Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ icon

Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ


Скачать 480.31 Kb.
НазваниеТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ
страница3/4
Дата публикации05.12.2014
Размер480.31 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4
Для факторного аналізу виробництва продукції рослинництва можна використовувати:

– метод ланцюгових підстановок;

– метод відносних різниць;

– метод абсолютних різниць;

– усі відповіді правильні.


 1. ^ До агротехнічних заходів належать:

– нагромадження і внесення добрив;

– виконання комплексу технологічних робіт;

– обробіток посівів проти шкідників і хвороб гербіцидами та регуляторами росту;

– усі відповіді правильні.


 1. ^ Поопераційний аналіз виробництва продукції рослинництва проводять:

– кожного разу після завершення певної технологічної операції;

– один раз в рік;

– в кінці робочого дня після завершення всіх технологічних операцій;

– в кінці робочої зміни.


 1. ^ Факторний аналіз вивчає:

– динаміку виконання плану, проводить міжгосподарський аналіз;

– фактори та причини змін обсягів виробництва продукції;

– основні напрями виробництва продукції рослинництва;

– рівень продуктивності 1 га в натуральному і вартісному виражені.


 1. ^ Валовий збір сільськогосподарських культур – це:

– кількість зібраної продукції за певний проміжок часу і на певній території сільськогосподарських угідь;

– частина ріллі або інших розораних угідь, яка фактично зайнята посівами сільськогосподарських культур;

– відсоткове відношення зібраної площі сільськогосподарської культури до загальної площі збирання;

– відношення площі с/г угідь до загальної земельної площі. 1. ^ Урожайність сільськогосподарських культур розраховується як відношення:

– валового збору культури до її зібраної площі;

– площі посіву до площі ріллі;

– зібраної площі культури до її волового збору;

– відношення площі с/г угідь до загальної земельної площі.


 1. ^ На урожайність культур впливає:

– кон’юнктура ринку;

– кількість і родючість ґрунтів, збирання врожаю;

– замовлення на ту чи іншу продукцію;

– структура випуску продукції.


 1. ^ Валовий збір сільськогосподарських культур розраховується як:

– добуток урожайності сільськогосподарських культур і зібраної площі;

– відношення валового збору до урожайності;

– відношення валового збору до зібраної площі;

– відношення зібраної площі до урожайності.


 1. ^ Оперативний аналіз – це:

– аналіз у процесі здійснення господарської діяльності в ході виконання поставлених завдань;

– аналіз результатів господарської діяльності за рік;

– аналіз, при якому вивчають господарську діяльність з метою прогнозування майбутніх процесів та явищ;

– всі відповіді правильні.


 1. ^ Асортимент випуску продукції – це:

– середній розмір певної продукції рослинництва з одиниці фактично зібраної площі даної культури;

– відсоткове відношення зібраної площі сільськогосподарської культури до загальної площі збирання;

– перелік видів продукції із зазначенням обсягів випуску;

– основні напрями виробництва продукції рослинництва.


 1. ^ На виробництво продукції тваринництва впливають такі фактори:

– чисельність поголів`я;

– річний надій молока;

– продуктивність тварин;

– всі відповіді правильні. 1. ^ Продуктивність тварин – це відношення:

– виробленої продукції тваринництва до поголів`я;

– кількості кормо днів до календарної кількості днів у періоді;

– поголів`я тварин до вироблено продукції тваринництва;

– середньодобового приросту до поголів’я.


 1. ^ Рівень продуктивності тварин залежить від таких факторів:

– рівень годівлі тварин, якість кормів, структура раціонів, породність тварин, частка ялових корів;

– наявність виробничих приміщень та їх повне використання, якість кормів, структура раціонів, породність тварин, частка ялових корів;

– умови утримання тварин, спеціалізація й інтенсифікація виробництва;

– всі відповіді правильні.


 1. ^ Зміни обсягу виробництва продукції тваринництва внаслідок впливу кожного фактора аналізують переважно за допомогою способів:

– способу ланцюгових (послідовних) підстановок або абсолютних різниць;

– балансового методу;

– способу відносних різниць;

– всі відповіді правильні.


 1. ^ Умовне значення виробництва продукції тваринництва розраховується як:

– добуток поголів`я за звітний рік і річної продуктивності 1 голови за базисний рік;

– добуток поголів`я за базисний рік і річної продуктивності 1 голови за звітний рік;

– добуток поголів`я за звітний рік і річної продуктивності 1 голови за звітний рік;

– відношення поголів`я за базисний рік і річної продуктивності 1 голови за звітний рік.


 1. ^ Зміна виробництва продукції за рахунок зміни поголів`я методом ланцюгових підстановок розраховується як:

– різниця виробництва продукції за звітний рік і умовного значення виробництва продукції;

– різниця умовного значення виробництва продукції і виробництва продукції за базисний рік;

– добуток поголів`я за звітний рік і річної продуктивності 1 голови за звітний рік;

– добуток поголів`я за базисний рік і річної продуктивності 1 голови за звітний рік. 1. ^ Зміна виробництва продукції за рахунок зміни продуктивності методом ланцюгових підстановок розраховується як:

– різниця виробництва продукції за звітний рік і умовного значення виробництва продукції;

– різниця умовного значення виробництва продукції і виробництва продукції за звітний рік;

– добуток поголів`я за звітний рік і річної продуктивності 1 голови за звітний рік;

– відношення поголів`я за базисний рік і річної продуктивності 1 голови за звітний рік.


 1. ^ Щоб розрахувати зміну виробництва продукції за рахунок зміни продуктивності використовуючи метод абсолютних необхідно:

– поголів`я тварин за звітний рік помножити на різницю продуктивності звітного і базисного року;

– різницю поголів`я тварин звітного і базисного року помножити на продуктивність базисного року;

– розрахувати добуток поголів`я за базисний рік і річної продуктивності 1 голови за звітний рік;

– всі відповіді правильні.


 1. ^ Щоб розрахувати зміну виробництва продукції за рахунок зміни поголів`я тварин використовуючи метод абсолютних різниць необхідно:

– поголів`я тварин за звітний рік помножити на різницю продуктивності звітного і базисного року;

– різницю поголів`я тварин звітного і базисного року помножити на продуктивність базисного року;

– від умовного значення виробництва продукції відняти виробництво продукції за звітний рік;

– всі відповіді правильні.


 1. ^ Основними завданнями аналізу виробництва продукції тваринництва є:

– аналітична оцінка досягнутого рівня виробництва;

– аналіз продуктивності тварин і вивчення факторів,що впливають на виробництво продукції тваринництва;

– вивчення складу та структури поголів`я тварин;

– всі відповіді правильні.


 1. ^ Під оборотом стада розуміють:

– надходження тварин впродовж відповідного періоду;

– вибуття тварин впродовж відповідного періоду;

– надходження, вибуття тварин впродовж відповідного періоду;

– вибуття тварин впродовж поточного місяця.


 1. ^ Чисельність поголів’я тварин формується виходячи з:

– спеціалізація господарства;

– забезпеченість тварин кормами, наявність приміщень;

– відтворення стада;

– всі відповіді правильні.


 1. ^ На виробництво продукції тваринництва впливають такі показники як:

– поголів’я молочного стада;

– поголів`я тварин, продуктивність 1 голови;

– статеві і вікові групи тварин;

– приплід за поточний рік.


 1. Вихідне поголів`я це:

– уся наявність тварин на підприємстві;

– надходження і вибуття тварин за відповідний період;

– наявна кількість тварин на початок або на кінець відповідного періоду;

– добуток поголів`я за базисний рік і річної продуктивності 1 голови за звітний рік.


 1. ^ Коефіцієнт оновлення молочного стада визначається як:

– відношення кількості надходження корів до вихідного поголів`я на кінець року;

– відношення кількості надходження корів до вихідного поголів`я, що надходить і вибуває за звітний період;

– відношення кількості надходження корів до фактичного поголів`я протягом року;

– добуток поголів`я до річної продуктивності 1 голови за звітний рік.


 1. ^ Назвіть резерви росту поголів’я тварин:

– ліквідація перевитрат за окремими статтями та елементами витрат;

– ліквідація яловості, падежу;

– генетичні фактори та природно–кліматичні умови;

– всі відповіді вірні.


 1. ^ Причинами зменшення поголів’я тварин є:

– забезпеченість кормами;

– падіж тварин і птиці;

– погіршення фінансового стану підприємства;

– розширення посівних площ. 1. ^ До резервів збільшення продуктивності худоби відносять:

– покращення структури кормів;

– покращення умов утримання худоби;

– покращення породності тварин;

– всі відповіді вірні.


 1. ^ Розмір галузі у тваринництві характеризується показником:

– поголів`ям на початок звітного періоду;

– поголів`ям на кінець звітного періоду;

– середнім поголів`ям тварин за певний період;

– продуктивністю 1 голови.


 1. ^ При аналізі наявності виробничих приміщень і повноти їх використання розраховують показники:

– валової продукції;

– структура земель господарства;

– виходу продукції в розрахунку на одиницю виробничої площі приміщень;

– площі виробничих приміщень.


 1. ^ Продуктивність молочного стада корів характеризується показниками:

– надоєм молока на одну корову;

– валового виробництва;

– загальним приростом поголів`я;

– всі відповіді вірні.


 1. ^ Структура кормової бази це:

– співвідношення окремих видів кормів у загальній їх кількості;

– співвідношення всіх кормів до окремих їх видів;

– співвідношення вироблених і використаних кормів;

– немає правильної відповіді.


 1. ^ Щоб розрахувати загальну потребу у кормі необхідно:

– кількість перевитрачених кормів розділити на планову норму витрат кормів на 1ц продукції;

– норму витрат кормів на 1 голову помножити на фактичне поголів’я ;

– кількість використаних кормів за рік помножити на поголів’я;

– немає правильної відповіді.


 1. ^ Завданням аналізу собівартості продукції є:

– розробка заходів, реалізація яких забезпечила б оптимізацію рівня собівартості;

– визначення ролі собівартості для виробництва;

– перевірка фінансового стану;

– немає правильної відповіді.


 1. ^ Аналіз собівартості продукції рослинництва проводять:

– по завершенню року;

– по завершенню технологічного циклу;

– по завершенню збору урожаю;

– в кінці місяця.


 1. ^ Рівень собівартості продукції рослинництва не залежить від:

– виходу продукції;

– витрат на її виробництво;

– виручки від реалізації продукції рослинництва;

– витрат підприємства на реалізацію продукції.


 1. ^ До зниження собівартості одиниці продукції рослинництва призводить:

– зменшення матеріальних витрат, витрат на оплату праці;

– збільшення площі посіву;

– збільшення технічного інвентарю;

– збільшення витрат підприємства на реалізацію продукції.


 1. ^ Аналіз собівартості продукції рослинництва розпочинають із:

– аналізу рівня планової собівартості;

– аналізу рівня фактичної собівартості;

– аналізу рівня понесених витрат;

– аналізу витрати підприємства на реалізацію продукції.


 1. ^ Виробничі витрати на 1 грн. валової продукції розраховуються як:

– відношення виробничих витрат до валової продукції;

– відношення всіх виробничих витрат до валової продукції;

– добуток виробничих витрат і валову продукцію;

– відношення вартості валової продукції до виробничих витрат.


 1. ^ Однією із причин підвищення собівартості продукції рослинництва є:

– неправильна технологія вирощування продукції;

– перевитрати по статтях витрат;

– зменшення витрат на реалізацію;

– не має правильної відповіді. 1. ^ Загальний рівень собівартості продукції визначається як:

– добуток загальної суми витрат на виробництво до вартості валової продукції в порівняльних цінах;

– відношення загальної суми витрат на виробництво на вартість валової продукції в порівняльних цінах;

– відношення витрат понесених на виробництво продукції на загальну кількість отриманих доходів;

– відношення витрат підприємства на реалізацію продукції до доходів підприємства.


 1. ^ Аналіз собівартості сільськогосподарської продукції проводять для:

– оцінювання досягнутого рівня і здійснення контролю за формуванням витрат;

– визначення залежності між виходом продукції і витратами;

– вивчення можливостей раціонального здійснення витрат;

– визначення залежності між витратами і доходами.


 1. ^ Собівартість 1 ц приросту живої ваги визначається:

– добутком загальної суми витрат на утримання відповідної групи худоби чи птиці на кількість центнерів живої ваги;

– діленням загальної суми витрат на утримання відповідної групи худоби чи птиці на кількість центнерів живої ваги;

– добуток виробничих витрат на валову продукцію;

– немає правильної відповіді.


 1. ^ Собівартість 1 ц живої ваги худоби і птиці визначається як:

– добуток їх вартості на кількість центнерів живої ваги;

– різниця їх вартості і кількості центнерів живої ваги;

– ділення їх вартості на кількість центнерів живої ваги (без ваги тварин, що загинули);

– добуток загальної суми витрат на утримання відповідної групи худоби чи птиці.


 1. ^ Собівартість одного кормодня розраховується як :

– добуток суми витрат на утримання основного стада корів на кількості кормоднів;

– різниця суми витрат на утримання основного стада корів та кількості кормоднів;

– ділення суми витрат на утримання основного стада корів на кількість кормо днів;

– добуток виробничих витрат та кількості кормоднів. 1. ^ Причиною високої собівартості продукції тваринництва є:

– низький відсоток породності тварин в стаді;

– перевитрати кормів;

– мала чисельність поголів’я;

– всі відповіді правильні.


 1. ^ Собівартість продукції птахівництва визначається:

– добутком витрат на утримання чи вирощування відповідної групи птиці (без вартості посліду та іншої продукції) на кількість відповідної продукції;

– сумою витрат на утримання чи вирощування відповідної групи птиці ( без вартості посліду та іншої продукції) та кількістю відповідної продукції;

– діленням витрат на утримання чи вирощування відповідної групи птиці (без вартості посліду та іншої продукції) на кількість відповідної продукції;

– немає вірної відповіді.


 1. ^ Об’єктами визначення собівартості в тваринництві є:

– породи тварин;

– корми;

– види продукції;

– поголів’я.


 1. Непрямі витрати – це:

– витрати на окремі види виробів, а також витрати на основне та допоміжне виробництво;

– однорідні за своїм економічним змістом витрати;

– витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом;

– немає правильної відповіді.


 1. ^ Змінні витрати змінюються:

– обернено пропорційно обсягу виробництва продукції;

– пропорційно обсягу виробництва;

– пропорційно постійним витратам;

– немає правильної відповіді.


 1. ^ До складу елемента “Відрахування на соціальні заходи” включаються:

– амортизаційні відрахування;

– страхові внески на випадок безробіття;

– відрахування на оплату праці;

– немає правильної відповіді. 1. .^ Напрямки по зниженню собівартості це:

– економія заробітної плати;

– ліквідація затрат від браку;

– економія трудових затрат;

– таких напрямків не існує.


 1. ^ До основних показників рентабельності, які використовуються у ході аналізу фінансового стану підприємства, належать:

– рентабельність сукупних активів;

– рентабельність продажів;

– рентабельність власного капіталу;

– всі відповіді правильні;


 1. ^ Головними завданнями аналізу фінансових результатів підприємства є:

– систематичний контроль за виконанням планів одержання прибутку;

– вивчення напрямків і тенденцій розподілу прибутку, виявлення резервів збільшення прибутку;

– виявлення факторів формування показників прибутку та розрахунки їхнього впливу;

– всі відповіді вірні.


 1. ^ Основними показниками аналізу фінансових результатів є:

– фондомісткість, загальна ліквідність;

– рівень рентабельності, норма прибутку;

– матеріаломісткість;

– немає правильної відповіді.


 1. Рентабельність – це:

– якісний, вартісний показник, що характеризує рівень інтенсивності використання активів підприємства;

– якісний, вартісний показник, що характеризує рівень віддачі витрат або ступень використання ресурсів, що є в наявності, в процесі виробництва і реалізації продукції;

– якісний, вартісний показник, що характеризує рівень інтенсивності використання основних засобів підприємства;

– вартісний показник, що характеризує рівень інтенсивності використання матеріальних ресурсів підприємства.


 1. ^ Яку назву має форма №2:

– Звіт про фінансові результати;

– Баланс;

– Звіт про прибутки та збитки.

– Звіт про власний капітал.


 1. ^ Рентабельність активів це відношення:

– прибутку до сплати податку до валюти балансу за мінусом короткострокових зобов’язань;

– прибутку від звичайної діяльності до середньої величини активів;

– прибутку від звичайної діяльності до суми виручки від реалізації продукції;

– збитку до валюти балансу.


 1. ^ Рентабельність поточних активів це відношення:

– прибутку від звичайної діяльності до середньої величини поточних активів;

– прибутку від звичайної діяльності до суми виручки від реалізації продукції;

– прибутку до сплати податку до валюти балансу за мінусом короткострокових зобов’язань;

– збитку до валюти балансу.


 1. ^ Рентабельність інвестицій це відношення:

– прибутку від звичайної діяльності до суми виручки від реалізації продукції;

– прибутку від звичайної діяльності до середньої величина поточних активів;

– прибутку до сплати податку до валюти балансу за мінусом короткострокових зобов’язань;

– прибутку до валюти балансу.


1   2   3   4Похожие:

Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ
Додатковими показниками, що характеризують спеціалізацію сільськогосподарських підприємств є
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта»
Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська фірма не має права
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна " Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ
Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна
...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ icon«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ icon«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 "Облік і аудит" з дисципліни "Аудит"

Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік»

Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconКонтрольна робота з дисципліни "Аналіз господарської діяльності " для студентів спеціальності " "
Порівняльний і факторний аналіз показників, що характеризують виробничо-фінансову діяльність підприємства
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы