Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» icon

Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта»


НазваниеТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта»
страница1/4
Дата публикации05.12.2014
Размер0.52 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З НАПРЯМУ


«ОБЛІК І АУДИТ»


ДИСЦИПЛІНА

«АУДИТ»


Київ

«Агроосвіта»

2013

1. Згідно класифікації за суб’єктами проведення аудит буває:

– дедуктивний;

– індуктивний;

– зовнішній;

– екологічний.


2. До переліку консультаційних послуг аудиторської фірми не відносять:

– підтвердження вірогідності фінансової звітності;

– відновлення бухгалтерського обліку;

– підбір кандидатів на керівні посади;

– автоматизація бухгалтерського обліку.


^ 3. Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська фірма не має права:

– отримувати необхідні документи, що мають відношення до предмету перевірки;

– залучати до перевірки на договірних засадах фахівців іншого профілю;

– накладати фінансові санкції;

– перевіряти наявність майна, грошей, цінностей.


^ 4. Згідно МСА аудиторські процедури це:

– порядок занесення аудиторської фірми до реєстру Аудиторської палати України;

– відповідний порядок і послідовність дій аудитора для одержання необхідних аудиторських доказів;

– здача кваліфікаційного екзамену на одержання сертифікату аудитора України;

– класифікація послуг, що надаються аудиторами.


^ 5. Згідно МСА зовнішній аудит – це:

– процесуальна дія, яка встановлює причетність осіб до здійснення порушень;

– незалежна експертиза стану бухгалтерського обліку та вірогідності фінансової звітності;

– система контрольних дій, які здійснюються за дорученням керівника вищестоящого органу;

– перевірка дотримання працівниками підприємства посадових обов’язків, а також нормативно-правових актів.


^ 6. Аудитор зобов’язаний після проведення перевірки фінансової звітності підприємства видати керівнику:

– висновок, де висловлена думка про фінансовий стан підприємства;

– акт перевірки, де висловлена думка про вірогідність фінансової звітності;

– звіт, де висловлена думка про фінансовий стан підприємства;

– висновок, де висловлена думка про вірогідність фінансової звітності та фінансовий стан підприємства.


^ 7. Форми та методи проведення аудиторської перевірки визначає:

– аудиторська фірма;

– Аудиторська палата України;

– Міністерство фінансів України;

– клієнт, який запросив аудиторську фірму для перевірки.


^ 8. Згідно МСА термін аудиторська вибірка означає використання аудиторських процедур:

– стосовно менше ніж 100% масиву інформації;

– стосовно 100% інформації;

– стосовно менше ніж 50% інформації;

– стосовно менше ніж 80% інформації.


9. Офіційний документ, засвідчений підписом і печаткою аудитора (аудиторської фірми), що складається в установленому порядку і включає думку щодо достовірності звітності, це:

– аудиторський звіт;

– робочі документи аудитора;

– незалежний аудиторський висновок;

– лист аудитора.


^ 10. Аудиторський висновок подається:

– Контрольно-ревізійній службі України;

– підприємству-замовнику;

– постачальникам клієнта;

– Аудиторській палаті України.


^ 11. Організаційна структура управління аудиторською фірмою визначається:

– видами аудиторських послуг, їх складністю і масштабністю;

– галузевими особливостями та діючим законодавством;

– вимогами чинного законодавства;

– усі відповіді вірні.


^ 12. Строк проведення аудиторської перевірки не повинен перевищувати:

– трьох тижнів;

– двох місяців;

– 10 днів;

– 1,5 місяця.


13. Аудиторські послуги у вигляді експертиз оформляються:

– експертним висновком;

– протоколом;

– аудиторським висновком;

– службовою запискою.


^ 14. База даних, що містить інформацію про аудиторські фірми та аудиторів, які займаються аудиторською діяльністю, називається:

– план реєстрації;

– реєстр;

– збірник;

– немає правильної відповіді.


^ 15. Юридична особа, яка безпосередньо займається аудиторською діяльністю і може створюватися на підставі будь-яких форм власності, називається:

– аудитор;

– аудиторська фірма;

– суб'єкт аудиторської діяльності;

– Спілка аудиторів України.


^ 16. Сканування – це методичний прийом проведення аудиту, який передбачає:

– особисте ознайомлення з предметом дослідження;

– одержання письмової або усної інформації від клієнта;

– загальна характеристика можливостей клієнта на підставі візуального огляду;

– безперервний по елементний перегляд інформації.


^ 17. До складу аналітичних процедур в аудиті не входить:

– порівняння фактичних показників з бухгалтерської звітності з плановими;

– порівняння фактичних показників з бухгалтерської звітності з прогнозованими;

– аналіз показників бухгалтерської звітності;

– аналіз змін податкового законодавства.


^ 18. Аналітичні процедури в аудиті це:

– оцінка фінансової інформації, зроблена на основі аналізу взаємозв’язків між фінансовими і не фінансовими даними;

– оцінка взаємозв'язків між окремими елементами фінансової звітності;

– оцінка фінансового стану підприємства;

– усе перелічене вірне.


^ 19. Процедури отримання аудиторських доказів включають:

– інспектування і спостереження;

– запит та підтвердження;

– обчислювання та аналітичні процедури;

– усе наведене вище правильне.


^ 20. Перевірка документів за їх змістом передбачає:

– встановлення законності і доцільності господарських операцій;

– закріплення матеріально відповідальних осіб за матеріальними цінностями;

– виявлення випадків невиправданих виправлень;

– визначення порушень та винуватих осіб.


^ 21. Для підтвердження юридичної сили документа застосовується такий методичний прийом аудиту:

– формальна перевірка;

– перевірка по суті;

– арифметична перевірка;

– спостереження.


^ 22. Принцип «обачливості» в аудиті обумовлює:

– укладання договору на проведення аудиту;

– недовіру до інформації, що представлена персоналом клієнта;

– перевірку всіх первинних документів;

– складання звітності замовника аудиту.


^ 23. Обсяг, види, склад і зміст робочих документів визначається:

– самостійно аудитором (аудиторською фірмою);

– мають чітко регламентовану форму;

– мають чітку форму тільки в окремих сферах аудиту;

– Спілкою Аудиторів України.


^ 24. На думку аудитора про достатність аудиторських доказів впливають такі фактори:

– джерело та надійність наявної інформації, ризик контролю;

– результати попередньої перевірки податковими органами;

– результати попереднього аудиту;

– точка зору замовника аудиторської перевірки.


^ 25. Аудитор здійснює вибірку документів на відвантаження готової продукції з метою визначення, чи були складені рахунки-фактури. Цей тест виконується з метою досягнення:

– правильності складання документів;

– оцінки об'єктів обліку;

– повноти документування;

– недостовірності операції.


^ 26. Назвіть прийом контролю який застосовується для перевірки наявності товарів на складах:

– документальний контроль оптових товарних операцій;

– прийом зіставлення даних синтетичного обліку товарних операцій з даними складського обліку товарів;

– прийоми контрольно-вибіркового зіставлення даних на підставі товарних документів;

– фактичний контроль за допомогою інвентаризації товарів.


^ 27. За обсягом ревізованих документів розрізняють перевірки:

– суцільні і вибіркові;

– суцільні і поточні;

– вибіркові і накопичені;

– вибіркові і поточні.


^ 28. Система контрольних дій, спрямована на вивчення однієї чи декількох сторін виробничої або господарсько-фінансової діяльності підприємства – це:

– суцільна перевірка;

– формальна перевірка;

– вибіркова перевірка;

– тематична перевірка.


^ 29. Інформація, отримана аудитором для висловлення думок, на яких ґрунтується підготовка аудиторського висновку і звіту, називається:

– аудиторський ризик;

– аудиторський доказ;

– аудиторські процедури;

– аудиторська діяльність.


^ 30. Особи, які не склали іспит на підтвердження наявності певних знань з питань аудиту:

– мають право його повторно скласти, але іншій комісії;

– мають право його повторно скласти не раніше як через рік після прийняття рішення АПУ;

– мають право його повторно скласти не раніше як через рік;

– не мають право його більше складати.


^ 31. Назвіть метод, яким проводиться перевірка касових операцій:

– вибірковим;

– комбінованим;

– суцільним;

– на вибір аудитора.


^ 32. Якість аудиторських перевірок контролює:

– Державна податкова адміністрація України;

– Міністерство фінансів України;

– Кабінет міністрів України;

– Аудиторська палата України.


^ 33. Припинення дії сертифікату аудитора здійснюється за умови:

– відмови видачі аудиторського висновку;

– видачі негативного аудиторського висновку;

– закриття аудиторської фірми;

– встановлення фактів низької якості аудиту.


^ 34. Назвіть спільне між зовнішнім і внутрішнім аудитом:

– мета;

– результати;

– прийоми, способи, методи дослідження;

– суб’єкт аудиту.


^ 35. Аудиторська палата України:

– створюється і функціонує як незалежний самостійний орган на засадах самоврядування;

– є державною організацією;

– її діяльність координується Спілкою аудиторів України;

– її діяльність координується Президентом України.


^ 36. При плануванні аудиту оформляють:

– план і програму аудиторської перевірки;

– поточний і перспективний плани;

– поточний і стратегічний плани;

– аудиторське досьє.


^ 37. Завершальна стадія аудиторської перевірки включає в себе:

– формування аудиторського висновку;

– класифікація виявлених порушень;

– аналіз аудиторських доказів;

– визначення аудиторського ризику.


^ 38. Згідно МСА програма аудиту – це:

– визначення напрямків перевірки;

– детальний перелік змісту аудиторських процедур;

– перелік головних інформаційних джерел;

– перелік робочих документів аудитора.


^ 39. До програми аудиту запасів не включається:

– правильність розрахунку і списання торгової націнки;

– правильність оцінки готової продукції;

– правильність відображення в обліку пересортиці;

– правильність оцінки основних засобів.


^ 40. Програму проведення аудиторської перевірки аудитор складає:

– перед укладанням договору на проведення аудиту;

– перед складанням плану аудиту;

– під час документального оформлення аудиту на етапі фактичної перевірки;

– після того, як аудитор провів тестування системи внутрішнього контролю.


^ 41. До програми аудиту обліку основних засобів не включають:

– правильність оцінки та введення в експлуатацію;

– правильність нарахування зносу;

– правильність визначення витрат на капітальний ремонт;

– правильність формування резерву безнадійних боргів.


^ 42. Назвіть етап аудиту, що передбачає складання аудиторського висновоку:

– етап планування;

– етап фактичної перевірки;

– ознайомлення з діяльністю підприємства-клієнта;

– етап узагальнення результатів аудиторської перевірки.


^ 43. Назвіть види аудиторської документації:

– робоча та реєстраційна;

– підсумкова та поточна;

– робоча та підсумкова;

– робоча та планова.


^ 44. Ефективність діяльності внутрішнього аудитора забезпечується лише у разі:

– його залежності від керівників підрозділів, роботу яких він перевіряє;

– його незалежності від керівників підрозділів, роботу яких він перевіряє;

– його залежності від зовнішніх аудиторів;

– немає правильної відповіді.


^ 45. Мета організації на підприємстві внутрішнього аудиту:

– захист інтересів власників щодо збереження власності, економного та ефективного використання ресурсів;

– отримання надійної та повної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень;

– забезпечення дотримання всіма працівниками своїх посадових обов'язків відповідно до цілей підприємства;

– усі відповіді вірні.


^ 46. Внутрішні аудитори несуть відповідальність:

– перед власниками, менеджерами за якість і своєчасність виконання покладених обов'язків і за дотримання повноважень;

– згідно з умовами договору на проведення аудиторської перевірки - перед клієнтом;

– за порушення порядку зайняття аудиторською діяльністю - позбавлення сертифікату, виключення із Реєстру;

– перед Спілкою аудиторів України.


^ 47. Результатом проведення внутрішньої аудиторської перевірки є:

– безумовно-позитивний висновок;

– аудиторський висновок;

– звіт керівнику;

– модифікований висновок.


^ 48. Роль і функції підсистеми внутрішнього аудиту визначаються:

– Аудиторською палатою України;

– чинним законодавством;

– зовнішнім аудитором-консультантом;

– керівництвом підприємства.


^ 49. Запровадження внутрішнього контролю на підприємстві допомагає:

– вчасно реагувати на критичні ситуації, що можуть скластись на підприємстві;

– ретельніше контролювати фінансово-господарську діяльність на підприємстві;

– допомагати керівнику при прийнятті управлінських рішень;

– всі відповіді вірні.


^ 50. До властивого ризику, який є складовою частиною аудиторського ризику слід віднести:

– ризик аналітичного огляду;

– ризик тестового контролю;

– ризик викривлення залишку по рахунку;

– ризик системи обліку.


^ 51. До ризику контролю, який є складовою частиною аудиторського ризику слід віднести:

– внутрішні фактори;

– ризик системи обліку;

– ризик тестового контролю;

– політику управління підприємством.


^ 52. До ризику не виявлення, який є складовою частиною аудиторського ризику слід віднести:

– зовнішні фактори;

– ризик системи обліку;

– оцінка системи внутрішнього контролю;

– ризик тестового контролю.


^ 53. Навмисні дії однієї або декількома посадовими особами, що зумовлюють неправильне відображення фінансової та іншої господарської діяльності називаються:

– маніпулювання;

– шахрайство;

– помилка;

– перекручення.


^ 54. Ризик того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку, коли фінансові звіти суттєво викривлені - це ...:

– ризик суттєвих викривлень;

– аудиторський ризик;

– ризик контролю;

– властивий ризик.


^ 55. Назвіть нормальну вірогідність аудиторського ризику:

– від 0% до 100%;

– від 0% до 20%;

– від 2% до 5%;

– від 0% до 3%.


56. Помилки пов'язані з неправильним розподіленням операцій по облікових періодах, коли їх відображають у фінансовій звітності «не свого» звітного періоду, виникають внаслідок:

– неповноти відображення операцій;

– необґрунтованості облікових записів;

– помилок в періодизації;

– помилок у записах.


^ 57. Інформація, що виявлена аудитором і підтверджує наявність помилок чи відхилень, передається до:

– Арбітражного суду України;

– Господарського суду України;

– керівництва підприємства;

– кредиторів підприємства.


^ 58. Інформація, яка міститься у фінансових звітах, є зіставною:

– так;

– ні;

– ні, якщо цього не вимагають МСА;

– вірна відповідь відсутня.


^ 59. До видів аудиторських доказів за джерелами отримання не відносять:

– докази, отримані у формі усних пояснень;

– докази, отримані із зовнішніх джерел;

– докази, отримані із внутрішніх джерел;

– докази, отримані аудитором безпосередньо.


^ 60. До тверджень про залишки на рахунках на кінець періоду відносять:

– права та зобов'язання;

– наявності;

– відсічення операцій та подій;

– класифікації та зрозумілості.


^ 61. Відповідність аудиторських доказів - це:

– критерій оцінки якості аудиторських доказів;

– критерій оцінки кількості аудиторських доказів;

– критерій оцінки адекватності аудиторських доказів;

– критерій оцінки роботи аудитора в частині одержання доказів.


^ 62. Достатність аудиторських доказів - це:

– критерій оцінки якості аудиторських доказів;

– критерій оцінки кількості аудиторських доказів;

– критерій оцінки адекватності аудиторських доказів;

– критерій оцінки роботи аудитора в частині одержання доказів.


^ 63. Обсяг, перелік та зміст робочої документації визначає:

– аудитор самостійно;

– Аудиторська палата України;

– Спілкою аудиторів України;

– мають типову форму в окремих напрямках аудиторської перевірки.


^ 64. Метою складання аудиторської робочої документації є:

– зафіксувати всі дії, які було зроблено фахівцями аудиторської фір­ми з моменту укладання договору до моменту надання аудиторського висновку;

– забезпечення достатніх та відповідних записів, які слугують осно­вою для формування аудиторського висновку;

– забезпечити докази того, що аудиторська перевірка виконана відпо­відно до МСА та застосовуваних нормативних та законодавчих актів;

– вірна відповідь 2 і 3.


^ 65. Призначення договору на проведення аудиту:

– можливість запропонувати інші послуги і збільшити очікуваний гонорар;

– пояснення ролі аудиту клієнту;

– необхідна формальність;

– встановлення обсягу робіт, їх оплати й термінів виконання, обов'язків та відповідальності сторін.


^ 66. Обов'язкова необхідність укладання договору між аудитором та замовником визначається:

– МСА 315;

– Законом України «Про аудиторську діяльність»;

– Кодексом етики для професійних бухгалтерів;

– МСА 210.

^ 67. За формою подання робочі документи поділяються на:

– графічні, табличні, текстові, комбіновані;

– ручні, на машинних носіях;

– стандартизовані, довільної форми;

– оглядові, інформативні, перевірочні, розрахункові.


^ 68. Робочі документи аудитора за способом і джерелом отримання бувають:

– від третіх осіб, від підприємства-клієнта, складені аудитором;

– довгострокові, короткострокові;

– стандартизовані, довільної форми;

– документи підготовчого періоду, документи робочого періоду, документи завершального етапу аудиторської перевірки.


^ 69. За технікою складання робочі документи поділяються на:

– графічні, табличні, текстові, комбіновані;

– оглядові, інформативні, перевірочні;

– ручні, на машинних носіях;

– первинні, документи вторинної обробки.


^ 70. Розділ аудиторського висновку «Масштаб перевірки» включає таку інформацію:

– висновок аудитора про фінансову звітність та її правильність у всіх суттєвих аспектах;

– склад звітності, яка перевіряється та розмежування відповідальності за результати аудиту між керівництвом підприємства та аудиторською фірмою;

– зміст проведених робіт, які дають впевненість в тому, що аудиторська перевірка здійснена у відповідності до вимоги чинного законодавства;

– реквізити суб’єкта господарювання.

  1   2   3   4Похожие:

Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта»
Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська фірма не має права
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ
Додатковими показниками, що характеризують спеціалізацію сільськогосподарських підприємств є
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна " Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ
Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна
...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» icon«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» icon«Облік І аудит» дисципліна «Організація І методика економічного аналізу» Київ «Агроосвіта» 2013
...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 "Облік і аудит" з дисципліни "Аудит"

Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconМетодичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит», галузі знань 0305...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта» iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы