1. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції icon

1. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції


Скачать 16.21 Kb.
Название1. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції
Размер16.21 Kb.
ТипДокументы

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ
«ТИЖДЕНЬ ФІТНЕСУ В ПОДАРУНОК»


Увага! В акції можуть брати участь* жінки, які не є членами фітнес-клубу ФітКьорвс, які зібрали три квитки з трьох сеансів Атмосфера 360 (* під «учасником» маються на увазі лише особи, зазначені в п. 2 цих Правил)

1.Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції
1.1.Організатором, виконавцем та відповідальним за Акцію «ТИЖДЕНЬ ФІТНЕСУ В ПОДАРУНОК» (надалі – Акція) є ТОВ «Світ злагоди». Місце знаходження організатора Акції: м. Київ, вул. Керченська 7/7, к.16, тел. (044) 228-81-70, код ЄДРПОУ 23514753(надалі – Організатор).
1.2.Акція проводиться на всій території України в мережі фітнес-клубів для жінок ФітКьорвс (FitCurves) та в аптеках за адресною програмою, наведеною в додатку до цих Правил (надалі – «територія проведення Акції»).
1.3.Акція триватиме з 20.12.2013 до 15.03.2014 року включно (надалі – «строк проведення Акції», або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»).

^ 2.Умови участі в Акції
2.1.До участі в Акції приймаються особи жіночої статі, які не є членами клубу ФітКьорвс і , які зібрали три квитки з трьох сеансів Атмосфера 360 в Києві, проведення Акції у період з 20.12.2013 до 15.03.2014 року включно.
2.2.Учасниками Акції можуть бути будь-які особи жіночої статі, що відповідають вимогам пункту 2.1., є громадянами України і проживають на території України, та досягли повноліття (18 років) (надалі – Учасники Акції). Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
2.3.Учасником Акції вважається особа, що відповідає вимогам п. 2.1. та п. 2.2 цих Правил, та яка належним чином виконала усі вимоги цих Правил.

^ 3.Подарунок Акції
3.1.Під подарунком Акції мається на увазі придбання права на тренування в мережі фітнес-клубів ФітКьорвс протягом 7 календарних днів за 0,01 (одну) грн. з ПДВ за умови обміну трьох квитків з трьох сеансів у період з 20.12.2013 до 15.03.2014 року включно.


^ 4.Умови отримання подарунку
4.1.Учасники Акції, що відповідають вимогам пункту 2.1 та 2.2 отримують подарунковий сертифікат на тиждень тренувань, який надає право на тренування в фітнес-клубі ФітКьорвс за 0,01 грн з ПДВ протягом 7 календарних днів жінкам, які не є членами клубу ФітКьорвс і , які зібрали три квитки з трьох сеансів Атмосфера 360 в Києві, та обміняли квитки у касі на подарунковий сертифікат 20.12.2013 до 15.03.2014 року включно. Сертифікат дійсний до 31.03.2014.
4.2.Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Подарунка. Невиконання всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного учасника Акції права на одержання Подарунка. При цьому такого учасника Акції вважають таким, що відмовився від отримання Подарунка та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
4.3.За виплату всіх податкових зобов’язань несе відповідальність Виконавець Акції.

5.Обмеження
5.1. Один учасник Акції має право використати в одному фітнес-клубі ФітКьорвс тільки один Сертифікат Акції. Якщо учасник Акції отримав більше одного Сертифікату, він має право використати ці Сертифікати в різних фітнес-клубах мережі ФітКьорвс по одному в клубі.
5.2.Заміна Подарунка грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
5.3.Якщо Учасник Акції, що має право на отримання Подарунку, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Акції (у тому числі: виїзд закордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо), не має можливості отримати Подарунок, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця Акції.
5.4.Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість учасників Акції, визнаних такими, що здобули право на отримання Подарунка, отримати або скористатися Подарунком з будь-яких причин, що від них не залежать, у т.ч. виїзд за кордон, хвороба або фізична неспроможність, заборона лікарів, зміна місця проживання, тощо.
5.5.За умовами Акції обмін Подарунка на грошовий еквівалент є неможливим.
5.6.За умовами Акції Учасник Акції, отримавши Подарунок, не має права передавати право користування цим Подарунком іншій особі.
5.7.Організатор Акції не несе відповідальності стосовно подальшого використання отриманого Подарунку Учасниками Акції після їх одержання, та за неможливість Учасників Акції скористатись отриманим Подарунком з будь-яких причин.
5.8.Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, зокрема, але не обмежуючись: стихійних лих, пожеж, повеней, військових дій будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставин.
5.9.За умовами Акції не допустимі будь-які дії, операції, угоди, де Подарунок буде предметом угоди або засобом платежу.
5.10.Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності стосовно використання Подарунку особами, що здобули право на отримання Подарунку, після його одержання.
5.11.Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість отримання особою, що здобула право на отримання Подарунку, Подарунку у зв’язку з будь-якими обставинами, що виходять за межі контролю Організатора/Виконавця Акції.
5.12.У будь-яких таких випадках особа, що здобула право на отримання Подарунку, не має будь-яких прав щодо вимагання іншого Подарунку, будь-якої компенсації або заміни Подарунка грошовим еквівалентом або іншим Подарунком.

^ 6.Порядок і спосіб інформування про умови Акції
6.1.Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайтах www.fitcurves.org та atmasfera.com.ua; розміщення скороченої інформації щодо Акції на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться у місцях проведення Акції. Додаткову інформацію щодо Акції надають за телефоном 0-800-30-30-35 протягом усього строку проведення Акції. Дзвінки безкоштовні з будь якого телефону.
6.2.Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення на сайтах www.fitcurves.org та atmasfera.com.ua. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

7.Інші умови
7.1.У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
7.2.Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (у т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Подарунку та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунку, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
7.3.Організатор гарантує об’єктивність процедури визначення Учасників Акції, що мають право на отримання Подарунку, відповідно до цих Правил.

^ ЧТО ТАКОЕ Атмосфера - СФЕРИЧЕСКОЕ КИНО

Сферическое кино – это кино, изображение которого с помощью проекторов выводится на купол с обзором 360 градусов. При этом зритель сидит под этим куполом, и, таким образом, имеет возможность видеть картинку вокруг себя. Это именно такая опция, которая недоступна в привычном формате просмотра фильмов, что делает проект ATMASFERA 360 уникальным и выгодно отличает его от похода в обычный кинотеатр. Для осуществления своей задачи Front Pictures объединил усилия с Киевским планетарием; и научно-развлекательный центр ATMASFERA 360 был открыт в декабре 2011 года.

Фильмы, которые показывают в ATMASFERA 360, специально созданы Обществом сферического кино и сочетают в себе познавательные и развлекательные элементы, для того, чтобы гармонично преподносить в себе функции планетария и шоу. Зал, в котором демонстрируются фильмы, является одним из самых больших в Европе, специально под него компанией Front Pictures была создана уникальная система проектирования изображения, а также звукового сопровождения. Зрителю предоставляется выбор – есть обычные места с подголовниками, а также кресла-мешки повышенного комфорта в центре зала.

atmasfera.com.ua

Похожие:

1. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції icon1. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції
Увага! В акції можуть брати участь* жінки, які не є членами фітнес-клубу ФітКьорвс, які зібрали три квитки з трьох сеансів Атмосфера...
1. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції iconПравила проведення акції «Влюбленные симпачашечки» Загальні положення. Назва Акції «Влюбленные симпачашечки»
Організатором Акції є тов «Центр цифрових коммунікацій», що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Бориспільська, 9 корп....
1. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції iconОфіційні правила акції тов «інвестиційний союз «либідь» «Коштовні подарунки найціннішим»
Організатором Акції (надалі Акція) є Товариство з обмеженою відповідальністю інвестиційний союз «либідь» (надалі – Організатор)
1. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції iconПравила проведення акції
Дочірнього підприємства «Адідас-Україна» (далі за текстом – Магазини) в період з 11 квітня 2014 року до 14 квітня 2014 року включно...
1. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції iconПравила проведення акції «Only imagine»
Представьте себе «свидание мечты», «путешествие мечты», «начало дня в ваших мечтах», «новый образ (new look) в ваших мечтах» изаполните...
1. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції iconКонкурс за темою: «живі річки карпат» Конкурс малюнків та плакатів Конкурс літературних творів
Асоціація «Дитяча екологічна організація «Легіони Землі» в рамка проведення акції «Збережемо Карпати від забудови гес» та з нагоди...
1. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції iconТорговому портфелі банку
Акції та боргові цінні папери, придбані банком з метою отримання прибутку від короткострокових коливань ринкової ціни, обліковуються...
1. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції iconСценарій акції «Черга за життям»
Мета: домогтися скасування Закону №5038-vi, який з 1 березня 2013 року паралізує ввезення ліків іноземного виробництва на територію...
1. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції iconУмови участі в промо-акції
Промо-акція(надалі «Акція») відбуватиметься з метою заохочення радіослухачів до прийняття участі в інтерактивних передачах та надання...
1. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції iconВ суботу, 22 лютого о 16-00 у Олевську всі небайдужі збираються аби вшанувати пам'ять загиблих, які загинули від рук Януковича по всій країні
Організатори акції запрошують олевчан та гостей міста аби вшанувати пам'ять загиблих революціонерів та запалити свічку пам'яті
1. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції iconАкція «Зроби світ чистіше! Почни з себе!»
Профком студентів та аспірантів ону імені І. І. Мечникова, кафедра медичних знань та безпеки життєдіяльності за підтримки Науково-методичної...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы