Навчальний посібник

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Ніка-Центр, 2004. 248 сНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Ніка-Центр, 2004. 248 с
Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. Історія філософії : Підр. – К: Либідь, 2001. 408 с
Навчальний посібник 2.54 Kb.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Ніка-Центр, 2004. 248 сНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Ніка-Центр, 2004. 248 с
Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. Історія філософії : Підр. – К: Либідь, 2001. С. 408
Навчальний посібник 4.64 Kb.
ЛУГАНСЬКИЙ\nДЕРЖАВНИЙ\nІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ\nІ МИСТЕЦТВЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Кириченко Л. Г. Основи педагогічної майстерності : навчальний посібник для студентів внз культури усіх форм навчання / Л. Г. Кириченко; Луган держ. ін-т культури І мистецтв. – Луганськ : Вид-во лдікм, 2010. – 48 с
Навчальний посібник 167.54 Kb.
Навчальний посібник для студентів і аспірантів вищих навчальних закладів (за ред. Є. М. Причепія). К.,2001Навчальний посібник для студентів і аспірантів вищих навчальних закладів (за ред. Є. М. Причепія). К.,2001
Функції філософії І її світоглядно-методологічне значення для співробітників овс (юристів, психологів)
Навчальний посібник 85.91 Kb.
Навчальний посібник з дисципліни \" економіка І організація інноваційної діяльності \" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\"Навчальний посібник з дисципліни " економіка І організація інноваційної діяльності " для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Рекомендовано до друку вченою радою Української державної академії залізничного транспорту (протокол №. від року)
Навчальний посібник 1.08 Mb.
Навчальний посібник для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В. В. Ягупов. К.: Либідь, 2003. 560 сНавчальний посібник для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В. В. Ягупов. К.: Либідь, 2003. 560 с
Для чого потрібна наукова педагогіка, якщо є народна? Їх подібні й відмінні риси
Навчальний посібник 43.3 Kb.
Навчальний посібник для самостійної роботи студентів немовних спеціальностей педагогічного університету (на основі країнознавчого матеріалу)Навчальний посібник для самостійної роботи студентів немовних спеціальностей педагогічного університету (на основі країнознавчого матеріалу)
Навчальний посібник для самостійної роботи студентів немовних спеціальностей педагогічного університету (на основі країнознавчого матеріалу) // – Під ред. О. В. Малихіна / Укладачі: Н. О. Герасименко, В. О. Устiнова – Кривий Ріг, 2010. – 130 с
Навчальний посібник 254.15 Kb.
Навчальний посібник для студентів історичної спеціальності педагогічних університетів. Кривий Ріг, 2003Навчальний посібник для студентів історичної спеціальності педагогічних університетів. Кривий Ріг, 2003
Мета та завдання курсу «Шкільний курс всесвітньої історії та методика його викладання»
Навчальний посібник 4.43 Kb.
Навчальний посібник для студентів Київ 2009 Ліпницька І. Історія української літератури кінця ХІХ початку ХХ ст.: навчальний посібник для студентів 2-е вид., доп. І перероб., К., 2009. сНавчальний посібник для студентів Київ 2009 Ліпницька І. Історія української літератури кінця ХІХ початку ХХ ст.: навчальний посібник для студентів 2-е вид., доп. І перероб., К., 2009. с
Ліпницька І. Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.: навчальний посібник для студентів – 2-е вид., доп. І перероб., – К., 2009. с
Навчальний посібник 0.53 Mb.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Затверджено вченою радою Глухівського державного педагогічного університету (протокол №10 від 4 липня 2003 року)
Навчальний посібник 395.12 Kb.
Навчальний посібник для дистанційного навчання Київ 2007 За науковою редакцієюНавчальний посібник для дистанційного навчання Київ 2007 За науковою редакцією
Рецензенти: Чекаль Г. С., кандидат педагогічних наук, професор кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя
Навчальний посібник 0.75 Mb.
Навчальний посібник для підготовки фахівців у аграрних взо III iv рівнів акредитації. Спеціальності \"Ветеринарна медицина\" Київ 2003Навчальний посібник для підготовки фахівців у аграрних взо III iv рівнів акредитації. Спеціальності "Ветеринарна медицина" Київ 2003
В. П. Литвин, А. Ф. Євтушенко, М. Т. Радіонов, М. Г. Наконечна, В.І. Гуменюк, В. П. Постой, В. В. Поліщук
Навчальний посібник 0.76 Mb.
В.\nФ. Галат, А. В.\nБережний, М.П.\nПрус, Н. М. СорокаВ. Ф. Галат, А. В. Бережний, М.П. Прус, Н. М. Сорока
Міністерством аграрної політики України як навчальний посібник для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ іу рівнів акредитації з напряму "Ветеринарна медицина"
Навчальний посібник 1.24 Mb.
Іністерство освіти І науки україни с. П. Величко, І. Л. Царенко, О. М. ЦаренкоІністерство освіти І науки україни с. П. Величко, І. Л. Царенко, О. М. Царенко
Величко С. П., Царенко І. Л, Царенко О. М. Методика викладання безпеки життєдіяльності: Посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – 3-тє вид., перероб. І доп. – Кіровоград: рвв кдпу ім. В. Винниченка, 2012. – 282 с
Навчальний посібник 1.32 Mb.
Навчальний посібник для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 1201 060102) „Архітектура\", зі спеціальності „Містобудування\"Навчальний посібник для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 1201 060102) „Архітектура", зі спеціальності „Містобудування"
Ю. В. Бєлявський, дійсний член Академії будівництва України, зав кафедрою автодоріг Одеської державної академії будівництва та архітектури
Навчальний посібник 218.71 Kb.

  1   2
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы


shkola 15 | yandex