Вивчення цивільної оборони здійснюється на 4 курсі (0,5 кредиту) в обсязі 15години, у тому числі 10 годин практичних занять та 5 годин самостійної роботи студентів. Лекційні години програмою не передбачені icon

Вивчення цивільної оборони здійснюється на 4 курсі (0,5 кредиту) в обсязі 15години, у тому числі 10 годин практичних занять та 5 годин самостійної роботи студентів. Лекційні години програмою не передбачені


Скачать 33.78 Kb.
НазваниеВивчення цивільної оборони здійснюється на 4 курсі (0,5 кредиту) в обсязі 15години, у тому числі 10 годин практичних занять та 5 годин самостійної роботи студентів. Лекційні години програмою не передбачені
Дата публикации08.02.2014
Размер33.78 Kb.
ТипПрограмаВивчення цивільної оборони здійснюється на 4 курсі (0,5 кредиту) в обсязі 15години, у тому числі 10 годин практичних занять та 5 годин самостійної роботи студентів. Лекційні години програмою не передбачені.


Програма дисципліни «Цивільна оборона. Медична служба цивільної оборони» складається з одного модуля «Медична служба цивільної оборони».

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є

а) практичні заняття, в) самостійна робота студентів (СРС).


Орієнтовна структура залікового кредиту - модуля

^ «ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА»


Тема

Практичні

заняття

Самостійна робота

студентів

СРС

Індивідуальна

робота


Змістовий модуль 1. Медична служба цивільної оборони


1. Організація Цивільної оборони в сучасних умовах. Система Цивільної оборони України та її основне завдання.

2

0,5

Робота з літературою й іншими джерелами інформації та підготовка виступів, дискусій, обговорень на семінарських заняттях

(2 години)


Підготовка, написання та захист навчально-пошукової роботи (3 години)

2. Медична служба Цивільної оборони (МСЦО). Основи організації і тактики МСЦО.

2

0,5

3. Надзвичайні ситуації природного, техногенного, та воєнного характеру.

2

0,5

4. Заходи МСЦО стосовно захисту населення у випадку виникнення надзвичайної ситуації.

4

0,5

Індивідуальна робота студентів
2

3

Усього годин -15

10

5

Кредитів ECTS –0,5
Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою та виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих змістових модулів і тем, а також виконання індивідуального завдання.


^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ


з/п

Модуль 1

(поточна навчальна діяльність)

Макс. к-ть

балів

Змістовий модуль 1

1

Тема 1

24

2

Тема 2

24

3

Тема 3

24

4

Тема 4

24

Разом змістові модулі

96

ІДСР

24

Підсумковий контроль засвоєння модуля 1,


РАЗОМ сума балів

80


200


Примітки:

1.При засвоєнні теми за традиційною системою студенту
присвоюються бали: «5» - 24 балів, «4» - 12 бала, «3» - 8 бала, «2» - 0 балів.

2.За ІДРС, підготовку огляду наукової літератури з будь-якої теми
може бути нараховано максимально 24 балів.

  1. Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність - 120(96+24)

  2. Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні умов навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 32 (4 х 8) балів, та за ІДРС також не менше «3» - 8 балів.

  1. Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 балів з 80 балів.

  2. Модуль 1 «Загальні питання гігієни та екології» зараховується студенту, якщо він набрав не менше 90 балів (32 за поточну діяльність + 50 за підсумковий модульний контроль +8 балів за ІДРС)Похожие:

Вивчення цивільної оборони здійснюється на 4 курсі (0,5 кредиту) в обсязі 15години, у тому числі 10 годин практичних занять та 5 годин самостійної роботи студентів. Лекційні години програмою не передбачені iconВивчення цивільної оборони здійснюється на 4 курсі (0,5 кредиту) в обсязі 15години, у тому числі 10 годин практичних занять та 5 годин самостійної роботи студентів. Лекційні години програмою не передбачені
...
Вивчення цивільної оборони здійснюється на 4 курсі (0,5 кредиту) в обсязі 15години, у тому числі 10 годин практичних занять та 5 годин самостійної роботи студентів. Лекційні години програмою не передбачені iconМодуль №1 тематичний план практичних занять з дисципліни «цивільний захист»
Організація Цивільної оборони в сучасних умовах. Система Цивільної оборони України та її основне завдання
Вивчення цивільної оборони здійснюється на 4 курсі (0,5 кредиту) в обсязі 15години, у тому числі 10 годин практичних занять та 5 годин самостійної роботи студентів. Лекційні години програмою не передбачені iconПлан самостійної роботи студентів
Курс “Планування та організація діяльності підприємства” належить до числа нормативних дисциплін у підготовці економістів. Програма...
Вивчення цивільної оборони здійснюється на 4 курсі (0,5 кредиту) в обсязі 15години, у тому числі 10 годин практичних занять та 5 годин самостійної роботи студентів. Лекційні години програмою не передбачені iconПро затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ Указ Президента України №383/2011 від 6 квітня 2011 року Вступ
Загальний розрахунок годин лекцій, практичних (семінарських) занять та самостійної роботи
Вивчення цивільної оборони здійснюється на 4 курсі (0,5 кредиту) в обсязі 15години, у тому числі 10 годин практичних занять та 5 годин самостійної роботи студентів. Лекційні години програмою не передбачені iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Сімейне право"
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Вивчення цивільної оборони здійснюється на 4 курсі (0,5 кредиту) в обсязі 15години, у тому числі 10 годин практичних занять та 5 годин самостійної роботи студентів. Лекційні години програмою не передбачені iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Сімейне право"
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Вивчення цивільної оборони здійснюється на 4 курсі (0,5 кредиту) в обсязі 15години, у тому числі 10 годин практичних занять та 5 годин самостійної роботи студентів. Лекційні години програмою не передбачені iconТематичний план самостійної роботи студентів (срс) стоматологічного факультету
Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок
Вивчення цивільної оборони здійснюється на 4 курсі (0,5 кредиту) в обсязі 15години, у тому числі 10 годин практичних занять та 5 годин самостійної роботи студентів. Лекційні години програмою не передбачені iconПлан роботи куратора ІІІ курсу спеціалізації „Дизайн середовища доц з\н Жука М. Й. на 2011-2012 навчальний рік
Проведення кураторських годин за розкладом з питань активізації виховного процесу в групі, з метою вирішення питань самостійної роботи,...
Вивчення цивільної оборони здійснюється на 4 курсі (0,5 кредиту) в обсязі 15години, у тому числі 10 годин практичних занять та 5 годин самостійної роботи студентів. Лекційні години програмою не передбачені iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Вивчення цивільної оборони здійснюється на 4 курсі (0,5 кредиту) в обсязі 15години, у тому числі 10 годин практичних занять та 5 годин самостійної роботи студентів. Лекційні години програмою не передбачені iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності...
Вивчення цивільної оборони здійснюється на 4 курсі (0,5 кредиту) в обсязі 15години, у тому числі 10 годин практичних занять та 5 годин самостійної роботи студентів. Лекційні години програмою не передбачені iconТема планування заходів цивільної оборони
Планування заходів цивільної оборони. Структура і зміст плану цивільної оборони об’єкта на воєнний і мирний час. Вихідні дані для...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы