3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури icon

3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури


Скачать 138.11 Kb.
Название3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури
страница2/4
Размер138.11 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4
Перший етап - збирання необхідної інформації. При цьому треба враховувати, що об'єктами інформації можуть бути:

- стан злочинності, динаміка, структура і тенденція її розвитку;

- стан законності в економічній, соціальній та інших сферах діяльності;

- дотримання прав і свобод людини й громадянина;

- законність правових актів;

- законність кримінального переслідування;

- законність при розслідуванні кримінальних справ;

- стан законності в кримінальному судочинстві;

- стан законності при виконанні прокуратурою функції представництва інтересів громадянина або держави в суді;

- стан законності при реєстрації та розгляді заяв і повідомлень про злочини;

- виконання наказів, рішень колегії, координаційних нарад, завдань вищих прокуратур;

- систематизація законодавства.

Ураховуючи внутрішню необхідність, прокурор району, міста може визначити й інші об'єкти інформаційного забезпечення.

^ Другий етап інформаційного забезпечення - це облік, систематизація, розподіл інформації, що надходить. Облік інформації здійснює канцелярія прокуратури, реєструючи інформацію. Систематизацією і розподілом інформації займаються оперативні працівники за пред­метом своєї діяльності, визначеним наказом прокурора міста, району про розподіл службових обов'язків у прокуратурі.

^ Третій етап - це накопичення інформації, яке здійснюють оперативні працівники шляхом поступового її збільшення за кожним напрямом прокурорської діяльності.

^ Четвертий етап - аналіз інформації оперативними працівниками відповідно до закріплених за ними напрямків (ланок) діяльності. Аналіз інформації дозволяє зробити висновки не лише про кількісну сторону порушення законодавства, але й про конкретні види й характер правопорушень. На підставі аналізу робляться висновки про динаміку, тенденції правопорушень і висловлюються пропозиції, спрямовані на їх усунення.

^ П'ятий етап - збереження інформації. Як правило, цю роботу виконує канцелярія прокуратури. Інформація багаторазового тривалого користування передається в канцелярію оперативними працівниками після її опрацювання (аналізу).

^ Шостий етап - пошук необхідної інформації та передача її для використання в роботі. Цю роботу виконують працівники канцелярії спільно з оператив­ними працівниками, які нею користуються.

Інформаційне забезпечення прокуратури вважається оптимальним тоді, коли вона достатньою мірою забезпечує виконання функцій прокуратури, які спрямовані на вирішення завдань, визначених ст. 4 Закону України "Про прокуратуру". Генеральний прокурор України у Наказі № 1ГН від 26. 12.2011 р. " Про організацію роботи і управління в органах прокуратури України" вимагає від прокурорів вживати належних заходів щодо повсякденного збирання, накопичення, систематизації та опрацювання оптимального обсягу інформації щодо стану законності, злочинності, особливостей соціально-економічного розвитку регіону та специфІКИ ПІДНАГЛЯДОВИХ ОБЄКТІВ (п.10.1 наказу).

Стосовно організації інформаційного забезпечення необхідно зазначити, що згідно зі ст.ст. 8, 20 Закону України "Про прокуратуру" вимоги прокурора про надання статистичної та іншої інформації або їх копій є обов'язковими для всіх органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян і виконуються невідкладно або в передбачені законом чи визначені прокурором строки й безкоштовно. Дії прокурора щодо надання статистичної та іншої інформації можуть бути оформлені як письмовий запит або документ під заголовком "Вимога". У цьому документі викладається зміст вимог, робиться посилання на статтю закону, що регламентує повноваження прокурора і містить указівку про обов'язковість його виконання та передбачену зако­ном відповідальність за невиконання.

До джерел інформації про порушення закону слід віднести:

1. Органи внутрішніх справ, де концентрується значний обсяг даних про правопорушення і осіб, які їх вчинили. Деякі відомості (дані про злочинність та її окремі види, про кількість порушених справ та інше) надходять до прокуратури щомісяця у вигляді звітів.

2. Органи державної фінансової інспекції (раніше - контрольно-ревізійної служби) України, до складу яких входять відповідні підрозділи (відділи, групи) у районах і містах. Головне завдання цих служб - здійснення державного контролю за використанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в бюджетних установах, державних фондах на підприємствах і в організаціях, які одержують кошти із бюджетів усіх рівнів. Державний контроль здійснюється у формі ревізій і перевірок. їх результати мають для прокуратури особливе значення, тому вона повинна мати таку інформацію.

3. Органи державної податкової інспекції району, міста, у тому числі й податкової міліції, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; слідчі підрозділи податкової міліції, які розслідують кримінальні справи, віднесені нормами КПК до їх компетенції.

4. Органи державної влади й управління, які мають дані про порушення законодавства у підзвітних їм структурах.

5. Органи відомчого контролю (бухгалтерські, ревізійні, юридичні), які мають інформацію про порушення господарського, фінансового, трудового законодавства.

6. Банківські установи, які мають дані про право­порушення банківського законодавства.

7. Органи державних інспекцій, які мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення, насамперед органи рибоохорони, охорони лісового господарства, органи мисливського господарства, органи Міністерства екології та природних ресурсів, органи Пенсійного фонду, органи держстатистики й інші, усього понад 40 органів.

8. Медичні установи, які мають відомості про тілесні ушкодження, заподіяні при дорожньо-транспортних пригодах (ДТП), аваріях, при вчиненні злочинів.

9 Установи, де тримаються засуджені, заарештовані, затримані, які мають інформацію про правопорушення, вчинені в зазначених установах.

10. Органи відомчої та державної охорони, які мають дані про розкрадання матеріальних цінностей на об'єктах, що перебувають під їх охороною.

11. Районні, міські відділи державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, які мають дані про примусове виконання рішень судів та інших органів.

12. Громадські організації, загальні збори громадян за місцем проживання, трудові колективи підприємств, організацій, установ, які можуть інформувати органи прокуратури про порушення законів.

13. Міські, районні місцеві суди, які мають відомості про осіб, які вчинили правопорушення, причини й умови, що їм сприяли.

14. Громадяни, їх об'єднання, посадові особи, які звертаються до органів прокуратури з заявами та скаргами з приводу вчинених злочинів, інших правопо­рушень.

15. Митні органи, які мають дані про порушення митного законодавства.

16. Кримінальна міліція, спеціальні установи для неповнолітніх, які мають дані про правопорушення серед них.

17. Повідомлення засобів масової інформації про порушення прав і законних інтересів громадян та інтересів держави.

18. Районні, міські відділи статистики, які мають значну інформацію, що може бути корисною прокурору. У відділах можна одержати інформацію про умови праці на підприємствах, в організаціях, про стан травматизму, про наявність і витрату палива, теплоелектроенергії, про кредиторську заборгованість, про інвестиції, заборго­ваність із виплати заробітної плати й іншу інформацію.

Крім перелічених джерел інформації, прокуратура району, міста має і свій значний обсяг інформації, який є результатом її наглядової та іншої діяльності, спрямованої на зміцнення законності та правопорядку. Ця інформація міститься в довідках про результати перевірок, актах прокурорського реагування, у статзвітності, аналізах та узагальненнях, у матеріалах кримінальних справ та інших документах прокурорської діяльності.

Накопичення в прокуратурі інформації здійснюється в процесі повсякденної діяльності, її обсяг значний, тому важливо вміло використовувати одержану інформацію. З цією метою доцільно всю інформацію, що надходить до прокуратури, аналізувати, щоб одержати основні відомості про стан, тенденції та прогнози стану законності в тій чи іншій галузі, у цілому по району, місту.

Аналітичні дослідження інформаційних матеріалів повинні бути актуальними й мати практичне значення, а тому цю роботу необхідно проводити, додержуючись певних правил. Перш за все необхідно: 1) визначити завдання аналітичного дослідження і коло питань, які підлягають дослідженню; 2) скласти план досліджень;3) визначити обсяг інформації, що підлягає дослідженню; 4) вибрати метод вивчення інформації - загальний чи вибірковий; 5) визначити коло осіб, які беруть участь в аналітичний роботі, і забезпечити їх необхідним мето­дичним і нормативним матеріалом.

Для успішного виконання аналітичної роботи необхідно охарактеризувати кількісні показники вияв­лених порушень, порівняти, за можливості, з даними за аналогічний минулий період, визначити їх динаміку, тенденції, що характеризують їх розвиток, та ін.

В обов'язковому порядку треба визначити причини й умови, що сприяють порушенням закону. Закінчувати аналітичну роботу слід висновками та рекомендаціями з урахуванням одержаних результатів аналізу. Використовуючи дані аналізу, можна підготувати доповідну записку або інформацію органам державної влади та самоврядування, доповідь на оперативну, координаційну або міжвідомчу нараду, подання керівникам підприємств, організацій та установ, а також органам місцевого самоврядування. Дані аналізу доцільно враховувати й при плануванні роботи районної чи міської прокуратури.

^ 4. Планування роботи міської (районної) прокуратури

Планування роботи - це одна з організаційних підстав, яка забезпечує діяльність прокуратури міста, району з реалізації повноважень, визначених Законом України "Про прокуратуру". Планування відбиває рівень організаційної роботи, її мету, визначає заходи, яких повинен ужити прокурор, щодо активізації боротьби з правопорушеннями, зміцнення законності.

Правильна організація планування в прокуратурі дозволяє зосередити зусилля працівників прокуратури на пріоритетних напрямках прокурорської діяльності з попередження й усунення порушень законності. Плану­вання роботи міської, районної прокуратури повинне проводитися з додержанням основних принципів пла­нування.

1. Принцип конкретності. План повинен бути конкретним, з юридично грамотним формулюванням планових заходів. У планових заходах необхідно вказувати конкретно, додержання чи застосування якого закону планується перевіряти. При цьому слід зазначити офіційну назву закону. Важливо, щоб у планових заходах було визначено також конкретні підприємства, організації чи установи, де буде проводитися перевірка.

2. Принцип оптимальної достатності. Обсяг планових заходів повинен узгоджуватися зі штатними можливостями прокуратури. Не повинно бути такого становища, коли в планах прокуратури передбачено значний обсяг заходів, а оперативних працівників і часу для їх виконання не вистачає. Планові заходи необхідно розподіляти за часом їх виконання таким чином, щоб на кожний місяць плану припадало приблизно рівне навантаження на виконавців. Такий підхід до плану­вання дозволить раціонально використовувати робочий час оперативних працівників, якісно проводити перевірки.

Принцип оптимальної достатності забезпечується визна­ченням найбільш актуальних, пріоритетних напрямків діяльності, що грунтуються на результатах аналізу стану законності в районі, місті.

3. Важливим при плануванні роботи є принцип стабільності. Це означає, що заплановані заходи повинні бути незмінними, стабільними, хоча, звичайно, залежно від оперативної обстановки в районі, місті до плану можуть вноситися корективи.

Робиться це за наявності достатніх підстав як за клопотанням оперативних працівників прокуратури, так і з особистої ініціативи прокурора. На пропозицію керівників прокуратур відповідного рівня можуть вноситися зміни до планів роботи прокуратур нижчого рівня лише стосовно строків проведення відповідних заходів у межах кварталу.

До планів роботи не включаються заходи, що стосуються повсякденної діяльності прокуратури. Плани роботи міських, районних, міжрайонних та інших прирівняних до них прокуратур складаються на квартал; при плануванні важливо не допускати дублювання заходів, передбачених планами роботи прокуратур вищого рівня. Плани роботи складаються та підписуються до 1-го числа місяця поточного кварталу. Проекти планів мають розглядатися на оперативних нарадах і затверджуватися керівниками прокуратури.

Планування роботи тісно пов'язане з інформаційно-аналітичною роботою. Аналіз інформації завжди передує плануванню. Інформація є джерелом об'єктивних і всебічних даних про стан законності в районі, місті, дозволяє визначити ефективність здійснення проку­рорських повноважень, виявити тенденції розвитку правопорушень. Можна однозначно стверджувати, що плануванню притаманні прогностичні функції, які дозволяють використовувати аналітичну інформацію, впливати на розвиток процесів, передбачати і відповідні заходи, що впливають на зміцнення законності.

Планування в органах прокуратури - це управлінська функція діяльності, спрямована на впорядкування розподілу обов'язків серед оперативних працівників, під­вищення відповідальності кожного з них за результа­тивність діяльності. Недоліки в плануванні, як правило, спричиняють незадовільну якість прокурорських пере­вірок та інших заходів і як наслідок - низьку їх ефективність, нераціональне використання інтелектуаль­ного потенціалу прокуратури.

У практичній діяльності прокуратур міської та районної ланок застосовуються різні види планів. За терміном виконання планових заходів вони поділяються на перспективні (довгострокові) та поточні.

^ Перспективними (довгостроковими) є плани на рік і більше. Як правило, вони передбачають вирішення проблем щодо боротьби зі злочинністю в місті (районі) спільно з іншими правоохоронними органами. Це можуть бути спільні заходи правоохоронних органів, затверджені на координаційній нараді, або план роботи прокуратури, де передбачаються заходи за найважливішими напрямками прокурорської діяльності з урахуванням реального стану законності та правопорядку на підставі науково обґрунтованого кримінологічного прогнозу. Слід зазначити, що наказами Генерального прокурора України перспективного планування не передбачено, але в практичній діяльності воно застосовується.

^ Поточні плани використовуються для планування заходів за головними напрямками прокурорської діяльності, таких як перевірки виконання законів, аналітична робота, а також, як правило, обговорення результатів діяльності органів прокуратури. Такі плани передбачають конкретні терміни виконання заходів і складаються на квартал.

Поряд із цим, у міських і районних прокуратурах застосовується індивідуальне планування щодо підвищення професійної підготовки, а також особисте планування діяльності прокурорів та інших працівників. Особисті плани прокурора й інших працівників є важливим елементом організації праці. Як правило, вони перед­бачають використання робочого часу протягом дня і складаються на декаду або тиждень. Таке планування дозволяє раціонально використовувати особистий робо­чий час протягом дня, тижня, декади. Особистий план складає кожен оперативний працівник з урахуванням заходів, передбачених поточним планом, а також тих завдань, які йому необхідно вирішувати (перевірка скарг, участь у судових засіданнях, прийом громадян, підготовка актів прокурорського реагування та ін.). Такий план - це особиста творчість кожного працівника, він ні з ким не погоджується, не затверджується і складається з метою поліпшення організації праці.

^ Процес складання плану роботи міськрайпрокуратури поділяється на три стадії.

Перша стадія включає в себе інформаційне забезпечення: збирання необхідної інформації про стан злочинності, додержання законів, дані аналізів і узагальнень прокурорсько-слідчої практики тощо. На цій стадії прокурор району, міста на оперативній нараді ставить перед працівниками завдання підготувати узагальнені дані та пропозиції до проекту плану.

Оперативні працівники згідно з розподілом службових обов'язків виконують конкретну роботу та повинні накопичувати відповідну інформацію про стан закон­ності на закріплених за ними напрямках. Ураховуючи ці дані, кожен працівник подає письмові пропозиції з обґрунтуванням необхідності включення тих чи інших заходів до плану роботи прокуратури.

У процесі підготовки плану необхідно враховувати вимоги наказів, указівок вищих прокурорів, їх доручень, рішень колегії та координаційних і міжвідомчих нарад. Підставами для включення до плану заходів є дані про порушення законності, які містяться в матеріалах перевірок, кримінальних і цивільних справ, аналізу прокурорської та правозастосовної практики, повідом­леннях контролюючих органів, зверненнях громадян і посадових осіб та інших джерел інформації.

Роботу з вивчення аналітичних документів, поданих пропозицій та іншої інформації, а також із формулювання проекту плану здійснює особисто прокурор міста (району). Якщо в прокуратурі кількість оперативних працівників є значною, то ці обов'язки можуть бути покладені на одного з заступників прокурора, який готує проект плану і доповідає прокуророві. Готуючи план, доцільно керуватися такими положеннями: передбача­ючи ті або інші планові заходи та їх виконавців, необхід­но, по-перше, ураховувати функціональні обов'язки кожного працівника, його щоденну поточну роботу; по-друге, ураховувати не лише закріплені за працівником обов'язки, але і його професійну підготовку, здатність виконувати ту чи іншу роботу: аналітичну, проведення перевірок, підготування наради та ін.

^ Друга стадія підготовки проекту плану. План роботи необхідно складати у визначеній формі, де передба­чаються відповідні графи: порядковий номер, назва заходів, строк їх виконання, виконавці та відмітка про виконання з зазначенням результатів.

^ Третя стадія - завершальна. На цій стадії підготування плану відпрацьовується остаточна його редакція. Ураховуються заходи плану прокуратури області, її завдання та рекомендації, але не допускається дублювання заходів, передбачених планами прокуратур вищого рівня, а також не включаються заходи, що стосуються повсякденної діяльності. Підготовлений проект плану роботи обговорюється на оперативній нараді при прокуророві міста, району. На обговоренні проекту обов'язково повинні бути присутні ті працівники, які вносили пропозиції до проекту. Слід підкреслити, що обговорення проекту плану на оперативній нараді - важливий етап планування, метод його оцінки. Дороблений і обговорений проект плану підписується прокурором, і з цього моменту план стає управлінським рішенням, обов'язковим для виконання. З планом роботи ознайомлюються під розписку всі опера­тивні працівники прокуратури.

Контроль за організацією виконання планових завдань здійснюється прокурором міста, району.

Практикою вироблено певну тематику основних заходів, що включаються до планів роботи прокуратури міста (району), які можна поділити на окремі напрямки. У планах ці заходи конкретизуються з урахуванням особливості кожного міста (району).

^ 1. Загальні питання організації роботи.

До цього напрямку слід віднести такі питання:

а) оперативні наради при прокуророві міста (району), на яких обговорюють підсумки роботи за певні періоди - як правило, за квартал, півріччя, рік;

б) координаційні та міжвідомчі наради працівників правоохоронних органів міста, району;

в) оперативні наради з питань про стан прокурорського нагляду за додержанням законності на різних напрямках діяльності;

г) оперативні наради, на яких обговорюються звіти оперативних працівників про виконання службових обов'язків;

г) оперативні наради, на яких розглядаються питання про хід виконання запланованих заходів, заслуховуються звіти окремих працівників прокуратури. Включаються також організаційні питання, які регламентують діяль­ність органів прокуратури.

^ 2. Нагляд за додержанням і застосуванням законів.

Перелік законодавчих актів, додержання яких підлягає перевірці при виконанні прокуратурою цієї функції, необхідно визначити, ураховуючи вимоги наказу Генерального прокурора України за N 3гн від 12.04.2011 Про організацію правозахисної діяльності органів прокуратури України ", у якому чітко вказано пріоритетні напрямки прокурорської діяльності.

У ході виконання цієї функції основними завданнями наглядової діяльності є: додержання конституційних прав і свобод громадян, передусім осіб, які потребують соціального захисту та допомоги; додержання законності у сфері економічних відносин, особливо додержання законів про власність, бюджетну систему, аграрну реформу, енергозбереження, зовнішньоекономічну діяль­ність, про приватизацію державного і комунального майна, про банківську діяльність, а також додержання законів у діяльності контролюючих і правоохоронних органів.

Прокурорські перевірки проводяться за такими напрямками:

а) законність видання правових актів органами влади та місцевого самоврядування, а також додержання законів на підприємствах, в організаціях та установах (зазначити, у яких конкретно);

б) виконання вимог законодавства про порядок створення підприємств і державної реєстрації юридич­них осіб, а також їх реорганізації та ліквідації;

в) додержання вимог чинного законодавства з пи­тань володіння, розпоряджання й управління державною і комунальною формами власності та їх використання;

г) виконання державною податковою інспекцією обов'язків з контролю за додержанням законодавства про податки;

г) виконання вимог Законів: "Про власність", "Про підприємство", "Про банки і банківську діяльність", "Про приватизацію державного майна", "Про зовнішньоеко­номічну діяльність", "Про сільськогосподарську коопе­рацію", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про забезпечення санітарного й епідемічного добробуту населення", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про боротьбу з корупцією" та ряду інших законів.

1   2   3   4

Похожие:

3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури icon3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури
Міські, районні прокуратури займають особливе місце в системі органів прокуратури України. Це основна ланка прокурорської системи,...
3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури iconПро затвердження Інструкції з діловодства в органах прокуратури України
З метою удосконалення організації роботи з документами, застосування сучасних засобів обробки інформації наказую
3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури iconНазва курсової роботи
Вступ є важливою складовою курсової роботи, він розміщується на третій сторінці. У вступі висвітлюється особливість використаного...
3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства"
Економіка підприємства”; в них наведено мету і завдання дипломної роботи, вибір теми, поетапні процедури організації дипломування,...
3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури iconНаказ №6гн 28 листопада 2012 року м. Київ
Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні...
3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни „Економіка І організація інноваційної діяльності. Х.: Укрдазт, 2004. 28 с
Навчально-методичного забезпечення дисципліни Економіка і організація інноваційної діяльності
3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури iconПрокуратура України ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
З метою визначення основних засад організації та діяльності єдиної системи органів прокуратури України щодо виконання покладених...
3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури iconМетодичні вказівки щодо виконання самостійної роботи курсантів мета самостійної роботи курсантів: Подальше розширення та поглиблення знань, отриманих на аудиторних заняттях
Формування навичок та вмінь в організації самостійного вчення нового матеріалу, з яким курсанти не знайомились у ході аудиторних...
3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури iconЗавдання з педагогіки для студентів VI-Х курсів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на асистентську практику
Вся виховна робота проводиться відповідно до плану наставника академічної групи. На основі цього плану студенти складають індивідуальні...
3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури iconЗвіт проходження виробничої практики студентки 4 курсу 16 групи Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Під час проходження практики у прокурора Світловодської міжрайонної прокуратури юриста 1 класу Христенка О. В
3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури iconТема роботи
Мета роботи: Ознайомитися із чорновою і чистовою обробкою колодязя, а також деякими іншими параметрами технологічних переходів
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы