2013/2014 навчальний рік Приблизний перелік питань для самостійної підготовки до державного іспиту з навчальної дисципліни «Кримінальне право України» icon

2013/2014 навчальний рік Приблизний перелік питань для самостійної підготовки до державного іспиту з навчальної дисципліни «Кримінальне право України»


Скачать 25.34 Kb.
Название2013/2014 навчальний рік Приблизний перелік питань для самостійної підготовки до державного іспиту з навчальної дисципліни «Кримінальне право України»
Размер25.34 Kb.
ТипДокументы

2013/2014 навчальний рік

Приблизний перелік питань для самостійної підготовки
до державного іспиту з навчальної дисципліни
«Кримінальне право України» 1. Поняття, принципи, функції та система кримінального права України.

 2. Поняття кримінальної відповідальності та її підстави. Форми реалізації кримінальної відповідальності.

 3. Поняття закону про кримінальну відповідальність: його ознаки та значення.

 4. Структура Кримінального кодексу України. Загальна та Особлива частини КК, їх єдність і взаємозв’язок. Структура та види кримінально-правових норм.

 5. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі.

 6. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі.

 7. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України.

 8. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених за межами України громадянами України або особами без громадянства.

 9. Зміст універсального і реального принципів чинності закону про кримінальну відповідальність. Особливості відповідальності іноземців і осіб що вчинили злочини проти прав і свобод громадян України або інтересів України.

 10. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність. Види тлумачення.

 11. Види визначень поняття злочину в кримінальному праві.

 12. Поняття та ознаки злочину за кримінальним правом України. Відмінність злочину від інших правопорушень.

 13. Малозначне діяння: поняття, ознаки та відмінність від злочину.

 14. Класифікація злочинів та її значення.

 15. Склад злочину, його поняття, елементи, ознаки та значення. Види складів злочинів.

 16. Кваліфікація злочинів: поняття, етапи, значення.

 17. Поняття об’єкту злочину, його види, місце у структурі складу злочину та значення. Предмет злочину та його відмінність від об’єкту злочину.

 18. Поняття, ознаки та значення об’єктивної сторони злочину.

 19. Поняття, види та ознаки суспільно небезпечного діяння. Умови кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність.

 20. Непереборна сила, непереборний фізичний примус, психічний примус і їх вплив на кримінальну відповідальність.

 21. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, кримінально-правове значення. Злочини з матеріальним та формальним складами.

 22. Поняття та види причинного зв’язку між суспільно небезпечним діянням і суспільно небезпечними наслідками.

 23. Факультативні ознаки об’єктивної сторони злочину: їх види та значення.

 24. Поняття та ознаки суб’єкту злочину, його види.

 25. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність.

 26. Поняття неосудності та її критерії. Правові наслідки визнання особи неосудною.

 27. Обмежена осудність: поняття, критерії, кримінально-правове значення.

 28. Спеціальний суб’єкт злочину, його ознаки та значення.

 29. Поняття, ознаки та значення суб’єктивної сторони злочину.

 30. Поняття вини у кримінальному праві, її форми, юридичні характеристики та кримінально-правове значення.

 31. Умисел та його види. Відмежування прямого умислу від непрямого.

 32. Спеціальні види умислу у кримінальному праві.

 33. Необережність та її види. Відмежування злочинної самовпевненості від непрямого умислу та злочинної недбалості від казусу (випадку).

 34. Змішана (подвійна, складна) форма вини, її поняття та значення.

 35. Факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочину: їх види та значення.

 36. Фактична помилка: поняття, види та значення для кваліфікації.

 37. Юридична помилка: поняття, види та значення для кваліфікації.

 38. Поняття та види стадій вчинення злочину. Закінчений та незакінчений злочини.

 39. Поняття та ознаки закінченого злочину. Визначення моменту закінчення злочину.

 40. Готування до злочину: поняття, ознаки, види, відмежування від виявлення умислу та від замаху на злочин. Відповідальність за готування до злочину.

 41. Замах на злочин: ознаки, види та відмежування від готування до злочину та від закінченого злочину. Відповідальність за замах на злочин.

 42. Добровільна відмова при незакінченому злочині, її ознаки та значення. Відмінність добровільної відмови від дійового каяття.

 43. Поняття співучасті у злочині, її об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Значення інституту співучасті у злочині.

 44. Види співучасників та їх визначення у КК України.

 45. Форми співучасті за кримінальним правом.

 46. Кримінальна відповідальність співучасників.

 47. Ексцес виконавця, його поняття та види.

 48. Невдале підбурювання або пособництво.

 49. Добровільна відмова співучасників.

 50. Поняття та види причетності до злочину. Відмежування причетності до злочину від співучасті.

 51. Триваючий, продовжуваний та складений злочини як види одиничного ускладненого злочину.

 52. Поняття множинності злочинів: її соціальна та кримінально-права характеристика.

 53. Повторність злочинів: поняття, ознаки та види.

 54. Сукупність злочинів: поняття, ознаки та види.

 55. Рецидив злочинів: поняття, ознаки, види та значення.

 56. Обставини, що виключають злочинність діяння: загальна характеристика, види, значення.

 57. Необхідна оборона: підстави, ознаки та значення.

 58. Перевищення меж необхідної оборони.

 59. Уявна оборона, її види та значення. Відповідальність при уявній обороні.

 60. Затримання особи, що вчинила злочин: поняття, ознаки та значення.

 61. Крайня необхідність: поняття, ознаки та значення.

 62. Виконання наказу або розпорядження як обставина, що виключає злочинність діяння.

 63. Діяння, пов’язане з ризиком.

 64. Звільнення від кримінальної відповідальності: поняття, підстави, види та правові наслідки.

 65. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим.

 66. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки.

 67. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям.

 68. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. Зупинення та переривання перебігу строків давності.

 69. Поняття та ознаки покарання за кримінальним правом.

 70. Мета покарання, її види та їх визначення у кримінальному праві України.

 71. Поняття, ознаки та значення системи покарань за кримінальним правом України.

 72. Класифікація видів покарань, значення такої класифікації.

 73. Штраф як вид покарання та особливості його застосування.

 74. Позбавлення права обіймати певні посади та займатися певної діяльністю.

 75. Громадські та виправні роботи.

 76. Арешт, обмеження волі та їх відмежування від позбавлення волі на певний строк.

 77. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

 78. Позбавлення волі на певний строк.

 79. Довічне позбавлення волі.

 80. Принципи та загальні засади призначення покарання, їх значення.

 81. Обставини, які пом’якшують та обтяжують покарання: їх кримінально-правове значення.

 82. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті.

 83. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом.

 84. Призначення покарання за наявністю обставин, що пом’якшують покарання.

 85. Призначення покарання за сукупністю злочинів.

 86. Призначення покарання за сукупністю вироків.

 87. Звільнення від покарання та його відбування. Поняття, види, правові наслідки.

 88. Звільнення від відбування покарання з випробуванням: його підстави, умови та правові наслідки.

 89. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.

 90. Звільнення від покарання на підставі актів про амністію та помилування.

 91. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання: поняття, підстави та правові наслідки.

 92. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким. Її відмежування від умовно-дострокового звільнення від відбування покарання.

 93. Судимість: її поняття та правові наслідки.

 94. Погашення та зняття судимості: поняття, умови, наслідки.

 95. Примусові заходи медичного характеру: поняття, види, порядок застосування.

 96. Особливості призначення неповнолітнім окремих видів покарання.

 97. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру.

 98. Державна зрада (ст. 111 КК України).

 99. Посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112 КК України).

 100. Поняття, ознаки та види вбивств.

 101. Умисне вбивство: двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України); вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України); вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

 102. Умисне вбивство: малолітньої дитини або жінки, яка перебувала у стані вагітності (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України); заручника або викраденої людини (п. 3 ч. 2 ст. 115 КК України); особи чи її близького родича у зв’язку з виконанням цією особою службового або громадського обов’язку (п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України).

 103. Умисне вбивство: з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України); з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України); з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (п. 14 ч. 2 ст. 115 КК України).

 104. Умисне вбивство: вчинене з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України); поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом (п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України).

 105. Умисне вбивство: з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення (п. 9 ч. 2 ст. 115 КК України); вчинене на замовлення (п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України); вчинене за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

 106. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання (ст. 116 КК України).

 107. Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК України).

 108. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (ст. 118 КК України).

 109. Доведення до самогубства (ст. 120 КК України).

 110. Умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК України). Відмежування тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, від умисного вбивства і вбивства через необережність.

 111. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 КК України).

 112. Умисне легке тілесне ушкодження (ст. 125 КК України): його види та відмінність від побоїв і мордування.

 113. Залишення в небезпеці (ст. 135 КК України). Відмежування залишення в небезпеці від ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані (ст. 136 КК України).

 114. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК України).

 115. Захоплення заручників (ст. 147 КК України).

 116. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини (ст. 149 КК України).

 117. Зґвалтування (ст. 152 КК України).

 118. Розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК України).

 119. Крадіжка (ст. 185 КК України). Відмежування крадіжки від грабежу.

 120. Грабіж (ст. 186 КК України). Відмежування насильницького грабежу від розбою.

 121. Розбій (ст. 187 КК України). Відмежування розбою від бандитизму та вимагання.

 122. Вимагання (ст. 189 КК України). Відмежування вимагання від розбою та насильницького грабежу.

 123. Шахрайство (ст. 190 КК України). Відмінність шахрайства від крадіжки.

 124. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України).

 125. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою (ст. 192 КК України). Відмежування цього злочину від шахрайства (ст. 190 КК України).

 126. Умисне знищення або пошкодження чужого майна (ст. 194 КК України).

 127. Контрабанда (ст. 201 КК України).

 128. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (ст. 212 КК України).

 129. Фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України).

 130. Протидія законній господарській діяльності (ст. 206 КК України).

 131. Шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України).

 132. Створення злочинної організації (ст. 255 КК України).

 133. Бандитизм (ст. 257 КК України).

 134. Терористичний акт (ст. 258 КК України).

 135. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК України).

 136. Порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України).

 137. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ст. 286 КК України).

 138. Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК України).

 139. Хуліганство (ст. 296 КК України).

 140. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 КК України).

 141. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК України).

 142. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК України).

 143. Розголошення державної таємниці (ст. 328 КК України). Відмежування цього злочину від втрати документів, що містять державну таємницю (ст. 329 КК України).

 144. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України).

 145. Перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України).

 146. Службове підроблення (ст. 366 КК України).

 147. Службова недбалість (ст. 367 КК України).

 148. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК України).

 149. Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК України).

 150. Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою (ст. 371 КК України).

 151. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови (ст. 375 КК України).

 152. Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя (ст. 379 КК України).

Похожие:

2013/2014 навчальний рік Приблизний перелік питань для самостійної підготовки до державного іспиту з навчальної дисципліни «Кримінальне право України» icon2013/2014 навчальний рік Приблизний перелік питань для самостійної підготовки до державного іспиту з навчальної дисципліни «Кримінальне право України»
Поняття кримінальної відповідальності та її підстави. Форми реалізації кримінальної відповідальності
2013/2014 навчальний рік Приблизний перелік питань для самостійної підготовки до державного іспиту з навчальної дисципліни «Кримінальне право України» iconПитання до Іспиту з дисципліни «Кримінальне право» на 2011-2012 навчальний рік

2013/2014 навчальний рік Приблизний перелік питань для самостійної підготовки до державного іспиту з навчальної дисципліни «Кримінальне право України» iconПитання до Іспиту з дисципліни «адміністративне право» на 2011-2012 навчальний рік
Характерні риси державного управління, його співвідношення з державною виконавчою владою
2013/2014 навчальний рік Приблизний перелік питань для самостійної підготовки до державного іспиту з навчальної дисципліни «Кримінальне право України» iconПерелік питань, для підготовки до іспиту з дисципліни
Опорні пластини для встановлення деталей по пласким базовим поверхням, їх класифікація
2013/2014 навчальний рік Приблизний перелік питань для самостійної підготовки до державного іспиту з навчальної дисципліни «Кримінальне право України» iconНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Екологічне право України" (відповідно до вимог естs)
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
2013/2014 навчальний рік Приблизний перелік питань для самостійної підготовки до державного іспиту з навчальної дисципліни «Кримінальне право України» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Сімейне право"
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
2013/2014 навчальний рік Приблизний перелік питань для самостійної підготовки до державного іспиту з навчальної дисципліни «Кримінальне право України» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Сімейне право"
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
2013/2014 навчальний рік Приблизний перелік питань для самостійної підготовки до державного іспиту з навчальної дисципліни «Кримінальне право України» iconПерелік питань до державного іспиту з дисципліни «Контроль І ревізія»
Завдання, джерела, нормативні акти та напрями ревізії готівкових грошових коштів
2013/2014 навчальний рік Приблизний перелік питань для самостійної підготовки до державного іспиту з навчальної дисципліни «Кримінальне право України» icon«транспортне право україни» На 2012\2013 навч рік
Поняття транспортного права України як галузі права, науки та навчальної дисципліни
2013/2014 навчальний рік Приблизний перелік питань для самостійної підготовки до державного іспиту з навчальної дисципліни «Кримінальне право України» iconОсоблива частина) з дисципліни Кримінальне право України (Особлива частина) галузь знань 0304 Право напрям підготовки 6030402 Правознавство спеціалізація усі спеціалізації форма навчання денна
Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання
2013/2014 навчальний рік Приблизний перелік питань для самостійної підготовки до державного іспиту з навчальної дисципліни «Кримінальне право України» iconНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МІЖНАРОДНЕ ПРАВО" (відповідно до вимог ЕСТБ)
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы