2. 1 Комунальна гігієна з основами санітарної справи та загальної екології icon

2. 1 Комунальна гігієна з основами санітарної справи та загальної екології


Скачать 188.8 Kb.
Название2. 1 Комунальна гігієна з основами санітарної справи та загальної екології
страница1/6
Размер188.8 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6

2.1 Комунальна гігієна з основами санітарної справи та загальної екології

1

Мінімальна відстань розміщення сміттєзбірної площадки для контейнерів на території

мікрорайону по відношенню до вхідних дверей і вікон житлового будинку становить:

A 20м

B 100м

C 50м

D 15м

E 30м


2

Вкажіть допустимий вміст залишкового хлору у питній воді:

A 0.5 мг/л

B 0.6 мг/л

C 0.2 мг/л

D 1.2 мг/л

E 0.8 мг/л


3

Знайдіть причини прояви ціанозу у дітей:

A Підвищений вміст нітратів у питній воді

B Недостатня кількість йоду у питній воді

C Підвищений вміст фтору у питній воді

D Відсутність фтору у питній воді

E Підвищений вміст хлору у питній воді


4

Запропонуйте споруду для затримання фітопланктону у річній воді:

A Мікрофільтр

B Фільтр АКХ

C Горизонтальний відстійник

D Камера реакції

E Вертикальний відстійник


5

Якими сполуками зумовлена загальна жорстккість питної води:

A Солями кальцію і магнію

B Сполуками заліза

C Сполуками міді

D Хлоридами і сульфатами

E Солями марганцю


6

Яка споруда сполучає в собі всі етап освітлення води:

A Контактний освітлювач

B Горизонтальний відстійник

C Швидкий фільтр

D Камера змішування і реакції

E Швидкий фільтр з подвійним навантаженням


7

Кількість бактерій групи кишкових паличок у питній воді повинна становити не більше:

A 3

B 5

C 7

D 2

E 4


8

Якими документами регламентується якість питної води при господарсько-питному

водопостачанні:

A ГОСТ 2874-82, ДСанПіН № 383

B ГОСТ 2874-54, ДСанПіН № 383

C “Санітарні вимоги до шахтних криниць, ” ГОСТ 2874-82

D ДСанПіН № 383, . СН 245-71

E СН 245-71, “Санітарні вимоги до шахтних криниць”


9

Запропонуйте засіб хлорування питної води у випадку особливих епідеміологічних умов:

A Суперхлорування

B Звичайне хлорування

C Постхлорувння

D Хлорування післяпереломними дозами

E Комбіновані засоби хлорування води


10

До термічних методів знезараження питної води відносяться:

A Кип’ятіння

B Ультрафіолетове опромінення

C Знезаражування вакуумуванням

D Оброблення ультразвуком

E ?-опромінювання


11

Прямимим показниками епідемічної безпеки сан. стану грунту є:

A Санітарно- мікробіологічні, санітарно- гельмінтологічні, санітарно-ентомологічні

B Санітарно- гельмінтологічні, санітарно-хімічні, санітарно-ентомологічні

C Снітарно-ентомологічні, санітарно-фізичні, санітарно-ентомологічні

D Санітарно-ентомологічні, фізико-хімічні, санітарно- мікробіологічні

E Санітарно- мікробіологічні, , санітарно-фізичні, санітарно- гельмінтологічні


^ 12

Цілеспрямовано у грунт вносяться такі забруднювачі:

A Пестициди, стимулятори росту рослин

B Побутові відходи

C Промислові відходи

D Техногенні рідкі відходи

E Техногенні тверді відходт


13

До біотермічних методів знешкодження твердих побутових відходів відносяться:

A Удосконалені звалища, полігони складування

B Сміттєспалювальні заводи, заводи біотермічного перероблення

C Ззаводи біотермічного перероблення, заводи по пролізу твердих відходів

D Поля заорювання, сміттєспалювальні заводи

E Заводи перероблення побутового сміття методом гідролізу, біокамери


^ 14

Поточний санітарний нагляду галузі сан. охорони ґрунту включає в себе:

A Контроль за проведенням заходів із удосконалення сан. очищення нас. місць

B Перевірка розрахунків кількості твердих відходів,що утворюються на територіях, згідно

проекту

C Сан. експертиза генеральної схеми очищення нас. пункту

D Підбір нормативних документів, на підставі яких здійснюється сан. експертиза

E Обґрунтування системи видалення з території нас. пункту відходів


^ 15

Запропонуйте споруду для зневоднення мулу, піску на очисних спорудах каналізації:

A Піскові майданчики

B Септик

C Пісковловлювач

D Аерофільтр

E Біофільтр


16

Затримка великих плаваючих домішок стічних вод проходить на:

A Гратах.

B Пісколовках

C Септиктенках

D Відстійниках

E Фільтрах


17

Очистка ГПС “мокрим ” методом здійснюється на таких установках:

A Скруберах

B Циклонах

C Пиловідстійних камерах

D Мультициклонах

E Електрофільтрах


18

До санітарно-технічних заходів охорони атмосферного повітря відносяться:

A Наявність очисних споруд на промислових підприємствах

B Озеленення санітарно-захисних зон

C Удосконалення виробничих процесів

D Створення безперервних технологічних процесів

E Автоматизація і механізація виробничих процесів


^ 19

Мінімальна відстань від лазні до ЛПЗ, дитячих установ повинна становити:

A 50м

B 20м

C 60м

D 30

E 40


20

Мінімальні просторові параметри на 1 людину в гуртожитку становлять:

A Площа-6м2, висота примішення-2,5м, ширина кімнати-2,2м

B Площа-6м2, висота примішення-2,0м, ширина кімнати-1,2м

C Площа-4м2, висота примішення-2,1м, ширина кімнати-2,0м

D Площа-5м2, висота примішення-2,3м, ширина кімнати-2,2м

E Площа-6м2, висота примішення-2,2м, ширина кімнати-1,9м


^ 21

До санітарно-протиепідемічних заходів щодо профілактики ВЛІ відносяться:

A Оброблення і дезинфекція рук медперсоналу, знезаражування повітря у приміщеннях,

стерилізація, дезинфекція

B Раціональне зонування території ЛПЗ

C Імунізація населення

D Раціональне внутрішнє планування основних підрозділів ЛПЗ

E Раціональна природна та штучна вентиляція приміщень ЛПЗ


^ 22

Мінімальна площа на 1 ліжко в палаті інфекційного та туберкульозного відділення

повинна бути не менше:

A 7,5м

B 6,5м

C 4,5м

D 7,0м

E 4,5м


23

Гігієнічні заходи щодо сан. охорони атмосферного повітря включають:

A Здійснення запобіжного та поточного сан. нагляду за атм. повітрям

B Організацію безвідходних технологічних процесів на виробництві

C Раціональне розташування промислових підприємств щодо житлової зони

D Організація СЗЗ між житловою та промисловою зонами

E Комплексна механізація та автоматизація виробничих процесів


^ 24

На першому поверсі житлових будинків не дозволяється розташовувати:

A Підприємства громадського харчування більше, ніж на 50 місць

B Аптеки

C Нотаріальні контори

D Косметичні салони

E Перукарні


25

При якій мінімальній кількості проживаючих у гуртожитку повинно бути передбачено

обладнання ізолятора:

A 200 мешканців

B 300 мешканців

C 150 мешканців

D 400 мешканців

E 220 мешканців


26

При гігієнічному нормуванні рівнів шуму у житлових приміщеннях враховується:

A Приміщення та території, період доби

B Приміщення та території, вид діяльності людини

C Період доби, вид діяльності людини

D Території, характеристика шуму

E Вид діяльності людини та характеристика шуму


27

Кількість житлової площі [м2], яка припадає на 1 га території мікрорайону називається:

A Щільністю житлового фонду

B Щільністю житлової забудови

C Щільністю заселення

D Відсотком житлової забудови

E Питомою вагою житлового фонду


28

Озеленення при санаторіях, будинках відпочинку, дитячих закладах - це озеленення:

A Обмеженого використання

B Суспільного призначення

C Повсякденного використання

D Спеціального призначення

E Щоденного використання


29

Під час роботи двигуна автомобіля в повітря викидаються шкідливі речовини. При якому

режимі роботи двигуна автотранспорту реєструється найбільший викид шкідливих

речовин в атмосферу?

A *Прискорення

B Рух з постійною швидкістю

C Гальмування

D Холостий хід

E Прискорення та гальмування


30

На протязі багатьох років перед людством стоїть проблема поступового руйнування

озонового шару. Які речовини грають провідну роль в його руйнуванні?

A *Фреони

B Двоокис сірки

C Вуглеводні

D Альдегіди

E Двоокис вуглецю


31

Значна кількість підприємств промислових регіонів здійснює викиди промислових

відходів у повітря. Що утворюється в наслідок взаємодії природного туману з газовими

промисловими викидами?

A *Смог

B Туман

C Кислотний дощ

D Вихлопні гази

E Дим


32

Атмосфера - газова оболонка нашої планети, що складається з багатьох компонентів.

Одним з найважливіших її складових є кисень. Вкажіть відсотковий вміст кисню в

атмосферному повітрі:

A *21\%

B 5\%

C 65\%

D 15\%

E 45\%


33

В зв’язку з розвиненням промисловості та щорічним збільшенням промислових викидів

по всьому світу, були розроблені та регулярно переглядаються заходи з охорони

зовнішнього середовища. До заходів з охорони атмосферного повітря не відносяться:

A *Заходи з охорони праці

B Санітарно-технічні заходи

C Технологічні заходи

D Законодавчі заходи

E Гігієнічні заходи


34

Промисловість нашої країни складається з багатьох галузей. Яка з них на вашу думку є

найголовнішим забруднювачем повітря?

A *Металургійна промисловість

B Сільські населені пункти

C Місто-курорт

D Сільське господарство

E Легка промисловість


35

Вода, що надходить до споживачів централізованого та децентралізованого

водопостачання, підлягає обов’язковому очищенню та знезараженню. Найбільш

поширеним методом знезараження питної води є:

A *Знезараження хлором та його сполуками

B Знезараження ультразвуком

C Знезараження ультрафіолетовим випромінюванням

D Знезараження рентгенівським випромінюванням

E Знезараження методом озонування


36

За результатами лабораторного дослідження у водоймищі, яке використовується як

джерело водопостачання, вміст фтору перевищує допустимий. За прогнозом може

виникнути захворюваність населення на ендемічний флюороз. При якій концентрації

фтору в питній воді застосовується дефторування?

A *Більш, ніж 1,5мг/л

B Більш, ніж 0,2мг/л

C Більш, ніж 0,7мг/л

D Більш, ніж 1,2мг/л

E Більш, ніж 1,0мг/л


37

В населеному пункті проводився комплексний медичний огляд мешканців, в результаті

якого фахівцем стоматологічного профілю було зафіксоване тотальне ураження зубів

карієсом у всіх дорослих та більшості дітей. Ендемічний карієс обумовлений низьким

вмістом у воді:

A *Фтору

B Кадмію

C Селену

D Йоду

E Нітратів


38

У селищі регулярно фіксуються випадки захворювання на хворобу Ітай-Ітай. Внаслідок

надлишкового вмісту якого елементу у воді виникає дана хвороба?

A *Кадмію

B Свинцю

C Ртуті

D Заліза

E Фтору


39

До показників якості питної води відносяться органолептичні властивості, одною з яких є

кольоровість. Якою повинна бути кольоровість питної води в системі централізованого

водопостачання?

A * ? 20°

B ? 5°

C ? 100°

D ? 50°

E ? 0.1°


40

Відомо, що споживання води з надлишком, або недостатньою кількістю різних

мікроелементів може призвести до ендемічних захворювань. До якого захворювання

може призвести недостатня кількість фтору у питній воді?

A *Карієс

B Флюороз

C Ітай-Ітай

D Сатурнізм

E Селеноз


41

Санітарним фельдшером районної СЕС проводиться перевірка станції очистки стічних

вод. Якою повинна бути тривалість контакту активного хлору з стічними водами в

контактному резервуарі?

A *30 хвилин

B 45 хвилин

C 60 хвилин

D 120 хвилин

E 10 хвилин


42

Під час дослідження проб ґрунту, відібраних на території рекреаційної зони

передміськового селища, було виявлено органічне забруднення. Що стало джерелом

забруднення ґрунту органічними речовинами?

A *Кладовища та скотомогильники

B Стічні води металургійних підприємств

C Атомні електростанції

D Мінеральні добрива

E Виробництво будівельних матеріалів


43

В квартирі багатоповерхового житлового будинку показники мікроклімату становлять:

температура повітря - 20°С, відносна вологість – 45\%, швидкість руху повітря – 0,15м/с.

Дайте характеристику виду мікроклімату.

A *Оптимальний

B Інтермітуючий

C Нагріваючий

D Охолоджуючий

E Подразнюючий


44

Керівництвом міста була відведена земельна ділянка для будівництва багатопрофільної

лікарні. Багатопрофільна лікарня повинна разташовуватись так, щоб обслуговуване

населення:

A *Знаходилось в радіусі 1,5км

B Могло дійти від лікарні за 15 хвилин

C Могло доїхати до лікарні міським транспортом за 40 хвилин

D Знаходилось в радіусі 1км

E Знаходилось в радіусі 2 км


45

Для дослідження швидкості руху повітря нагрітий кататермометр помістили на рівні 1,5 м

від підлоги, через 5хв. охолодження зняли показники. Які помилки були допущені під час

дослідження?

A *Необхідно визначити час охолодження приладу з 38°С до 35°С

B Необхідно визначити час охолодження приладу з 36°С до 33°С

C Для дослідження потрібен охолоджений кататермометр

D Невірно вибраний прилад для дослідження

E Не дотримано час вимірювання


46

В приміщенні групи дитячого садочку проводилось дослідження чинників мікроклімату.

Який метод використовують для вимірювання абсолютної вологості повітря?

A *Психрометрії

B Барометрії

C Анемометрії

D Термографії

E Кататермометрії


47

В приміщенні пральні проводилось дослідження чинників мікроклімату. Який прилад

використовують для вимірювання швидкості руху повітря?

A *Анемометр

B Барометр

C Термограф

D Психрометр

E Кататермометр


48

При обстеженні учбової кімнати виявлено: ширина – 8м, довжина – 10м, площа вікон –

10м*2 . Яка величина світлового коефіцієнту у приміщенні?

A *1:8

B 1:0,8

C 1:1

D 1:2,4

E 1:0,3


49

В кабінеті функціональної діагностики вимірювались показники природньої освітленості.

По якому з перерахованих показників оцінюється достатність природньої освітленості

приміщень?

A *Коефіцієнт природньої освітленості

B Інтенсивність інфрачервоного випромінювання

C Інтенсивність ультрафіолетового випромінювання

D Інтенсивність випромінювання видимого діапазону

E Площа вікон


50

При дослідженні зразків ґрунту, відібраного на території дитячого будинку, виявлено

підвищений колі-тітр, що є показником:

A *Санітарно-бактеріологічного забруднення ґрунту

B Епідеміологічної безпеки ґрунту

C Санітарно-гельмінтологічного забруднення ґрунту

  1   2   3   4   5   6

Похожие:

2. 1 Комунальна гігієна з основами санітарної справи та загальної екології icon2. 1 Комунальна гігієна з основами санітарної справи та загальної екології
Мінімальна відстань розміщення сміттєзбірної площадки для контейнерів на території
2. 1 Комунальна гігієна з основами санітарної справи та загальної екології iconПлан лекцій з курсу «Теорія та історія видавничої справи»
Російська (радянська) концепція витоків і розвитку української рукописної і друкарської справи
2. 1 Комунальна гігієна з основами санітарної справи та загальної екології iconЛьвівського інституту банківської справи Університету банківської справи

2. 1 Комунальна гігієна з основами санітарної справи та загальної екології iconТема 1 Предмет і завдання загальної психології План
...
2. 1 Комунальна гігієна з основами санітарної справи та загальної екології iconДержавний стандарт початкової загальної освіти (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462 ) кабінет міністрів україни постанова №462 від 20 квітня 2011 року Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти Відповідно до статті 31 Закону України "П
Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого цією постановою. Прем’єр-міністр України М. Азаров
2. 1 Комунальна гігієна з основами санітарної справи та загальної екології iconId = 16356473 Наименование нтз: Биология с основами экологии
Расположение нтз: R:\тесты\биологический факультет\кафедра общей биологии, экологии и природопользования\чепракова а а\Биология с...
2. 1 Комунальна гігієна з основами санітарної справи та загальної екології iconКомунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17, м. Суми, Сумської області

2. 1 Комунальна гігієна з основами санітарної справи та загальної екології iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності...
2. 1 Комунальна гігієна з основами санітарної справи та загальної екології icon№3 (січень 2012р) у цьому номері «Великої перерви»
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17, м. Суми, Сумської області
2. 1 Комунальна гігієна з основами санітарної справи та загальної екології icon2. 5 Радіаційна гігієна
Середня загальна (за рахунок природних і штучних джерел) добова доза опромінення
2. 1 Комунальна гігієна з основами санітарної справи та загальної екології iconМіністерство екології та природних ресурсів України довідник телефонів

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы