А. lg K = lg C icon

А. lg K = lg C


НазваниеА. lg K = lg C
Размер4.76 Kb.
ТипДокументы

3.1. При дослідженні розподілу йоду між хлороформом і водою було встановлено, що йод у кожній з рівноважних фаз знаходиться в однаковому молекулярному стані. Укажіть, яким рівняння м варто скористатися для розрахунку коефіцієнта розподілу в цьому випадку.

А. lg K = lg C2 – 2 lg C1

В. K = C2/C1m

С. K = C2/C1

D. lg K = lg C2 – m∙lg C1

Е. K = C2/C12


3.2. Дибазол володіє спазмалітичною та гіпотензивною дією. Для обчислення кількості хлороформу, що необхідно додати до 1 л водного розчину, щоб екстрагувати 99% дибазолу з його водного роз чину за кімнатної температури, необхідно знати:

А. ентропію процесу розчинення дибазолу у воді

В. коефіцієнт розподілу дибазолу між хлороформом і водою

С. коефіцієнт дифузії

D. ебуліоскопічну константу води

Е. температуру кипіння хлороформу


3.3. Будь-який рівноважний процес характеризується певними кількісними показниками. В аналізі та при виробництві ліків широко застосовується рівноважна екстракція. Кількісною характеристикою процесу екстракції е:

А. константа розподілу

В. константа солюбілізації

С. константа дисоціації

D. константа стійкості

Е. константа гідролізу


3.4. Коефіцієнти розподілу деякої речовини між водою та: а) октаном, б) ССІ4, в) хлоро-формом , г) гексаном, д) бензолом відповідно рівні 48, 245, 630, 65 та 110. Який роз-чинник є оптимальним для екстракції цієї речовини з водного розчину:

А. бензол

В. гексан

С. ССІі

D. хлороформ

Е. октан


3.5. Екстракція – найпоширеніший метод виділення речовини із систем. Яким розчин-ником краще екстрагувати йод з водного розчину, якщо коефіцієнт розподілу змінюється в ряду: K(CS2)  K(C6H6)  K(циклогексан)  К(С6Н14)  К(С6Н13ОН).

А. С6Н14

В. С6Н14

С. CS2

D. C6H3OH

Е. циклогексан.


3.6. Екстракцію широко використовують для вилучення з рослинної сировини різнома-нітних фізіологічно-активних речовин. Її ефективність визначають за величиною:

А. коефіцієнта дифузії

В. константи рівноваги

С. коефіцієнта розподілу

D. коефіцієнта поглинання

Е. коефіцієнта активності


3.7. Дибазол характеризується спазмолітичною та гіпотензивною дією. Для розрахунку об’єму хлороформу, потрібного для екстракції дибазолу з водного розчину, необхідно знати:

А. коефіцієнт розподілу

В. ебуліоскопічну сталу води

С. температуру плавлення дібазолу

D. коефіцієнт дифузії

Е. температуру кипіння хлороформу

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы