Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна icon

Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна


НазваниеТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна
страница1/3
Дата публикации05.12.2014
Размер362 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З НАПРЯМУ


«ОБЛІК І АУДИТ»


ДИСЦИПЛІНА

«ОБЛІК В АГРАРНИХ ФОРМУВАННЯХ та бюджетних установах»


Київ

«Агроосвіта»

2013

1. Отримані внески від акціонерів у формі грошових коштів:

– Дт 46 Кт 40;

– Дт 30, 311 Кт 46;

– Дт 46 Кт 30, 311;

– Дт 40 Кт 46.


2. За характером і змістом бухгалтерський облік поділяють на:

 • Аналітичний та синтетичний;

 • Зведений та пооб'єктний;

– Фінансовий, податковий, управлінський;

 • Оперативний та статистичний.


^ 3. Надійшли виробничі запаси в оплату підписки на акції ПАТ:

 • Дт 46 Кт 20;

 • Дт 20 Кт 20;

– Дт 20 Кт 46;

 • Дт 949 Кт 20.^ 4. Оплачені викуплені акції ПАТ основними засобами:

– Дт 10 Кт 46;

 • Дт 46 Кт 46;

 • Дт 46 Кт 10;

 • Дт 10 Кт 15.


5. Збільшено розмір статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок збільшення номінальної вартості акцій (реінвестування прибутку):

 • Дт 46 Кт 40;

– Дт 443 Кт 40;

 • Дт 43 Кт 40;

 • Дт 42 Кт 40.


^ 6. Основною метою фінансового обліку є:

– Узагальнення даних про господарську діяльність у формі фінансової звітності;

 • Облік та розподіл витрат за центрами відповідальності;

 • Складання податкових декларацій;

 • Складання статистичної звітності.


^ 7. Що з наведеного містить комерційну таємницю підприємства:

 • Фінансова звітність;

– Дані управлінського обліку;

 • Податкові декларації;

 • Головна книга.


^ 8. Обов'язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні закріплена в:

 • Законі України «Про податкову службу» ;

– Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» ;

 • Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку;

 • Конституції України.


^ 9. Нараховані дивіденди за акціями акціонерного товариства:

 • Дт 671 Кт 30;

 • Дт 671 Кт 311;

– Дт 443 Кт 671;

 • Дт 43 Кт 671.


^ 10. Збільшено розмір статутного капіталу акціонерного товариства на суму виплачених дивідендів акціями:

– Дт 671 Кт 40;

 • Дт 46 Кт 40;

 • Дт 46 Кт 46;

 • Дт 43 Кт 40.


^ 11. Особливістю витрат майбутніх періодів є:

– Те, що їх враховують у собівартість продукції протягом наступного і подальших років у частині, яка припадає на кожний рік. Цей термін не може перевищувати чотирьох років;

 • Те, що їх враховують у собівартість продукції протягом поточного року. Цей термін не може перевищувати більше одного року;

 • Те, що їх враховують у собівартість продукції протягом наступного і подальших років у частині, яка припадає на кожний рік. Цей термін необмежений;

 • Те, що їх враховують у собівартість продукції протягом наступного і подальших років однаковими частинами.


^ 12. Збільшено розмір статутного капіталу акціонерного товариства на суму індексації балансової вартості основних засобів:

 • Дт 10 Кт 10;

 • Дт 443 Кт 40;

– Дт 423 Кт 40;

 • Дт 10 Кт 423.^ 13. Зменшено розмір статутного капіталу акціонерного товариства на суму зменшення номінальної вартості акцій:

– Дт 40 Кт 672;

 • Дт 40 Кт 40;

 • Дт 672 Кт 40;

 • Дт 672 Кт 311.


^ 14. Ліквідаційний баланс складає:

 • Головний бухгалтер підприємства, що ліквідується;

– Ліквідаційна комісія;

 • Інвентаризаційна комісія;

 • Податкова інспекція.


^ 15. Постачальники та клієнти зацікавлені у:

– Виконанні підприємством договірних зобов'язань;

 • Своєчасності сплати податків підприємством;

 • Дивідендній політиці підприємства;

 • Своєчасності виплати заробітної плати.


^ 16. Доповніть речення: «Кредитори – це...»:

 • Внутрішні користувачі бухгалтерської інформації;

– Зовнішні користувачі, які мають прямий фінансовий інтерес до підприємства;

 • Зовнішні користувачі, які безпосередньо не зацікавлені в діяльності підприємства;

 • Не є користувачами бухгалтерської інформації.


^ 17. Строк відкритої підписки на акції ПАТ не може перевищувати:

 • 5 місяців;

– 6 місяців;

 • 7 місяців;

 • 8 місяців.


^ 18. Які з перелічених користувачів інформації безпосередньо не зацікавлені в діяльності підприємства:

– Аудиторські фірми;

 • Потенційні інвестори;

 • Постачальники;

 • Покупці.^ 19. Частка засновників у статутному капіталі акціонерного товариства повинна бути не менше ніж:

 • 5%;

 • 10%;

– 25%;

 • 30%.


^ 20. Привілейовані акції випускаються на суму, що не перевищує встановленого відсотку розміру статутного капіталу акціонерного товариства:

– 10%;

 • 5%;

 • 15%;

 • 20%.


^ 21. Які користувачі використовують у своїй діяльності бухгалтерську інформацію, що становить комерційну таємницю:

 • Засоби масової інформації;

– Менеджери підприємства;

 • Кредитори;

 • Покупці.


^ 22. Чи допускаються виправлення в первинних документах:

 • Не допускаються;

– Допускаються, крім виправлень у касових і банківських документах;

 • Допускаються;

 • Немає правильної відповіді.


^ 23. Створення типових бланків документів для оформлення однорідних господарських операцій називається:

 • Стандартизацією;

– Уніфікацією;

 • Контуванням;

 • Гармонізацією.


^ 24. Сформовано статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю після його державної реєстрації:

 • Дт 40 Кт 46;

– Дт 46 Кт 40;

 • Дт 10 Кт 46;

 • Дт 443 Кт 40.^ 25. Документооборот – це:

 • Об'єднання однорідних за змістом первинних документів у групи;

– Рух документів з моменту їх виписки до передачі в архів;

 • Заповнення документів відповідальною особою;

 • Ведення первинної документації.


^ 26. До первинних документів належать:

– Документи, які складають на момент здійснення господарської операції;

 • Документи, що складаються на підприємстві відповідно до здійснених операцій;

 • Документи з низьким рівнем стандартизації;

 • Документи в електронному вигляді.


^ 27. До виправдних документів належать:

 • Прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер;

 • Статут підприємства, договір на поставку сировини;

– Відповіді 1 та 2 правильні;

 • Немає правильної відповіді.


^ 28. Первинні документи складаються:

– Під час проведення господарської операції;

 • Перед закінченням звітного періоду;

 • Перед перевіркою контролюючих органів;

 • На прохання керівника.


^ 29. За місцем складання документи є:

 • Міжгалузеві та спеціалізовані;

– Внутрішні та зовнішні;

 • Службові та особові;

 • Загальні та підсумкові.


^ 30. Зменшення розміру статутного капіталу ТОВ після розподілу між учасниками майна товариства при його ліквідації:

– Дт 40 Кт 672;

 • Дт 40 Кт 46;

 • Дт 46 Кт 40;

 • Дт 40 Кт 671.^ 31. Зменшення розміру статутного капіталу ТОВ за рахунок виділення частки учасників у разі їх виходу зі складу засновників:

 • Дт 672 Кт 40;

 • Дт 672 Кт 672;

– Дт 40 Кт 672;

 • Дт 672 Кт 311.


^ 32. Основним джерелом формування майна сільськогосподарського кооперативу є:

 • Резервний капітал;

 • Додатковий капітал;

– Пайовий капітал;

 • Статутний капітал.


^ 33. Сформовано неподільний фонд сільськогосподарського кооперативу за рахунок вступних внесків (коштами) членів кооперативу:

– Дт 30 Кт 41;

 • Дт 41 Кт 30;

 • Дт 30 Кт 46;

 • Дт 412 Кт 672.34. Інвентаризація це:

 • Інвентаризація – це спосіб періодичної перевірки господарських процесів;

– Інвентаризація являє собою перевірку наявності й стану засобів і грошових коштів підприємства;

 • Інвентаризація – це спосіб упорядкування складського господарства і порядку зберігання майна;

 • Інвентаризація – це спосіб перевірки виконання посадових обов’язків матеріально-відповідальними особами.


^ 35. Робочим (виконавчим) органом суб'єкта інвентаризації є:

 • Матеріально-відповідальні особи;

 • Працівники бухгалтерії ;

– Інвентаризаційна комісія;

 • Працівники іншого підприємства.


^ 36. Склад інвентаризаційної комісії затверджується:

– Наказом керівника підприємства;

 • Протоколом;

 • Приписом судово-слідчих органів;

 • Рішенням трудового колективу.^ 37. Відображені внески основними засобами до пайового фонду членами сільськогосподарського кооперативу:

 • Дт 412 Кт 672;

 • Дт 21 Кт 412;

– Дт 10 Кт 412;

 • Дт 10 Кт 46.


^ 38. Резервний капітал в господарських товариствах створюється у таких розмірах:

 • Не менше 10% статутного капіталу;

 • Не менше 20% статутного капіталу;

– Не менше 25% статутного капіталу;

 • Не менше 15% статутного капіталу.


^ 39. Для обліку пайового капіталу в сільськогосподарських кооперативах передбачений рахунок:

 • Рахунок 40;

– Рахунок 41;

 • Рахунок 42;

 • Рахунок 43.^ 40. Розмір статутного капіталу в акціонерних товариствах дорівнює:

 • Емісійному доходу;

– Номінальній вартості випущених акцій;

 • Реалізаційній вартості акцій;

 • Додатковому капіталу.


^ 41. Облік статутного капіталу акціонерних товариств здійснюється на рахунку:

 • Рахунок 46;

 • Рахунок 43;

– Рахунок 40;

 • Рахунок 415.


^ 42. Коли, згідно з принципом нарахування, доходи і витрати мають відображатися в бухгалтерському обліку:

 • Відповідно до дати сплати або отримання грошових коштів;

– У момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошей;

 • За першою з двох подій, перелічених у пунктах 1 та 2;

 • На власний розсуд підприємства.^ 43. Суть оцінки полягає:

 • У періодичному встановленні нестач або лишків окремих видів активів;

– В узагальненні натуральних і трудових вимірників у грошовий;

 • В узагальненні всіх витрат, яких зазнало підприємство у про цесі виготовлення продукції;

 • У проведенні перевірок наявного майна.


^ 44. Метою складання балансу є:

 • Надання інформації про фінансові результати;

– Надання інформації про фінансовий стан;

 • Надання інформації про зміни у фінансовому стані підприємства за період;

 • Надання інформації про всі наведені вище аспекти.


^ 45. Найбільш ліквідними активами є:

 • Виробничі запаси;

 • Товари;

 • Нематеріальні активи;

– Еквіваленти грошових коштів.


^ 46. Відповідно до Положень бухгалтерського обліку, необоротні активи – це:

 • Активи, призначені для використання у процесі виробництва;

 • Активи, призначені для використання протягом періоду, що перевищує 12 місяців;

– Всі активи, що не є оборотними;

 • Активи призначені для продажу.


^ 47. Зобов'язання, величина яких на дату балансу може бути визначена лише шляхом попередніх оцінок, відображається у складі:

– Забезпечень наступних витрат та платежів;

 • Довгострокових зобов'язань;

 • Поточних зобов'язань;

 • Не відображається в балансі.


^ 48. Заборгованість власників за внесками до статутного капіталу відображається у складі:

 • Забезпечень наступних витрат та платежів;

 • Довгострокових зобов'язань;

 • Поточних зобов'язань;

– Власного капіталу.


^ 49. Анульовані акції, що раніше були викуплені у акціонерів на суму, що перевищує номінальну вартість:

 • Дт 451 Кт 421;

– Дт 421 Кт 451;

 • Дт 443 Кт 40;

 • Дт 451 Кт 311.


^ 50. Повторно випущені в обіг акції, раніше викуплені за ціною нижчою за номінальну вартість, на суму фактичної собівартості:

 • Дт 451 Кт 311;

 • Дт 311 Кт 421;

– Дт 311 Кт 451;

 • Дт 451 Кт 40.


51. Повторно випущені в обіг акції, раніше викуплені за ціною нижчою за номінальну вартість, на суму різниці між ціною реалізації та фактичною собівартістю (емісійний дохід):

– Дт 311 Кт 421;

 • Дт 46 Кт 421;

 • Дт 311 Кт 451;

 • Дт 301 Кт 46.


^ 52. Облік у фермерському господарстві здійснюють за формами, в основу яких покладено економічну модель:

– Затрати-випуск;

 • Затрати;

 • Випуск продукції;

 • Визначення фінансового результату.


^ 53. Облік у фермерському господарстві за простою формою передбачає:

 • Накопичення даних відповідно до потреб управління господарством з використанням подвійного запису;

 • Здійснення обліку наявності засобів чи джерел їх утворення;

– Накопичення даних відповідно до потреб управління господарством без використання подвійного запису;

 • Немає правильної відповіді.


^ 54. Основним регістром за простою формою обліку в фермерських господарствах є:

– Книга обліку доходів і витрат;

 • Книга складського обліку;

 • Книга обліку розрахунків з оплати праці;

 • Журнал обліку робіт і затрат.


^ 55. Визначено фінансовий результат діяльності ПАТ (прибуток):

– Дт 79 Кт 441;

 • Дт 442 Кт 79;

 • Дт 441 Кт 443;

 • Дт 443 Кт 40.


56. Визначено фінансовий результат діяльності ТОВ (збиток):

 • Дт 79 Кт 442;

 • Дт 79 Кт 441;

– Дт 442 Кт 79;

 • Дт 43 Кт 442.


57. Платниками фіксованого сільськогосподарського податку є сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, від загальної суми валового доходу підприємства перевищує:

– 75%;

 • 70%;

 • 80%;

 • 85%.


^ 58. Об’єктом оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком є:

– Площа сільськогосподарських угідь;

 • Валовий дохід підприємства;

 • Виручка від реалізації сільськогосподарської продукції;

 • Валовий збір продукції.


^ 59. Ставка фіксованого сільськогосподарського податку з 1 га сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках:

– До їх грошової оцінки;

 • До площі посіву;

 • До валового збору;

 • До зібраної площі.


^ 60. Подати розрахунок по фіксованому сільськогосподарському податку необхідно до:

 • До 1 січня;

– До 1 лютого;

 • До 1 березня;

 • До 1 квітня.


^ 61. Сплата частини річної суми нарахованого сільськогосподарського податку в ІІІ кварталі здійснюється у розмірі:

 • 30%;

 • 40%;

– 50%;

 • 10%.


^ 62. Справедлива вартість активу – це:

 • Вартість придбання та доведення до стану, в якому актив придатний до використання;

– Вартість, за якою може бути здійснений його обмін між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами;

 • Поточна ринкова вартість актив;

 • Теперішня вартість майбутніх надходжень від використання активу.


^ 63. Первісною вартістю активів, внесених у статутний фонд, є:

 • Сума фактичних витрат на їх придбання;

 • Ринкова вартість;

– Справедлива вартість, що погоджена засновниками;

 • Чиста реалізаційна вартість.


^ 64. Первісною вартістю активів, одержаних підприємством безоплатно, є:

– Справедлива вартість;

 • Поточна ринкова вартість;

 • Сума фактичних витрат на їх придбання;

 • Чиста реалізаційна вартість.


^ 65. Які з перелічених фактичних витрат не включаються до первісної вартості придбаного об'єкта основних засобів:

 • Оплата праці робітників, які здійснюють монтаж об'єкта;

– Витрати на сплату відсотків за кредит, який було отримано для придбання цього об'єкта;

 • Ввізне мито;

 • Вартість придбаного об’єкта.


^ 66. Первісна вартість нематеріальних активів може збільшуватися:

 • Може, на суму витрат, здійснених для підтримання їх у придатному стані;

– Може, на суму витрат, спрямованих на забезпечення зростання очікуваних економічних вигід від їх використання;

 • Не може;

 • Немає правильної відповіді.


^ 67. Склад фактичних витрат, що становлять первісну вартість матеріальних ресурсів (матеріалів, товарів тощо), які прибавляє підприємство, визначається:

 • У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»;

– У П(С)БО № 9 «Запаси»;

 • У П(С)БО № 16 «Витрати» ;

 • У Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств».


^ 68. Склад витрат, що становлять виробничу собівартість готової продукції власного виробництва, визначається:

 • У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» ;

 • У П(С)БО № 9 «Запаси» ;

– У П(С)БО № 16 «Витрати»;

 • У Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств».


^ 69. Які з перелічених витрат не входять до виробничої собівартості продукції:

 • Витрати на утримання адміністративних будівель;

 • Витрати на аудиторські послуги;

 • Витрати на гарантійний ремонт продукції;

– Всі перелічені вище.


^ 70. Нарахована сума фіксованого сільськогосподарського податку:

– Дт 91 Кт 64;

 • Дт 92 Кт 64;

 • Дт 64 Кт 91;

 • Дт 64 Кт 311.


71. Сплата фіксованого сільськогосподарського податку здійснюється:

 • В натуральній;

– В грошовій;

 • Грошовій та натуральній;

 • В готівковій.


^ 72. Сплачена сума нарахованого фіксованого сільськогосподарського податку:

 • Дт 64 Кт 30;

 • Дт 311 Кт 64;

– Дт 64 Кт 311;

 • Дт 91 Кт 64.


  1   2   3Похожие:

Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна «аудит» Київ «Агроосвіта»
Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» аудиторська фірма не має права
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна " Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ
Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Фінансовий облік» Київ
Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору,...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна iconТестові завдання з напряму «Облік І аудит» дисципліна «Аналіз господарської діяльності» Київ
Додатковими показниками, що характеризують спеціалізацію сільськогосподарських підприємств є
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна iconТестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна
...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 "Облік і аудит" з дисципліни "Аудит"

Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «облік і аудит» з дисципліни «Управлінський облік»

Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна iconМетодичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит», галузі знань 0305...
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна iconПерелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Фінансовий облік1»
Перелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит»
Тестові завдання з напряму «облік І аудит» дисципліна iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни Управлінський облік для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Пов'язати наведені нижче терміни із їх змістом. Для цього проставити ліворуч від номеру терміну відповідну літеру
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы