41. Особливості редагування журнальних і газетних текстів icon

41. Особливості редагування журнальних і газетних текстів


Скачать 190.14 Kb.
Название41. Особливості редагування журнальних і газетних текстів
страница4/4
Размер190.14 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4
Вимоги до видань четвертої групи

Основний текст дозволено розміщувати на двох шпальтах тiльки в такому шрифтовому оформленні:

- кегль шрифту не менше 9 пунктів;

- збiльшення iнтерлiньяжу на 1-2 пункти;

- довжина рядка не менше 3 квадрата (63 мм);

- відстань між шпальтами не менше 9 мм.

4.5.3. Для виокремленого тексту допускається застосовувати шрифти напівжирного та/або/ курсивного накреслення, кольорових фарб тільки при дотриманні вимог, викладених в таблицi 4.

4.5.4. Додатковий текст на сторінці має бути обсягом не бiльше 1/3 та шрифтове оформлення повинно вiдповiдати вимогам, викладеним у таблицi 4 та п.4.5.2.

4.5.5. Для додаткового та виокремленого тексту не дозволяється застосовувати кольоровi фарби на кольоровому, сірому фонi та на багатоколiрних iлюстрацiях.


4.5.6. Дозволяється використання виворітного шрифту загальним обсягом не більше 2000 знаків на сторінці при застосовувані шрифтів з групи рублених або нових малоконтрастніх кеглем не менше 10 пунктів із збільшенням iнтерлiньяжу на 1-2 пункти при оптичній густині фону не менше 0.4 Б. В усьому обсязі видання для основного, додаткового та виокремленого тексту (окрім заголовків) дозволяється застосовувати не більше чотирьох гарнітур або чотирьох накреслень однієї гарнітури.

4.5.9. Для виокремленого тексту дозволяється використання двох кольорових фарб.

4.5.10. Для текстівок рекомендовано використовувати шрифти кеглем не менше 8 пунктiв iз збiльшенням iнтерлiньяжу на 1-2 пункти i розміщувати їх вiд краю iлюстрацiї на вiдстанi не менше 16 пунктiв (4 мм).


59. Циклічна композиція. Застосування та редагування

Суть циклічної (кільцевої) композиції полягає в тому, що окремі композиційні одиниці повідомлення весь час повторюються, додаючи при кожному повторенні якийсь новий елемент. У такий спосіб, сюжет, незважаючи на лінійне розташування композиційних одиниць, розгортається ніби за колом: він весь час повторюється, додаючи при кожному новому циклі щось нове, а після певного циклу — завершується. Основною характеристикою циклічної композиції є кількість циклів (повторень композиційної одиниці). Типовим прикладом циклічної композиції є твір І. Франка "Казка про ріпку". В цій казці основна дія (виривання ріпки) повторюється сім разів, проте кожен раз з додаванням ще однієї дійової особи, кількість яких зростає щораз на одну від однієї до семи. Циклічний вид композиції властивий, як правило, дитячим та фольклорним повідомленням. Для дитячої літератури це зумовлено тим, що в циклічній композиції ті елементи повідомлення, які повторюються, реципієнти (діти) краще запам'ятовують. Для фольклору це зумовлено тим, що письма в давні часи не було, проте потреба передавати інформацію (фольклор) існувала, а найкращим способом запам'ятовування були повторення, зокрема циклічні.


60. Шрифт видання. Визначення поняття «шрифт». Принципи класифікації сучасних шрифтів.

Шрифт (нім Schrift, від schreiben — писати).

Повний комплект друкарських літер певного типу й рисунку, необхідний для набору якого-небудь тексту; сукупність металевих рельєфних літер, цифр, розділових знаків у друкарській машинці.

Комп'ютерний файл, що містить в собі всі параметри, необхідні для відтворення на екрані чи цифрових друкарських машинах текстів.

Графічна форма літер при писанні, характер малюнка написаних літер, накреслення букв та знаків, що складають єдину композиційну та стилістичну систему. Шрифти характеризуються:

гарнітурою: об`єднанням різних за кеглем та нарисом, але однаковим за характером накреслення шрифтів;

нахилом: прямий (regular), похилий (oblique), курсив (italic);

насиченістю: контурний, світлий (light), ужирений, напівжирний (semibold), жирний (bold), наджирний (black);

шириною: надвузький, вузький (condensed), нормальний (normal), широкий (extended), надширокий;

ілюміновкою: оконтурений, відтінений, штриховий, орнаментований, негативний, кольоровий;

розміром (кеглем) в пунктах (1 пункт = 1/72 дюйма).

Шрифти деяких розмірів мають свої історичні назви: перл - 5 пунктів Дідо, нонпарель (6), міньйон (7), петіт (8), борґес (9), корпус (10), цицеро (12), мітель (14), терція (16), парангон (18), текст (20). Назви виникли задовго до появи сучасних стандартів, тому збіг їхнього розміру зі значенням в пунктах приблизний. Класифікація друкарських шрифтів (відповідно до ГОСТ 3489.1-71)

Група рублених шрифтів. До цієї групи належать шрифти, що не мають засічок.

Група шрифтів з ледь помітними засічками — це гарнітури з дещо потовщеними кінцями вертикальних штрихів.

Група медієвальних шрифтів — гарнітури з помірною контрастністю штрихів, з засічками у вигляді плавного потовщення кінців основних штрихів, що наближаються за своєю формою до трикутника, переважно з похилими осями круглих літер.

Група звичайних шрифтів — гарнітури з контрастними штрихами, з довгими тонкими засічками, що сполучаються з основними штрихами під прямим кутом, інколи з легким заокругленням, округлі літери з вертикальними осями.

Група брускових шрифтів — гарнітури з неконтрастними або малоконтрастними штрихами з довгими засічками, що сполучаються з основними штрихами під прямим кутом або з легким закругленням.

Група нових малоконтрастних шрифтів — гарнітури, що мають малоконтрастні штрихи з довгими засічками, переважно з закругленими кінцями, які сполучаються з основними штрихами під прямим кутом або з легким закругленням.

Група додаткових шрифтів, до цієї групи належать такі шрифти, побудова та характер малюнків яких дуже відрізняється від шрифтів шести основних груп.

[ред.]

^ Класифікація шрифтів відповідно до DIN (Deutsche Industrie Norm — німецького індустріального стандарту)

Венеціанська антиква

Французька антиква

Перехідна антиква

Класицистична антиква

Брускові шрифти

Шрифти без засічок (гротески, чи рублені)

Акцидентна антиква

Рукописні шрифти

Декоративні шрифти

Готичні шрифти (текстура, ротунда, швабахер, фрактура)

Ірландсько-англосаксонське письмо

^ Повна графічна характеристика шрифту включає :

контрастність (співвідношення основних і сполучних рисок);

малюнок засічок (каплеподібні, прямокутні, лінійні) або їх відсутність;

насиченість (світлі, напівжирні, жирні);

нахил (прямі, курсивні, похилі);

щільність літер (нормальна, вузька, широка);

заповненість основних штрихів (відтінені, контурні, штриховані);

кегль (розмір літер).

За призначенням шрифти розділяються на дві великі групи: титульні та текстові.

Текстовий шрифт відповідно до способу застосування може бути:

основним;додатковим;видільним (акцидентним);технічним;службовим.
1   2   3   4

Похожие:

41. Особливості редагування журнальних і газетних текстів icon41. Особливості редагування журнальних і газетних текстів
Перед журналістом і редактором періодичних видань найперше висуваються дві вимоги
41. Особливості редагування журнальних і газетних текстів iconЗвіт про виконання лабораторної роботи №1 з дисципліни: "Офісне програмне забезпечення" на тему : Редагування текстів у редакторі ms word
Як знайти слово з урахуванням регістру символів, а також відрізняти слова від частини слів?
41. Особливості редагування журнальних і газетних текстів iconМ.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» М. Д. Волчанська, І. Л.Іванова, Л.І. Волчанська збірник технічних текстів навчальний посібник
Волчанська М. Д. Збірник технічних текстів: навч посібник / М. Д. Волчанська, І. Л. Іванова, Л.І. Волчанська. – Х.: Нац аерокосм...
41. Особливості редагування журнальних і газетних текстів iconЛабораторна робота №11 Тема: Побудова і редагування малюнка за допомогою графічного редактора Paint. Мета: Набути вміння та навички роботи з Paint
Мета: Набути вміння та навички роботи з Paint: відкриття, створення, збереження малюнка; редагування виділеного фрагмента малюнку,...
41. Особливості редагування журнальних і газетних текстів iconОсобливості дворівневої схеми когнітивних процесів Структура діяльності фахівця юридичної сфери
Особливості професійної само реабілітації для психологів, працюючих в організації
41. Особливості редагування журнальних і газетних текстів iconПравила переносу слів. Засоби милозвучності української мови. Особливості правопису власних імен людей. Прізвища іменникові. Граматичні особливості відмінювання іменникових прізвищ
Орфографічні норми: вживання апострофа, правопис префіксів, вживання великої літери
41. Особливості редагування журнальних і газетних текстів iconНавчальна дисципліна «Рекламознавство та розробка рекламних текстів» Семінар 1

41. Особливості редагування журнальних і газетних текстів iconРоди І жанри літератури
«співавторами» змін до текстів, всі твори обмежені традицією i спираються на неї
41. Особливості редагування журнальних і газетних текстів iconДата Пiдпис № докум
Тема роботи: Введення управляючої програми в пристрій чпу багатоцільового верстату її контроль та редагування
41. Особливості редагування журнальних і газетних текстів iconТема: Методика перевірки й оцінювання творчих робіт
Значення навчального редагування у запобіганні помилок у письмових зв’язних висловлюваннях учнів
41. Особливості редагування журнальних і газетних текстів iconПсихолінгвістичний текстовий аналіз
Метод психолінгвістичного текстового аналізу (плта) спрямований на дослідження вербальних характеристик текстів. До уваги беруться...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы