Завдання модульної контрольної роботи №1 з курсу «Психологія», (2 курс) Пояснювальна записка icon

Завдання модульної контрольної роботи №1 з курсу «Психологія», (2 курс) Пояснювальна записка


Скачать 160.14 Kb.
НазваниеЗавдання модульної контрольної роботи №1 з курсу «Психологія», (2 курс) Пояснювальна записка
Дата публикации07.10.2014
Размер160.14 Kb.
ТипПояснювальна записка

ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №1

з курсу «Психологія», (2 курс)


Пояснювальна записка:

Модульна контрольна робота складається з 10 варіантів. Кожний варіант містить завдання трьох рівнів: А, В, С.

Завдання рівня А – тестові. В кожному варіанті їх 5.

Завдання рівня В– аналітичного характеру. В кожному варіанті їх 2.

Завдання рівня С – інноваційного характеру. В кожному варіанті їх 1.

Таким чином, у варіанті 8 завдань.

Студент отримує 1 варіант і виконує його протягом пари.


1. Завдання рівня А (репродуктивний рівень):

1. Назвіть галузь психології, що досліджує психологічні особливості і закономірності процесів навчання і виховання.

А. Загальна психологія.

Б. Вікова психологія.

В. Інженерна психологія.

Г. Педагогічна психологія.

Д. Соціальна психологія.

^ 2. Назвіть основні властивості особистості.

А. Темперамент, характер, здібності, спрямованість.

Б. Увага, мислення.

В. Пам'ять, уява.

Г. Темперамент, характер, здібності.

Д. Інтерес, апатія, сумніви.

^ 3. Визначте, як називається здатність людини тривалий час зосереджуватись на об'єкті.

А. Коливання уваги.

Б. Стійкість уваги.

В. Обсяг уваги.

Г. Концентрація уваги.

Д. Розподіл.

^ 4. Визначте основні властивості сприймання.

А. Інтенсивність, предметність, тривалість, локалізація, якість.

Б. Інтенсивність, тривалість, локалізація, якість.

В. Константність, предметність, вибірковість, цілісність, апперцепція.

Г. Узагальненість, предметність, локалізація, якість.

Д. Інтенсивність, предметність, вибірковість, цілісність, апперцепція.

^ 5. Назвіть автора теорії забування.

А. Р. Аткінсон.

Б. Г. Ебінгауз.

В. Е. Мейман.

Г. О.Лурія.

Д. С. Рубінштейн.

6. Визначте, до якої з вказаних груп методів належать спостереження та експеримент.

А. Допоміжні методи.

Б. Головні методи.

В. Методи обробки даних.

Г. Емпіричні методи.

Д. До усіх згаданих вище груп.

^ 7. Визначте, який з перерахованих психічних феноменів, є психічним пізнавальним процесом.

А. Уява.

Б. Настрій.

В. Темперамент.

Г. Здібності.

Д. Стрес.

^ 8. Назвіть властивість уваги, що полягає в одночасному успішному виконанні двох і більше видів діяльності.

А. Перемикання.

Б. Розподіл.

В. Стійкість.

Г. Концентрація.

Д. Обсяг.

^ 9. Визначте, який з термінів позначає злиття, склеювання, комбінацію різних слів, елементів, властивостей, частин в один образ.

А. Аглютинація.

Б. Акцентування, або загострення.

В. Гіперболізація.

Г. Схематизація.

Д.Типізація.

10. Визначте, як називається сильне, короткочасне збудження, що виникає раптово, оволодіває людиною так сильно, що вона втрачає здатність контролювати свої дії та вчинки.

А. Фрустрація.

Б. Афекти.

В. Стрес.

Г. Настрій.

Д. Почуття.

^ 11. Назвіть, ким була відкрита перша експериментальна психологічна лабораторія.

А. Х. Вольфом у ХVIII столітті.

Б. Платоном (428-348 р. до н.е.).

В. В.М. Бехтеревим у 1885 році.

Г. В. Вундтом у 1879 році.

Д. Арістотелем (384-322 р. до н.е.).

^ 12. Назвіть «батька» біхевіоризму.

А. Дж. Уотсон.

Б. В. Вундт.

В. Дж. Локк.

Г. А.Маслоу.

Д. З.Фрейд.

13. Визначте, як називається максимальна інтенсивність подразника, що здатна викликати больове відчуття у призначеного для цього подразника аналізатору.

А. Нижчий абсолютний поріг відчуття.

Б. Верхній абсолютний поріг чутливості.

В. Чутливість.

Г. Поріг розрізнення.

Д. Відчуття.

^ 14. Визначте поняття дедукції.

А. Форма мислення, що відображає зв'язки між предметами й явищами дійсності, їх властивостями й ознаками.

Б.Форма мислення, при якій на основі декількох думок робиться висновок.

В.Логічний висновок, що відображає спрямованість думки від часткового до загального.

Г. Скерованість думки від загального до конкретного.

Д. Скерованість думки від конкретного до конкретного.

^ 15. Назвіть порушення роботи центру Брока (травми, інсульт), а саме розпад структури висловлювань.

А. Аграфія.

Б. Семантична афазія.

В. Моторна (рухова) афазія.

Г. Сенсорна афазія.

Д. Алексія.

^ 16. Дайте визначення психології.

А. Життєвий досвід людей.

Б. Внутрішній світ людини.

В. Наука про психіку та закономірності її прояву й розвитку.

Г. Наука про свідомість.

Д. Наука про душу.

^ 17. Визначте, до яких проявів психіки належать: тривожність, агресивність, стрес, натхнення, переконаність, апатія.

А. Пізнавальні процеси.

Б. Емоційно-вольові процеси.

В. Психічні стани.

Г. Психічні властивості.

Д. Психічні утворення.

^ 18. Назвіть етап вольової дії, за якої накреслюються й осмислюються послідовність і вибір придатних способів досягнення мети.

А. Боротьба мотивів;

Б. Прийняття рішення;

В. Усвідомлення мети;

Г. Виконання рішення;

Д. Планування.

19. Назвіть описану властивість уваги П’єра Безухова. Л.М. Толстой у романі «Війна і мир» описав стан П’єра Безухова, який потрапив на поле бою: «Він не чув звуку куль, що верещать з усіх боків, снарядів, що пролітають повз нього, не бачив убитих і поранених, хоча багато хто падав недалеко від нього. Він ішов за генералом і напружено міркував про щось».

А. Розподіл.

Б. Неуважність.

В. Зосередженість.

Г. Відповідальність.

Д. Переключення.

^ 20. Визначте тип темпераменту, що характеризується легкою вразливістю, здатністю глибоко переживати навіть незначні невдачі, схильністю до підозрілості.

А. Холерик.

Б. Сангвінік.

В. Меланхолік.

Г. Флегматик.

Д. Холерико-сангвінічний.

21. Назвіть порушення волі, що виникає на основі мозкової патології і полягає у відсутності спонукання до діяльності, нездатності прийняти рішення і починання дії навіть при розумінні необхідності в цьому.

А. Апатія;

Б. Асфіксія;

В. Абулія;

Г. Апраксія;

Д. Аграфія.

^ 22. Назвіть прийом уяви, застосований М.В. Гоголем у творі «Мертві душі» при створенні образів поміщиків.

А. Аналогія.

Б. Схематизація.

В. Типізація.

Г. Аглютинація.

Д. Гіперболізація.

^ 23. Назвіть емоції, що підвищують активність, спонукають до діяльності.

А. Позитивні.

Б. Стенічні.

В. Астенічні.

Г. Афекти.

Д. Негативні.

^ 24. Назвіть сукупність загальних і спеціальних здібностей, властивих конкретній людині.

А. Талант.

Б. Обдарованість.

В. Геніальність.

Г. Задатки.

Д. Творчість.

^ 25. Визначте порушення сну, що проявляється в сноходінні, коли людина встає з ліжка і розгулює по кімнаті, по будинку.

А. Сомнамбулізм.

Б. Нарколепсія.

В. Безсоння.

Г. Сон.

Д. Медитація.

^ 26. Назвіть емоції, що пригнічують людину, зменшують її активність, демобілізують.

А. Негативні.

Б. Стенічні.

В. Астенічні.

Г. Афекти.

Д. Позитивні.

^ 27. Визначте розлад сну, коли людина раптово засинає, що б не робила і де б вона не знаходилась.

А. Сомнамбулізм.

Б. Нарколепсія.

В. Безсоння.

Г. Сон.

Д. Медитація.

^ 28. Дайте визначення судженню.

А. Форма мислення, що відображає зв'язки між предметами й явищами дійсності, їх властивостями й ознаками.

Б. Форма мислення, за якої на основі декількох думок робиться висновок.

В. Логічний висновок, що відображає спрямованість думки від конкретного до загального.

Г. Направленість думки від загального до конкретного

Д. Направленість думки від конкретного до конкретного.

^ 29. Дайте визначення відтворюючої, репродуктивної уяви.

А. Викликані за власним бажанням, зусиллям волі різноманітні образи.

Б. Нездійснені образи, програми поведінки, що виникають спонтанно, поза волею і бажанням людини.

В. Самостійне створення нових, суспільно значущих образів, є невід'ємною стороною технічної, художньої, музичної творчості. Критерієм оцінки є новизна, яскравість, закінченість образу.

Г. Створення образів на основі опису. Цим видом уяви ми користуємося при читанні літератури, вивченні географічних карт, креслень.

Д. Створення образів, не пов'язаних з волею, спрямоване на втілення їх у життя.

^ 30. Назвіть творця конституційної типології темпераменту людини, яка включала типи: лептосоматик, атлетик, пікнік, диспластик?

А. І.П.Павлов.

Б. Клавдій Гален.

В. У. Шелдон.

Г. Гіппократ.

Д. Е Кречмер.

^ 31. Назвіть почуття, що виявляються в допитливості, чутті нового, здивуванні, упевненості або сумніві, виявляються в любові до знань, навчальних і наукових уподобаннях.

А. Моральні почуття.

Б. Праксичні почуття.

В. Інтелектуальні почуття.

Г. Естетичні почуття.

Д. Вищі почуття.

^ 32. Визначте, до яких різновидів станів належать оглушення, сопор, кома.

А. Пікові переживання.

Б. Галюцинаторні стани.

В. Хворобливі стани свідомості.

Г. Гіпнотичний стан.

Д. Медитація.

^ 33. Дайте визначення активної уяви.

А. Викликані за власним бажанням, зусиллям волі різноманітні образи.

Б. Нездійснені образи, програми поведінки, що виникають спонтанно, поза волею і бажанням людини.

В. Самостійне створення нових, суспільно значущих образів, є невід'ємною стороною технічної, художньої, музичної творчості. Критерієм оцінки є новизна, яскравість, закінченість образу.

Г. Створення образів на основі опису. Цим видом уяви ми користуємося при читанні літератури, вивченні географічних карт, креслень.

Д. Створення образів, не пов'язаних з волею, спрямоване на втілення їх у життя.

^ 34. Визначте, якому темпераменту відповідає характеристика: «Сильний, неврівноважений з переважанням збудження над гальмуванням — збудливий, нестриманий тип».

А. Флегматик.

Б. Сангвінік.

В. Меланхолік.

Г. Холерик.

Д. Меланхоліко - холеричний.

^ 35. Визначте, до якої групи рис належать: скромність характеру – самозакоханість, самокритичність – самовпевненість, гордість – упокорювання.

А. Ставлення до себе.

Б. Ставлення до інших людей, до колективу, до суспільства.

В. Ставлення до справи, до праці.

Г. Ставлення до власності, речей.

Д. Ставлення до навколишнього.

^ 36. Назвіть почуття, які облагороджують особистість, сповнюють її високими прагненнями, утримують від негативних вчинків.

А. Моральні почуття.

Б. Праксичні почуття.

В. Інтелектуальні почуття.

Г. Естетичні почуття.

^ 37. Визначте один із варіантів зміненого стану, що проявляється у здорової людини у вигляді зниженої чіткості сприймання, послаблення уваги, зниження темпу мислення.

А. Сон.

Б. Стан втоми.

В. Стан трансу.

Г. Стан – афективно-звужена свідомість.

Д. Галюцинації.

38. Назвіть порушення пам'яті, за якого людина забуває про ті чи інші поді, а причиною є захворювання або інше порушення (травми, перевтоми, крововиливи) роботи нейронних мереж головного мозку.

А. Послаблення пам'яті.

Б. Посилення пам'яті.

В. Амнезія.

Г. Обмани пам'яті.

Д. Ретроградна амнезія.

^ 39. Визначте, у чому полягає відмінність післядовільної уваги від довільної.

А. У збільшенні обсягу уваги.

Б. У виникненні нових мотивів.

В. У дозріванні нових фізіологічних механізмів.

Г. У відсутності в першому виді вольових зусиль.

Д. Відмінності непринципові і долаються з плином часу.

^ 40. Назвіть фантастичні бачення, що не мають майже ніякого зв'язку з дійсністю, є результатом порушень психіки, супроводжують багато хворобливих станів.

А. Мрія.

Б. Марення.

В. Галюцинації.

Г. Сновидіння.

Д. Фантазія.

41. Визначте переживання людиною свого ставлення до діяльності, що виявляються в захопленні, у задоволенні діяльністю, творчому підході, радості від успіхів або у незадоволенні, байдужому ставленні до діяльності.

А. Моральні почуття.

Б. Праксичні почуття.

В. Інтелектуальні почуття.

Г. Естетичні почуття.

Д. Вищі почуття.

^ 42. Назвіть стани сприйняття при відсутності об’єкта сприймання, що можуть бути наслідком психічних захворювань або прийому наркотиків.

А. Пікові переживання.

Б. Галюцинаторні стани.

В. Хворобливі стани свідомості.

Г. Гіпнотичний стан.

Д. Медитація.

43. Назвіть закономірність сприймання, що проявляється в таких фактах: миску, яка стоїть на столі, ми сприймаємо як круглу, хоча її зображення на сітчатці ока має форму еліпса; сніг ми сприймаємо білим і в рожевих променях вечірнього сонця, і в сутінках.

А. Аперцепція.

Б. Константність.

В. Ілюзія.

Г. Цілісність.

Д. Осмисленість.

^ 44. Дайте визначення гнучкості мислення.

А. Здатність висувати нові ідеї, відмінні від загальноприйнятих.

Б. Уміння змінювати намічене рішення, знаходити найкраще рішення поставлених завдань.

В. Об'єктивна оцінка предметів і явищ, прагнення ставити під сумнів гіпотези і рішення. Це дисциплінований розум, в ньому закладені передумови для творчої, новаторської діяльності.

Г. Непродуманість аспектів всебічного дослідження проблеми, вихоплювання з неї лише окремих сторін, вислів неточних відповідей і суджень.

Д. Уміння висувати нові завдання і знаходити шляхи їх вирішення, не звертаючись по допомогу до інших людей.

^ 45. Визначте, до якого виду мовлення належить говоріння і писемне мовлення.

А. Зовнішнє мовлення.

Б. Внутрішнє мовлення.

В. Егоцентричне мовлення.

Г. Пасивне мовлення.

Д. Активне мовлення.

46. Назвіть почуття, в яких виявляється стійке ставлення людини до суспільних подій, до інших людей, до самої себе. Джерелом цих почуттів є спільне життя людей, їх взаємини, боротьба за досягнення суспільних цілей.

А. Моральні почуття.

Б. Праксичні почуття.

В. Інтелектуальні почуття.

Г. Естетичні почуття.

^ 47. Визначте змінені стани свідомості, що наступають у хвилини екстазу, захоплення, моменти максимального сплеску психічної активності.

А. Пікові переживання.

Б. Галюцинаторні стани.

В. Хворобливі стани свідомості.

Г. Гіпнотичний стан.

Д. Медитація.

48. Назвіть автора, який показав еволюційний шлях розвитку емоцій і обґрунтував походження їхніх фізіологічних виявів. Суть його уявлень полягає в тому, що емоції або корисні, або становлять собою лише залишки (рудименти) різних доцільних реакцій, вироблених у процесі еволюції у боротьбі за існування.

А. Л. Фестінгер.

Б. К. Ізард.

В. Ч.Дарвін.

Г. Ф.Б. Березін.

Д. Г. Сельє.

^ 49. Визначте предмет психології на сучасному етапі.

А.Психологія – наука про поведінку.

Б. Психологія – наука про свідомість.

В.Психологія – наука, що вивчає факти, закономірності й механізми психіки.

Г. Психологія – наука про душу.

Д. Усі згадані вище визначення.

^ 50. Назвіть властивість уваги, що характеризує навмисний перехід від однієї діяльності до іншої, від одного об'єкта до іншого.

А. Обсяг.

Б. Розподіл.

В. Стійкість

Г. Концентрація.

Д. Перемикання.


2. Завдання рівня В (аналітичний рівень):

1. Дайте загальну характеристику мовлення та його фізіологічних основ.

2. Проаналізуйте явище «поріг чутливості». Сформулюйте закон Вебера-Фехнера та поясніть його значення.

3. Назвіть та охарактеризуйте види емоційних станів.

4. Дайте загальну характеристику темпераменту та його фізіологічних основ.

5. Назвіть та охарактеризуйте основні методи психологічного дослідження.

6. Проаналізуйте будову і функції нервової системи людини.

7. Назвіть та охарактеризуйте види вищих емоцій (почуттів) людини.

8. Дайте визначення свідомості. Охарактеризуйте структуру свідомості.

9. Дайте загальну характеристику сприймання і його фізіологічних основ.

10. Назвіть та охарактеризуйте етапи становлення психологічної науки.

11. Назвіть та охарактеризуйте види сприймання.

12. Визначте та охарактеризуйте основні психологічні напрями (школи).

13. Назвіть та охарактеризуйте принаймні десять галузей психологічної науки.

14. Визначте та охарактеризуйте прийоми творчої уяви.

15. Охарактеризуйте тестування як метод психологічного дослідження, поясніть основні властивості (вимоги до) тесту.

16. Дайте визначення психіки. Охарактеризуйте функції психіки.

17. Поясніть взаємозв’язок мислення та мовлення. Обґрунтуйте соціальну природу мислення людини.

18. Дайте загальну характеристику пам’яті та її фізіологічних основ.

19. Проаналізуйте психологічну структуру вольової дії.

20. Перерахуйте та коротко охарактеризуйте процеси та види пам’яті.


3. Завдання рівня С (інноваційний рівень):

  1. Охарактеризуйте основні розлади сну і проілюструйте конкретними прикладами.

  2. Складіть порівняльну характеристику темпераменту та характеру. Визначте тип темпераменту одного з видатних діячів мистецтва, політики, або літературного персонажу.

  3. Проаналізуйте спільні та відмінні риси змінених станів свідомості.

  4. Напишіть невелике оповідання «Університет у майбутньому». Назвіть прийоми уяви, які ви використали.

  5. Наведіть і прокоментуйте 2-3 приклади, що ілюструють умовний та безумовний рефлекси.

  6. Наведіть приклади, принаймні, двох ілюзій сприймання і поясніть психофізіологічну природу їх виникнення.

  7. Дайте порівняльну характеристику понять «задатки», «схильності», «здібності». Наведіть приклади.

  8. Наведіть і прокоментуйте 1-2 приклади, що ілюструють судження, дедуктивний умовивід, індуктивний умовивід.

  9. Складіть характеристику вольових властивостей власної особистості.

  10. Дайте визначення стресу та визначте позитивні та негативні його сторони (на 1 прикладі).


Критерії оцінювання:

^ ЗАВДАННЯ №1:

10 балів – правильно виконано 5 тестових завдання.

8 балів – правильно виконано 4 тестових завдання.

6 балів – правильно виконано 3 тестових завдання.

4 бали – правильно виконано 2 тестових завдання.

2 бали – правильно виконано 1 тестове завдання.

0 балів – жодної правильної відповіді.


^ ЗАВДАННЯ №2: 20 балів (за кожну правильну відповідь 10 балів).

Кожна відповідь оцінюється:

10 балів – відповідь правильна, ґрунтовна, повна з виявом самостійного ставлення до проблеми.

^ 8 балів – відповідь правильна, але недостатньо повна, розгорнута, не визначене своє ставлення до проблеми.

6 балів – відповідь поверхова, не аргументована, недостатнє розуміння навчального матеріалу.

4 і менше балів – неправильна відповідь, студент не володіє науковими фактами, не вміє їх аналізувати.


^ ЗАВДАННЯ №3:

19-20 балів - виставляються за вичерпну, змістовну, логічну та послідовну за викладом відповідь, що містить самостійні судження та творчий підхід, відповідає вимогам культури письмо­вого мовлення

17-18 балів - виставляються за умови, що відповідь правильна, повна, змістовна, послідовна, але містить незначні недоліки у викладі теоретичних і практичних проблем, рівень само­стійності в судженнях недостатній.


15-16 балів - виставляється за наявності переважно повної і ґрунтовної відповіді, допущені неточності не мають суттєвого значення;

13-14 балів – виставляються за умови, що відповідь неповна, схематична, є неточності і помилки у розкритті проблеми; рівень самостійності суджень недостатній; є мовні помилки;

^ 11-12 балів – виставляються за неповну, неточну відповідь, яка не містить елементів самостійності, творчості;

9-10 балів – виставляється за фрагментарну відповідь, за уміння розв'язувати завдання виключно за зразком;

7-8 балів - за схематичну відповідь з грубими помилками, наявними прогалинами у знаннях.

6 балів і менше – виставляються за умови відсутності вичерпної відповіді на питання; наявності значної кількості неточностей та фактологічних помилок, що свідчить про поверховість знань студента.

Максимальний рейтинг студента за виконання МКР становить 50 балів.Похожие:

Завдання модульної контрольної роботи №1 з курсу «Психологія», (2 курс) Пояснювальна записка iconЗавдання модульної контрольної роботи №1 з курсу «Психологія», (2 курс) Пояснювальна записка
Модульна контрольна робота складається з 10 варіантів. Кожний варіант містить завдання трьох рівнів: А, В, С
Завдання модульної контрольної роботи №1 з курсу «Психологія», (2 курс) Пояснювальна записка iconЗміст пояснювальна записка Вимоги до оформлення курсової роботи План курсової роботи Змістова характеристика курсової роботи Тематика курсових робіт Список використаної літератури пояснювальна записка
Навчальним планом для підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальностей «Товарознавство та комерційна діяльність» та «Товарознавство...
Завдання модульної контрольної роботи №1 з курсу «Психологія», (2 курс) Пояснювальна записка iconМетодичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни "Економіка праці"
Завдання даної роботи – самостійне виконання студентами контрольних теоретичних питань і практичних завдань з метою засвоєння знань...
Завдання модульної контрольної роботи №1 з курсу «Психологія», (2 курс) Пояснювальна записка iconПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Пояснювальна записка-це письмове пояснення ситуації, що склалася, фактів, дій або вчинків працівників на вимогу керівника
Завдання модульної контрольної роботи №1 з курсу «Психологія», (2 курс) Пояснювальна записка iconПитання до модульної контрольної роботи №1 по дисципліні Електроніка та мікропроцесорна техніка
Перелічіть основні стандартизовані параметри, які характеризують властивості випрямних діодів
Завдання модульної контрольної роботи №1 з курсу «Психологія», (2 курс) Пояснювальна записка iconПояснювальна записка до дипломної роботи спеціаліста

Завдання модульної контрольної роботи №1 з курсу «Психологія», (2 курс) Пояснювальна записка iconОформлення рефератів
Завчасний вибір теми реферату дозволить отримати консультацію викладача. Після вибору завдання для полегшення написання контрольної...
Завдання модульної контрольної роботи №1 з курсу «Психологія», (2 курс) Пояснювальна записка iconПояснювальна записка до бакалаврської роботи (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Завдання модульної контрольної роботи №1 з курсу «Психологія», (2 курс) Пояснювальна записка iconПояснювальна записка до дипломного проекту (роботи) (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Завдання модульної контрольної роботи №1 з курсу «Психологія», (2 курс) Пояснювальна записка iconПояснювальна записка до дипломного проекту (роботи) (освітньо-кваліфікаційний рівень)

Завдання модульної контрольної роботи №1 з курсу «Психологія», (2 курс) Пояснювальна записка iconМетодичні рекомендації до написання контрольної роботи теми 1 Форма навчання: заочна
...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы