2. Принципи та методи пізнання історико-правових явищ icon

2. Принципи та методи пізнання історико-правових явищ


Скачать 15.35 Kb.
Название2. Принципи та методи пізнання історико-правових явищ
Размер15.35 Kb.
ТипДокументы

1. Предмет та завдання курсу історії держави та права України

2. Принципи та методи пізнання історико-правових явищ

3. Історіографія історії держави та права України

4. Специфіка державних структур кочових імперій. Система управління Великої Скіфії.

  1. Державний устрій та правова система грецьких міст Північного Причорномор’я у VII ст. до. н. ери – V ст.

  2. Державний устрій та право Боспорського царства.

  3. Норманська та антинорманська концепція формування Київської Русі (О. Пріцак, О. Толочко, Ю. Брайчевський; офіційна українська радянська концепція 1970 – 1980-х рр.).

  4. Проблема реального існування перших князів Аскольда, Діра, Олега (О. Пріцак, О. Толочко, Ю. Брайчевський; офіційна українська радянська концепція 1970 – 1980-х рр.).

  5. Суспільний лад Київської Русі. Правове становище окремих груп населення.

10. Формування та еволюція системи управління у Київській Русі (система родового сюзеренітету).

11. Органи державного управління Київської Русі у Х – ХІІІ ст.

12. Особливості середньовічного права та правосвідомості (варварські правди, система станових привілеїв).

13. Історіографія вивчення «Руської правди» (ХVІІІ – ХХІ ст.) «Руська Правда» та її реакції.

14. Врегулювання цивільно-правових відносин у Київській Русі згідно «Руської Правди».

15. Кримінальне право в Київській Русі за «Руською Правдою».

16. Становлення та розвиток церковного законодавства. Історіографія вивчення церковних уставів Володимира Святославовича та Ярослава Володимировича.

17. Церква та формування церковного суду згідно князівських уставів Володимира Святославовича та Ярослава Володимировича

18. Шлюбно-сімейні відносини згідно уставів Володимира Святославовича та Ярослава Мудрого.

19. Охорона честі та гідності у руському світському та церковному законодавстві ХІ ст.

20. Формування території Великого князівства Литовського у ХІІІ – ХІV ст.

21. Становлення та еволюція державних інститутів Великого князівства Литовського.

22. Формування розгалуженого чиновницького апарату Великого князівства Литовського у ХІV - ХVІ ст.

23. Суспільний лад Великого князівства Литовського. Правове становище основних соціальних груп населення.

24. Судоустрій та судочинство на українських землях у часи Великого князівства Литовського.

25. Джерела права на українських землях часів Великого князівства Литовського. Упровадження та застосування трьох Литовських Статутів на українських землях.

26. Основні риси цивільного і кримінального права Великого князівства Литовського.

27. Магдебурзьке право на українських землях ХІV – ХІХ ст. (виникнення, суть, принципи та застосування).

28. Система державного управління Золотої Орди

29. Система державного управління Кримського ханства (1475 – 1783 рр.)

30. Державний устрій Речі Посполитої 1569 – 1795 рр.

31. Адміністративно-територіальний поділ Речі Посполитої у 1569 – 1795 рр.

  1. Становлення й трансформація державних інституцій Речі Посполитої у 1569 – 1795 рр.

  2. Виникнення українського козацтва: джерела та соціальна база його формування у ХV – ХVІІ ст.

34. Формування реєстрове козацтво та його державно-правовий статус.

36. Українське січове козацтво у системі козацьких спільнот.

37. Поява Запорізької Січі. Ії статус у складі Речі Посполитої, Московського царства та Отаманської порти.

38. Система звичаєвого права на Запорізькій Січі.

39. Юридичного закріплення автономії території Війська Запорізького упродовж Національно-визвольної війни Богдана Хмельницького.

40. Правові умови входження території Війська Запорізького під протекторат Московського царства. «Березневі статті»

41. Еволюція повноважень органів державного управління згідно українсько-російських договорів ХVІІ – ХVІІІ ст.

42. Суспільний лад у межах Війська Запорізького другої пол. ХVІI – першої половини ХVIII ст.

43. Обмеження та скасування автономії Війська Запорізького російським урядом у першій половині ХVІІІ ст.

44. Адміністративно-політичний устрій Слобідської України другої половини ХVІІ – ХVШ ст.

45. Створення та діяльність Кодифікаційної комісії та правові джерела кодексу «Права за якими судиться малоросійський народ»

46. Цивільне та шлюбно-сімейне право згідно «Прав за якими судиться малоросійський народ».

47. Кримінальне право згідно «Прав за якими судиться малоросійський народ».

48.Судоустрій та судочинство на території Війська Запорізького.

49. Адміністративно-політичний устрій західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії (кін. XVIII – поч. XХ ст.).

50. Правова та судова система на західноукраїнських землях у ХІХ – поч. ХХ ст.

51.Центральні та органи самоврядування на західноукраїнських землях у ХІХ – поч. ХХ ст.

52. Конституція 1867 р. та формування дуалістичної моделі управління Австро-Угорською імперією.

53. Революція 1848 р. та її вплив на суспільно-політичне життя західноукраїнських земель.

54. Трансформація суспільного ладу в підросійській Україні наприкінці ХVІІІ – поч. XX ст.

55. Адміністративно-територіальний поділ українських земель в Російській імперії кін. ХVIII - поч. ХХ ст. Система генерал-губернаторства.

56. Судова система в підросійській Україні першої половини XIX ст.

57. Кодифікація права в підросійській Україні. Джерела та основні риси права першої половини XIX ст.

58. Загальна характеристика реформ 1860-1870-х рр. та особливості їх проведення в підросійській Україні.

59. Селянська реформа 1861 року та її наслідки.

60. Судова реформа 1864 р. та її наслідки.

61. Земська реформа 1864 р. та її особливості проведення в підросійській Україні.

62. Міська реформа 1870 р. та її наслідки.

63. Загальна характеристика реформ 1880-90-х років на українських землях у складі Російської імперії.

64. Формування робітничого класу в підросійській Україні в другій пол. XIX ст. Розробка та впровадження фабричного законодавства.

65. Українські землі у добу Української Центральної Ради: організація державної влади. І – ІV універсали.

66. Українська держава гетьмана П. Скоропадського: організація державної влади та законодавча діяльність.

67. Українські землі у добу Директорії УНР: організація державної влади, територіальний устрій та законодавство.

68. Проголошення ЗУНР: центральні та місцеві органи влади й управління. Законодавча діяльність ЗУНР.

69. Жовтневий переворот більшовиків та його вплив на політичну ситуацію на українських землях. Перша українсько-більшовицька війна.

70. Політика “воєнного комунізму” – модель будівництва соціалізму в Україні у другий радянський період.

71. Включення українських земель у склад ІІ Речі Посполитої. Система польських центральних та місцевих органів управління у 1920 – 1939 рр.

72. Входження та правове становище Закарпаття у складі Чехословацької республіки. Особливості політичного розвитку краю у 1920 – 1938 рр.

73. Становище українських земель у складі Румунії у 1918 – 1940 рр.

74. Перша радянська конституція України, її структура та основні положення. Система формування радянських представницьких органів влади.

75. Утворення СРСР та компетенція державних інституцій УССР у 1920 – 1930- х рр.

76. Зміни у адміністративно-територіальному устрою радянської України упродовж 1920 -1930-х рр.

77. Перша радянська кодифікація права 1920 – 1930-х рр.

78. Перша союзна Конституція та подальший розвиток конституційного законодавства УРСР.

79. Формування командно-адміністративної системи в УРСР. Політичні репресії 1920 – 1930-х рр..

80. Проголошення незалежної Карпатської України у 1938 р.

81. Український націоналістичний рух та утворення ОУН.

82. Входження західноукраїнських земель у склад УРСР у 1939 та 1940 рр. та політика радянізації.

83. Українські землі у 1941 – 1944 рр. Система окупаційного управління.

84. Територіальні зміни УРСР у 1945-1954 рр.

85. Перебудова держапарату та зміни в окремих галузях права СРСР-УРСР у період німецько-радянської війни 1941 – 1945 рр.

86. Правовий статус Української РСР як союзної республіки в 1940-80-тих рр.

87. Конституційний лад 1950 – 1980- х рр. Епоха десталінізації та «застою».

88. Основні напрями другої комплексної кодифікації законодавства УРСР (1957-1985 рр.)

89. Епоха перебудови та здобуття Україною незалежності.

90. Державне будівництво в Українській незалежній державі. Конституційний процес. Спроба третьої хвилі кодифікації права.

Похожие:

2. Принципи та методи пізнання історико-правових явищ icon2. Принципи та методи пізнання історико-правових явищ
Державний устрій та правова система грецьких міст Північного Причорномор’я у VII ст до н ери – V ст
2. Принципи та методи пізнання історико-правових явищ iconВопросы на мк-1 мзі : Тема 1
...
2. Принципи та методи пізнання історико-правових явищ iconТема «праворозуміння»
Праворозуміння являє собою одну з найважливіших правових категорій, що відображає одночасно як процес так і результат цілеспрямованого...
2. Принципи та методи пізнання історико-правових явищ iconТренінг «Особливості сучасного уроку в початковій школі»
Мета: поглибити знання вчителів про вимоги, принципи побудови, методи роботи на сучасному уроці
2. Принципи та методи пізнання історико-правових явищ iconМетодичні вказівки з виконання та оформлення курсових робіт
Вивчаючи і узагальнюючи практику, правознавство формулює поняття і визначення державно-правових явищ, виробляє наукові рекомендації...
2. Принципи та методи пізнання історико-правових явищ iconТести по статистиці. Предметом статистики є
А структура явищ і процесів; закономірності формування і розвитку явищ і процесів
2. Принципи та методи пізнання історико-правових явищ iconІнформатика це комплексна, технічна наука, що систематизує прийоми створення, збереження, відтворення, обробки та передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціонування цих засобів та методи керування ними.
Термін "інформатика" походить від французького слова Informatique і утворене з двох слів: інформація та автоматика
2. Принципи та методи пізнання історико-правових явищ icon1. Філосо́фія
Філосо́фія — особлива форма пізнання світу, що вивчає найзагальніші суттєві характеристики і фундаментальні принципиреальності і...
2. Принципи та методи пізнання історико-правових явищ iconСоціологічне дослідження – це інструмент соціологічного вивчення соціальних явищ в їх конкретному стані за допомогою методів, які дозволяють проводити кількісний і якісний збір, виміри, узагальнення, аналіз соціологічної інформації
Роль соціологічних досліджень у вирішенні проблем у системі охорони здоров’я та розвитку медичної науки. Види соціологічних досліджень....
2. Принципи та методи пізнання історико-правових явищ iconМетоди обстеження пацієнтів із захворюваннями органів травлення
Огляд та поверхнева пальпація живота, перкусія та аускультація живота. Методи виявлення асциту
2. Принципи та методи пізнання історико-правових явищ iconВт. Основи біоніки, біофізики…(1 тиж. – лек., 2 тиж. – пр.) Методи досліджень у фк І с (1 тиж. – лек.) Функц діагностика (2 тиж. – пр.) Методи досліджень у фк І с (1 тиж. – пр.) Методи фр у лпз (2 тиж. – пр.) Ср

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы