2. Найдавніші землеробські та скотарські племена на території сучасної України. Трипільська культура icon

2. Найдавніші землеробські та скотарські племена на території сучасної України. Трипільська культура


Скачать 14.82 Kb.
Название2. Найдавніші землеробські та скотарські племена на території сучасної України. Трипільська культура
Размер14.82 Kb.
ТипДокументы

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


1. Формування людської цивілізації на території сучасної України в епоху палеоліту-неоліту.

2. Найдавніші землеробські та скотарські племена на території сучасної України. Трипільська культура.


3. Племінні союзи і рабовласницькі держави степових кочівників на території сучасної України..

4. Соціально-економічний та політичний розвиток античних міст-полісів Північного Причорномор‘я.

5. Стародавні слов‘яни. Теорії етногенезу слов‘ян.

6. Східнослов‘янське державотворення та поява держави у східних слов‘ян. Норманська теорія.

7. Державотворча діяльність перших великих князів київських (ІХ-Х ст.).


8. Розквіт Київської Русі за Володимира, Ярослава та їхніх наступників.

9. Політичний устрій держави Рюриковичів.

10. Походження і суть національного символа Тризуба (тридента).

11. Соціальний та економічний розвиток Київської Русі.

12. Етнічний склад населення Київської Русі.

13. Дохристиянська релігія східних слов‘ян. Хрещення Київської Русі.

14. Характерні ознаки та особливості розвитку культури Київської Русі.

15. Політичне роздроблення Київської Русі.


16. Роль і місце Київської Русі в історії Європи.

17. Утворення і піднесення Галицько-Волинської держави.

18. Монголо-татарська навала. Боротьба Русі із західними завойовниками.


19. Занепад Галицько-Волинської держави та її роль в історії України.

20. Загарбання руських (українських) земель Великим князівством Литовським та королівством Польським.

21. Українські (руські) землі у складі Угорщини, Великого князівства Московського та Османської імперії. Кримське Ханство.


22. Соціальні та економічні процеси на українських землях у ХІV-ХVІ ст..

23. Церковне життя на Україні в ХУ-ХУІ ст.. Берестейська унія.

24. Культура України ХІV- першої половини ХVІІ ст.

25. Люблінська унія та її наслідки для України.

26.Основні теорії походження українського козацтва. Видатні дослідники козаччини.

27. Виникнення українського козацтва, його склад та соціальна диференціація.

28. Суспільно-політичний та військовий устрій Запорозької Січі.

29. Козацько-селянські повстання кінця ХVІ- першої половини ХVІІ ст..

30. Боротьба українського народу з турецько-татарською агресією в ХV-ХVІІ ст.

31. Причини та початок Національної революції середини ХУІІ ст. Її періодизація.

32. Розгортання Національно-визвольної війни в 1649 – 1657 рр.


33. Громадянська війна і поділ України на два гетьманати у 1657-1663 рр.

34. Боротьба за возз‘єднання Української держави протягом 1663-1676 рр.

35. Утворення Української гетьманської держави за Богдана Хмельницького.

36. Українська державність за гетьмана Івана Мазепи.

37. Пилип Орлик та його Конституція.

38. Колоніальна політика Російської імперії щодо України у ХVШ ст.


39. Культура України наприкінці ХVП– у ХVШ ст.

40. Правобережна Україна у складі Речі Посполитої наприкінці ХVП – у ХVШ ст.

41. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії в першій половині ХІХ ст.

42. Західноукраїнські землі у складі Австійської імперії (1772-1867).


43. Національне відродження на українських землях на початку ХІХ ст.. Суспільні рухи.

44. Кирило - Мефодіївське товариство та його роль у національному русі.

45. Модернізаційні процеси 1860-70-х рр.. в Російській імперії та їхній вплив на Україну.

46. Соціально-економічний розвиток українських земель Російської імперії в пореформену добу та на початку ХХ ст..


47. Національно-визвольний та суспільно-політичний рух на підросійській Україні у другій половині ХІХ ст..

48. Західноукраїнські землі в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Суспільні рухи.

49. Культура українського народу у другій половині ХІХ – на поч.. ХХ ст..

50. Україна в період революції 1905-1907 рр.

51. Україна в роки третьочервневої монархії (1907-1914рр).

52. Події Першої світової війни на території України (1914-1916 рр.)

53. Українські політичні партії напередодні 1917 року.

54. Створення Української Центральної Ради і проголошення автономії України (березень – жовтень 1917 р.)

55. Діяльність Центральної Ради в умовах проголошення Української Народної Республіки та її незалежності.

56. Гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. Українська Держава Павла Скоропадського.

57. Створення Директорії. Друга УНР.

58. Західноукраїнська Народна Республіка..

59. Військово-політичні події в Україні від середини 1919 до середини 1920 рр.

60. Проголошення та встановлення радянської влади в Україні (1919-21рр.). Політика «воєнного комунізму».

61. Завершальний етап та уроки Української революції 1917-1920 рр.

62. Входження УСРР до СРСР. Нова економічна політика.

63. Політика коренізації (українізації). Більшовицька «культурна революція».

64. Культурне відродження в Україні у 20-х р.р і винищення національної інтелектуальної еліти в 30-х рр..

65. Більшовицька індустріалізація в УСРР: її методи, хід та наслідки.

66. Колективізація сільського господарства в УСРР: причини, хід та наслідки.

67. Голодомор 1932-1933 р.р. – геноцид проти українського народу.

68. Місце УРСР в процесі формування тоталітарного режиму в СРСР.

69. Українське питання на Паризькій мирній конференції 1919 року. Ризький мир.

70. Українські землі у складі Другої Речі Посполитої у міжвоєнний період..

71. Українське питання напередодні та на початку Другої світової війни. Проголошення Карпатської України.

72. Українські землі у складі Румунії та Чехословаччини у міжвоєнний період.

73.Пакт Молотова – Ріббентропа. Входження західних земель України до складу УРСР.

74. Місце України в планах керівництва нацистської Німеччини напередодні початку радянсько-німецької війни.

75. Українська територія – арена війни (основні військові операції 1941-42 рр.)

76. Визволення території України від нацистських окупантів у 1943-44 р.р..

77. Окупаційний режим на території України у 1941-1944 рр.

78. Діяльність радянських партизан та підпільників в Україні у роки війни.

79. Збройна боротьба формувань ОУН- УПА у роки Другої світової війни.

80. Початок відбудови зруйнованого війною у 1945-1950 рр. Особливості української повоєнної відбудови.

81. Суспільно-політичний та соціальний розвиток УРСР в 1945-56 р.

82.Радянизація Західної України у повоєнні роки. Діяльність ОУН-УПА у 1945-1950 рр.

83.Масові репресії на Західній Україні в повоєнні роки. Операція «Вісла».

84. Десталінізація і рух шестидесятників в Україні (1956-1965 р.р.)

85.Економічний, духовний, соціальний і політичний застій в УРСР 1964-1985рр.

86. Дисидентський рух в Україні 1965- 1985 р.р.

87. Рівень життя і побуту населення України в 1945-1985 рр.

88. Культурно-ідеологічні процеси в Україні 1945-1985 рр.: відгомін «жданівщини», ідеологічний диктат сусловських неосталіністів.

89. Україна і процес перебудови в СРСР ( 1986-1990 рр.).

90. Народний рух і ухвалення “Декларації про державний суверенітет УРСР”.

91. Події серпня 1991 р. в СРСР. Акт проголошення незалежності України.

92. Референдум 1 грудня 1991 р. в Україні. Його юридичне та історичне значення

93. Становлення владних структур незалежної України протягом 1992-2004 рр.

94. Основні напрямки зовнішньої політики сучасної української держави.

95. Конституційний процес та ухвалення Конституції (1996 р.). Внесення змін до неї у 2004 р.

96. Формування багатопартійності в Україні. Провідні політичні партії.

97. Виборча система. Вибори Президента та Верховної Ради у роки незалежності

98. Політична криза 2004 року: так звана «помаранчева революція».

99. Специфіка взаємодії культури і суспільства в умовах сучасного перехідного періоду.

100. Роль національної ментальності в житті сучасного українського суспільства.

101. Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України.

102. Економічні та соціальні зрушення в Україні за роки незалежності.

103. Характерні ознаки сучасного релігійного життя в Україні.

104. Основні тенденції розвитку сучасної української культури.

105. Розвиток співробітництва України і країн СНД. Особливості російсько-українських взаємин.

Похожие:

2. Найдавніші землеробські та скотарські племена на території сучасної України. Трипільська культура icon2. Найдавніші землеробські та скотарські племена на території сучасної України. Трипільська культура
Формування людської цивілізації на території сучасної України в епоху палеоліту-неоліту
2. Найдавніші землеробські та скотарські племена на території сучасної України. Трипільська культура iconЗакон україни про забезпечення прав І свобод громадян на тимчасово окупованій території України
України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною...
2. Найдавніші землеробські та скотарські племена на території сучасної України. Трипільська культура icon1. Предмет і завдання курсу «Історія українського суспільства». Його роль у підготовці фахівців економічного і юридичного профілю
Предметом навчального курсу "Історія України" є наука про появу людей на території сучасної України, їх розселення і спосіб життя,...
2. Найдавніші землеробські та скотарські племена на території сучасної України. Трипільська культура icon1. Стародавня історія України
Археологічна культура – сукупність схожих речових решток, здобутих під час археологічних розкопок, що належать до одного історичного...
2. Найдавніші землеробські та скотарські племена на території сучасної України. Трипільська культура icon1. Стародавня історія України Терміни, поняття
Археологічна культура – сукупність схожих речових решток, здобутих під час археологічних розкопок, що належать до одного історичного...
2. Найдавніші землеробські та скотарські племена на території сучасної України. Трипільська культура iconКнига україни
України, в межах її територіальних вод, континентального шельфу та виняткової (морської) економічної зони. Занесені до Червоної книги...
2. Найдавніші землеробські та скотарські племена на території сучасної України. Трипільська культура iconПояснювальна записка до проекту Закону України “Про забезпечення прав І свобод громадян на тимчасово окупованій території України”
Україна згідно з Конституцією України є суверенною і незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка...
2. Найдавніші землеробські та скотарські племена на території сучасної України. Трипільська культура iconТема: „Найдавніші часи в історії України. Східні слов'яни. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу
Навчальна мета: навчити студентів формулювати самостійні оціночні судження про події найдавніших часів історії України
2. Найдавніші землеробські та скотарські племена на території сучасної України. Трипільська культура iconСередина III тис до н е. розселення племен трипільської культури на території України; V vii ст. Велике розселення слов'ян. Поняття та терміни: «історичні джерела»
Поняття та терміни: «історичні джерела», «археологічна культура», «палеоліт», «мезоліт», «неоліт», «бронзовий вік», «ранній залізний...
2. Найдавніші землеробські та скотарські племена на території сучасної України. Трипільська культура iconРозділ розпланування території
Розпланування території це проектна та наукова діяльність, головною метою якої є опрацювання проектної документації для раціональної...
2. Найдавніші землеробські та скотарські племена на території сучасної України. Трипільська культура iconПрезиденту України Януковичу Віктору Федоровичу
України, не може стояти осторонь, коли до нашої країни наближається велика біда, тому ми звертаємося до Вас, як керівника нашої країни,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы