Антимонопольний комітет України вул. Урицького, 45, мсп-03680, м. Київ, 03035 icon

Антимонопольний комітет України вул. Урицького, 45, мсп-03680, м. Київ, 03035


НазваниеАнтимонопольний комітет України вул. Урицького, 45, мсп-03680, м. Київ, 03035
Размер12.2 Kb.
ТипДокументы

Антимонопольний комітет України

вул. Урицького, 45, МСП-03680, м. Київ, 03035


_______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________

(поштова адреса)

_______________________________

(телефон)


ЗАЯВА

про захист прав


«__» ________20__р. приблизно о __ год __ хв. за київським часом, під час

(дата та приблизний час незаконної реклами)

перегляду (прослуховування) телевізійної (радіо-) програми ______________________________________________________________________ _______

(назва програми)

у ефірі телеканалу (радіостанції) _________________________________________________

(назва телеканалу (радіостанції))

я неодноразово бачив рекламу горілки та/або знаків для товарів (торгових марок), під якими продається горілка. Зокрема, рекламувались горілка (відповідні знаки для товарів) ______________________________________________________________________ _______.

(які марки горілки рекламувались)

Відповідно до ч.2 ст.22 Закону України «Про рекламу» від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР, реклама алкогольних напоїв, реклама знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, забороняється на радіо та телебаченні з 6 до 23 години.

Крім того, відповідно до абз.2 ч.1 ст.5 Закону «Про рекламу», у телепередачах забороняється наводити будь-яку інформацію рекламного характеру, яка подається у вигляді дикторського тексту та/або звукового супроводу, про спонсора - виробника алкогольних напоїв, його ім'я (найменування) та/або знак для товарів і послуг, що належить спонсору.

Відповідно до абз.7 ст.1 Закону «Про рекламу» реклама, яка може завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок, зокрема, порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження, вважається недобросовісною рекламою.

Відповідно до ч.1 ст.10 Закону «Про рекламу» недобросовісна реклама забороняється, а згідно з ч.3 ст.10, рішення щодо визнання реклами недобросовісною приймають державні органи, визначені у ст.26 цього Закону.

Відповідно до абз.3-4 ч.1 ст.26 Закону «Про рекламу», контроль за дотриманням законодавства України про рекламу здійснюють у межах своїх повноважень:

- Антимонопольний комітет України – щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції;

- Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення – щодо телерадіоорганізацій усіх форм власності.

Частиною 2 ст.8 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» в редакції Закону від 12.01.2006 р. № 3317-IV встановлено, що контроль за дотриманням суб'єктами інформаційної діяльності законодавства про захист економічної конкуренції та недопущення ними недобросовісної конкуренції здійснюють відповідно до своїх повноважень органи Антимонопольного комітету України.

Відповідно до ст.15 (глава 3) Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР, досягненням неправомірних переваг у конкуренції є отримання таких відносно іншого суб'єкта господарювання шляхом порушення чинного законодавства, яке підтверджено рішенням органу державної влади, органу місцевого самоврядування, наділеного відповідною компетенцією. Відповідно до ч.2 ст.1 даного Закону, дії у конкуренції, зокрема, визначені главами 2-4 цього Закону, є недобросовісною конкуренцією. А згідно ч.3 ст.1 даного Закону, терміни, які вживаються для цілей цього Закону, визначені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

Термін «органи влади», згідно абз.7 ст.1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 р. № 2210-III, має, зокрема, таке значення як «Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення».

У зв’язку з цим повідомляю, що точна назва, адреси та реквізити телерадіокомпанії, яка допустила зазначені вище порушення, наведені у Державному реєстрі телерадіоорганізацій України, який розміщений у мережі Інтернет за адресою http://www.nrada.gov.ua/userfiles/file/2012/Derjreestr/Reestr%202012%20na%2003.12.12.doc.

Таким чином, недобросовісна реклама, яку з порушенням законодавства 29.12.2012 р. розповсюджувала ТОВ «Міжнародна комерційна телерадіокомпанія», є недобросовісною конкуренцією. а контроль за такими діями покладено на Антимонопольний комітет України. При цьому факт порушення чинного законодавства повинен бути підтверджено Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.

Відповідно до ст.1 Закону «Про рекламу» я виявився споживачем вказаної недобросовісної реклами, незаконна трансляція якої порушують мої права як споживача реклами та споживача. Крім того, я переглядав зазначену недобросовісну рекламу разом із своїми дітьми, а згідно з ч.4 ст.7 Закону «Про рекламу», реклама повинна враховувати особливу чутливість дітей і не завдавати їм шкоди. Відповідно до ч.2 ст.10 Закону України «Про захист дитинства» держава здійснює захист дитини, зокрема, від залучення до вживання алкоголю. Таким чином, вказаною недобросовісною рекламою порушені права моїх дітей на захист від залучення до вживання алкоголю.

Відповідно до ч.2 ст.150 Сімейного кодексу України, батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

Відповідно до ч.1 ст.28 Закону «Про захист від недобросовісної конкуренції» особи, права яких порушені діями, визначеними цим Законом як недобросовісна конкуренція, можуть протягом шести місяців з дня, коли вони дізнались або повинні були дізнатися про порушення своїх прав, звернутися до Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень із заявою про захист своїх прав.

На мою думку, зазначений факт недобросовісної конкуренції неправомірно ставить замовників та розповсюджувачів недобросовісної реклами в більш вигідне становище, надає їм недобросовісні переваги над іншими суб’єктами господарювання, які діють на тому самому ринку, вводить в оману споживачів, які покладались на цю інформацію, може неправомірно вплинути на їх наміри щодо купівлі рекламованих товарів (знаків, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються товари) та призвести до неправомірних переваг у конкуренції на ринку перед аналогічними продуктами інших суб’єктів господарювання.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.27 Закону «Про рекламу», ст.28 Закону «Про захист від недобросовісної конкуренції», ст.ст.3, 7 Закону «Про Антимонопольний комітет України»,

ПРОШУ:

1. Прийняти розпорядження про початок розгляду справи про недобросовісну конкуренцію за фактами, викладеними у даній скарзі.

2. Перевірити факти, викладені в даній скарзі.

3. Притягнути до відповідальності осіб, винних у фактах недобросовісної конкуренції.

4. Про результати розгляду даної заяви і притягнення до відповідальності винних осіб повідомити мені письмово у встановленому законодавством порядку.


З повагою, ____________ ___________________

(підпис) (ПІБ)

«__» _________ 20__ р.

(дата)

Похожие:

Антимонопольний комітет України вул. Урицького, 45, мсп-03680, м. Київ, 03035 iconАнтимонопольний комітет України вул. Урицького, 45, мсп-03680, м. Київ, 03035
Зокрема, рекламувались горілка (відповідні знаки для товарів)
Антимонопольний комітет України вул. Урицького, 45, мсп-03680, м. Київ, 03035 iconПоштова адреса: Віктор Федорович янукович, 01220, м. Київ-220, вул. Банкова, 11 Премьер Министр Поштова адреса
Поштова адреса: Азаров Микола Янович,01008, м. Київ, вул. Грушевського,12/2, Кабінет Міністрів України
Антимонопольний комітет України вул. Урицького, 45, мсп-03680, м. Київ, 03035 iconПрезиденту україни януковичу в. Ф. (вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220) прем’єр-міністру україни азарову м. Я
Верховної Ради України вельми суперечливого законопроекту №2342 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання...
Антимонопольний комітет України вул. Урицького, 45, мсп-03680, м. Київ, 03035 iconПрезиденту україни януковичу в. Ф. (вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220) прем’єр-міністру україни азарову м. Я
Верховної Ради України вельми суперечливого законопроекту №2342 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання...
Антимонопольний комітет України вул. Урицького, 45, мсп-03680, м. Київ, 03035 iconАдмiнiстрацiя Президента України 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11 Президенту України Януковичу Віктору Федоровичу
Дозвольте написати кілька слів з приводу того за яких обставин ми до Вас звертаємося
Антимонопольний комітет України вул. Урицького, 45, мсп-03680, м. Київ, 03035 iconПрезиденту україни януковичу в. Ф. (вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220) прем’єр-міністру україни азарову м. Я
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні», який не пройшов громадського...
Антимонопольний комітет України вул. Урицького, 45, мсп-03680, м. Київ, 03035 iconВ. Ф. Янукович вул. Банкова, 11 01220, м. Київ (особисто) Ваша Високодостойносте, пане Президенте! Насамперед висловлюємо Вам свою повагу і вдячність за те, що ви підтримали позицію народу і не підписали закон
...
Антимонопольний комітет України вул. Урицького, 45, мсп-03680, м. Київ, 03035 iconАсоціація сучасного та естрадного танцю України Танцювальний союз «Позитив»
Місце проведення: Україна, м. Київ, вул Дегтярівська 49-г, Центр культури І мистецтв кнєу ім В. Гетьмана
Антимонопольний комітет України вул. Урицького, 45, мсп-03680, м. Київ, 03035 iconТверезий київ громадська Організація „Тверезий Київ” 04211 м. Київ вул. Л. Гавро, 11 оф. 22 тел. 067 463 57 25
Громадська Організація „Тверезий Київ” 04211 м. Київ вул. Л. Гавро, 11 оф. 22 тел. 067 463 57 25
Антимонопольний комітет України вул. Урицького, 45, мсп-03680, м. Київ, 03035 iconДільничні інспектори міліції мв
Морске, с. Міжріччя, с. Громовка м. Судак вул. Гвардєйська, вул. Алуштінська, вул. Чехова, вул. Суворова, вул. Ароматна, кв. Асрет,...
Антимонопольний комітет України вул. Урицького, 45, мсп-03680, м. Київ, 03035 iconПрезиденту україни януковичу в. Ф. (вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220) колективне звернення
Україна ввійде в єс без того, аби прийняла збочені гомосексуальні закони. Та це абсолютно неможливо. Адже вже в самій Угоді про асоціацію...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы