1млн років тому V от стародавня історія України V ст. – початок XVI ст icon

1млн років тому V от стародавня історія України V ст. – початок XVI ст


Скачать 38.56 Kb.
Название1млн років тому V от стародавня історія України V ст. – початок XVI ст
Размер38.56 Kb.
ТипДокументы

1млн років тому - V от стародавня історія України

V ст. – початок XVI ст. – середньовічня історія України

Близько 800 тис. Років тому вік найдавнішої з відкритих археологами стоянок на території України (с. Королеве в Закарпатті)

Близько 40 – 35 тис. Років тому – поява на території Україні «людини розумної».

VI- IV тис до н.е. – новий кам'яний в.к (неоліт).

IV – III тис до н е – мідиии або мідно – кам'яний

вік (енеоліт).

IV – сер III тис. До н е. – тріпільська культура.

II тис до н е - бронзавий вік

IX - VII ст. до н.е - початок залізного віку на теренах України.

VI- III ст до н е - скіфський період

V- ст. до н.е. – утворення скіфської централізованої держави.

V ст. до н.е. - утворення Бослорського царства.

III- І ст до н е - завершеня становлення слов'ян На території України формується зарубинецька

культура.

II - І ст. - період Існування черняхівсокої культури. Витоки українського народу.

Близько 375 р - розгром гунами готів

Після 375 р. остготи завдали тяжкої поразки антам

VI - VIІ ст - Велике розселення словян.

602 р. - остання згадка про антів у писемних джерелах

VIII- ст. - утворення князівств у східних слов'ян.

VII - початок IX ст - утворення Київської держави

^ 839р - прибуття руського посольства до Константинополя У писемних джерелах вперше згадуєтья назва «Русь».

882 р. — похід Олега на Київ Об'єднання північних і південних слов'ян в єдину державу - Київська Русь.

980 - 1015рр - правління Володимира Великого

986 - 989рр. -хрещення Русі.

1019 - 1054рр. - князювання Ярослава Мудрого в Києві

1036 р - розгром печенігів під Києвом

^ 1051 р. - обрання іларіона київським митрополитом Початок Історії Києво - Печерської лаври

1056 - 1057 рр. створення Острсмирового Євзнглія

1097 р. - Любецькии з'їзд князів.

1113р.- укладення першої редакції «Повісті минулих літ»

1113-1123 рр. - правління в Києві Володимира Мономаха

1125 - 1132 рр - лравління в Києві Мстислава Великого.

1152 - 1187 рр. - зміцнення Галицького князівства за правління Ярослава Осмомисла.

1170 рр. - початок князювання Романа Мстислава на Волині.

^ 1187 р. - перша згадка в літописах назви «Україна» створення «Слово о поляку Ігоревім»

1199 р - утворення Галицько-Волинської держави

31 травня 1223 р. - битва на р. Калці.

1238 - 1264 рр правління Данила Романовича.

^ 1240 р захоплення Києва монголами.

17 серпня 1245 р. - Ярославська битва.

1253 р - коронація Данила Галицького

1269 -1288 рр - правління Володимира Васильковича на Волині.

1301 - 1303 рр. - правління Юрія Львовича.

1353 р - утворений Молдавського князівства

^ 1385 р. - Кревська унія Литви та Польщі

1410 р - Грюнвальдська битва

1471 р - останочна ліквідація Київського

князівства.

1489 р. - перша згадка про українських козаків у писемниї джерелах

1490- 1492 рр. – селянсько постання на Прикарпатті

1490р. – початок україського книгодрукування. Ш. Фіоль

Кінець XV ст – перші згадки про козацтво.

1497 р. – перша згадка назви «Буковина» в исемних джерелах

^ 1514 р —битва під Оршею.

1531 р. – битва під Обертином

1656 – 1661 рр – створення Пересолницького Єванглія

1556 р. — заснування у фінським православним князем Дмитром Сишенським на о Мала Хортиця першої Запорозької Січ:.

1668 – 1583 рр Лівансько війка. Війна Москви проти Львівського ордену німецьких рицарів а після його поразки (із 1561 р ) – проти Великого князівства Литовського. Польщі (із 1669 р – Речі Посполитої), Данії ча Швеції за вихід до Балтійського моря.

^ 1569 р – Люблінсока унія

1578 р – запровадження козацького реєстрового Бійська (козацька реформа Стефана Баторія).

1582 р. – запровадження в Речі Посполитій нового григоріанського календаря.

1591 – 1696 рр. Козацькі повстання під проводом Криштофа Косинського й Сеяергмз Наливайка

1696 р. – Берестейська унія

1618 – 1648 рр – Тридцятилітня війна.

1620р. – польсько-турецькз війна.

1621р. – Хотинська битва.

1630 р – козацьке повстання під проводом Тараса Федоровича (Трясила).

^ 1632 р. Усворвння Києво-Могилянської академії.

1637 – 1638 рр. – національно-визвольне повстання під проводом Павла Павлюка. Якова

Острянина. Дмитра Гуні.

Січеня 1643 р – початок Національно-визбольної війни Обрання гетьманом Богдана Хмельницького

Трвень 1648 р. – битеа під Жовтими Водами і Корсуноька битва

Вересень 1646 р. – Пилявецька битва.

Серпень 1649 р – Зборівська битва Укладання Зборіаського перемир'я

Червень 1651 р – Берестецька битва

Вересень 1651 р – укладання Білоцерківського і перемир'я.

Травень 1652 р – Батозока битва

Березень 1654 – укладання козацьким посольством догозосу з московським урядом (Березневі статті).

Січень 1656 р. Охматівська битва.

Липень (29 серпня) 1655 р. – початок шведсько польсько війни воєнні дії в померанії. Падіння Варшави

Вересень 1655 р – битва під Городком. Облога Львова

Жовтень 1656 р. – підписання між Москвою і Річчю Посполитою Єменського перемир'я.

1656 – 1658 рр – московсько шведська війна.

27 липня 1657 р. – смерть Бодана Хмельницького.

Жовтень 1657 р. – Генеральна козацька рада в Корсуні визнала гетьманом Івана Виговського.

Жовтень 1657 р. – укладання Іваном Виговським союзу із Швецією

Вересень 1658 р. – укладаня Гадяцького договору Завершення Національно-визвольної війни

1655 – 1659 рр. – укрзїнсько-московська війна

Червень 1659 р. – Конотопська битва.

Жовтень 1669 р. – підписання Юрієм Хмельницьким і московським урядом Переяславських статей

^ Вересень – жовтень 1660 р. – Чуднівська воена кампанія. Укладання Слободищенського трактату.

Червень 1663 р. Козацька (Чорна) рада. Проголошення гетьманом Івана Брюховецького.

1663 – 1003 рр – гетьмансьтво Івана Брюховецького на Лівобережній Україні.

1663 1665 рр – гетьмансьтво Павла Гетер; па правобережній Україні.

Жовтень 1666 р. – підписання Іваном Брюховецьким Московських статей.

Снень 1666 р – обрання Петра Дорошенка гетьманом правобережний полків.

З0 січня 1687 р – Андрусівське перемир'я між Москвою та Річчю Посполитою Закінчення москоесько-польської війни

Червень 1668 р – похід козаків під проводом Петра Дорошенка на Лівобережжя Проголошення Петра Дорошенка гетьманом усієї України.

Березень 1663 р – обрання лівобережним гетьманом Дем'яна Многогрішного Укладання Глухівьких статей

Червень 1672 р – обрання гетьманом Лівобережної України Івана Самойловича Підписання Конотопських статей

^ Серпень – вересень 1677 рр. – перший чигиринський похід.

Липень – серпень 1678 рр. – другий чигиринський

похід

Січень 1681 р – Бахчисарайський мирний договір між Москвою. Туреччиною і Кримським ханством.

Травень 1638 р - «Вічний мир» між Москвою та Польщею.

^ Травень – червень 1687 р – перший примський похід.

Липень 1687 р. – козаціка рада на р. Коломзк. Усунення Івана Самойловича з гетьманською уряду та обрання гетьманом Івана Мазепу. Укладання Коломацьких статей із московським урядом.

Весна 1689 р – другий кримський похід

1700 – 1721 рр. – Північна війна Росії проти Швеці.

1702 – 1704 рр. – національне визвольне повстання на Правобережній Україні під проводам Семена Палія.

Листопад 1708 р – зруйнування московськими військами гетьманської столиці Батурин. Обраня гетьманом Івана Скоропадського.

Травень 1709 р. – зруйнування Чортомлинської Січі царськими військами.

27 червня 1709 р – Полтавська битва

5 квітня 1710р.- обрання Пилипа Орлика гетьманом в еміграції. Прийняття Конституції

Пилипа Орлика

Липень 1711 р – Пруський мирний договір

1711 р. – заснування запорожцями Олешківської Січі на землях Кримського ханства

^ Серпень 172р – Ніштадський мирний договір між

Росією та Швецією. Закінчення Північної війни.

1734р. – заснування Нової (Підпільненської) Січі

1735-1739 рр – російско-турецька війна Правління в Речі Посполитій короля Августа III.

1735 – 1764 рр – гетьманування Кирила Розумовського.

1750 – 1764 рр. – останнє віднослення гетьмансьва Гетьманування К Розумовського

1768 р. – Коліївщина національно- визвольний рух на Правобережній Україні.

1772 р – перший поділ Польщі.

4 травня 1775 р. – зруйнування Запорізької Січі російськими військами

70—80-ті рр XVІІІ ст – реформи Марії Терезі та Йосифа II

^ 1783 р – царський указ про закріпачення селян в Лівобережній та Слобідській Україні

1793 р. – другий поділ Польщі.

1795 р. – третій поділ Польщі.

^ 1798 р – вихід друком «Егнеїди» Івана Котляревського.

1805 р. – відкриття університету в Харкові.

1812 р – російсько-французька війна

1812- 1835 рр – селянський рух на Поділлі під проводом Устима Кармелюка.

^ Грудень 1825 січень 1826 р. – повстання Чернігівського полку.

1830 – 1831 рр. – польське повстання.

1833 – 1837 рр – діяльнкл «Руської трійці».

30-ті рр XIX тс – початок промисловою перевороту в Україні.

1834 р. – відкриття університету у Києві.

1843 – 1844 рр – повстання селян Буковини під проводом Лукяка Кобилиці.

1846 р. – селянські повстання в Галичині.

Січень 1846 – березень 1847 рр. – діяльність Кирило-Мефодіівського братства.

Травень 1848 р. – заснування Головної руської ради

1848 р. – скасування кріпацтва в Галичині.

1863 – 1866 рр. – Кримська війна.

19 лютого 1861 р. – ліквідація кріпацтва в російскій імперії.

^ Початок 60-х рр. XIX ст. – діяльність «хлопоманів».

1863 р. - Валуєвський циркуляр

1864 р. – судова; земська реформи.

Початок 60-х рр. XIX ст. – зародження руху народників

1865 р. – відкриття Новоросійського університету

Друга половина 60-х рр. XIX ст. – оформлення

суспільно-політичної течії «москвофільства».

^ 1868 р. Створення у львові товариство

«Просвіта».

1873 р. – створення у Львові Літературного товариства ім. Т Шевченка (від 1892 р – наукове товариство ім. Т. Шевченка).

1876 р. – Емський указ Олександра II.

1890 р. – утворено РУРП

1892 – 1893 рр – діяльність таємної студентської організації «Братство тарасівці».

1839 р. – утворення УНДП.

1900 – 1903 рр. – економічна криза в Україні.

1900р – заснування РУП

1901р. – заснування УНП.

1904 р – заснування УДП

14 червня 1905 р – початок повстання на броненосці «Потьомкін».

17 жовтня 1905 р – маніфест Миколи ІІ», яким у країні проголошувалися громадянські свободи.

9 листопада 1906 р. Указ царського уряду, який започаткував столипінську аграрну реформу.

3 череня 1907 р «третьочервневий переворот». Закінчення революції 1908 р – утворення Говзристзз українських поступців (ТУП).

^ 1911р. - «справа Бейліса».

1912р. – створення військово-патріотичного товариства «Січові стрільці».

19 липня 1914 р – початок Першої світово війни.

^ 1 серпня 1914р.- створення Головної Української Ради.

4 серпня 1914 р. – створення Союзу визволення України (СВУ).

Серпень-вересень 1914 р – Галицька битва

Травень 1915 р. – створення загальних українських рад»

^ Трзвень-червень 1916 р. - «Брусиловський прорив».

27 лбтого 1917 р – Лютнева демократична революція і повалення самодержавства в Росії.

3-4 березня 1917 р. – утворення Української Центральної Ради.

Квітень 1917 р. – Всєукрзїнський національний конгрес

16 череня 1917 р. – Перший універсал Центральної Ради проголошення автономії України.

15 червня 1917 р. – утворення Генерального і Секретаріату Центральної Ради.

З липня 1917 р Другий універсал Центральної Ради

7 листопада 1917 р. – Третій універсал Центральної Ради прогопошення Української. Народної Республіки.

9 (22) січня 1918 р. Четвертий універсал

Центральної Ради.

16 січня 1918 р – проголошення незалежності УНР

16 січня 1918 р. – бій під Крутами

^ 27 січня (9 лютого) 1918 р. - Берестейський мирний договір між УНР і державами німецько-австрійського блоку.

З березня 1918 р - підписання Брест-Литовського мирного договору між РСФРР і Німеччиною

28-29 квітня 1918 р - переворот П Скоропадського й утвердження гетьманату

^ 13-14 листопада 1918 р. - утворення Директорії.

Листопад 1918 р. - проголошення ЗУНР.

Листопад 1918-лисгопад 1921 р - Друга радянсько-українська війна

22 січня 1919 р. - Акт злуки.

^ Початок березня 1919 р. - ІІІ Всеукраїнський з'їзд Рад Прийняття Конституції УСРР.

Червень 1919 р - Чортківська офензива.

Грудень 1919 р —квітень 1920 р - «Перший Зимовий похід» військ УНР.

21 квітня 1920 р. - Варшавський договір

28 грудня 1920 р - підписання союзного робітничо- селянського договору між РСФРР і УСРР

Листопад 1921 р. - «Другий Зимовий похід»; завершення збройної боротьби регулярних військ УНР за незалежність України.

1221 - 1923 рр - голод в Україні.

30 грудня 1922 р. - створення СРСР

1923 - 1933 рр - політика кураїнізації

31 січня 1924 р. - прийняття Конституції СРСР

Вересень 1924 р. - Татарбунарське повстання

1925 р. - створення УНДО.

Грудень 1925 р. - XIV з'їзд РКП(б); проголошення курсу на індустріалізацію

^ 1927 р. - завершення будівництва сільського

господарства, курс на колективізацію

1927-1928 рр. - хлібозаготівельна криза

Початок 1928 р - «Шахтанська справа».

1928—1932 рр - п'ятирічний план розвитку народного господарства

^ 1929р. - створення Організації українських націоналістів (ОУН).

Кінець 1929 р. - перехід до форсовоної

індустріалізації.

1930 р - польська «пацифікація» в Східній Галичині.

1929 1938 рр. - період радянської модернізації в Україні

5 січня 1930 р - постанова ЦК ВКП(б) про темпи колективізації і заходи допомоги держави колгоспному будівництву.

7 серпня 1932 р. - закон про охорону соціалістичної власності («закон про п'ять колосків»).

1932— 1933 рр - голодомор в Україні.

1933-1937рр -друга п'ятирічка

^ 1334 р - перенесення столиці з Харкова до Києва.

Січень 1937 р. - надзвичайний XIV Всеукраїнський з'їзд рад, затвердження нової Конституції УРСР.

1937 р - завершення колективізації в Україні.

15 березня 1939 р. - незалежність Карпатської України.

23 серпня 1939 р - підписання радянсько-німецького договору (пакт Молотова Ріббентропа)

1 вересня 1939 р - напад нацистської Німеччина на Польщу: початок Другої світової війни.

17 вересня 1939 р - Червона армія перейшла польський пордон

15 листопада 1939 р. - включення Західної України до складу СРСР і возз'єднання з УРСР.

2 серпня 1940 р. - включення бессарабії і

Північної Буковини до складу УСРС

13 квітня 1941 р - укладення пакту про нейтралітет між СРСР і Японією.

22 червня 1941 р - напад нацистсткої Німеччини і союзних їй держав на Радянський Союз

З0 череня 1941 р - проголошення Акту про відновлення Української держави.

29-30 вересня 1941 р знищення в Бабиному Яру (Київ) понад 100 тис євреів - наймасовіша карапьна акція нацистів за всю історію Другої світової війни

17 липня 1942 р. – початок Сталінградської битви

Грудень 1942 р – утворення Української повстанської армії (УПА).

5 липня 1943 р – початок Курської битзи

6 листопада 1343 р. - визволення Києва.

9 травня 1945 р. - День перемоги, заверошння Великої Вітчизняної війни.

Квітень 1945 р. - Україна стає співзасновницею ООН.

^ Осінь 1946 р. весна 1946 р в Україні стався голод, причинами якого були сталінські методи керівництва сільським господарством і повоєнна розруха.

Грудень 1949 р. - звільнення М. Хрущова з посади першого секретаря ЦК КП(б)У.

Жовтень 1952 р. - відбувся XIX з'їзд ВКП(б), який розглянув директиви п'ятирічного плану розпитку СРСР на 1951 -1955

5 березня 1953 р. - смерть Й Сталіна

Вересень 1953 р - пленум ЦК КЛРС обрав першим секретарем ЦК КПРС М, Хрущова

Лютий 1956 р. - відбувся XX з'їзд КПРС. на якому схвалено директиви п'ятирічного плану на 1956 - 1960 рр

14 жовтня 1964 р. - пленум ЦК КПРС звільнив від обов'язків першого секретаря ЦК КПРС і голови Ради міністрів СРСР Першим секретарем ЦК КПРС обрано Л Брежнєва

Березень 1966 р. - відбувся XXIII з'їзд Компартії України який розглянув проект п'ятирічного плану розвитку народного господарства на 1966 – 1970.

7 жовтня 1977 р - прийняття нової Конституції СРСР

Квітень 1978 р - прийняття навої Конституції УРСР.

Березень 1985 р. - генеральним секретарем ЦК КПРС обрано М. Горбачова

Квітень 1985 р. - початок «перебудови»

Жовтень 1989 р - прийняття закону УРСР «Про вибори народних депутатів УРСР та місцевих рад», а також закон «Про мови», що забезпеучвав українській мові статус державної

27 лютого 1990 р - Верховна Рада СРСР ухвалила постанову про заснування посади Президента СРСР і внесення відповідних змін і доповнень до Конституції СРСР.

Березень 1990 р - вибори до Верховно Ради УРСР та місцевих рад народних депутатів

1 грудня 1991 р - проведення Всеукраїнського референдуму щодо Акта проголошення незалежності України і вибори Президента України. Президентом України на альтернативній основі обрано Л. Кравчука.

18 травня 1994 р. - обрання О. Мороза головою Верховної Ради України

10 липня 1994 р. - обрання Л. Кучми Президентом

України

Вересень 1995 р - прийняття України до Ради Європи.

28 червня 1996 р. - прийняття Верховною Радою України нової Конституції України.

Липень 1998 р. - обрання О. Ткаченка головою Верховної Ради України.

14 листопада 1999 р. - обрання Л. Кучми . Президентом України

31 жовтня 2004 р - вибори Президента України

21 листопаде 2004 р. - другий тур виборів Президента України

21 листопада - 8 грудня 2004 р. - «Помаранчова революція»

З грудня 2004 р - Верховний Суд України визнав недійсними результати другого туру президентських виборів.

26 грудня 2004 р. - у результаті переголосувзння Президентом України було обрано В Ющенка

26 березня 2006 р. - вибори до Верховної Ради України

30 березня 2007 р. - дострокові вибори до Верховної Роди України.

Похожие:

1млн років тому V от стародавня історія України V ст. – початок XVI ст icon1млн років тому V от стародавня історія України V ст. – початок XVI ст
Близько 800 тис. Років тому – вік найдавнішої з відкритих археологами стоянок на території України (с. Королеве в Закарпатті)
1млн років тому V от стародавня історія України V ст. – початок XVI ст iconСтародавня історія України. 1 млн років тому
Розселення кіммерійців між Дністром і Доном та на Кримському і Таманському півостровах
1млн років тому V от стародавня історія України V ст. – початок XVI ст iconВступ до курсу Історія України
На питання чи є історія наукою, однозначної відповіді немає. Історична наука відрізняється від інших наук тим, що має свою специфіку,...
1млн років тому V от стародавня історія України V ст. – початок XVI ст icon1. Стародавня історія України
Археологічна культура – сукупність схожих речових решток, здобутих під час археологічних розкопок, що належать до одного історичного...
1млн років тому V от стародавня історія України V ст. – початок XVI ст icon1. Стародавня історія України Терміни, поняття
Археологічна культура – сукупність схожих речових решток, здобутих під час археологічних розкопок, що належать до одного історичного...
1млн років тому V от стародавня історія України V ст. – початок XVI ст iconСтародавня історія України IV середина III тис до н е
Археологічна культура — термін, уживаний для позначення спільності (комплексу) подібних між собою археологічних пам’яток, що відносяться...
1млн років тому V от стародавня історія України V ст. – початок XVI ст iconСтародавня історія України IV середина III тис до н е
Археологічна культура — термін, уживаний для позначення спільності (комплексу) подібних між собою археологічних пам’яток, що відносяться...
1млн років тому V от стародавня історія України V ст. – початок XVI ст icon1. Стародавня історія України
Олег (р н невід п за Лаврентіївським літописом, 912; за Новгородським першим літописом, 922) київський князь. Походив з норманів....
1млн років тому V от стародавня історія України V ст. – початок XVI ст iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни "Історія України"
Савченко С. В. Історія незалежної України (1991-2008 рр.): Матеріали та методичні рекомендації до вивчення дисципліни “Історія України“....
1млн років тому V от стародавня історія України V ст. – початок XVI ст iconБлизько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України

1млн років тому V от стародавня історія України V ст. – початок XVI ст iconБлизько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы