+ рідка вода, лід, пара води icon

+ рідка вода, лід, пара води


Скачать 12.28 Kb.
Название+ рідка вода, лід, пара води
Размер12.28 Kb.
ТипДокументы

1.Одним з важливих етапів у вивченні фізико-хімічних властивостей води є аналіз її діаграми стану. Перелічить фази, що будуть знаходитися в рівновазі за умов, що відповідають потрійній точці на діаграмі стану води:

рідка вода, лід

лід

+ рідка вода, лід, пара води

лід, пара води

рідка вода, пара води

1.У стоматологічній практиці використовують рідкі лікарські форми, що містять камфору і хлоралгідрат. Укажіть, які фази будуть знаходитися в рівновазі за умов, що відповідають евтектичній точці на вивченій діаграмі:

розплав складу і кристалічний хлоралгідрат

+ розплав евтектичного складу, кристали хлоралгідрату, кристали камфори

кристали камфори і хлоралгідрату

розплав евтектичного складу і кристалічна камфора

розплав евтектичного складу

1. Чому дорівнює число компонентів у точці перетину лінії ліквідусу з віссю ординат на діаграмі плавкості?

4

+ 1

3

0

2

1. Формулювання „відношення мас рівноважних фаз обернено пропорційне відношен-ню відрізків, що відтинаються на ізотермі ординарного загального складу системи” відноситься до правила:

Трутона

Вант-Гоффа

+важеля

Хреста

вирівнювання поверхні

1. Вчення про рівновагу гетерогенних систем увійшло в прикладні науки: металургію, хімічну технологію, фармацію. Визначити число ступенів вільності в системі плюмбум-аргентум, якщо з розплаву Рb-Ag одночасно виділяються кристали плюмбуму і аргентум:

2

+ 0

1

4

3


1.У процесах плавлення, випаровування і сублімації можуть утворюватися двофазні системи. Рівняння Клайперона-Клаузіса описує процеси фазових переходів однокомпонентних двофазних систем і виражається математичним співвідношен-ням:

+ dp/dT = (∆H/RT2)p

∆F = ∆U - T∆S

Cp = dH/dT

Qp = Qv + pV

PV = nRT

1. Чи залежить число ступенів вільності рівноважної гетерогенної системи від числа фаз у системі?

залежить у рідких двокомпонентних системах

+ залежить завжди

залежить у конденсованих системах

залежить у біологічних системах

не залежить

1. Конденсованою системою називають систему, в якій:

відсутня тверда фаза

відсутня рідка фаза

компоненти знаходяться в рідкому стані

+ відсутня газоподібна фаза

є більше двох компонентів

1. Під числом ступенів вільності розуміють:

число екстенсивних термодинамічних параметрів стану

число зовнішніх факторів, які не впливають на стан рівноваги

+ число інтенсивних термодинамічних параметрів стану

число компонентів системи

число фаз системи

1.Правило фаз Гіббса для конденсованої системи записують так:

С = Ф – К + 2

С = Ф – К + 1

+ С = К – Ф + 1

С = К – Ф + n

C = R – A + 2

1.Для однокомпонентної системи максимальне число фаз, які можуть знаходитися у рівновазі рівне:

0

+ 1

3

4

2

1. Число ступенів вільності для води у потрібній точці рівне:

2

+0

3

1

4

1. В евтектичній точці двокомпонентної системи з простою евтектичною в рівновазі знаходяться фази:

1 тверда, 1 рідка і 1 газоподібна

3 твердих фази

1 рідка і 1 тверда

2 рідких і 1 тверда

+1 рідка і 2 твердих

1. Чому рівне число ступенів вільності в точці перетину лінії ліквідусу з віссю ординат на діаграмі плавкості двокомпонентної системи з простою евтектикою:

2

3

0

4

+1

1. Скільки фаз має система, що застосовується у технології фармацевтичного вироб-ництва, як розпушувач?

4

2

5

+ 2

1

1.Більшість технологічних процесів у фармації відбуваються в різнофазових системах. Яка кількість фаз відповідає евтектиці двокомпонентної системи?

2

1

5

+ 3

4

1.Яка кількість ступенів вільності у рівноважній системі, що застосовують у фарма-цевтичних процесах як розпушувач? NH4HCO3(т) ↔ NH3(г) + H2O(р)

4

5

+ 2

3

1

1.В технології фармацевтичних препаратів інколи потрібно проводити процеси при низьких температурах. В якому з розчинів почнеться кристалізація першою, за умови їх однакової моляльності?

+Al2(SO4)3

NaCl

C6H12O6

KBr

CaCl2


1.Знайти число фаз і число ступенів вільності в системі плюмбум-вісмут, якщо з розплаву Pb-Bi будуть випадати кристали вісмуту:

+ 2,1

3,1

3,0

1,0

2,0

1.Які фази перебувають у рівновазі у потрійній точці на діаграмі стану води?

водяна пара

рідка вода, водяна пара

рідка вода, лід

лід, водяна пара

+ рідка вода, лід, водяна пара

1. Вивчення діаграм плавкості подвійних сумішей твердих речовин сприяє створенню лікарських препаратів із заданими фізичними властивостями. Точку діаграми, яка відповідає найнижчій температурі затвердіння суміші, називають:

Рівноважною

конденсації

плавлення

кристалізації

+евтектичною

1.Скільки незалежних компонентів К, та яку кількість фаз Ф і ступенів вільності С має система, для якої рівноважна реакція розкладу СаСО3 в закритому апараті за рів-нянням: СаСО3  Са + СО2

К = 2, Ф = 2, С = 2

+ К = 2, Ф = 3, С = 1

К = 2, Ф = 1, С = 3

К = 1, Ф = 2, С = 2

К = 1, Ф = 1, С = 1

1.Застосування у фармацевтичному аналізі діаграм стану обмежено розчинних рідин встановити:

температуру кипіння компонента

температуру кипіння компонента

+ критичну температуру розчинення

температуру розшарування компонентів

температуру перегонки суміші

1.Супозиторії з саламасу (40%) та метилстеарату (60%) мають евтектичну температу-ру 32оС. Яке число фаз існує в точці евтектики даної системи?

2

1

+3

4

5

1. Як відомо, сірка, яку широко застосовують в фармації, може перебувати в чотирьох модифікаціях: ромбічна – моно циклічна – рідина – пара. Чи можлива рівновага чотирьох фаз сірки, виходячи із розрахунку числа ступенів свободи за правилом Гіббса?

можлива, бо С = 0

можлива, бо С = 2

можлива, бо С = 1

+ неможлива, бо С = -1

можлива, бо С = 3

1.Визначте число ступенів вільності у системі салол-камфора, якщо у розплаву одночасно виділяються кристали обох компонентів:

1

2

+ 0

-1

3

1. У процесах плавлення, випарування та сублімації можуть утворюватися однокомпонентні двофазні системи. Рівняння Клапейрона-Клаузіса описує процеси фазових перетворень однокомпонентних двофазних систем і виражається математичним співвідношенням:

∆F = ∆U - T∆S

Cp = dH/dT

+ dp/dt = (∆H/RT2)p

PV = nRT

Qp = Qv + pV

Похожие:

+ рідка вода, лід, пара води icon+ рідка вода, лід, пара води
Одним з важливих етапів у вивченні фізико-хімічних властивостей води є аналіз її діаграми стану. Перелічить фази, що будуть знаходитися...
+ рідка вода, лід, пара води iconПлан лекції Поняття «показники якості води». Загальні та сумарні показники якості води. Поняття «показники якості води»
Ознайомити слухачів з відомостями щодо показників якості води та підходів до їх класифікації
+ рідка вода, лід, пара води iconБезалкогольні напої Вода „Живчик” 1,0 00 грн. Вода „Живчик” ж/б 0,5 00 грн. Вода мінеральна „Боржомі” 0,5 15. 00 грн. Вода мінеральна „Моршинська” газ.

+ рідка вода, лід, пара води iconПрикладная лингвистика 1 курс Пн 1 пара (вн),227ауд,Ср 3 пара, 448 ауд

+ рідка вода, лід, пара води iconПрезентация (плакаты). Рецензия
Бутев Вячеслав Степанович, график работы: пн. (5 пара), пт. (3 пара), ауд. №10. 423)
+ рідка вода, лід, пара води iconЛекція 3 підвищення ефективності отримання дифузійного соку
Величина відкачки та її вплив на техніко-економічні показники роботи заводу. Підготовка живильної води. Мікробіологічні процеси на...
+ рідка вода, лід, пара води iconВторник 5я пара Среда 5я пара

+ рідка вода, лід, пара води iconПравила проведения конкурса «Лучшая мега пара» Организатор конкурса «Лучшая мега пара»
...
+ рідка вода, лід, пара води iconВ Відділенні механічних домішок, води з розчиненими в ній солями, попутного газу
В чому полягає підготовка нафти до транспорту по магістральних нафтопроводах? в Відділенні механічних домішок, води з розчиненими...
+ рідка вода, лід, пара води iconПонедельник 2-я пара верхняя архитектурное проектирование Козинская Дарья Олеговна
Понедельник 2-я пара нижняя архитектурное проектирование Туркатенко Михаил Николаевич
+ рідка вода, лід, пара води iconМетодичка по тм «наша вода»
Производитель продукции тм наша вода — научно-производственное объединение «Экософт» — основано в 1991 году и вот уже более 20-ти...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы