7. 5 Охорона праці icon

7. 5 Охорона праці


Скачать 29.12 Kb.
Название7. 5 Охорона праці
Размер29.12 Kb.
ТипРозпорядження

7.5 Охорона праці

1

Обласна лікарня за заявкою взяла в своє розпорядження машину швидкої дороги. При

доставці хворих трапилася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждав

лише лікар обласної лікарні. Яка організація зобов’язана розслідувати, скласти акт за

формою Н-1 та взяти на облік цей нещасний випадок?

A Обласна лікарня

B Автопідприємство

C Інспекція з охорони праці

D Профспілковий комітет

E Фонд соціального страхування від нещасних випадків


2

Тривалість робочого тижня для працівників зі шкідливими умовами праці становить:

A 36 год.

B 42 год.

C 40 год.

D 38 год.

E 30 год.


3

Засоби індивідуального захисту діляться на:

A Засоби захисту органів дихання, засоби захисту шкіри, медичні засоби захисту

B Респіратори, ізолювальні протигази, фільтрувальні цивільні та промислові протигази

C Засоби захисту органів дихання, засоби захисту шкіри, сховища

D Фільтрувальні цивільні та промислові протигази

E Респіратори, ізолювальні протигази


4

Неповнолітній працівник звернувся з заявою надати йому щорічну відпустку в літній час

на максимальний термін. Яка максимальна тривалість його відпустки?

A *Один календарний місяць;

B 15 календарних днів;

C 20 календарних днів;

D 24 календарні дні;

E 26 календарних днів


5

В відділ кадрів звернулася жінка з заявою надати їй додаткову оплачувану відпустку

тривалістю 5 календарних днів без урахування вихідних. Має двох дітей. До якого віку

дітей надається така відпустка?

A *15 років;

B 16 років;

C 17 років;

D 18 років;

E 19 років


6

Під час заліку студент дав відповідь на запитання “ Хто відповідно до ст.. 37 закону

України “Про охорону праці” здійснює державне управління охороною праці?

A *Кабінет Міністрів України;

B Верховна Рада

C Методичний кабінет

D Обласний відділ освіти

E Інженер з охорони праці


7

Ви прийняті на роботу акушеркою в жіночу консультацію. Який вид інструктажу повинен

провести з Вами інженер з техніки безпеки як з новоприйнятим працівником?

A *Вступний

B Первинний

C Повторний

D Позаплановий

E Цільовий


8

Ви працюєте акушеркою в пологовому відділенні. При роботі з електровідсмоктувачем

Вас вдарило струмом. Чи вважається це нещасним випадком на виробництві і який за

формою складається акт при розслідуванні цього нещасного випадку?

A *Так, вважається, складається акт за формою Н-1

B Не вважається нещасним випадком

C Так, вважається, складається акт за формою Н-2

D Так, вважається, складається акт за формою Н-5

E Так, вважається, складається акт за формою НТ-1


9

Ви – випускниця медичного коледжу і на момент закінчення Вам виповнилося 17 років.

При прийнятті на роботу в пологовий будинок, якою має бути для Вас тривалість

робочого тижня?

A *36 годин

B 30 годин

C 24 години

D 40 годин

E 32 години


10

В обов’язки санітарки Кузьменко О. входить генеральне прибирання післяпологового

відділення. Через який проміжок часу воно проводиться?

A *1 раз в 7 днів

B 2 рази в день

C 1 раз в місяць

D 2 рази на місяць

E 1 раз в день


11

У жіночій консультації сталася пожежа. При евакуації відвідувачів консультації, на

акушерці Сидорук О. загорівся одяг. Яким способом якнайшвидше припинити горіння?

A * Швидко загорнути людину в палаючому одязі в ковдру

B Засипати людину піском

C Облити водою

D Бігти якомога швидше

E Направити на потерпілого струмінь вогнегасника


12

На підприємстві збільшився штат працівників до 60 осіб. Виникло питання про створення

служби охорони праці. При якій мінімальній кількості працюючих створюється служба?

A 50

B 40

C 30

D 20

E 10


13

При виникненні пожежі на другому поверсі почалась евакуація людей відповідно до

графічної частини плану евакуації. Ширина шляхів евакуації повинна бути, не менш ніж :

A

B 2 м

C 0,5 м

D 3 м

E 4 м


14

Для ліквідації надзвичайної ситуації потрібні були матеріальні та технічні ресурси, які

перевищують власні можливості окремої області. Якому рівню надзвичайної ситуації це

відповідає?

A Загальнодержавному

B Об’єктивному

C Місцевому

D Регіональному

E Міському


15

Які речовини за величиною гранично допустимої концентрації в повітрі робочої зони

відносятьтся до 1 класу небезпеки:

A свинець, ртуть

B бензин, ацетон

C спирт етиловий

D всі відповіді вірні

E


16

При пожежі водою не можна гасити:

A всі відповіді вірні

B легкозаймисті рідини (бензин, нафта)

C електорообладнання під напругою

D корбід, селітра

E цінні папери та устаткування


17

Який інструктаж з охорони праці проводить безпосередній керівник робіт (старша

медсестра, зав.відділення)?

A первинний, повторний, позаплановий, цільовий

B ветунний

C первинний

D позаплановий

E цільовий


18

Перед попередженням про землетрус передається сигнал цивільної оборони:

A * “Увага!”

B “Бережись землетрусу!”

C “Укритись в захищених спорудах!”

D “Всім! Всім! Всім!”

E “ Попередження!”


19

Від урагану найкраще укритися :

A * У сховищі. заздалегідь підготовленому укритті, підвалі

B У панельному будинку на 1 поверсі

C У підвалі багатоповерхового будинку

D Залишитись на робочому місці

E Під містом


20

Розкрийте зміст поняття “смерч”:

A *Атмосферний вохор, що виникає в грозовій хмарі

B Обертовий стовп холодного повітря

C Обертовий стовп гарячого повітря

D Сильний вітер понад 30 м за хвилину

E Сильний вітер понад 50 м за хвилину


21

Основні законодавчі акти в галузі охорони праці, що забезпечують безпечні і нешкідливі

умови праці на підприємствах та установах подані в:

A *Кодекс законів про працю

B Конституція України

C Закон України “Про охорону праці”

D Закон України “Про пожежну безпеку”

E Законодавство України про охорону праці


^ 22

Які обов’язки керівника виробництва (інженера з техніки безпеки) при прийнятті на

роботу нового працівника?

A *Провести вступний інструктаж з техніки безпеки

B Розповісти історію створення підприємства

C Провести екскурсію по підприємству

D Ознайомити з планом евакуації

E Ознайомити з працівниками падприємства


23

Які захворювання можуть виникнути в медпрацівника пологового будинку у випадку

пошкодження заходів захисту рук (рукавичок) при контакті з кров’ю роділлі?

A *СНІД

B Артрит

C Туберкульоз

D Гіпотонія

E Алергія


24

Основою всього трудового законодавства держави є:

A * Кодекс законів про працю

B Закон України „Про пожежну безпеку”

C Конституція України

D Закон України „Про охорону праці”

E Постанова Кабінету Міністрів України №992 „Про порядок працевлаштування

випускників ВНЗ”


25

Основні положення з реалізації права громадян на життя і здоров’я в процесі праці,

відносин між власником і працівником та порядок організації охорони праці в Україні

встановлює:

A * Закон України про охорону праці

B Конституція України

C Кодекс законів про працю

D Указ Президента України

E Наказ МОЗ України №256 „Про заборону застосування праці жінок на важких та

небезпечних роботах”


^ 26

Яка мета проведення попередніх медичних оглядів працівників певних категорій?

A * Встановлення фізичної та психофізіологічної придатності осіб до роботи за

конкретною спеціальністю, запобігання виникненню та розповсюдження інфекційних

та паразитарних хвороб

B Встановлення антропометричних даних жителів певних регіонів

C Встановлення стану здоров’я населення

D Виявлення ранніх ознак захворювань

E Виявлення хворих для встановлення інвалідності


^ 27

Які причини виникнення болю в спині медичної сестри під час виконання

функціональних обов’язків?

A * Відсутність досвіду в даній роботі щодо прийняття відповідної робочої пози

B Велика вага пацієнта

C Фізична слабкість медичної сестри

D Неправильне поводження з пацієнтом, пов’язане з наданням допомоги

E Недостатнє використання засобів малої механізації


^ 28

Какой металл содержат средства индивидуальной защиты при работе с ионизирующим

излучением?

A *свинец

B ртуть

C марганец

D железо

E медь


29

В ходе операции кровь больной попала в глаза акушерке, что необходимо использовать

для ВИЧ-профилактики?

A * альбуцид

B йод

C спирт

D нафтизин

E фурацилин


30

Ви акушерка жіночої консультації районної лікарні. Що потрібно мати згідно з

нормативним наказом № 120 МОЗ України.

A *Аптечку для надання термінової медичної допомоги медичним працівникам у разі

поранення

B Набір медикаментів для надання невідкладної допомоги при загрозливих для життя

станах

C Запас предметів індивідуального захисту від кро’яних інфекцій

D Набір антисептичних засобів, які повинні обов’язково використовуватись

E Набір перев’язного матеріалу для використання уразі поранення


31

В операційному залі пологового будинку в кінці робочого дня значно погіршилися

показники температурного режиму. Вкажіть систему запобіжних заходів з метою

покращення мікроклімату в приміщенні:

A *Ефективна робота примусової припливно-витяжної вентиляції

B Використання засобів індивідуального захисту

C Застосування медичних заходів

D Правильне влаштування комунікацій

E Своєчасне прибирання операційного блоку


32

Випускнику спеціальності “акушерська справа” відмовлено в працевлаштуванні після

прибуття до зазначеного місця роботи за призначенням. Яку компенсацію передбачено

трудовим законодавством випускнику:

A *Компенсація витрат пов’язаних з переїздом і поверненням

B Відшкодування витрат пов’язаних з подальшим працевлаштуванням

C Виплата матеріальної допомоги по безробіттю

D Надання особливих гарантій на подальше працевлаштування

E Компенсація непередбачена


33

У акушерки, що працювала протягом 2-х років з лікарськими препаратами, виник

дерматит. Який фактор вплинув на організм?

A А* Хімічний

B Фізичний

C Біологічний

D Психофізіологічний

E Механічний


34

Травмована під час дорожньо-транспортної пригоди, має сильну кровотечу з лівої ноги.

Яку першу медичну допомогу повинна надати акушерка при артеріальній кровотечі з

кінцівки?

A А* Накласти джгут вище місця кровотечі

B Накласти стискаючу пов'язку

C Зігнути кінцівку

D Накласти джгут нижче місця кровотечі

E Всі дії вірні


35

Акушерки в пологових відділеннях постійно контактують з кров'ю, що становить

небезпеку виникнення кров'яних інфекцій. Що є найефективнішим у профілактиці

кров'яних інфекцій?

A А* Щеплення

B Хіміопрепарати

C Антибіотики

D Дезинфікуючі розчини

E Засоби індивідуального захисту


36

Технолог вищої категорії прийнятий на роботу однієї з фірм, де чітко визначені умови

праці, час роботи. Незручності і надурочна робота було компенсовано додатковою

відпусткою, оплатою. Який вид договору укладений у фірмі працюючим?

A *Контрактна система найму

B Трудовий договір

C Колективний договір

D Тимчасовий договір

E Договір на сезонну роботу


37

На протязі 5 днів паразитологічному відділенні СЕС не працювала витяжна шафа, не

вистачало - 4 підноси, 28 предметних скелець. Недоліки були виявлені при обстеженні

комісією з охорони праці місцевої адміністрації. Який вид відповідальності застосує

головний лікар СЕС до завідуючої паразитологічним відділенням?

A *Дисциплінарну

B Адміністративну

C Кримінальну

D Матеріальну

E Цивільну


38

Кому проводиться ввідний інструктаж?

A *всім працюючим, хто поступає на роботу

B при аваріях на підприємстві

C при переводі на роботу з одного цеху в інший

D при зміні технологічного процесу

E працюючим з небезпечними умовами праці


39

Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться:

A * З усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу [постійну або тимчасову],

незалежно від рівня їх освіти, стажу роботи за цією професією та посади

B З працівником, новоприйнятим [постійно або тимчасово] на підприємство

C На робочому місці з усіма працівниками : на роботах з підвищеною небезпекою – один

раз на квартал, на інших роботах - один раз на півріччя

D У разі введення в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а

також при внесенні змін та доповнень до них

E З усіма працівниками, які щойно звільнені з роботи. Незалежно від рівня їх освіти.

Стажу роботи за цією професією та посади


40

Яка дія струму супроводжується опіками окремих ділянок тіла. Нагріванням кровоносних

судин, серця, мозку та інших органів, через які проходить струм, що призводить до

виникнення в них функціональних розладів:

A * Термічна

B Біологічна

C Механічна

D Електролітична

E Фізична

Похожие:

7. 5 Охорона праці iconМетодичні вказівки до виконання ргр з дисципліни " пожежна безпека"
«Електромеханіка» спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті») та дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів...
7. 5 Охорона праці iconДисципліна "Охорона праці в галузі" Модуль «Правові та організаційні питання охорони праці»

7. 5 Охорона праці iconМетодичні вказівки до написання розділів "Охорона праці" в дипломних роботах бакалаврів
Методичні вказівки до написання розділу “Охорона праці” в дипломних роботах бакалаврів та дипломних роботах (проектах) студентів...
7. 5 Охорона праці iconОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Мета розділу – поліпшення умов праці працівників, попередження виробничого травматизму, профзахворювань, пожеж, аварій та ін на виробничих...
7. 5 Охорона праці icon7. 5 Охорона праці
Обласна лікарня за заявкою взяла в своє розпорядження машину швидкої дороги. При
7. 5 Охорона праці iconОхорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях
Внаслідок нераціонального планування робочого місця, використання застарілих моделей офісного обладнання, що може призвести до механічних...
7. 5 Охорона праці iconКонспект лекцій навчальної дисципліни «охорона праці» для студентів напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа» усіх форм навчання
Затверджено на засіданні кафедри безпеки життєдіяльності людини. Протокол №1 від 25. 08. 2009 р
7. 5 Охорона праці iconКомпанець Максим – Варіант 1
Охорона праці це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних...
7. 5 Охорона праці icon41. Організація охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях
Згідно з Законом "Про охорону праці" роботодавець зобов'язаний створювати у кожному структурному підрозділі та на робочому місці...
7. 5 Охорона праці iconПитання до іспиту з дисципліни «Охорона праці»
Безпечність технологічного процесу як сума безпечності технологічного обладнання, використовуваних сировини, матеріалів, безпечності...
7. 5 Охорона праці iconЕргономічна класифікація професій
Усі типи праці застосовуються в сучасному виробництві. Ергономіка, що виникла на стадії автоматизованої праці, стосується всіх трьох...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы