1млн рр до н. е Поява першої людини на території України icon

1млн рр до н. е Поява першої людини на території України


Скачать 50.68 Kb.
Название1млн рр до н. е Поява першої людини на території України
Размер50.68 Kb.
ТипДокументы

1млн рр. до. н. е

Поява першої людини на території України

1млн – 10тис. до н.е

Палеоліт

ІХ-VІ тис до н.е

Мезоліт

VI – IV тис до н.е

Неоліт

IV – ІІІ тис. до н.е

Енеоліт (міднокам‘яний вік). Трипільська культура.

ІІ – поч. І тис. до н.е

Епоха бронзи

ІХ – поч. VІІ ст. до н.е

Кіммерійці у Пн. Причорномор’ї

VІІ – поч. ІІІ ст..до н.е

Скіфський період

VІІ ст.. до н.е – V ст..н.е

Грецькі міста-держави в Пн. Причорномор’ї

ІІІ ст. до н.е – ІІІ ст.

Розселення сарматів

ІІІ – ІV ст.

Черняхівська археологічна культура

375 р.

Вторгнення гунів

кін. V ст.

Заснування Києва

кін. ІХ ст.

Утворення Київської Русі

882-912 рр.

Князювання Олега у Києві

907, 911 рр.

Походи Олега на Константинополь. Укладення договорів Русі з Візантією

912 – 945 рр.

Князювання Ігоря

941, 944 рр.

Походи Ігоря на Візантію. Договори Русі з Візантією

945 р.

Повстання древлян. Загибель Ігоря

945 – 964 рр.

Регентство княгині Ольги при Святославі

964 0 972 рр.

Князювання Святослава Ігоревича

965 р.

Розгром князем Святославом Хозарського каганату

968, 969 – 972 рр.

Походи Святослава на Балкани

978 – 1015 рр.

Князювання Володимира Святославича

988 р

Офіційне запровадження християнства на Русі

1019 – 1054 рр.

Князювання Ярослава Мудрого

1015 р.

«Руська правда» Ярослава Мудрого

1036 р.

Розгром Ярославом Мудрим печенігів під стінами Києва

1037 р.

Побудова собору Святої Софії у Києві

1068 р.

Поразка Ярославичів у битві з половцями на р. Альта. Народне повстання у Києві.

1097 р.

Укладення «Правди Ярославичів»

1072 р.

З’їзд князів у Любечі

1113 р.

Створення монахом Нестором «Повісті врем’яних літ»

1113 – 1125 рр.

Князювання Володимира Мономаха в Києві

1125 – 1132 рр.

Князювання Мстислава Володимировича

1153 – 1187 рр.

Князювання Ярослава Володимировича (Осмомисла) в Галицькій землі

1169 р.

Зруйнування Києва володимиро-суздальським князем Андрієм Боголюбським

1185 р.

Похід Новгород-сіверського князя Ігоря Святославина на половців

1187 р.

Перша згадка назви «Україна» в Київському літописі

1199 р.

Утворення ГГалицько-Волинського князівства


1199 –

1205 рр.


Князювання Романа Мстиславича в Галичі

1238 р.

Утвердження Данила Романовича на галицькому престолі

1239 – 1241 рр.

Похід монголо-татар на Південну Русь

грудень 1240 р.

Зруйнування монголо-татарами Києва

1264 – 1301 рр.

Князювання Лева Даниловича у Галицько-Волинській державі

1340 р.

Розпад Галицько-Волинського князівства

1340 – 1385 рр.

Князювання Любарта Гедиміновича на Волині

1349 р.

Загарбання польськими феодалами Галичини

1362 р.

Битва при Синіх Водах

1362 – 1363 рр.

Приєднання Київщини, Переяславщини і Поділля до Великого князівства Литовського

1370 – 1385 рр.

Перебування Галичини у складі Угорщини

1377 р.

Загарбання польськими феодалами частини Волині

14 серпня 1385 р.

Кревська унія

1387 р.

Перехід Галичини під владу Польщі

15 липня 1410 р.

Грюнвальська битва

1460 р.

Заснування С. Дропаном у Львові першої української друкарні

1471 р.

Остаточна ліквідація Київського князівства

1508 р.

Виступ української і білоруської знаті на чолі з Князем Михайлом Глинським

1529 р, 1566р, 1588р.

Перший, Другий і Третій Литовські статути. Третій: остаточне закріплення селян

1556 р.

Заснування Запорізької Січі на острові Мала Хортиця


1 липня 1569 р.


Люблінська унія

1572 р.

Утворення козацького реєстрового війська

1578 р.

Заснування в Острозі школи (колегії) та друкарні

1581 р.

Вихід з друку Острозької біблії

1591 – 1593 рр.

Козацько-селянське повстання під проводом Кшиштофа Косинського

1594 – 1596 рр.

Козацько-селянське повстання під проводом Северина Наливайка

27 грудня 1595р. – 27 липня 1657р.

Роки життя Богдана Хмельницького

1596 р.

Брестська церковна унія

1616 – 1622 рр.

Гетьманування Петра Сагайдачного

1615 р.

Заснування Київського братства і школи при ньому

1620 р.

Відновлення православної ієрархії в Україні

вересень 1620 р.

Битва під Цецорою

1621 р.

Хотинська війна

1625 р.

Козацько-селянське повстання під проводом Марка Жмайла

1630 р.

Козацько-селянське повстання під проводом Тараса Федоровича (Трясила)

1632р.

Заснування Києво-Могилянської колегії

1635 р.

Спорудження польським урядом фортеці Кодак

1637 р.

Козацько-селянське повстання під проводом Павла Бута (Павлюка)

1638 р.

Козацько-селянське повстання під проводом Якова Острянина та Дмитра Гуні

1648 – 1656 рр.

Гетьманування Б. Хмельницького. Українська національно-визвольна війна

5 травня1648

Битва під Жовтими Водами

15 – 16 травня 1648 р.

Битва під Корсунем

11 – 13 вересня 1648 р.

Битва під Пилявцями

23 грудня 1648 р.

Урочистий в’їзд Б. Хмельницького у Київ

5 – 6 серпня 1649р

Битва під Зборовом

8 серпня 1649 р.

Зборівський мирний договір

18 – 30 червня 1651 р.

Битва під Берестечком

1651 р.

Білоцерківський договір

1652 р.

Битва під Батогом

1653 р.

Битва під Жванцем

1654 р.

«Березневі статті» Б. Хмельницького

8 січня 1654 р.

Переяславська рада

1657 – 1659 рр.

Гетьманування І. Виговського

16 вересня 1658 р

Гадяцький договір

1659 р.

Битва під Кнотопом

1659 р.

Переяславські статті

1660 р.

Слободищенський трактат

1661 р.

Заснування університету у Львові

1663 р.

«Чорна рада» в Ніжині. Початок політичного розподілу України

1663 – 1668 рр.

Гетьманування Івана Брюховецького на Лівобережній Україні


1665 – 1676 рр.


Гетьманування Петра Дорошенка на Правобережній Україні

30 січня 1667 р.

Андрусівське перемир’я між Московщиною й Польщею

1672 – 1887 рр.

Гетьманування Івана Самойловича на Лівобережній Україні

17 жовтня 1681 р.

Бахчисарайський мирний договір Росії з Туреччиною та Кримським Ханством

1686 р.

«Трактак про вічний мир» між Московщиною та Польщею

25 липня 1687 р.

Коломацькі статті

1687 – 1709 рр.

Гетьманування Івана Мазепи

1700 – 1704 рр.

Визвольне повстання на Правобережній Україні на чолі з Семеном Палієм

1700 – 1721 рр.

Північна війна між Росією та Швецією

1701 р.

Перетворення Києво-Могилянської колегії в академію

жовтень 1798 р.

Перехід І. Мазепи на бік Карла ХІІ

14 травня 1709 р.

Зруйнування Запорізької Січі

27 червня 1709

Полтавська битва

22 серпня 1709 р.

Смерть Мазепи в Бендерах

1710 – 1742 рр.

Гетьманування Пилипа Орлика (в еміграції)

1711 р.

Заснування Олешківської Січі

5 квітня 1712 р.

Константинопольський мирний договір між Росією й Туреччиною

1722 – 1794 рр.

Роки життя Григорія Сковороди


1727 – 1734 рр.


Гетьманування Данила Апостола

1734 р.

Заснування Нової Січі

1734 – 1750 рр.

«Правління гетьманського уряду»

1738 – 1745 рр.

Рух опричників на чолі з О. Довбушем

18 вересня 1739 р

Белградський мирний договір між Росією й Туреччиною

1750 – 1764 рр

Гетьманування Кирила Розумовського

1764 р

Скасування гетьманства

1764 – 1786 рр

Друга Малоросійська колегія

травень – червень 1768 р

Коліївщина1772 р.Перший поділ Польщі: приєднання Галичини до Австрії

1774 р

Кючук-Кайнаржійський мирний договір

7 травня 1775 р.

Захоплення Австрією Буковини

3 серпня 1775 р

Маніфест Катерини ІІ про закріпачення селян на Лівобережжі

22 січня 1788 р

Утворення Чорноморського козацького війська

1792 р

Переселення Чорноморського війська на Кубань

1793 р

Другий поділ Польщі: включення Західної Волині до складу Росії

1795 р

Третій поділ Польщі: включення Зх Волині до складу Росії

1805 р

Відкриття Харківського університету


1814 – 1861 рр


Роки життя Шевченка

1821 р

Створення в Тульчині таємного Пд. товариства декабристів

1823 – 1825 рр

Діяльність таємного «товариства об’єднаних слов’ян» у Новоград-Волинському

грудень 1825р – січень 1826р

Повстання Чернігівського полку

1830 – 1831 рр

Польське визвольне повстання на Правобережній Україні

1830 – 1837 рр

Діяльність у Львові просвітницького гуртка «Руська трійця»

1834 р

Відкриття університету у Києві

1846 – 1847 рр

Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства

1848 р

Скасування кріпацтва у Сх. Галичині, Буковині

1848 р

Утворення Головної руської ради

25 жовтня 1848 р

Створення культурно-освітнього товариства «Галицько-руська матиця»

1853 р.

Скасування кріпацтва у Закарпатті

1853 – 1856 рр

Видання у Петербурзі українського журналу «Основа»

19 лютого 1861 р.

Скасування Кріпацтва в Росії

1861 р.

Створення Галицького й Буковинського крайових сеймів

1863 р.

Валуєвський циркуляр

1865 р.

Відкриття в Одесі Новоросійського університету

1868 р.

Заснування у Львові українського культурно-освітнього товариства «Просвіта»1873 р.Заснування у Львові Літературного товариства ім. Шевченка (1892р – перетв. на Наукове товариство ім.. Т.Шевченка (НТШ))

1875 р.

Заснування університету в Чернівцях

1876 р.

Емський указ

1877 р.

«Чигиринська змова»

1890 р.

Створення у Львові Русько-української радикальної партії – першої укр. політ. партії

1891 р.

Створення студентської таємної організації «Братство Тарасівців»

1899 р.

Створення Галицької соціал-демократичної партії

1899 р.

Створення в Галичині Української національно-демократичної партії

1990 р.

Створення в Харкові Революційної української партії – першої на східноукраїнських землях української політ. організації

1902 р.

Створення Української народної партії

1904 р.

Заснування Української радикальної партії

1906 р.

Початок діяльності культурно-освітніх товариств «Просвіта» на Наддніпрянській Україні

1906 – 1909 рр.

Столипінська аграрна реформа

1908 р.

Заснування Товариства українських поступовців

1914 – 1918 рр.

Перша світова війна

1 серпня 1914 р.

Створення у Львові Головної української ради

6 серпня 1914 р.

Створення легіону Українських Січових Стрільців. Створення у Львові Союзу Визволення України

1 травня 1915 р.

Реорганізація Головної української ради в Загальну українську раду

23 – 27 лютого 1917 р.

Лютнева буржуазна революція в Росії


4 березня 1917 р.


Утворення Української Центральної Ради

6 – 8 квітня 1917р

Всеукраїнський національний конгрес

10 червня 1917 р.

І Універсал Центральної Ради

3 липня 1917 р.

ІІ Універсал Центральної Ради

25 жовтня 1917 р.

Більшовицький переворот у Петрограді

7 листопада 1917р

ІІІ Універсал Центральної Ради


4 – 6 грудня 1917р


Всеукраїнський з’їзд рад у Києві

12 грудня 1917 р.

З’їзд рад у Харкові. Проголошення радянської влади в Україні

22 січня 1918 р.

ІV Універсал Центральної Ради

9 лютого 1918 р.

Брестський мирний договір між УНР і державами Четвертого союзу

29 квітня 1918 р.

Ухвалення проекту Конституції УНР. Всеукраїнський хліборобський з’їзд: проголошення Павла Скоропадського гетьманом України

13 листопада 1918 р.

Утворення Директорії

27 листопада 1918 р.

Відкриття Української Академії наук (УАН), 3 1921 р. – Всеукраїнська Академія наук, з 1936 р. – Академія наук УРСР, з 1994 р. – Національна Академія наук України


19 грудня 1918 р.


Вступ Директорії до Києва

22 січня 1919 р.

Проголошення в Києві Акту Злуки УНР і ЗУНР

1919 р.

Створена Комуністична партія Західної України (КПЗУ)

березень 1919 р.

Прийняття Конституції УСРР

грудень 1919 р. – квітень 1920 р.

Перший «Зимовий похід» військ УНР

серпень 1920 р.

Заснування Української військової організації (УВО)

квітень 1920 р.

Варшавська угода УНР і Польщі

березень 1921 р.

Ризький мир

жовтень 1921 р.

Виникнення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ)

1921 – 1923 рр.

Голодомор в Україні

30 грудня 1922 р.

Утворення СРСР

1925 р.

Заснування Українського національно-демократичного Об’єднання (УНДО)

травень 1925 р.

Конституція УСРР

травень – липень 1928 р.

«Шахтинська справа»

2 лютого 1929 р.

Заснування Організації українських націоналістів (ОУН)березень – квітень 1930 р.Судовий прогрес у справі «СВУ»

березень 1931 р.

Судовий процес у справі «УНЦ»

1932 – 1933 рр.

Голодомор в Україні

січень 1937 р.

Конституція УРСР

15 березня 1939 р

Проголошення незалежності Карпатської України1 вересня 1939 р.Напад Німеччини на Польщу. Початок Другої світової війни

17 вересня 1939 р

Червона армія перейшла польський кордон

10 лютого 1940 р.

Розкол ОУН. Створення ОУН(Б) та ОУН(М)

28 червня 1940 р.

Червона армія окупувала Північну Буковину і Бессарабію

22 червня 1941 р.

Напад Німеччини на Радянський Союз

30 червня 1941 р.

Проголошення ОУН-Б відновлення Української держави

червень 1941 р.

Початок окупації України німецькими загарбниками

осінь 1942

Створення Української повстанської армії (УПА)

жовтень 1944 р.

Визволення України від німецьких загарбників

25 квітня 1945 р.

На конференції у Сан-Франциско УРСР увійшла до ООН як член-засновник

8 травня 1945 р.

Капітуляція Німеччини

29 червня 1945 р.

Радянсько-чехословацький договір про кордони. Закарпаття увійшло до складу УРСР

березень 1946 р.

Львівський церковний собор: ліквідація Української греко-католицької (унітарної) церкви

квітень – серпень 1947 р.

Операція «Вісла»

лютий 1954 р.

Указ Президії Верховної Ради СРСР про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР

травень 1961 р.

Суд у Львові над членами дисидентської організації «Української робітничої-селянської спілки» Л. Лук’яненком, І. Кандибою та ін.

серпень – вересень 1965 р.

Перша хвиля арештів інтелігенції

9 листопада 1976р

Утворення Української Гельсінської групи

26 квітня 1986 р.

Катастрофа на Чорнобильській АЕС

жовтень 1989 р.

Закон «Про мови» в Українській РСР

березень 1990 р.

Вибори до Верховної Ради України І скликання

квітень 1990 р.

Створення Української республіканської партії (УРП)

16 липня 1990 р.

Декларація про державний суверенітет України

24 червня 1991 р.

Акт проголошення незалежності України1 грудня 1991 р.Всеукраїнський референдум і обрання Президентом України Л. Кравчука

8 грудня 1991 р.

Створення Співдружності Незалежних Держав (СНД). Припинення існування СРСР

березень 1994 р.

Позачергові вибори до Верховної Ради України ІІ скликання

червень – липень 1994 р.

Обрання Президентом України Л. Кучми

листопад 1994 р.

Україна приєдналася до «Договору про нерозповсюдження ядерної зброї»

листопад 1995 р.

Вступ України до Ради Європи

28 червня 1996 р.

Прийняття Конституції України

вересень 1996 р.

Введення національної грошової одиниці - гривні

12 травня 1998 р.

Початок роботи Верховної Ради України ІІІ скликання

листопад 1999 р.

Вибори Президента України. Президентом обраний Л. Кучма.

квітень 2000 р.

Всеукраїнський референдум з актуальних питань життя держави

березень – квітень 2001 р.

«Касетний скандал», політична криза в Україні, відставка уряду В. Ющенка

травень 2001 р.

Прем’єр-міністром України затвердженно А. Кінаха

червень 2001 р.

Візит Папи Римського Івана Павла ІІ в Україну

5-14 грудня 2001р

Всеукраїнський перепис населення

31 березня 2002 р

Вибори до Верховної Ради України ІV скликання21 листопада 2002 р.Відставка уряду А. Кінаха і затвердження прем’єр міністром В. Януковича

жовтень – грудень 2004 р.

Президентські вибори в Україні. Обрання президентом України В. Ющенка

4 лютого 2005 р.

Обрання прем’єр-міністром Ю. Тимошенко

8 Вересня 2005 р.

Відставка уряду Ю. Тимошенко, затвердження на посаду прем’єр-міністра Ю. Єханурова

26 березня 2006 р

Проведення в Україні парламентських виборів

2006 р.

Обрання прем’єр-міністром В. Януковича

30 вересня 2007 р

Дострокові парламентські вибори в Україні

18 грудня 2007 р.

Обрання прим’єр-міністром Ю. Тимошенко5 лютого 2008 р.Вступ України до Світової організації торгівлі

вересень 2008 р.

Розпад Демократичної коаліції Верховної Ради України

жовтень 2008 р.

Указ Президента В. Ющенка про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначення позачергових виборів. Зупинення указу Президентом

грудень 2008 – січень 2009 рр.

Газовий конфлікт з Росією

3 лютого 2009 р.

Рішення Міжнародного суду щодо делімітації континентального шельфу між Румунією та Україноюсічень – лютий 2010 рПрезидентські вибори в Україні. Обрання Президентом В. Януковича

21 квітня 2010 р.

Договір між Україною та Росією щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії у Криму на 25 років

Похожие:

1млн рр до н. е Поява першої людини на території України icon1млн рр до н. е Поява першої людини на території України

1млн рр до н. е Поява першої людини на території України iconБлизько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України

1млн рр до н. е Поява першої людини на території України iconБлизько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України

1млн рр до н. е Поява першої людини на території України iconБлизько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України

1млн рр до н. е Поява першої людини на території України iconБлизько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України

1млн рр до н. е Поява першої людини на території України iconНайважливіші дати, події
Близько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України
1млн рр до н. е Поява першої людини на території України iconНайважливіші дати, події
Близько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України
1млн рр до н. е Поява першої людини на території України icon1млн років тому V от стародавня історія України V ст. – початок XVI ст
Близько 800 тис. Років тому – вік найдавнішої з відкритих археологами стоянок на території України (с. Королеве в Закарпатті)
1млн рр до н. е Поява першої людини на території України icon2. Найдавніші землеробські та скотарські племена на території сучасної України. Трипільська культура
Формування людської цивілізації на території сучасної України в епоху палеоліту-неоліту
1млн рр до н. е Поява першої людини на території України iconЗакон україни про забезпечення прав І свобод громадян на тимчасово окупованій території України
України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною...
1млн рр до н. е Поява першої людини на території України iconКнига україни
України, в межах її територіальних вод, континентального шельфу та виняткової (морської) економічної зони. Занесені до Червоної книги...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы