Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ icon

Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ


Скачать 480.31 Kb.
НазваниеТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ
страница4/4
Дата публикации05.12.2014
Размер480.31 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4
Рентабельність реалізованої продукції це відношення:

– прибутку від звичайної діяльності до середньої величини поточних активів;

– прибутку від звичайної діяльності до середньої величини активів;

– прибутку від звичайної діяльності до суми виручки від реалізації продукції;

– збитку до валюти балансу.


 1. ^ Показники рентабельності характеризують:

– доходність підприємства з різних позицій і групуються згідно з інтересами учасників економічного процесу та ринкового обміну;

– витрати підприємства з різних позицій і групуються згідно з інтересами учасників економічного процесу та ринкового обміну;

– кінцевий збиток підприємства з різних позицій і групуються згідно з інтересами учасників економічного процесу та ринкового обміну;

– всі відповіді вірні.


 1. ^ Показник рентабельність поточних активів характеризує:

– вихід прибутку в процесі реалізації продукції на одиницю витрат в основній діяльності підприємства;

– ефективність виробництва і реалізації продукції;

– величину прибутку, отриману з кожної гривні що вкладена у поточні активи;

– всі відповіді вірні. 1. ^ Найбільш ліквідні активи – це:

– суми грошових коштів та їх еквівалентів;

– власний капітал;

– довгострокові зобов’язання;

– оборотний капітал.


 1. Негайні пасиви – це:

– суми коштів та їх еквіваленти;

– кредиторська заборгованість, розрахунки за дивідендами, вчасно не погашені кредити;

– власний капітал;

– оборотний капітал.


 1. …… – це наявність у підприємства грошових коштів та їх еквівалентів достатніх для розрахунку за кредиторською заборгованістю, що вимагає негайного погашення

– рентабельність;

– ліквідність;

– платоспроможність;

– стабільність.


 1. …… – це характеристика стабільності фінансового стану підприємства, яка забезпечується високою часткою власного капіталу в загальній сумі використання фінансових засобів

– фінансовий стан підприємства;

– фінансова стійкість підприємства;

– фінансування підприємства;

– кредитоспроможність.


 1. ……… – це рівень покриття зобов’язань підприємства його активами, строк перетворення яких на гроші відповідає строкам погашення зобов’язань

– платоспроможність;

– фінансова стійкість;

– ліквідність балансу;

– всі відповіді вірні.


 1. ^ Стабільність фінансового стану залежить від:

– від прискорення оборотності майнових засобів підприємства;

– від реальних та потенційних фінансових можливостей підприємства;

– від правильності та доцільності вкладення фінансових ресурсів активи підприємства;

– всі відповіді вірні. 1. ^ Фінансовий стан підприємства характеризується:

– сукупністю виробничо–господарських факторів;

– системою показників, що відображають наявність фінансових ресурсів;

– системою показників, що відображають наявність, розміщення й використання фінансових ресурсів;

– системою показників, що відображають рух основних засобів.


 1. ^ Вертикальний аналіз балансу характеризується:

– співвідношенням статей фінансової звітності стосовно вибраної однієї статті;

– зміною окремих статей фінансової звітності за кілька періодів;

– співвідношенням окремих показників підприємства з показниками інших аналогічних підприємств;

– всі відповіді вірні.


 1. ^ Рентабельність власного капіталу визначається як:

– відношення прибутку від звичайної діяльності до джерел власних засобів;

– відношення прибутку від операційної діяльності до джерел власних засобів;

– відношення джерел власних засобів до прибутку від операційної діяльності;

– відношення доходів до оборотного капіталу.


 1. ^ Платоспроможність підприємства це:

– комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства;

– наявність у підприємства засобів, розміщених в активі балансу для сплати всіх зовнішніх боргів як по короткотермінових так і по довготермінових зобов'язаннях;

– наявність грошових коштів у підприємства;

– забезпеченість підприємства фінансовими ресурсами.


 1. ^ Ліквідність балансу це:

– це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства;

– це його спроможність перетворити всі його активи на гроші, для виконання всіх необхідних платежів;

– це його спроможність перетворити всі його активи на матеріальні ресурси підприємства;

– це наявність грошових коштів у підприємства. 1. ^ Коефіцієнт оборотності активів розраховується як:

– відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послу– до середньої величини підсумку балансу підприємства;

– відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини дебіторської заборгованості;

– відношення собівартості реалізованої продукції до середньорічної вартості матеріальних запасів;

– відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної чисельності працівників.


 1. ^ Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості розраховується як:

– відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньої величини підсумку балансу підприємства;

– відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини дебіторської заборгованості;

– відношення собівартості реалізованої продукції до середньорічної вартості матеріальних запасів;

– відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної чисельності працівників.


 1. ^ За допомогою якого коефіцієнта здійснюється аналіз ділової активності

– коефіцієнт прибутковості;

– коефіцієнт платоспроможності;

– коефіцієнт оборотності;

– коефіцієнт грошової платоспроможності.


 1. ^ До важколіквідних активів відноситься:

– запаси;

– грошові кошти;

– необоротні активи підприємства;

– оборотний капітал.


 1. До ліквідних активів відносять:

– поточні зобов’язання;

– власний капітал;

– оборотні активи;

– грошові кошти.


 1. ^ Активи підприємства це:

– все наявне майно разом з борговими правами;

– відношення собівартості реалізованої продукції до середньорічної вартості матеріальних запасів;

– джерела утворення активів, тобто кошти власні та позикові;

– оборотний капітал.


 1. ^ Пасиви підприємства це:

– джерела утворення активів, тобто кошти власні та позикові;

– відношення собівартості реалізованої продукції до середньорічної вартості матеріальних запасів;

– все наявне майно разом з борговими правами;

– всі відповіді вірні.


 1. ^ Аналіз ліквідності підприємства передбачає такі етапи:

– аналіз складу і динаміки мобільних (оборотних) коштів;

– складання балансу ліквідності, розрахунок та аналіз основних показників ліквідності;

– аналіз виробничого потенціалу;

– аналіз динаміки обігових коштів.


 1. ^ Основні завдання аналізу фінансового стану підприємства це:

– оцінити минулу фінансову діяльність підприємства;

– виявлення сум економії та перевитрат коштів, причин їх утворення;

– побудова можливих моделей фінансового стану за різних варіантів поєднання і використання виробничих та фінансових ресурсів;

– визначити відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної чисельності працівників.


 1. ^ Характеристика не задовільного фінансового стану підприємства:

– стійка ліквідність, забезпеченість власними оборотними засобами, низький рівень ділової активності, наявність простроченої заборгованості;

– стійка ліквідність, платоспроможність та фінансова стійкість підприємства, його забезпеченість власними оборотними засобами та ефективне використання ресурсів підприємства;

– не ефективне розміщення ресурсів, не задовільна платоспроможність, наявність простроченої заборгованості, недостатня фінансова стійкість, низька ліквідність, низький рівень ділової активності;

– немає вірної відповіді.


 1. Метою оцінки фінансового стану підприємства є:

– пошук резервів підвищення рентабельності виробництва;

– зміцнення комерційного розрахунку як підґрунтя стабільної роботи підприємства;

– пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як підґрунтя стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами;

– зменшення кредитоспроможності.

1   2   3   4Похожие:

Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ
Додатковими показниками, що характеризують спеціалізацію сільськогосподарських підприємств є
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта»
Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська фірма не має права
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна " Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ
Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна
...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ icon«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ icon«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
...
Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 "Облік і аудит" з дисципліни "Аудит"

Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік»

Тестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ iconКонтрольна робота з дисципліни "Аналіз господарської діяльності " для студентів спеціальності " "
Порівняльний і факторний аналіз показників, що характеризують виробничо-фінансову діяльність підприємства
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы