1. Вимірювання яких фізико-хімічних властивостей розчинів колоїдних пар використовують для визначення ккм? icon

1. Вимірювання яких фізико-хімічних властивостей розчинів колоїдних пар використовують для визначення ккм?


Название1. Вимірювання яких фізико-хімічних властивостей розчинів колоїдних пар використовують для визначення ккм?
Размер6.18 Kb.
ТипДокументы

1.Вимірювання яких фізико-хімічних властивостей розчинів колоїдних ПАР використовують для визначення ККМ?

Показника заломлення

+Усі перераховані

Осмотичного тиску

Електричної провідності

Поверхневого натягу

1.У яких середовищах СІ вимірюють величину в’язкості ?

Н∙с/м

Н/м

+Па∙с

Кг/Дж

Па/м

1.Які властивості не характерні для розчинів ВМС?

Світлорозсіювання

Термодинамічна нестійкість

Гомогенність

+Термодинамічна нестійкість

Великий осмотичний тиск

1.Який з перелічених чинників не впливає на ступінь набрякання ВМС?

Природа розчинника

рН середовища

Присутність електролітів

+Об’єм розчинника

Температура

1.Розчини ВМС одержують:

Реакцією полімеризації

Пептизацією

+ Розчиненням у відповідному розчиннику

Реакцією поліконденсації

Диспергуванням

1.Розчини високомолекулярних сполук (ліофільних колоїдів) одержують:

Ультразвуковим подрібненням

Коагуляцією

+Прямим розчиненням дисперсної фази в дисперсійному середовищі

Механічним подрібненням часточок дисперсної фази

Конденсаційними методами

1.Ліофільний колоїд – це система типу:

р/р

р/г

+т/р

т/г

г/г

1.Зворотну денатурацію білків викликає:

Додавання лугів

+Додавання етанола в невеликій кількості

Додавання сильних кислот

Жорстоке йонизуюче випромінювання

Тривале нагрівання за температури понад 60оС

1.В ізоелектричній точці розчинів високомолекулярних сполук:

Відбувається руйнування структури макромолекули

Відсутній дифузний шар

+Сумарний позитивний заряд полярних угруповань дорівнює сумарному негативному заряду (-потенціал = 0)

Відсутній адсорбційний шар

Відсутні заряджені полярні угрупування

1.Високомолекулярні речовини (ВМР) широко використовують у фармації. Яка властивість істинних розчинів характерна і для розчинів ВМР?

+ Термодинамічна стійкість

Велика структурована в’язкість

Броунівський рух

Розсіювання світла

Наявність поверхні поділу

1.Стійкість розчинів високомолекулярних лікарських речовин порушується при додаванні до них різноманітних електролітів. Висолюючий ефект електролітів залежить, головним чином, від:

+Ступеня гідратації йонів

Швидкості руху йонів

Температури

Тривалості дії

Молекулярної маси електролітів

1.За яких умов обмежене набрякання желатину переходить у необмежене (утворення розчину)?

При охолодженні

За рН середовища, що відповідає ізоелектричній точці

У присутності йонів SО42-

+При нагріванні

У присутності йонів СІ-

1.Осмотичний тиск розчинів полімерів обчислюють за рівнянням:

Пуазейля

Штаудінгера

Рауля

+Галлера

Вант-Гоффа

1.Ізоелектрична точка міозину дорівнює 5. За яких значеннях рН електрофоретична рухливість макроіонів міозину дорівнює нулю?

2,0

4,0

+5,0

7,0

3,0

1.Характерно. Особливістю розчинів високомолекулярних речовин, у тому числі і тих, що застосовують у фармації, є їх висока в’язкість. В’язкість розчинів білків буде найменшою при:

рН  ІЕТ

рН = 14

+рН = ІЕТ

рН = 0

рН ІЕТ

Похожие:

1. Вимірювання яких фізико-хімічних властивостей розчинів колоїдних пар використовують для визначення ккм? icon1. Вимірювання яких фізико-хімічних властивостей розчинів колоїдних пар використовують для визначення ккм?
Вимірювання яких фізико-хімічних властивостей розчинів колоїдних пар використовують для визначення ккм?
1. Вимірювання яких фізико-хімічних властивостей розчинів колоїдних пар використовують для визначення ккм? icon1. Визначення розрахункових і похідних показників
Розрахункові показники фізико-механічних властивостей ґрунтів визначається для кожного шару
1. Вимірювання яких фізико-хімічних властивостей розчинів колоїдних пар використовують для визначення ккм? iconЗм -5: Патофізіологія крові, системи кровообігу І дихання
Зміни загального об’єму крові у патології, їх види і наслідки. Розлади функцій організму і компенсаторні явища при анеміях. Порушення...
1. Вимірювання яких фізико-хімічних властивостей розчинів колоїдних пар використовують для визначення ккм? icon+ рідка вода, лід, пара води
Одним з важливих етапів у вивченні фізико-хімічних властивостей води є аналіз її діаграми стану. Перелічить фази, що будуть знаходитися...
1. Вимірювання яких фізико-хімічних властивостей розчинів колоїдних пар використовують для визначення ккм? iconКрок м сестринська справа
Для визначення добового діурезу у дітей старше одного року використовують формулу
1. Вимірювання яких фізико-хімічних властивостей розчинів колоїдних пар використовують для визначення ккм? icon1. в основі старіння колоїдних систем полягає процес: Сінерезісу
У фармації для необхідного впливу біологічно активної речовини на вогнище поразки, як лікарські форми використовують емульсії, мазі,...
1. Вимірювання яких фізико-хімічних властивостей розчинів колоїдних пар використовують для визначення ккм? icon1. в основі старіння колоїдних систем полягає процес: + Сінерезісу
У фармації для необхідного впливу біологічно активної речовини на вогнище поразки, як лікарські форми використовують емульсії, мазі,...
1. Вимірювання яких фізико-хімічних властивостей розчинів колоїдних пар використовують для визначення ккм? iconЗвіт про виховну роботу студента-практиканта VI курсу 63 групи фізико-математичного факультету кдпу імені Володимира Винниченка Бондаренка Дмитра Сергійовича, що проходив педагогічну практику
Сергійович, був закріплений за 14 групою 1–го курсу фізико-математичного факультету спеціальності «Математика та основи інформатики»....
1. Вимірювання яких фізико-хімічних властивостей розчинів колоїдних пар використовують для визначення ккм? iconМета: придбати практичні навички визначення характеристики фрези та вимірювання її конструктивних і геометричних параметрів
Дати характеристику виданій фрезі згідно класифікації та вказати її практичне застосування
1. Вимірювання яких фізико-хімічних властивостей розчинів колоїдних пар використовують для визначення ккм? iconЛекція 2 підвищення продуктивності та якості цукрових буряків план Причини
Причини відставання галузі Урожайність цукрових буряків. Вплив фізико-хімічних показників якості ґрунту на технологічні властивості...
1. Вимірювання яких фізико-хімічних властивостей розчинів колоїдних пар використовують для визначення ккм? icon7. Будуємо план будівельного майданчика в горизонталях
Висота перерізу рельєфу h=0,5м. Нанесення горизонталей складається з визначення на плані точок, відмітки яких повинні бути кратними...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы