Артеріальна гіперемія та її ознаки. Назвіть основні стадії запалення icon

Артеріальна гіперемія та її ознаки. Назвіть основні стадії запалення


Скачать 31.35 Kb.
НазваниеАртеріальна гіперемія та її ознаки. Назвіть основні стадії запалення
Размер31.35 Kb.
ТипДокументы

МОДУЛЬ 2

 1. Артеріальна гіперемія та її ознаки.

 2. Назвіть основні стадії запалення.

 3. Види трансплантації.

 4. В чому різниця між ексудатом і трансудатом ?

 5. Які Ви знаєте типи тварин за характером терморегуляції ?

 6. Стадії гарячки.

 7. Що таке катаболізм ?

 8. Причини виникнення цукрового діабету.

 9. Венозна гіперемія та її ознаки.

 10. Назвіть основні ознаки запалення.

 11. Класифікація запалення за характером ексудату.

 12. Які Ви знаєте види гіперглікемії ?

 13. Що таке набряк ?

 14. Які є види голодування ?

 15. Роль буферних систем в організмі.

 16. Як можна викликати запалення вуха у кроля ?

 17. Механізм виникнення почервоніння при запаленні.

 18. Охарактеризуйте першу стадію гарячки.

 19. Наслідки тромбозу.

 20. Медіатори запалення.

 21. Стадія альтерації. Первинна і вторинна альтерація.

 22. Які Ви знаєте основні види ацидозу і алкалозу ?

 23. Що характерне для повного голодування ?

 24. Які тварини найчутливіші до голодування ?

 25. Причини порушення обміну вуглеводів.

 26. Визначення емболії. Види емболів.

 27. Вторинна альтерація при запаленні.

 28. Наслідки запалення.

 29. Види ексудатів при запаленні.

 30. Лізис при гарячці.

 31. Кетонемія і кетонурія.

 32. Які є періоди голодування ?

 33. Визначення гарячки.

 34. Класифікація запалення за ексудатом.

 35. Механізм виникнення болючості при запаленні.

 36. Класифікація тромбів.

 37. Ендогенні пірогени.

 38. Які є види місцевих розладів кровообігу ?

 39. Глюкозурія.

 40. Експериментальне створення сольової гарячки

 41. Гіперемія. Види гіперемій.

 42. Коли виникає стадія ексудації і міграції лейкоцитів ?

 43. Внаслідок чого виникає болючість при запаленні ?

 44. Патогенез утворення тромбів.

 45. Наслідки емболій.

 46. Класифікація гарячки в залежності від причини.

 47. Значення гарячки для організму.

 48. Коли виникне сольова гарячка ?

 49. Які є види запалення за реактивністю ?

 50. Ішемія та її наслідки.

 51. Класифікація емболів.

 52. Які є види запалення за характером змін у тканинах ?

 53. Що зумовлює підвищення температури в зоні запалення ?

 54. Які основні види гіперемії ?

 55. Які основні види кровотеч ?

 56. Експериментальний тромбоз і емболія.

 57. Які Ви знаєте основні види ацидозу і алкалозу за патогенезом ?

 58. Які основні причини голодування ?

 59. Які Ви знаєте види гіперглікемії ?

 60. Що таке основний обмін речовин ?

 61. Позитивний вплив гарячки на організм.

 62. Які основні біохімічні зміни відбуваються в зоні запалення ?

 63. Закінчення запалення.

 64. Характерні ознаки гострого запалення вуха у кроля.

 65. Патогенез венозної гіперемії.

 66. Охарактеризуйте стадію проліферації при запаленні.

 67. Поняття про ішемію.

 68. Артеріальна гіперемія і її ознаки.

 69. Які є набряки залежно від причин їх виникнення ?

 70. Коли виникає негативний азотний баланс ?

 71. Які чинники сприяють виникненню артеріосклерозу ?

 72. Що є характерним для лізису при гарячці ?

 73. Як розрізняють гарячку за ступенем підвищення температури тіла порівняно з нормою ?

 74. В чому виявляється негативна дія запалення на цілісний організм ?

 75. Якою є основна різниця між ексудатом і транссудатом ?

 76. Яка різниця між набряком і водянкою ?

 77. Що таке гематома ?

 78. Які є види місцевих розладів кровообігу ?

 79. Які основні умови сприяють еміграції лейкоцитів ?

 80. Що таке гіперглікемія ?

 81. Що таке гостре, підгостре і хронічне запалення ?

 82. Які є дві групи пірогенів ?

 83. Які є основні види ексудатів ?

 84. Дайте визначення запалення ?

 85. Які основні причини виникнення емболій ?

 86. Аліментарна гіперглікемія

 87. Що таке голодування ?

 88. Які основні чинники виникнення набряків ?

 89. Які основні умови виникнення артеріальної гіперемії ?

 90. Які основні ознаки артеріальної гіперемії ?

 91. Які основні види кровотечі ?

 92. Явище негативного хемотаксису при запаленні.

 93. Що таке гіперглікемія ?

 94. Які чинники впливають на синтез глікогену та його відкладання в печінці ?

 95. Які бувають набряки за механізмом розвитку ?

 96. Які є стадії гарячки ?

 97. Коли може бути порушення вуглеводного обміну ?

 98. Артеріальна гіперемія та її ознаки.

 99. Види ексудатів.

 100. Поняття про стаз.

 101. Причини запалення.

 102. Стадії гарячки.

 103. Патогенез тромбозу.

 104. Як впливають гормони щитоподібної залози на основний обмін ?

 105. Наслідки дефіциту метіоніну і лізину в раціоні тварин і птиці.

 106. Види голодування.

 107. Гіпопротеїнемія. Наслідки.

 108. Негативний азотний баланс.

 109. Форми порушення водно-електролітного обміну.

 110. Негативний вплив гарячки на організм.

 111. Види емболів.

 112. Моделювання алкалозу.

 113. Алкалоз та його класифікація.

 114. Причини нейрогенної гарячки.

 115. Як закінчується третя стадія гарячки ?

 116. Як впливає на основний обмін щитоподібна залоза ?

 117. Основні показники ацидозу.

 118. Назвати кінцеві продукти обміну білків.

 119. Позитивний азотний баланс.

 120. Патогенез тромбозу

 121. Значення гарячки для організму.

 122. Механізм дії пірогенів.

 123. Стадії гіпертермії.

 124. Які є періоди голодування ?

 125. Позитивне значення гарячки для організму.

 126. Наслідки стазу.

 127. В чому суть цитотоксичної гіпоксії ?

 128. Класифікація алкалозів.

 129. В чому суть крайового (пристінкового) стояння лейкоцитів при запаленні ?

 130. Назвіть стадії гарячки.

 131. Другорядні причини перегрівання організму.

 132. Де знаходиться центр регуляції температури організму ?

 133. Негативне значення гарячки для організму.

 134. Наслідки ішемії.

 135. Медіатори запалення.

 136. Який порядок виходу лейкоцитів із судин при запаленні ?

 137. Емболія та її патогенез.

 138. Які два важливі процеси лежать в основі механізму регуляції температури тіла ?

 139. Стадії гіпертермії.

 140. Які причини стазу ?

 141. Аміноацидурія. Визначення.

 142. Як змінюється теплоутворення і тепловіддачі на другій стадії гарячки ?

 143. Чому виникає жар в зоні запалення ?

 144. Класифікація запалення за стадіями ?

 145. Визначення терміну “Запалення”.

 146. Хто описав чотири ознаки запалення?

 147. Наслідки артеріальної гіперемії.

 148. Наслідки емболії.

 149. Жирова емболія.

 150. Як змінюється тепловіддача на третій стадії гарячки ?

 151. Чому виникає біль в зоні запалення ?

 152. Які буферні системи підтримують рН в організмі ?

 153. Тромбоз та його патогенез.

 154. Причини ішемії

 155. Основні відмінності артеріальної і венозної гіперемії

 156. Наслідки тромбозу

 157. Тканинна емболія

 158. Як змінюється теплоутворення на першій стадії гарячки ?

 159. Які основні стадії запалення ?

 160. Класифікація пірогенів


Тестові запитання

1. Види кровотечі:

а) обтуруючі, пристінкові, білі, червоні, центральні

б) екзогенні, ендогенні

в) артеріальна, венозна, капілярна

г) робоча, вікарна, гормональна, вакатна

д) злоякісні, доброякісні

2. В яких умовах визначається основний обмін?

а) в умовах підвищеної температури

б) в умовах збудження

в) в умовах пониженого атмосферного тиску

г) при температурі комфорту і натще

д) при повному спокої, натще і при температурі комфорту

3. Види тромбів:

а) екзогенні, ендогенні

б) артеріальні, венозні, капілярні

в) злоякісні, доброякісні

г) обтуруючі, пристінкові, центральні, червоні, білі

д) нейрогенні, циркулярні, функціональні

4. Класифікація ацидозів:

а) аліментарний

б) газовий і негазовий

в) гормональний і печінковий

г) компенсований і некомпенсований

д) компенсований і некомпенсований, газовий і негазовий

5. Тромбоз:

а) закупорка судин частинками, яких нема в нормальній крові

б) місцеве недокрів’я внаслідок недостатнього припливу крові

в) зажиттєве утворення кров’яних згустків всередині кровоносних судин

г) повна зупинка кровообігу в капілярній сітці

д) накопичення артеріальної крові в органі

6. Екзогенні пірогени:

а) речовини, які підвищують температуру тіла

б) утворюються в мікроорганізмах

в) утворюються в клітинах організму

г) гормони

д) вітаміни

7. Період підвищення температури тіла:

а) тепловіддача і теплопродукція зрівноважені

б) теплопродукція перевищує тепловіддачу

в) тепловіддача перевищує теплопродукцію

г) теплопродукція і тепловіддача зменшені в порівняні з нормою

д) підвищені теплопродукція і тепловіддача

8. Набряк:

а) підвищення поступлення води в організм

б) накопичення позаклітинної рідини в порожнинах тіла

в) затримка води в тканинах організму внаслідок порушення обміну води між кров’ю і тканинами

г) гідроперикардіум

д) порушення проникливості судин і розлад лімфотоку

9. Водянка:

а) гідроперикардіум

б) підвищене введення в організм води

в) накопичення позаклітинної рідини в порожнинах тіла

г) затримка води в організмі

д) збільшена проникливість капілярів

10. До фізичної терморегуляції відносяться:

а) тепловіддача

б) тепловипромінювання

в) теплопродукція

г) звуження периферичних судин

д) потовиділення

11. Глюкозурія:

а) поява глюкози в крові

б) запалення підшлункової залози

в) гіперфункція гіпофіза

г) виділення глюкози з сечею

д) поява глюкози в сечі і крові

12. Лізис при гарячці:

а) повільне підвищення температури

б) період підвищення температури

в) період стояння температури на високому рівні

г) швидке зниження температури до норми

д) повільне зниження температури.

13. При гарячці порушується:

а) утворення тепла в організмі

б) теплоутворення і тепловіддача

в) віддача тепла методом конвекції

г) віддача тепла шляхом випаровування рідини

д) віддача тепла випромінюванням у зовнішнє середовище

14. Види голодувань:

а) компенсоване і некомпенсоване

б) екзогенне і ендогенне

в) гормональне і ферментативне

г) фізіологічне і патологічне

д) повне і неповне

15. Гіперкетонемія:

а) збільшення кількості цукру в крові

б) збільшення кількості кетонових тіл в сечі

в) поява цукру в сечі

г) зменшення кількості кетонових тіл в крові

д) збільшення кількості кетонових тіл в крові

16. Перегрівання організму виникає:

а) при перевезенні тварин

б) внаслідок перегодовування тварин

в) при підвищенні температури зовнішнього середовища

г) при дії сонячних променів на головний мозок

д) при порушенні терморегуляції організму

17. Ексудація при запаленні:

а) ушкодження тканин і порушення обміну речовин

б) розмноження клітинних елементів

в) судинні зміни, випотівання з судин рідкої частини плазми крові, еміграція лейкоцитів

г) явища дистрофії під впливом накопичення токсичних речовин

д) поглинання клітинами організму сторонніх часточок

18. Види емболій:

а) артеріальні, венозні, капілярні

б) екзогенні, ендогенні

в) обтуруючі, пристінкові, центральні

г) білі, червоні, змішані

д) застійні, анемічні, тканинні

19. Ішемія:

а) переповнення судин органа артеріальною кров’ю внаслідок посиленого припливу крові при нормальному відтіканні

б) переповнення венозних і капілярних судин кров’ю внаслідок сповільненого відтікання крові при нормальному її припливі

в) місцеве недокрів’я, зумовлене недостатнім припливом артеріальної крові

г) зажиттєве утворення кров’яних згустків всередині кровоносних судин

д) закупорка судин частинками, яких нема в нормальної крові

20. Кризи при гарячці:

а) повільне підвищення температури

б) повільне зниження температури

в) підвищення температури тіла на 3 °С

г) раптове зниження температури

д) період зниження температури

21. Артеріальна гіперемія:

а) зажиттєве утворення кров’яних згустків у середині кровоносних судин

б) переповнення судин органа артеріальною кров’ю внаслідок посиленого її припливу при нормальному відтіканні

в) переповнення венозних і капілярних судин кров’ю внаслідок сповільненого відтікання крові при нормальному її припливі

г) місцеве недокрів’я, зумовлене недостатнім припливом артеріальної крові

д) закупорка судин частинками, яких нема в нормальній крові

22. При гарячці порушується:

а) утворення тепла в організмі

б) теплоутворення і тепловіддача

в) віддача тепла методом конвекції

г) віддача тепла шляхом випаровування рідини

д) віддача тепла випромінюванням у зовнішнє середовище

23. Венозна гіперемія:

а) переповнення венозних і капілярних судин кров’ю внаслідок сповільненого відтікання крові при нормальному її припливі

б) переповнення судин органа артеріальною кров’ю внаслідок посиленого її припливу при нормальному відтіканні

в) повна зупинка кровообігу

г) розширення венозних судин, синюшне забарвлення органа

д) закупорка судин

24. Класифікація ацидозів:

а) аліментарний

б) газовий і негазовий

в) гормональний і печінковий

г) компенсований і некомпенсований

д) компенсований і некомпенсований, газовий і негазовий

25. Перегрівання організму виникає:

а) при перевезенні тварин

б) внаслідок перегодовування тварин

в) при підвищенні температури зовнішнього середовища

г) при дії сонячних променів на головний мозок

д) при порушенні терморегуляції організму

26. Класифікація ацидозів:

а) аліментарний

б) газовий і негазовий

в) гормональний і печінковий

г) компенсований і некомпенсований

д) компенсований і некомпенсований, газовий і негазовий

27. Ексудація при запаленні:

а) ушкодження тканин і порушення обміну речовин

б) розмноження клітинних елементів

в) судинні зміни, випотівання з судин рідкої частини плазми крові, еміграція лейкоцитів

г) явища дистрофії під впливом накопичення токсичних речовин

д) поглинання клітинами організму сторонніх часточок

28. Водянка:

а) гідроперикардіум

б) підвищене введення в організм води

в) накопичення позаклітинної рідини в порожнинах тіла

г) затримка води в організмі

д) збільшена проникливість капілярів

29. Гіпоглікемія:

а) поява глюкози в крові

б) запалення підшлункової залози

в) виділення глюкози з сечею

г) зменшення рівня глюкози в крові

д) гіпофункція гіпофіза

30. Види голодувань:

а) компенсоване і некомпенсоване

б) екзогенне і ендогенне

в) гормональне і ферментативне

г) фізіологічне і патологічне

д) повне і неповне

31. Види тромбів:

а) екзогенні, ендогенні

б) артеріальні, венозні, капілярні

в) злоякісні, доброякісні

г) обтуруючі, пристінкові, центральні, червоні, білі

д) нейрогенні, циркулярні, функціональні

32. При гарячці порушується:

а) утворення тепла в організмі

б) теплоутворення і тепловіддача

в) віддача тепла методом конвекції

г) віддача тепла шляхом випаровування рідини

д) віддача тепла випромінюванням у зовнішнє середовище

33. Види тромбів:

а) екзогенні, ендогенні

б) артеріальні, венозні, капілярні

в) злоякісні, доброякісні

г) обтуруючі, пристінкові, центральні, червоні, білі

д) нейрогенні, циркулярні, функціональні

34. Кетонемія:

а) збільшення рівня цукру в крові

б) поява кетонових тіл в сечі

в) поява глюкози в сечі

г) збільшення концентрації кетонових тіл в крові

д) зменшення рівня кетонових тіл в сечі

35. Класифікація ацидозів:

а) аліментарний

б) газовий і негазовий

в) гормональний і печінковий

г) компенсований і некомпенсований

д) компенсований і некомпенсований, газовий і негазовий

36. Глюкозурія:

а) поява глюкози в крові

б) запалення підшлункової залози

в) гіперфункція гіпофіза

г) виділення глюкози з сечею

д) поява глюкози в сечі і крові

37. Гіпоглікемія:

а) поява глюкози в крові

б) запалення підшлункової залози

в) виділення глюкози з сечею

г) зменшення концентрації глюкози в крові

д) гіпофункція гіпофіза

38. Перегрівання організму виникає:

а) при перевезенні тварин

б) внаслідок перегодовування тварин

в) при підвищенні температури зовнішнього середовища

г) при дії сонячних променів на головний мозок

д) при порушенні терморегуляції організму

39. Класифікація кровотеч:

а) обтуруюча, центральна

б) екзогенна, ендогенна

в) артеріальна, венозна, капілярна

г) доброякісна, злоякісна

д) вікарна, робоча

40. Гіповітаміноз:

а) порушення синтезу глюкози

б) зниження рівня вітамінів в організмі

в) руйнування вітамінів в тканинах

г) відсутність вітаміну D

д) збільшення вітаміну А в крові

Похожие:

Артеріальна гіперемія та її ознаки. Назвіть основні стадії запалення iconАртеріальна гіперемія та її ознаки. Назвіть основні стадії запалення
Як розрізняють гарячку за ступенем підвищення температури тіла порівняно з нормою ?
Артеріальна гіперемія та її ознаки. Назвіть основні стадії запалення iconТема Правовідносини: поняття, основні ознаки, види
Тема Правовідносини: поняття, основні ознаки, види Поняття, ознаки й види правовідносин
Артеріальна гіперемія та її ознаки. Назвіть основні стадії запалення iconТематика рефератів «Українська мова за професійним спрямуванням»
Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів
Артеріальна гіперемія та її ознаки. Назвіть основні стадії запалення iconПитання для перевірки рівня засвоєння програмного матеріалу та підготовки до іспиту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів 4 курсу спеціальності 05050302
Назвіть основні принципи організації виробничих процесів і коротко охарактеризуйте їх
Артеріальна гіперемія та її ознаки. Назвіть основні стадії запалення iconСутність і особливості перехідної економіки. Типи перехідної економіки, їх основні ознаки
Завдання реформування економічної системи. Роздержавлення та приватизація як основа ринкових перетворень
Артеріальна гіперемія та її ознаки. Назвіть основні стадії запалення iconМодульні завдання
Дайте класифікацію запалення залежно від характеру ексудату та вкажіть методи лікування
Артеріальна гіперемія та її ознаки. Назвіть основні стадії запалення iconОсновні заходи безпеки при проведенні стрільб у тирі та на стрільбищі
З першого заняття учні повинні твердо засвоїти і неухильно виконувати основні правила поводження зі зброєю і дотримання порядку в...
Артеріальна гіперемія та її ознаки. Назвіть основні стадії запалення iconАртеріальна гіпертензія
За літературними даними, сьогодні на планеті від артеріальної гіпертензії страждають більше 2 млрд чоловік і, на жаль, менш ніж 30%...
Артеріальна гіперемія та її ознаки. Назвіть основні стадії запалення iconПитання до заліку з навчальної дисципліни «Господарське право»
Юридичні особи як суб’єкти господарювання. Порядки та стадії створення юридичних осіб
Артеріальна гіперемія та її ознаки. Назвіть основні стадії запалення iconЗмістовий модуль 1
Назвіть, яким законом гігієни є закон негативного впливу на навколишнє середовище діяльності людей
Артеріальна гіперемія та її ознаки. Назвіть основні стадії запалення iconLМодульний контроль №1 з дисципліни патофізіологія для студентів стоматологічного факультету Загальне вчення про хворобу (24)
Хворий звернувся до лікаря з приводу фурункула (запалення волосяного фолікула) в ділянці спини. Гарячки, ознак інтоксикації у хворого...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы