристики технічного стану основних засобів використовують такі показники:

– фондозабезпеченість;

– коефіцієнт зносу, придатності, оновлення;

– фондовіддача;

– фондоозброєність.


 1. ^ Вартість основних виробничих фондів с.г. призначення на одиницю площі сільськогосподарських угідь – це:

– фондомісткість

– фондовіддача;

– фондозабезпеченість;

– фондоозброєність.


 1. ^ Виробництво продукції на 1 грн основних засобів – це:

– фондовіддача;

– фондомісткість;

– рентабельність капіталу;

– фондозабезпеченість.


 1. Який показник обернений до фондовіддачі:

– фондоозброєність;

– фондозабезпеченість;

– фондомісткість;

– фондооснащеність.


 1. ^ Який показник ілюструє рівень приросту основних засобів за певний період:

– коефіцієнт приросту основних засобів;

– фондовіддача;

– фондомісткість;

– фондозабезпеченість.


 1. ^ За допомогою аналізу виробництва продукції рослинництва оцінюють:

– досягнутий рівень виробництва продукції;

– забезпеченість продукцією потреб підприємства;

– склад та структуру виробництва продукції рослинництва;

– усі відповіді правильні.


 1. ^ Не є джерелами аналізу виробництва продукції рослинництва:

– звіт про власний капітал;

– основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств;

– реалізація сільськогосподарської продукції за відповідний рік;

– первина документація виробництва продукції рослинництва.


 1. ^ Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств відображаються у звітності:

– форма 50 с.г;

– форма 16 с.г;

– форма 21 с.г;

– форма 4 с.г.


 1. ^ Порівняльний аналіз виробництва продукції рослинництва передбачає:

– вивчення факторів та причин змін обсягів виробництва продукції;

– вивчення та оцінка факторів які зумовили відхилення фактичних показників використання матеріальних ресурсів від прогнозованих у звітному і попередніх періодах;

– вивчення динаміки виконання плану, проведення міжгосподарського аналізу;

– визначення розміру загальної площі продуктивних земельних угідь господарства.


 1. ^ Факторний аналіз виробництва продукції рослинництва передбачає:

– вивчення факторів та причин змін обсягів виробництва продукції;

– вивчення та оцінка факторів які зумовили відхилення фактичних показників використання матеріальних ресурсів від прогнозованих у звітному і попередніх періодах;

– вивчення динаміки виконання плану, проведення міжгосподарського аналізу;

– немає правильної відповіді.


 1. ^ Обсяг валових зборів продукції рослинництва не залежить від:

– розміру загальної площі продуктивних земельних угідь господарства;

– продуктивності праці;

– структури продуктивних земельних угідь господарства;

– природно–кліматичних умов виробництва.


 1. ^ На розмір і структуру посівів впливає:

– спеціалізація господарства, замовлення на ту чи іншу продукцію;

– внутрішні потреби в продукції;

– кон’юнктура ринку;

– усі відповіді правильні. 1. ^ На урожайність не впливає:

– спеціалізація господарства;

– якість і родючість ґрунтів;

– кількість внесених добрив;

– посівна площа.


1   2   3   4Похожие:

Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ
Додатковими показниками, що характеризують спеціалізацію сільськогосподарських підприємств є
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта»
Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська фірма не має права
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна " Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ
Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна
...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ icon«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ icon«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 "Облік і аудит" з дисципліни "Аудит"

Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік»

Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconКонтрольна робота з дисципліни "Аналіз господарської діяльності " для студентів спеціальності " "
Порівняльний і факторний аналіз показників, що характеризують виробничо-фінансову діяльність підприємства
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы