Викладач Костюченко Олена Вікторівна До заліку на аркушах формату А4 : самостійні завдання; доповідь до семінару (до 2 аркушів); 1 реферат icon

Викладач Костюченко Олена Вікторівна До заліку на аркушах формату А4 : самостійні завдання; доповідь до семінару (до 2 аркушів); 1 реферат


НазваниеВикладач Костюченко Олена Вікторівна До заліку на аркушах формату А4 : самостійні завдання; доповідь до семінару (до 2 аркушів); 1 реферат
страница1/4
Дата публикации07.07.2013
Размер0.88 Mb.
ТипРеферат
  1   2   3   4

ПСИХОЛОГІЯ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ

Викладач Костюченко Олена Вікторівна

До заліку на аркушах формату А4: самостійні завдання; доповідь до семінару (до 2 аркушів); 1 реферат (7-8 аркушів) , контрольна робота: тестові завдання, 1 теоретичне та 1 практичне завдання ( до 1 сторінки кожне).

Семінарське заняття

«Функціональне призначення творчості». Творчість як діяльність. Творчість як процес. Творчість як продукт.

 1. «Підходи до вивчення та дослідження творчості та креативності». Психологічні теорії творчості та креативності. Соціальні теорії творчості. Діагностика креативності, творчого мислення, творчого потенціалу, творчих здібностей.

 2. «Поняття краси в мистецтві та оточуючому світі». 1. Підходи до визначення поняття «краса». 2. Розбіжність та подібність поняття краси в мистецтві та побуті. 3. Власне поняття прекрасного та досконалого. Власні «еталони» краси жіночої, чоловічої, архітектурної, в дизайні службового приміщення, в одязі, в зачісці, в рухах тощо.4. Краса – «страшна сила».

 3. «Мова самовираження засобами художньої творчості». 1. Мова ліній, форм, кольору, композиції. Психологія кольору. 2. Психологія звуку. 3.Психологія запахів. 4. Психологія руху.

 4. «Стимуляція творчого самовираження організованим сприйманням»: 1. “Позитивні” і “негативні” ефекти різних видів творчої діяльності на емоційний стан і працездатність людини. 2. “Фізіологічний”, “емоційний”, “символічний” рівень аудіального та візуального сприйняття витворів мистецтва. 3. Місце різних видів художньої творчості в структурі дозвіллєвих інтересів населення та у системі розвитку творчого потенціалу особистості. 4.“Фізіологічний”, «сюжетний”, “символічний” (“художній”) рівень сприйняття творів художньої діяльності. 5. Прояви синестезії в творчості.

 5. «Колір та форма як символ в образі світу». 1. Образ як “перцептивне висловлення” про світ. 2. Інтерпретації кольору в мистецтві. 3. Спектр реакцій на колір: фізіологічних, емоційних, поведінкових, інтелектуальних і т. і. 4. Психологічна (семантична) структура колірного образа. 5. Семантичні проекції кольору в різних категоріальних контекстах: 1) в імпресивному аспекті: зв'язок кольору з різними перцептивними модальностями: смаком, кольором, тактильними відчуттями, сприйняттям простору і руху; індукція кольором характерного психологічного стану; вплив психологічного (емоційного) стану на характерну зміну колориту сприйманого образа; зв'язок сприймання кольору зі стійкими особливостями особистості; 2) в експресивному аспекті – використання кольорів як засобів вираження ставлень і самоставлення, тобто як відображення, “візуалізації”, емоцій у свідомості; 3) закономірності переваги кольорів у залежності від психологічного стану, як одного з кардинальних феноменів взаємодії людини з Кольором.

Тематика рефератів:

  • Психологічні особливості впливу кольору на людину.

  • Психологічні особливості впливу музики на людину.

  • Символічність в образотворчому мистецтві.

  • Символічність танцю.

  • Психологічні особливості портрету в різних історичних епохах.

  • Поняття краси у мистецтві.

  • Роль сенсорно-перцептивних процесів у мистецтві.

  • Психологічна характеристика видатних витворів мистецтва.

  • Роль світогляду митця у його творчості.

  • Засоби розвитку художньої творчості.

  • Перцептивні основи світогляду митця та споживача художньої творчості.

  • Можливості розвитку художньої творчості засобами мистецтва.

  • Психологічний портрет митця.

  • Особливості впливу … ( музичної, хореографічної, художньої тощо) творчості у … (реалізації творчого потенціалу особистості, або на життєдіяльність людини тощо)

  • Натхненність і харизма.

  • Співвідношення творчості і професіоналізму.

  • Психологічні особливості спільної творчої діяльності.

  • Теорії та концепції психології художньої творчості.


КОНТРОЛЬНА РОБОТА З дисципліни: «Психологія художньої творчості» студента_______________________________________________________________ гр. ______________

І. Відповісти на тестові запитання

 1. ^ Що не є предметом «Психології художньої творчості»: а) тайна авторства; б) загадка художнього сприймання; в) винахід нового способу творення; г) пізнання себе?

 2. Образна назва творчості: а) подорож у сон; б) щасливий сон; в) здоровий сон; г) сон наяву.

 3. ^ До моделі творчості не належить: а) знання загальних законів; б)розуміння того, які якості необхідно розвивати чи корегувати у себе; в) створення комфортних умов для творця; г) тренування здібностей в різних видах діяльності .

 4. ^ Творчий процес виявляється у формах: а) перетворення одного з об'єктів взаємодії; б) психічне відображення зовнішнього світу у внутрішній; в) відображення в мозку картин реальності; г) підбір комфортних умов для прояву творчості, д) обміркування подальшої діяльності.

Підібрати визначення до понять (записати літеру визначення):

5. «задатки»____, 6. «здібності»_____, 7. «нахили»____, 8. «загальні здібності»______, 9. «спеціальні здібності»____, 10. «творчі здібності»____, 11. «обдарованість»______, 12. «творча обдарованість»____, 13. «талант»____, 14. «геніальність»____: а) це індивідуальні властивості особистості, які дають змогу за інших рівних умов більш успішно оволодівати тією чи іншою діяльністю, розв'язувати ті чи інші завдання, проблеми тощо; б) ставлення, конкретна вибіркова спрямованість індивіда на певну діяльність; в) дають змогу конкретній людині оволодівати певною діяльністю, успішно виконувати цю діяльність; г) спадкові анатомо-фізіологічні особливості, які є основою для розвитку на їх базі здібностей; д) системна характеристика особистості, яка свідчить про її над оригінальність досягнення, дуже суттєво переважаючі «звичайну» й навіть творчу діяльність; е) система якостей, властивостей, які дають змогу особистості досягати значних успіхів в оригінальному виконанні творчої діяльності; ж) специфічне поєднання здібностей, інтересів, потреб, яке дає змогу виконувати певну діяльність на якісно високому рівні, що відрізняється від умовного «середнього» рівня; з) дає змогу успішно розв'язувати творчі завдання, виконувати творчу діяльність більш оригінально, ніж при наявності «простих» творчих здібностей; і) дають змогу успішно виконувати творчу діяльність; к) це властивості, які лежать в основі оволодіння будь-якою діяльністю.

 1. ^ Спонуканими силами творчості є: а) коли зовнішні стимули перетворюють реальність; б) бачення потрібного майбутнього; в) зацікавленість результатами діяльності; г) потреба бути визнаним.

 2. Вкажіть зайві способи відновлення соціальних зв'язків людини за Е.Фромом: а) конформізм; б) авторитаризм; в) диструктивізм; г) поліфункціоналізм; д) абстракціонізм, е) творчість?

 3. Досконалими називають такі результати: а) найкращі; б) найвиразніші; в) від яких нічого не можна ні відняти, ні додати; г) одиничність.

 4. Провідним психічним утворенням для творчості є: а) потреби; б) емоції; в) розсудливість; г) психічний стан.

 5. Для пояснення сутності всіх видів творчості часто використовується: а) формула успіху; б) формула води; в) формула відносності Ейнштейна; г) яблуко ?

 6. Творча діяльність обов'язково передбачає: а) стандарт; б) готовність до пошуку індивідуального «творчого стилю»; в) розуміння оточуючими; г)внесення новизни в продукт діяльності.

 7. ^ Що не належить до фаз творчого процесу: а) ініціатива ; б) вміння самостійно бачити і ставити проблеми; в) бажання здійснити загадане; г) створення умов для протікання творчого процесу; д) реалізація задуманого ; е) доведення користі від результатів творчого процесу?

 8. ^ Який тип формування свідомості найбільше стимулює творчість: а) формування під переважаючим впливом середовища - «полезалежне»; б) незалежно від середовища; в) у протиріччі з середовищ ними умовами; г) взаємодія і співпраця з середовищем.

 9. ^ Стимулює творчість: а) нова задача; б) намагання до виконання однієї теми під заздалегідь продуманою ідеєю, відображеною у назві; в) намагання бути визнаним; г) намагання бути зрозумілим.

 10. ^ Що зайве в списку основних розбіжностей між творчістю і креативністю: а) творчі потенції закладені в мозку кожної людини, креативність – на 95% якість, що формується за рахунок впливу соціального середовища; б) творчість – це процес, креативність – особистісна властивість; в) творчий процес базується на роботі несвідомого та підсвідомості, при формуванні креативності – злиття свідомості і несвідомості в нову форму – зверхсвідомість; г) творчість залежить від умов, на креативність не впливають умови оточуючого середовища.

 1. ^ Творчим потенціалом володіють: а) розвинені особистості; б) обрані; в) кожна особистість; г) більшість людей.

 2. Скільки типів взаємостосунків між творчими та інтелектуальними здібностями за думкою М.Воллаха та Н. Когана: а) два, б) три; в) чотири; г) п'ять?

 3. Найкращі фантазії у того, хто: а) щасливий, б) здоровий), в) нещасливий; г) хворий ?

 4. Що зайве в переліку того, що можна зробити з творчим потенціалом: а) розкрити, б) розвивати, в) стримувати, г) формувати, д) підпорядковувати, е) виховувати?

 5. Хто зайвий в переліку вчених-дослідників творчості, творчого потенціалу: а) Моляко В.О.; б) Малевич К.С.; г) Грановская Р.М., д) Пономарев Я.А., е) Якобсон П.М.; ж) Роменець В.А?

 6. Яке призначення тестів Гілфорда, Торренса: дослідити: а) творчий потенціал; б) творчі здібності; в) рівень творчої активності; г) творчу спрямованість; д) креативність?

 7. центральне поняття аналітичної психології, - спосіб організації психіки за допомогою форм, що переходять із покоління в покоління; структурні елементи людської психіки, які приховані в колективному несвідомому, загальному для всього людства, та успадковуються так, як успадковується будова тіла.

 8. ^ Що зайве в переліку визначення архетипу: а) форма без власного змісту (відбиток), б) організовує та направляє психічні процеси, в) структурує сприймання та розуміння людиною себе, світу та інших людей, г) визначають послідовність образів, що спливають у свідомості при пробудженні творчої активності, д) складають основу всіх вражень, е) субособистість, ж) усталені образи з несвідомого колективного, з) потреби, і) емоція + установка на дію?

 9. ^ Чи погоджуєтесь Ви з думкою, що архетипові образи є основними компонентами будь-яких релігій, міфологій, легенд і казок всіх часів і народів»: а) так, б) частково, в) ні?

 10. Що зайве в списку форм художньо-творчого пізнання: а) матеріальне; б) фізіологічне; в) чуттєве, г) інтелектуально-логічне, д) творче пізнання?

 11. Основними кольорами є: а) чорний; б) білий; в) червоний, г) синій; д) сірий; е) зелений; ж) жовтий.

 12. «Робоча група» кольорів: а) червоний, зелений, синій; б) червоний, зелений, жовтий; в) червоний, чорний, жовтий; г)червоний, фіолетовий, зелений.

 13. За кольоровою преференцією можна розповісти: а) про інтелектуальний розвиток, б) про естетичний розвиток; в) про емоційний стан; г) про смак людини.

 14. До якого кольору належать наступні психологічні властивості: спокійний, створює приємний настрій, багаточисельні асоціації: а) червоний б) блакитний, в) жовтий; г) зелений, д) фіолетовий?

 15. Різкий колір в гострокінцевій формі: а) посилюється в своїх властивостях; б) нейтралізується; в)зменшується; г) не має значення.

 16. Серед музичних інструментів лідер за впливом на стан людини: а) фортепіано, б) скрипка; в) гітара; г) барабан; д) орган.

 17. Вибираючи пахощі перш за все потрібно звернути увагу на: а) ціну, б) виробника; в) назву; г) місце придбання; д) особливості впливу аромату.

 18. Кількість зареєстрованих запахів: а) біля 100, б) біля 1000, в) біля 10 000, г) біля100 000?

 19. Пахучі речовини природи вміщують особливі молекули, які називаються: а) одоривекторами; б) ольфакторами; в) паромолекулами; г) феромонами.

 20. Феромони – пахучі речовини, що вміщується: а) в квітах; б) рослинах; в) тваринах; г) людині; д) землі

 21. Сенсибілізація – це: а) підвищення чутливості органів відчуття засобами мистецтва; б) підвищення чутливості органів відчуття при дії на них адекватних та неадекватних подразників; в) підвищення чутливості органів відчуття розвиваючими вправами.

 22. ^ Сенсорні процеси - це: а) увага та пам'ять; б) увага та мислення; в) відчуття та сприймання; г) сприймання та мислення.

 23. Що зайве у визначенні перцепції: а) процеси ідентифікації вхідних стимулів за їх більш простими деталями,б) усвідомлення події, в) мінімальний аналіз складових частин, г) цілісна оцінка паттерна?

 24. Результатом чого є образ світу: а) розмірковування над життям; б) психічного відображення реальності; в) візуалізації; г) усвідомлення бажань та потреб ?

 25. Що зайве в переліку компонентів образу світу: а) когнітивний, б) афективний, в) соціальний, г) еферентний; д) соматичний?

 26. Чи можна пояснити чому саме нам сподобався той чи іншій витвір мистецтва: а) завжди; б) ніколи; в) інколи; г) рідко ?

 27. В основі мистецтва завжди: а) усвідомлені потяги і бажання; б) моральні потреби; в) культурні потреби; г) неусвідомлені та витиснені потяги і бажання .

 28. ^ Які головні критерії оцінки прояву творчості в мистецтві: а) відображення в конкретному всезагального з нових, індивідуальних позицій; б) відображення в конкретному всезагального зрозумілого для всіх; в) передача думок і ставлень до реальності в оригінальній і незрозумілій для більшості формі, г)передача думок і ставлень до реальності в неочікуваній і точній формі ?

 29. ^ Хто автор цих слів «Найвищі витвори мистецтва – ті, які володіють найвищою істиною, але не мають ні сліду реальності»: а) Гете, б) Шекспір; в) Чайковський; г) Байрон ?

 30. ^ Яке визначення мистецтва найбільш коректне: а) естетичне освоювання світу в процесі художньої творчості; б) естетичне виховання в процесі художньої творчості, в) естетичне освоювання світу в процесі пізнання; г)гармонійний розвиток в процесі художньої творчості ?

 31. ^ Термін «Мистецтво» застосовується до: а) певних галузях художньої діяльності; б) до якоїсь галузі практичної діяльності з системою найвищої якості прийомів та методів; в) творчості; г) певних галузях творчості?

 32. ^ Які функції не стосуються суспільних функцій мистецтва: а) комунікативна, б) пізнавальна; в) стабілізуюча; г) резонансна; г) виховна; д) естетична; е) оздоровча?

 33. Що є засобом відображення в мистецтві: а) витвір мистецтва, б) знаряддя праці, в) важливі для людини явища, г)художній образ ?

 34. Вирішальну роль в мистецтві грає: а) психічне і психологічне здоров'я митця; б) матеріальне забезпечення митця; в) підготовка глядача; г) світогляд митця; д) умови?

 35. ^ Обрати найбільш коректне визначення відновлюючої функції мистецтва: а) гармонізації світу людини; б) покращання психофізіологічного стану людини в ході художньої творчості; в) відновлення духовних, душевних і фізичних сил людини засобами мистецтва; в) естетичне виховання мистецтвом .

 36. ^ Естетотерапія вивчає: а) вплив естетичних факторів на здоров'я людини; б) вплив культурних факторів на здоров'я людини, в) вплив естетичних факторів на емоції людини, г) вплив естетичного розвитку людини на її здоров'я .

 37. ^ Які рівні сприймання витворів мистецтва зайві: а)фізіологічний, б)сюжетний (символічний), в) мисленнєвий, г) емоційний, д)художній, е) мовленнєвий ?

 38. Яка функція танців не є відновлюючою : а) покращання фізичного стану; б) вихід емоцій; в) вдосконалення навичок міжособистісної взаємодії; г) отримання позитивних емоцій; д) вдосконалення рухів; е) визнання оточенням ?

 39. ^ Поява нових напрямів в мистецтві спрямована: а) на руйнування стереотипів; б) на зміну ставлення до мистецтва; в) для реалізації можливостей; г)для визнання іншими ?

 40. Мистецтво в вік науки завжди вміщує в собі: а) пізнання та созидание; б) пізнання і радість; в) пізнання і працю; г) труднощі реалізації.

 41. Чи можуть витвори мистецтва бути повтореними за формою та змістом: а) завжди, б) інколи; в) часто; г) ніколи ?

 42. ^ Що зайве в списку найголовніших функцій мистецтва: а) вдосконалити людину; б) допомогти розібратися в хаосі соціальних і життєвих проблем; в) вивести людину на найбільш високий і узагальнений рівень свідомості; г) допомогти зрозуміти красоту і радість буття; д) пробуджувати потенційні людські якості ?

 43. ^ Головне призначення мистецтва: а) зробити світ кращими; б) небачене зробити баченим; в) зачарування глядача; г) збагатити суспільство матеріально.

ІІ. Теоретичні завдання

 1. Дати визначення потребам як ведучому психічному утворенню для творчості і креативності.

 2. Пояснити в чому полягає специфіка художньо-творчої діяльності.

 3. Перелічити та коротко охарактеризувати складові творчого процесу.

 4. Проаналізувати чинники, що сприяють та заважають творчості.

 5. Зіставити поняття «творчість» та «креативність».

 6. Перелічити та дати визначення основним поняттям «Психології художньої творчості».

 7. Зіставити поняття «Творчість», «Креативність», «Творча особистість».

 8. Роз’яснити природу індивідуальних розбіжностей в творчих здібностях та креативності.

 9. Перелічити та охарактеризувати типи художників за рівнем проявів у них творчості.

 10. Класифікувати людей за їх типом творчого спрямування.

 11. Перелічити та коротко охарактеризувати принципи і методи розвитку креативності.

 12. Дати визначення поняття «творчий потенціал особистості» за різними авторами.

 13. Визначити особливості впливу почуттів й емоцій на творчу діяльність митця.

 14. Проаналізувати роль пізнавальних процесів в художньо-творчій діяльності.

 15. Перелічити та коротко охарактеризувати форми художньо-творчого пізнання.

 16. Дати визначення поняттю «синестезія», проаналізувати її роль у світосприйманні.

 17. Пояснити в чому полягає специфіка сприймання витворів образотворчого мистецтва.

 18. Охарактеризувати творчу уяву – центральну ланку творчого процесу.

 19. Пояснити в чому полягає специфіка художньо-творчого мислення, перелічити шляхи формування творчого мислення.

 20. Проаналізувати роль творчого сприймання у творчості.

 21. Дати визначення поняттям «сенсорний образ» та «перцептивний образ», навести приклади.

 22. Охарактеризувати особливості взаємозв’язку кольорів і емоційних станів.

 23. Пояснити в чому полягає креативність перцепції.

 24. Пояснити в чому полягає зв'язок поняття «мистецтво» і «художня творчість».

 25. Дати визначення суспільним функціям мистецтва.

 26. Визначити основні критерії проявів творчості в мистецтві.

 27. Можливості творчості та образотворчого мистецтва в оптимізації психічного стану людини.

 28. Дати визначення поняття «образ світу», пояснити роль образу світу у художній творчості.

 29. Перелічити та описати компоненти образу світу.

ІІІ. Практичні завдання

 1. Пояснити як власні індивідуальні відмінності в емоційній сфері впливають на діяльність, в тому числі творчу.

 2. Виокремити та охарактеризувати найважливіші особливості власної особистості, що сприятимуть та перешкоджатимуть творчій самореалізації.

 3. Перелічити та охарактеризувати зовнішні та внутрішні фактори впливу на творчу самореалізацію.

 4. Проаналізувати роль пізнавально-творчої діяльності у формування власного образу.

 5. Визначити особливості та роль соціально-культурного середовища у формуванні власної творчої особистості.

 6. Визначити власні потреби, які проявляються у творчості, коротко проаналізувати як саме це відбувається.

 7. На прикладі відомого діяча у сфері культури, мистецтва та моди визначити прояви креативності та творчості, риси, які сприяють цьому.

 8. Зіставити поняття «творчість» та «творча діяльність» у власному житті.

 9. Проаналізувати фактори, чинники, що стимулюють власну творчість.

 10. Пояснити як Ви розумієте творчість як діяльність, продукт та процес у професії, яку Ви обрали.

 11. Визначити функції креативності у власній професійній діяльності.

 12. Перелічити зовнішні фактори впливу на формування власної афективної та творчої сфери, коротко охарактеризувати особливості впливу.

 13. Пояснити: чому і у яких випадках музика приносить Вам “емоційне задоволення”.

 14. Висловіть свою думку з приводу проблеми “адекватності сприйняття” музики, кольору, форми

 15. Проаналізувати роль природи в активізації власної творчості та творчої самореалізації.

 16. Охарактеризувати вплив музики як ритмічного та темпового подразника на психофізіологічні процеси.

 17. Перелічити та коротко охарактеризувати об’єкти та суб’єкти художнього сприймання у власному житті.

 18. Визначити фактори впливу на власне світосприймання. Визначення поняття «аперцепція».

 19. Охарактеризувати 10 найвидатніших з власної точки зору витворів мистецтва.

 20. Вивести власні категорії, характеристики які пояснюють власне розуміння досконалого у мистецтві.

 21. Визначити умови виникнення у Вас емоцій при сприйманні витворів мистецтва.

 22. Стисло написати, міні-конспект за темою «Психологія художньої творчості».

 23. Обрати 5 шедеврів художньої творчості, до яких Ви обов’язково би залучили власних дітей, свій вибір обґрунтувати.

 24. Перелічити та описати власні перцептивні ознаки образу світу.

 25. Визначити особливості різних картин світу представлених у видатних творах мистецтва (5 картин, вистав, шоу, фільмів, виставок, показів тощо за власним вибором)Список основної літератури

 1. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості та обдарованості: Зб. наук. праць/ за ред.. В.О.Моляко.- Т.12.-Вип.5.-Ч.1.-Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І Франка,2008.-288с.

 2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Арнхейм Р. Пер. с англ. - М.: «Архитектура-С», 2007.-392 с.

 3. Афасижев М.Н. Западные концепции художественного творчества. - М.: Высшая школа, 1990. - 174 с.

 4. Базыма Б.А. Цвет и психика: Моногр. / Харьк. гос. акад. культуры. - X : ХДАК, 2001. -172 с.

 5. Барабанщиков В. А. Психология восприятия: организация и развитие перцептивного процесса / В. А. Барабанщиков. - М:. Когито-Центр; Высшая школа психологии, 2006. -240 с.

 6. Басин Е.Н. Психология художественного творчества (Личностный подход) /Е.Н.Басин // Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Эстетика».- № 5. -М.: Знание, 1985. - 64 с

 7. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей / Д. Б. Богоявленская. - М. : Академия, 2002. - 318с.

 8. Выготский Л. С. Психология искусства. Анализ эстетической реакции. / Л.С. Выготский. Изд. 5. Испр. и доп. Комментарии Вяч. Вс. Иванова и И.В. Пешкова. - М.: Лабиринт, 1997. - 416 с.

 9. Дроздова М. А. Психологія мистецтва: [Навч. Посіб.] / М.А. Дроздова; Чернігів. Держ. пед. ун-т. - Ніжин: Аспект-Поліграф, 2006. - 103 с

 10. Ермолаева-Томина Л. Б. Психология художественного творчества / Л. Б. Ермолаева-Томина. - М.: Академический проект, 2005. - 304 с.

 11. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности/ Е. П. Ильин.- СПб.: Питер,2009.-448с

 12. Кандинский В. О духовном искусстве/В. Кандинский.-М.:Архимед,1992.-109с.

 13. Клименко В.В. Психологія творчості / В.В.Клименко. К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 480с.

 14. Костюченко О.В.Перцептивні основи образу світу у студентів. Монографія. – К.: ТОВ. «НПП «Інтерсервіс», 2013. - 444 с.

 15. Леонтьев А.Н. О психологической функции искусства (гипотеза) /А.Н. Леонтьев // Художественное творчество и психология / Отв. ред. А.Я. Зись, М.Г. Ярошевский - М.: Наука, 1991. -С. 184-187.

 16. Леонтьев Д.А. Введение в психологию искусства [Учеб. пос.] / Д.А.Леонтьев -М,: Изд-во Моск. ун-та, 1998.-111 с.

 17. Мастера искусств об искусстве/Под ред. Д.Е.Аркина, Б.Н.Терновца: В 3-х томах. - М.:ОГИЗ,1934. -Т.З. -834 с.

 18. Мейлах Б.С. Процесс творчества и художественное восприятие. Комплексный подход: опыт, поиски, перспективы /Б.С.Мейлах. - М.: Искусство, 1983. - 318 с.

 19. Моляко В. О. Концепція творчого сприймання / В. О. Моляко // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: 3б. наук. праць / За ред. В. О. Моляко. - Т 12. -Вип. 5.-Ч.І.-Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 7-14.

 20. Моляко В.О. Проблема обдарованості: нові етапи психологічних досліджень та їх практичної реалізації / В. О. Моляко.//Актуальні проблеми психології. Обдарована особистість. пошук,розвиток, допомога,(3бірник наукових праць)./3а загальною редакцією С.Д.Максименка,- К.:ВОКА МЕКТЕ, 2002,- Вип.3.(1 частина).-с.11-16.

 21. Моляко В.О. Психологічна теорія творчості // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. члена кореспондента АПН України Н.В. Чепелєвої. - К., Нора-Прінт, 2002. - Випуск 22. - 350 с.

 22. Морозов А.В., Чернилевский Д.В. Креативная психология: [Уч. пособ.] / А.В.Морозов, Д.В.Чернилевский. - М.: Академический Проект, 2004.-2-е изд, испр. и доп. –560 с.

 23. Новиков А.М.. Методология художественной деятельности /А.М.Новиков.-М.: «Єговес».2008.-72

 24. Пономарев Я.А. Психология творчества/ Я.А.Пономарев // Тенденции развития психологической науки. - М.: Наука,1988. - С.21-34.

 25. Психология художественного творчества: Хрестоматия / Сост.К.В.Сельченок.-Мн.:Харвест,2003.- 457 с.

 26. Рождественская Н.В. Психология художественного творчества/ Н.В.Рождественская.-СПб.,1995 – 399 с.

 27. Роменець В.А. Психологія творчості /В.А.Роменець. -К.: Вища школа, 1971

 28. Якобсон П. М. Психология художественного восприятия/ П.М. Якобсон. - М.: Искусство, 1964. - С.85

 29. Якобсон П.М. Психология художественного творчества / П.М. Якобсон.- М.:3нание,1971-47с.

 30. Яньшин П. В. Психосемантика цвета / П. В. Яньшин. - СПб.: Речь, 2006. - 368 с.

 31. Ярошевский М.Г. Психология творчества и творчество в психологии /М.Г. Ярошевский // Вопр.психол.- 1985. - №6. - С.14-СПИСОК ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Ананьев Б.Г. Сенсорно-перцептивные характеристики развития человека/ Б.Г. Ананьев // Вопросы психологии. - 1968. -№1.- С.3-11.

 2. Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания/ Б.Г. Ананьев . - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960. - 486 с.

 3. Берхин Н.Б. Общие проблемы психологии искусства./ Н.Б. Берхин. - М.: Знание, 1981.-64 с.

 4. Блок А. Об искусстве /А.Блок.- М.:Искусство,1980 – С. 12-75 .

 5. Боголюбов Н.С. Принципы индивидуального похода к развитию художественно-творческих способностей средствами изобразительного искусства на ранних возрастных этапах. /Н.С.Боголюбов -Краснодар,1982 – С.32-94

 6. Большой психологический словарь/Сост. и общ.ред. Б.Г.Мещеряков, В.П.Зинченко.- М.:АСТ Москва;СПб.:Прайм-ЕВРОЗНАК,2009.-810 с.

 7. Боно Э. Шесть шляп мышления/Э. Боно; пер. с англ. Е.А.Самсонов - СПб: Питер, 1998. - 120с.

 8. Быковская Г. Искусство, эмоции и физиология / Г.Быковская // Здесь и сейчас. — 1998. — №1. — С. 62- 63.

 9. Величковский Б.М., Зинченко В.П., Лурия А.Р. Психология восприятия /Величковский Б.М.та ін...- М.,1973.- 246 с.

 10. Волков Н.Н. Цвет в живописи. /Н.Н.Волков - М.: Искусство, 1965.-216с.

 11. Галеев Б. М. Искусство и техника: Проблемы синестезии в искусстве / Б.М. Галеев. - Казань: Изд. КГУ, 1987. - 163 с.

 12. Гете И.В. Трактат о цвете /И.В.Гете // Избранные психологические исследования по естествознанию. - М., 1957.-261 с

 13. Грановская Р.М., Крижановская К.С. Творчество и преодоление стереотипов/ Р.М.Грановская, К.С.Крижановская.-СПб.,1994 – 231 с.

 14. Даниэль С.М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя /С.М.Даниэль. - Л.: Искусство, 1990. - 221 с.

 15. Жуковский В.И, Пивоваров Д.В. Зримая сущность: визуальное мышление в изобразительном искусстве, - Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, 1991.- 284 с.

 16. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи /А.С.Зайцев. - М.: Искусство, 1986. - 159 с.

 17. Зинченко В.П. Перцептивные и мнемические элементы творческой деятельности / В.П. Зинченко // Вопр.психол.- 1968.- №2.

 18. Зобов Р.А., Мостапенко А.М. О типологии пространственно-временных отношений в сфере искусства /Р.А.Зобов, А.М.Мостапенко / Ритм, пространство и время в литературе и искусстве.-М.,1974.с.11-25.

 19. Изард К. Эмоции человека /К.Изард. - М: Изд-во МГУ, 1980. - 439 с.

 20. Калошина И.П.Структура и механизмы творческой деятельности/ И.П.Калошина. - М.: Изд-во МГУ, 1983. - 168 с.

 21. Клименко В.В. Психологические тесты таланта /В.В.Клименко. - Харьков: Фолио, СПб. Кристалл, 1996.- 414 с.

 22. Костюченко О.В.

 • До проблеми формування “Я-образу” як передумови розкриття творчого потенціалу особистості // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова, серія 12, вип. 6 (30), ч. І, 2005 –С.85-91 (7 сторінок)

 • Формування творчого “Я-образу” студентів активними методами навчання //Наукові записки Інститут психології ім..Г.С.Костюка АПН України/ За ред. акад. С.Д.Максименка.-К.:Главник, 2005.-Вип.26-т.2.-508 с. -С.369-373 (7 сторінок).

 • Реалізація творчого потенціалу у формуванні «Я-образу особистості» // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність». - К.: Либідь, 2006.-480с – С.187-194.

 • Оптимізація процесу соціалізації особистості як засіб її творчого самовираження // Збірник наукових праць Інституту психології ім.. Г.С.Костюка АПН України –К., 2006 – 412 с.– С. 176-181.

 • Сенсорні процеси в структурі творчої діяльності людини в сучасних умовах // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості та обдарованості: Збірник наукових праць/ за ред.. В.О.Моляко. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І Франка,2007.-264с. –С.114-123.

 • Роль чуттєвого досвіду у стимулюванні творчої активності дітей // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць/ За ред. В.О.Моляко. – Т.12.- Вип. 4. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2008.- 336 с.– С. 113-124.

 • Реалізація творчого потенціалу особистості як рекреаційна проблема // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць/ За ред. В.О.Моляко. – Т.12.- Вип. 6. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2009.-С.110-118.

 • Творчі ознаки властивостей сприймання// Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім.. Г.С.Костюка НАПН України/ За ред. акад. С.Д.Максименка. Т.XІІ,част.6.-К.,2010.-508 с.-С.169-178.

 • Багатовимірність та цілісність суб’єкту сприймання як фактор впливу на перцептивну діяльність// Актуальні проблеми психології:Психологія обдарованості: Збірник наукових праць / За ред. акад. С.Д.Максименка та Р.О.Семенової.-Т.6.-Вип.5.-Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка,2010.-362 с. -С.167-176.

 1. Костюченко О.В. Особливості формування образу світу у студентів /О.В Костюченко // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць/ за ред.. В.О.Моляко. Т.12.-Вип.11.- Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І Франка, 2010. -324 с.–С.135-143.

 2. Леви Д. Церебральная асимметрия и эстетическое переживание /Д.Леви // Красота и мозг: биологические аспекты эстетики. - М.,1995.-С.227-250.

 3. Леонтьев А.Н. Психология образа /А.Н. Леонтьев // Вестник МГУ. Сер. 14. Психология.- 1979.- №2.- С. 3-13.

 4. Макаренко Г. Музика і філософія: Шопенгауер, Вагнер, Ніцше /Г.Макаренко.-К.:Факт,2004.-152 с.

 5. Малевич К.С. В моем живописном опыте./ Казимир Малевич. Художник и теоретик. Альбом./Ред. А.Д. Сарабьянов. - М.:Сов. Художник, 1990.-С. 199-209.

 6. Мелик-Пашаев А. А. Психологические основы художественного развития /А. А. Мелик-Пашаев // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: 2 наук, праць / За ред. В. О. Моляко - Т.12. - Вип. 4. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франк 2008- С. 161-169.

 7. Мелик-Пашаев А.А. Способность к применению цвета в качестве выразительного средства как компонент художественной одаренности. Автореф. дис ...канд. психол. наук. /А. А. Мелик-Пашаев / МГУ им. В.М. Ломоносова. - М., 1976. - 20 с.

 8. Менегетти А. Музыка души. Введение в музыкотерапию/ А. Менегетти. - СПб, 1992.

 9. Менегетти А.Ин-се искусства и творчество/ А. Менегетти; Пер. с итал. под общ. ред. О. Камаевой. - Екатеринбург: Cricket, 1997. - 235 с

 10. Морозов А.В., Чернилевский Д.В. Креативная психология: [Уч. пособ.]. - М.: Академический Проект, 2004.-2-е изд, испр. и доп. –560 с.

 11. Музыка и психология : Рек. указ. лит. за 1959-1976 гг./ Д.А. Супоницкая. -М.: МГПИ, 1978. -54 с.

 12. Немет Л. Изменение функций искусства (процесс субъективации) /Л.Немет / Борьба идей в эстетике. - М.: Искусство, 1994. -С. 119-120.

 13. Нойманн Э. Искусство и время / Юнг К., Нойманн Э. Психоанализ и искусство: Пер. с анг. - М: REFL Bоок; К: Ваклер, 1996. - 304 с. - С. 153-196.

 14. О психологии музыкального восприятия/ Е.В. Назайкинский. - М.: Музыка, 1972. -383 с.

 15. Плужников М., Рязанцев С. Среди запахов и звуков / М.Плужников, С.Рязанцев. - М.: Молодая гвардия, 1991. -272с.

 16. Произведения искусства и личность: психологическая структура взаимодействия.// Художественное творчество и психология. / Отв. редакторы: А.Я. Зись, М.Г. Ярошевский.- М.: Наука, 1991.-С. 109-170.

 17. Психология ощущений и восприятия, изд. 2-е исправ./ Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, В.В. Любимова и М.Б.Михалевской.- М.: ЧеРо,1999. - 610 с.

 18. Психология творчества: общая, дифференциальная, прикладная / Отв. ред. Я.А. Пономарева. – М.: Наука, 1990. –224 с.

 19. Психология цвета. Сборник – «Рефл-бук», «Ваклер», 1996- 350 с.

 20. Смирнов С.Д. Психология образа. Проблема активности психического отражения/ С.Д.Смирнов.- М.,1985.- 232 с. ; С.43-53, 56-127.

 21. Фрейд 3. Художник и фантазирование /3.Фрейд. - М.: Республика, 1995. - 400 с.

 22. Шеховцова Л. Ф., Зенько Ю. М. Элементы православной психологии/ Л. Ф.Шеховцова, Ю. М.Зенько. — СПб., 2005. - 252с.

 23. Шор Ю.М. Личность художника в контексте теории художественной культуры/ Ю.М. Шор // Искусство в системе культуры, социологические аспекты. - Л.: ЛГТМиК, 1981. -С.20-26,

 24. Эдвардс Б. Откройте в себе художника/ Б.Эдвардс. - Минск:Попурри.-2000 – 219 с.

^ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

 1. Предмет, об’єкт та завдання психології художньої творчості.

 2. Поняття творчості та його загальні прояви.

 3. Основні операції творчості.

 4. Формування потреб як психологічних стимуляторів творчості.

 5. Рівні творчості.

 6. «Стимулятори» та «гальма» творчості.

 7. Творчість як необхідність.

 8. Сфери прояву творчості.

 9. Види діяльності і творчість.

 10. Специфіка художньо-творчої діяльності.

 11. Фази творчого процесу.

 12. Потреби як ведуче психічне утворення для творчості і креативності.

 13. Соціальні потреби та їх прояви у творчості.

 14. Причини потреби в мистецтві.

 15. Сублімація духовних потреб в мистецтві.

 16. Творчість як діяльність, процес і продукт.

 17. Багатофункціональність творчості.

 18. Креативність та творчі здібності.

 19. Нейрофізіологічні задатки та їх роль у формуванні творчих здібностей.

 20. Творчість і креативність.

 21. Функції креативності в професійній діяльності.

 22. Основні класифікації типів людей за їх творчим спрямуванням.

 23. Типи взаємостосунків творчих та інтелектуальних здібностей.

 24. Природа індивідуальних розбіжностей в творчих здібностях та креативності.

 25. Індивідуальні відмінності в роботі активаційного блоку, що важливі для креативності

 26. Індивідуальні відмінності в нейрофізіологічних задатках та їх значення для творчих здібностей

 27. Функціональна асиметрія півкуль головного мозку та творчість.

 28. Теорії творчості та креативності.

 29. Діагностика креативності, творчого мислення, творчого потенціалу, творчих здібностей.

 30. Складові творчого мислення.

 31. Роль соціально-культурного середовища у формуванні творчої особистості?

 32. Поняття та складові творчого потенціалу.

 33. Принципи і методи розвитку креативності.

 34. Засоби та методи стимулювання творчості.

 35. Психологічні проблеми навчання творчості.

 36. Соціальні фактори, що спонукають та блокують реалізацію індивідуально-творчих потенцій.

 37. Зовнішні та внутрішні фактори, що сприяють актуалізації творчого потенціалу.

 38. Мова самовираження засобами художньої творчості

 39. Поняття «Я-концепції» та її роль у творчій самореалізації.

 40. Поняття та роль архетипу, субособистостей у творчому самовираженні.

 41. Прояви архетипу в мистецтві та моді.

 42. Творчість як передумова формування позитивного «Я-образу».

 43. Роль пізнавально-творчої діяльності у формування власного образу.

 44. Образ «Я» як регулятор поведінки особистості.

 45. Роль пізнавальних процесів в художньо-творчій діяльності.

 46. Форми художньо-творчого пізнання.

 47. Роль настановлення в мистецтві.

 48. Сенсорно-перцептивні процеси творчість і мистецтво.

 49. Колір та можливості його застосування.

 50. Вплив кольору на психоемоційний стан людини.

 51. Психологічні властивості кольору.

 52. Малюнок як засіб творчого самовираження.

 53. Колір як засіб творчого самовираження.

 54. Звук як засіб творчого самовираження.

 55. Психологічні властивості ароматів.

 56. Аромати як стимулятори творчої діяльності.

 57. Мистецтво застосування ароматів в життєдіяльності.

 58. Творче сприймання, особливості його формування.

 59. Пам'ять і творчість.

 60. Уява і творчість.

 61. Мислення і творчість.

 62. Особливості розвитку художнього сприймання.

 63. Роль збагаченого стимулами середовища у розвитку творчого потенціалу людини.

 64. Стимуляція творчості шляхом організації інтегрованого сприймання.

 65. Перцепція як творчий процес.

 66. Творчі ознаки властивостей сприймання.

 67. Фактори впливу на світосприймання.

 68. Визначення поняття «аперцепція».

 69. Психологічні чинники, що впливають на сприймання витворів мистецтва.

 70. Рекреаційні ефекти музики на “фізіологічному”, “емоційному”, “художньому” (символічному) рівні сприйняття.

 71. Рекреаційні ефекти живопису на різних рівнях сприйняття.

 72. Рекреаційні ефекти хореографічної діяльності на різних рівнях сприйняття.

 73. Гумор в літературі, кінематографії, хореографії та музиці.

 74. Вплив звуку, звукосполучень, слова на людину на “фізіологічному” рівні сприйняття.

 75. Рекреаційні ефекти літератури, кіно, музичних творів, хореогафії на “сюжетному” рівні сприйняття.

 76. Мистецтво слова, його види та функції.

 77. Позитивні та негативні впливи художньої творчості.

 78. Символічність в образотворчому мистецтві.

 79. Поняття мистецтва, його форми і види.

 80. Загальні поняття про мистецтво, його призначення, суспільні функції та вплив на людину.

 81. Поняття краси у мистецтві.

 82. Роль світогляду митця у його творчості.

 83. Засоби розвитку художньої творчості.

 84. Особливості впливу почуттів й емоцій на творчу діяльність митця.

 85. Визначення поняттю «синестезія», проаналізувати її роль у світосприйманні.

 86. Образ світу як складова мистецтва та творчості.

 87. Місце образотворчого, музичного, літературно-драматургічного мистецтва та кіномистецтва в життєдіяльності людини.

 88. Особливості мистецтва у вік науки.

 89. Почуття і закони їх розвитку. Формування вищих почуттів засобами мистецтва.

 90. Регуляція афективної сфери засобами мистецтва.Самостійні завдання до курсу «Психологія художньої творчості»

Студента групи ___________ _______________________________ Перевірено _______________________________

 1. Визначити (див. додатки) особистісний тип ^ ЗА ТЕСТОМ КЕЙРСІ _________________________________________________________________

За тестом «КОНСТРУКТИВНИЙ МАЛЮНОК ЛЮДИНИ ІЗ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР» ____________________________________________________

Оцінити в балах (макс.-10) ступінь вашої згоди__________________________________________________________

Обрати СТИЛЬ ЖИТТЯ з запропонованих , який найбільше підходить. _______________________

Дати оцінку кожному стилю, вказати елемент, який найбільше сподобався:

№ стилю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

оцінкапункт • Який стиль найбільше сподобався? 1. № ________ 2. №_______ 3. №_______ 4№________5№_________

 • Який стиль у : вашої мами №_______, батька № ________, коханого №_________, друга №________,

майбутньої дружини(чоловіка) №________ , дітей №________

Вказати який стиль вам підходить; №___________ Його назва - ____________________________________________________

А)__________________________________________________________________________________________________________;

Б)___________________________________________________________________________________________________________

В) __________________________________________________________________________________________________________

Г)___________________________________________________________________________________________________________

Д)___________________________________________________________________________________________________________

 1. ^ З

  робити візитівку
  (напр.., із зображенням казкового герою,символів,предметів тощо, яка допоможе більше розуміти особливості вашої особистості. Умовні позначення:
 1. ."Пошук проблеми" Написати до чого це подібне?

овал 164кольцо 163прямая со стрелкой 170прямоугольник 168полилиния 169полилиния 166прямая со стрелкой 165полилиния 167 1)

прямая со стрелкой 162прямая со стрелкой 161


полилиния 157прямая со стрелкой 159прямая со стрелкой 158полилиния 160 2)

прямая со стрелкой 155овал 156полилиния 154прямая со стрелкой 153


прямая со стрелкой 150овал 151овал 152прямая со стрелкой 148полилиния 147полилиния 149 3)

прямая со стрелкой 146прямая со стрелкой 145


 1. Доповнити паралельні лінії, кола до завершеного зрозумілого образу

прямоугольник 143прямоугольник 144овал 142


прямая со стрелкой 135прямая со стрелкой 136прямая со стрелкой 137овал 138овал 139овал 140овал 141


прямая со стрелкой 132прямая со стрелкой 133прямая со стрелкой 134


прямая со стрелкой 124прямая со стрелкой 125прямая со стрелкой 126овал 127овал 128овал 129овал 130овал 131

прямая со стрелкой 117прямая со стрелкой 116прямая со стрелкой 115прямая со стрелкой 118прямая со стрелкой 119прямая со стрелкой 120прямая со стрелкой 121прямая со стрелкой 122прямая со стрелкой 123

овал 110овал 111овал 112овал 113овал 114

 1. Описати картину
додати лише один об’єкт, зробивши святковою і яскравою листівку


6


. Додати малюнку закінчений вигляд


полилиния 104

 1. Нпрямоугольник 102амалювати в прямокутнику квадрат в квадраті; використовуючи будь-які лінії, образи, фігури, створити гармонійну картину. Дати їй назву

 2. Застосовуючи лише кола, трикутники, квадрати зигзаги,прямокутники створити образи

Я-людина _____________ Я-студент ________ Світ, в якому я живу

(назва-- провідна якість)


Я-професіонал ____________ Я-чоловік/жінка ________ Ідеальний

чоловік/жінка 1. Зобразити так, щоб було зрозумілим для інших (малювати фігурки людини не можна)

«Я» «Інші» «Оточуючий Світ»

прямоугольник 99прямоугольник 100прямоугольник 101 1. Проаналізувати 28 завдання:

Характеристика малюнку (обирати лише одне зображення)

Я

ІНШІ

СВІТ

Виконання попередніх завдань (допомогло, завадило, не вплинуло)


Найважче зображати


Найцікавіше


Найбільше подобається


Саме зрозуміле для інших


Спільне

Відрізняються


Світлий - темний


Теплий - холодний


Впорядкований - хаотичний


Легкий - важкий


Гармонійний - негармонійний


Пожвавлений - застиглий


Активний - пасивний


Заповнений - порожній


Основна характеристика малюнку


Обмеження (рамка) малюнку заважало


Я зрозумів, що Я (який?)_________________________________________________________________________________________

Інші - ____________________________________________________________________________________________

Світ _____________________________________________________________________________________________


  1   2   3   4Похожие:

Викладач Костюченко Олена Вікторівна До заліку на аркушах формату А4 : самостійні завдання; доповідь до семінару (до 2 аркушів); 1 реферат iconВикладач Костюченко Олена Вікторівна До заліку на аркушах формату А4 : самостійні завдання; доповідь до семінару (до 2 аркушів); 1 реферат
До заліку на аркушах формату А4: самостійні завдання; доповідь до семінару (до 2 аркушів); 1 реферат (7-8 аркушів), контрольна робота:...
Викладач Костюченко Олена Вікторівна До заліку на аркушах формату А4 : самостійні завдання; доповідь до семінару (до 2 аркушів); 1 реферат icon«Педагогічний Олімп Донеччини»
Касумова Олена Вікторівна, 1967 рік народження, м. Костянтинівка, Донецької області, Костянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ...
Викладач Костюченко Олена Вікторівна До заліку на аркушах формату А4 : самостійні завдання; доповідь до семінару (до 2 аркушів); 1 реферат iconЗапрошуємо до участі !!! «Ялта- псі 2012/4» семінар «Психодрама снів» 31 липня 4 серпня
Усп, м. Київ; керівник семінару Олександр Турченюк, психолог-психотерапевт, групаналітик, член усп/eaп, аппу/ефпп, м. Рівне; співкерівник...
Викладач Костюченко Олена Вікторівна До заліку на аркушах формату А4 : самостійні завдання; доповідь до семінару (до 2 аркушів); 1 реферат iconЗавдання Світлофора «Розфарбуй»
Дійові особи: дідусь, хлопчик-шибеник, викладач «Школи пішохідних наук» і Світлофор-Моргайко
Викладач Костюченко Олена Вікторівна До заліку на аркушах формату А4 : самостійні завдання; доповідь до семінару (до 2 аркушів); 1 реферат iconПоложення про проведення Чернівецького атестаційного семінару з панкратіону Мета та завдання: популяризація панкратіону в Чернівецькій області
Чернівецький, обласний атестаційній семінар (надалі – семінар) відбудеться 19 травня 2013 року в м. Чернівці, за адресою: вул. Головна...
Викладач Костюченко Олена Вікторівна До заліку на аркушах формату А4 : самостійні завдання; доповідь до семінару (до 2 аркушів); 1 реферат iconПоложення про проведення Чернівецького атестаційного семінару з панкратіону Мета та завдання: популяризація панкратіону в Чернівецькій області
Чернівецький, обласний атестаційній семінар (надалі – семінар) відбудеться 19 травня 2013 року в м. Чернівці, за адресою: вул. Головна...
Викладач Костюченко Олена Вікторівна До заліку на аркушах формату А4 : самостійні завдання; доповідь до семінару (до 2 аркушів); 1 реферат iconПоложення про проведення Чернівецького обласного атестаційного семінару Мета та завдання: популяризація панкратіону в Чернівецькій області; підвищення рівня спортивної майстерності спортсменів
Чернівецький атестаційній семінар (надалі – семінар) відбудеться 19 травня 2012 року в м. Чернівці, за адресою: вул. Головна 69 (Л/А...
Викладач Костюченко Олена Вікторівна До заліку на аркушах формату А4 : самостійні завдання; доповідь до семінару (до 2 аркушів); 1 реферат iconПоложення про проведення Чернівецького обласного атестаційного семінару Мета та завдання: популяризація панкратіону в Чернівецькій області; підвищення рівня спортивної майстерності спортсменів
Чернівецький атестаційній семінар (надалі – семінар) відбудеться 03,березня 2012 року в м. Чернівці, за адресою: вул. Головна 69...
Викладач Костюченко Олена Вікторівна До заліку на аркушах формату А4 : самостійні завдання; доповідь до семінару (до 2 аркушів); 1 реферат iconПрактичні завдання до заліку
...
Викладач Костюченко Олена Вікторівна До заліку на аркушах формату А4 : самостійні завдання; доповідь до семінару (до 2 аркушів); 1 реферат iconТема Завдання
Скориставшись літературою, зазначеною у лекції, запропонованою до практичного заняття №4, підготуйте реферат на одну з тем
Викладач Костюченко Олена Вікторівна До заліку на аркушах формату А4 : самостійні завдання; доповідь до семінару (до 2 аркушів); 1 реферат iconДепартамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “податкова система”
Редько Н. С., викладач Сосницького сільськогосподар­ського технікуму бухгалтерського обліку
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы