3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури icon

3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури


Скачать 138.11 Kb.
Название3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури
страница4/4
Размер138.11 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4

1) підтримання державного обвинувачення в суді;

2) представництво інтересів громадянина або держа­ви в суді у випадках, визначених законом;

3) нагляд за додержанням законів органами, які про­водять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

4) нагляд за додержанням законів при виконанні су­дових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Визначення перелічених функцій прокуратури безпосередньо в Основному Законі держави свідчить про те, що органи прокуратури посідають особливе місце в системі органів державної влади та являють автономну правоохоронну структуру зі своїм предметом, проваджен­ням, функціями та повноваженнями.

Ураховуючи особливе значення функцій, які закріп­лені в ст. 121 Конституції України, а також у ст. 5 Закону України "Про прокуратуру", доцільно проаналізувати виконання кожної з них.

Загальна характеристика роботи з кадрами

У складних криміногенних умовах прокуратура спільно з іншими правоохоронними органами вирішує питання боротьби зі злочинністю, зміцнення законності та правопорядку в державі.

Успішне виконання поставлених перед прокуратурою завдань значною мірою залежить від чіткої організації роботи з відбору, розміщення, виховання та професійної підготовки прокурорсько-слідчих кадрів. Якісна професійна підготовка, високі моральні риси та життєвий досвід кадрів дозволяють успішно вирішувати завдання зі зміцнення законності та правопорядку.

Кадри для органів прокуратури в основному готують Київський, Львівський університети, Одеська національ­на юридична академія, а також Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, де створено інститут підготовки кадрів для органів прокуратури.

Генеральна прокуратура, а також прокуратури областей постійно приділяють увагу питанням підготовки кадрів у цих навчальних закладах, підтримуючи з ними зв'язки, беруть участь у розробленні спеціальних навчальних програм. Генеральний прокурор України наказом від 15 грудня 2011 року N 2гн Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України зобов'язав керівників усіх ланок органів прокуратури "здійснювати більш якісний добір абітурієнтів до вищих юридичних закладів.

Виходячи з цих вимог, відділи роботи з кадрами прокуратур обласного рівня щороку через міських і районних прокурорів займаються відбором абітурієнтів. Ця робота визнається однією з найважливіших складових системи підготовки кадрів. Районні та міські прокурори, апарат облпрокуратур займаються формуванням кадрів, органів прокуратури, починаючи з відбору абітурієнтів.

Який же зміст вкладається в поняття "кадри", "робота з кадрами"? Кадри визначаються як основний підготов­лений склад працівників якого-небудь підприємства, установи.

Робота з кадрами - це діяльність, яка пов'язана з виконанням функцій управління. У зв'язку з тим, що функція управління реалізується стосовно людини, яка займається трудовою діяльністю, необхідно враховувати психологічний аспект її особистості. З урахуванням цього здійснюють добір, розміщення, виховання і професійну підготовку кадрів.

Виходячи з цих вимог Генерального прокурора України, а також із напрацьованої практики, уся робота з добору кадрів організовується відповідно до вимог Закону України "Про прокуратуру". Закон України "Про прокуратуру" визначає, що прокурорами і слідчими можуть призначатися громадяни України, які мають вищу юридичну освіту, необхідні ділові та моральні якості. Тому необхідно приділяти пильну увагу до особистості працівника, його ділових і моральних якостей при прийнятті його на роботу, а також при проходженні служби на відповідних посадах.

Особистість - це психологічне обличчя людини як дієздатного члена суспільства, що розуміє свою роль у ньому. Це обличчя складається із природжених задатків і життєвого досвіду людини. Чим активніша діяльність людини, тим виразніше будуть проявлятися риси її характеру. Риси характеру особистості мають багато ознак, таких як: доброта, вірність, жадність та ін. Тому при доборі кадрів, зважаючи на специфіку та важливість прокурорсько-слідчої діяльності, доцільно враховувати не тільки окремі дані, що характеризують психіку особистості, а і її риси як цілісне творіння. Часто при визначенні цілісного образу допускаються помилки через неправильне розуміння матеріалів, які характеризують поведінку або діяльність особи.

Для співробітників прокуратури характерні такі загальновизнані професійно значущі якості, як вимогли­вість, дисциплінованість, почуття обов'язку й ін. Але трапляється, що такими якостями наділяється особа тільки на підставі даних про її діяльність, які в ряді випадків свідчать не про вимогливість, а про самодурство, не про дисциплінованість, а про лінощі та ін. У зв'язку з цим якості особистості, які схожі за проявами, але різні за метою та засобами діяльності, значно складніше виявляти. Правильно, об'єктивно оцінити дані про особистість - означає не допустити помилок при доборі та розміщенні кадрів.

Практикою відпрацьовано найбільш, результативні методи вивчення особи: а) вивчення життєвого шляху особи; б) вивчення думки колективу, де працює особа; в) вивчення близького оточення особи; г) доручення окремої роботи або створення ситуації, за якої найбільшою проявляються професійні якості; г) вивчення думки особи про роль у справах, які вирішуються колективом.

Доцільно розглянути кожний метод окремо.

1. Вивчення життєвого шляху особи - це ефективний метод, який застосовується завжди, коди вирішується питання про її працевлаштування, підвищення на посаді та в інших випадках. При цьому особа вивчається не тільки за анкетою, автобіографією, а також і в особистому спілкуванні та бесідах. Під час спілкування доцільно ставити різні запитання, у тому числі проблемного характеру, з'ясувати коло особистих інтересів і потреб.

2. При вивченні думки колективу, де працює особа, необхідно враховувати, що оцінка колективу найбільш об'єктивна, вона характеризує не тільки ставлення особи до виконання своїх трудових обов'язків, але й до ко­лективу.

3. Вивчення близького оточення особи, її друзів, партнерів за інтересами, відпочинком дозволяє побачити особу ніби у відображенні її в особистих рисах інших, оскільки, як правило, взаємини складаються на ідентич­них переконаннях, цінностях, інтересах.

4. Доручення особі окремої роботи або створення ситуації для виявлення професійних якостей дозволяє перевірити не тільки її здатність виконати ту чи іншу роботу, але й перевірити уміння самостійно приймати рішення, виявляти волю і наполегливість, ерудицію, знання законодавства.

5. При вивченні думки особи про себе, своє місце і роль у колективі при вирішенні поставлених завдань можна зробити висновок про об'єктивність особи в оцінці персональної ролі в колективі (чи не принижує і не замовчує значущість інших працівників, чи правильно дає характеристику діловій атмосфері в колективі).

Запропоновані методи вивчення особи не є вичерп­ними, вони можуть бути розширені з урахуванням конкретної ситуації й не завжди повинні всі застосо­вуватися.
1   2   3   4

Похожие:

3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури icon3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури
Міські, районні прокуратури займають особливе місце в системі органів прокуратури України. Це основна ланка прокурорської системи,...
3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури iconПро затвердження Інструкції з діловодства в органах прокуратури України
З метою удосконалення організації роботи з документами, застосування сучасних засобів обробки інформації наказую
3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури iconНазва курсової роботи
Вступ є важливою складовою курсової роботи, він розміщується на третій сторінці. У вступі висвітлюється особливість використаного...
3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства"
Економіка підприємства”; в них наведено мету і завдання дипломної роботи, вибір теми, поетапні процедури організації дипломування,...
3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури iconНаказ №6гн 28 листопада 2012 року м. Київ
Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні...
3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни „Економіка І організація інноваційної діяльності. Х.: Укрдазт, 2004. 28 с
Навчально-методичного забезпечення дисципліни Економіка і організація інноваційної діяльності
3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури iconПрокуратура України ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
З метою визначення основних засад організації та діяльності єдиної системи органів прокуратури України щодо виконання покладених...
3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури iconМетодичні вказівки щодо виконання самостійної роботи курсантів мета самостійної роботи курсантів: Подальше розширення та поглиблення знань, отриманих на аудиторних заняттях
Формування навичок та вмінь в організації самостійного вчення нового матеріалу, з яким курсанти не знайомились у ході аудиторних...
3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури iconЗавдання з педагогіки для студентів VI-Х курсів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на асистентську практику
Вся виховна робота проводиться відповідно до плану наставника академічної групи. На основі цього плану студенти складають індивідуальні...
3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури iconЗвіт проходження виробничої практики студентки 4 курсу 16 групи Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Під час проходження практики у прокурора Світловодської міжрайонної прокуратури юриста 1 класу Христенка О. В
3. Організація роботи в органах прокуратури > Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури iconТема роботи
Мета роботи: Ознайомитися із чорновою і чистовою обробкою колодязя, а також деякими іншими параметрами технологічних переходів
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы