Методичні вказівки

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни \"Основи математичного моделювання\" для студентів спеціальності 090202Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, конторольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її виконання
Методичні вказівки 106.14 Kb.
Методичні вказівки до написання курсових робіт з курсу „еконогмічна інформатикаМетодичні вказівки до написання курсових робіт з курсу „еконогмічна інформатика
Створені документи повинні відповідати вимогам стандартів – нормативним документам, що встановлюють комплекс норм, правил, вимог до об’єкта стандартизації на підставі досягнень науки, техніки і передового досвіду і затверджених компетентним органом у відповідності до чинного законодавства
Методичні вказівки 64.07 Kb.
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняттяМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Визначення ролі і місця догляду за дітьми в лікувально-діагностичному процесі. Основи етики та деонтології в педіатрії. Особливості надання медичної допомоги в педіатрії. Медична документація. Прийом і реєстрація хворих. Правила заповнення медичної документації дитячої поліклініки
Методичні вказівки 100.7 Kb.
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняттяМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Приймальне відділення дитячої лікарні. Госпіталізація, санітарна обробка та транспортування хворих дітей
Методичні вказівки 68.03 Kb.
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняттяМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму. Особиста гігієна медперсоналу. Дезінфекція та стерилізація предметів догляду за дітьми
Методичні вказівки 73.58 Kb.
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняттяМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Особливості гігієни дітей та догляд за ними в стаціонарі дитячої лікарні. Гігієнічні та лікувальні ванни. Догляд за дітьми з лихоманкою. Застосування клізм у дітей
Методичні вказівки 78.45 Kb.
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняттяМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Облік та правила зберігання лікарських засобів. Особливості введення лікарських засобів у дітей
Методичні вказівки 69.45 Kb.
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняттяМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Ось чому знання організації харчування здорових і хворих дітей різного віку в умовах стаціонару та вдома необхідні майбутнім лікарям
Методичні вказівки 60.66 Kb.
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняттяМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Тому оцінка рівня фізичного розвитку дитини є невід’ємним елементом контролю за станом її здоров’я і посідає важливе місце у практичній діяльності лікаря-педіатра
Методичні вказівки 45.79 Kb.
Методичні вказівки до оформлення підсумкових кваліфікаційних робіт студентами галузей знань 0305 «Економіка та підприємництво» та 0306 «Менеджмент І адміністрування» освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр»Методичні вказівки до оформлення підсумкових кваліфікаційних робіт студентами галузей знань 0305 «Економіка та підприємництво» та 0306 «Менеджмент І адміністрування» освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр»
Методичні вказівки до оформлення підсумкових кваліфікаційних робіт студентами галузей знань 0305 «Економіка та підприємництво» та 0306 «Менеджмент І адміністрування». освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» / Зав ред проф. В. Г. Ткаченко. Луганськ: лнау, 2012. 54 с
Методичні вказівки 160.98 Kb.
Методичні вказівки до підготовки і складання державного іспиту з присвоєння кваліфікації бакалавра будівництваМетодичні вказівки до підготовки і складання державного іспиту з присвоєння кваліфікації бакалавра будівництва
Технічне обслуговування, ремонт І реконструкція будівель”. Укл.: Шульга М. О., С. Ю. Андрєєв – Харків: хнамг, 2007. – 16 с
Методичні вказівки 39.6 Kb.
Методичні вказівки до підготовки І проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємстваМетодичні вказівки до підготовки І проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства
Економіка підприємства” (для студентів 4 курсу денної форми навчання бакалаврів за напрямом 050100 „Економіка І підприємництво”, спеціалізація – „Економіка підприємств міського господарства”). Укл. Юр’єва Т. П., Прасол В. М., Тюріна В. М. Харків: хнамг, 2004. 24 с
Методичні вказівки 68.8 Kb.
Методичні вказівки до практичних (лабораторних) занятьМетодичні вказівки до практичних (лабораторних) занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни безпека життєдіяльності / Укладачі С. Т. Сусло, Г. Ф. Гусєв. – К. Нту, 2009. – 110. с
Методичні вказівки 414.58 Kb.
Методичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни \" Економіка І організація інноваційної діяльності\" для студентів напрямкуМетодичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни " Економіка І організація інноваційної діяльності" для студентів напрямку
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри «Економіка, організація і управління підприємством» 26 травня 2010 р., протокол №10
Методичні вказівки 83.82 Kb.
1 Загальні положення1 Загальні положення
Згідно з навчальним планом студенти з дисципліни „Планування і контроль на підприємстві" виконують розрахункову роботу за темою „Розрахунок окремих розділів короткострокового плану господарської діяльності машинобудівного підприємства"
Методичні вказівки 154.84 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы


shkola 15 | yandex