Близько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України icon

Близько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України


Скачать 48.33 Kb.
НазваниеБлизько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України
Размер48.33 Kb.
ТипДокументы

Дати

Близько 1 млн. років тому - Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України
1 млн. - 9 тис. pp. до н.е. - Палеоліт.

IX— VI тис. до н.е. — Мезоліт.
VI —III тис. до н.е. - Неоліт.
IV-III тис. до н.е. — Енеоліт.
IV- III тис. до н.е. - Трипільська культура.
2500- 1800 pp. до н.е. - Мідний вік.
ІІ тис. - 800 pp. до н.е. - Бронзовий вік.
Кінець II - початок І тис. до н.е. - Розселення кіммерійців у степах Північного Причорномор'я.
VIII ст. до н.е. — Початок залізного віку.
VII ст. до н.е. - Поява скіфів у південноукраїнських степах.
VI — II ст. до н.е. - Розквіт скіфської держави.
VII ст. до н.е. - Початок грецької колонізації Причорномор'я.
V ст. до н.е. — Боспорське царство.
III ст. до н.е. - Поява у Північному Причорномор'ї сарматських племен, які панували там шість століть.
Близько 77 р. н.е. - Згадка про слов'ян-венедів римського історика Плінія Молодшого.
II —VII ст. - Розселення слов'ян. Утворення слов'янських родоплемінних союзів, перших державних утворень.
VIII – IX ст.. - Формування держави Київська Русь.
860-ті pp. - Просвітницька діяльність Кирила і Мефодія.
882 — 912 pp. — Князювання Олега в Києві після вбивства Аскольда.
912 —945 рр. — Князювання Ігоря.
941, 944 pp. — Походи князя Ігоря на Візантію.
945 — 964 pp. — Правління дружини Ігоря княгині Ольги.
964 —972 рр. — Князювання Святослава Ігоровича.
980—1015 pp. — Князювання Володимира Святославича.
988 —989 рр. — Прийняття християнства в Київській Русі.
1019—1054 рр. — Князювання Ярослава Мудрого.
1037 р. — Ярослав Мудрий заснував при Софіївському соборі першу бібліотеку на Русі.
1051 р. — Заснування Києво-Печерської лаври.
1037 — 1039 pp. — Митрополит Іларіон написав і проголосив перший літописний руський звід «Слово про закон і благодать».
1097 p.— Зібрання князів у Любечі.
1113 — 1125 pp. — Князювання Володимира Мономаха.
1113 р. — Літописний звід Нестора «Повість времен-них літ».
1185 р. — Створення «Слова о полку Ігоревім».
1187 р. — Вперше в літописі згадується назва «Україна».
1199 р. — Волинський князь Роман Мстиславич об'єднав Галицьку і Волинську землі; утворення Галицько-Волинського князівства.
1199—1205 рр. — Князювання Романа Мстиславича.
Близько 1201 — 1264 pp. — Роки життя князя Данила Галицького.
1238 р. — Військо Данила Галицького розгромило хрестоносців під Дорогочином.
1240 p., листопад — 6 грудня 1241 р. — Київ захопили татаро-монголи.
1241 р. — Вторгнення монгольської орди на територію Галицько-Волинського князівства.
1323 р. — Литва захопила Берестейську та Дорогочинську землі.
1323—1340 pp. — Князювання Юрія II (Болеслава Тройденовича — останнього Галицько-Волинського князя).
1340—1377 рр. — Князювання Любарта Гедиміновича на Волині.
1345—1377 pp. — Князювання великого князя Ольґерда в Литві.
1349 р. — Польща захопила більшу частину Галичини.
1362 р. — Перемога військ Литви над Золотою Ордою в урочищі Сині Води (Поділля). Входження до складу Литви Київщини і Поділля
1375 р. — Створення Галицької митрополії.
1377—1434 pp. — Князювання Ягайла Ольгердовича (з 1386 р. — польський король).

1385 р. — Кревська унія.
1387 р. — Польща остаточно загарбала Галичину.
1410, 15 липня — Грюнвальдська битва.
1413 р. — Городельська унія між Литвою і Польщею.
1392 — 1430 pp. — Князювання великого князя Вітовта у Литві.
1490-і pp. — Перші згадки в документальних джерелах про українських козаків.
1490—1492 рр. — Повстання проти шляхти під керівництвом Мухи в Галичині.
1526— 1608 pp. — Роки життя Костянтина Острозького — засновника Острозької академії.
1550—1563 pp. — Гетьманування Дмитра Вишневецького.
1552 — 1554 pp. — Заснування Запорізької Січі на о. Мала Хортиця. Похід Д.Вишневецького (Байди) в Крим.
1556—1561 pp. — Переклад українською мовою Пересопницького Євангелія.
1569 р. — Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої.
1596— 1647 pp. — Роки життя Петра Могили — митрополита Київського, засновника Києво-Могилянської колегії (1632 p.).
1591 —1593 рр. — Козацько-селянське повстання під проводом К.Косинського.
1594—1596 рр. — Козацько-селянське повстання на чолі з С.Наливайком.
1595—1657 pp. — Роки життя Богдана Зиновія Хмельницького — гетьмана України (1648— 1657 pp.).
1596 р. — Берестейська церковна унія.
1616—1622 pp. — Гетьманування Петра Конашевича-Сагайдачного.
1621 р. — Битва під Хотином.

1625-1638 pp. - Козацько-селянські повстання під керівництвом М.Жмайла, Т.Трясила. І.Сулими, Я.Острянина, Д.Гуні.
1648 —1676 рр. — Національно-визвольна революція українського народу проти шляхетської Польщі.
1648, травень, вересень — Перемога козацького війська над поляками під Жовтими Водами, Корсунем та Пилявцями.
1649 р. — Розгром польського війська під Зборовом. Зборівська мирна угода.
1651 р. — Поразка козацького війська в битві під Берестечком. Білоцерківський договір.
1652 р. — Військо Б.Хмельницького розгромило під Батогом польську армію.
1653 р. — Битва під Жванцем.
1654, 8 (18) січня — Переяславсько-московська угода.
1654, березень — Березневі статті. Політичний та правовий статус України в складі Московської держави.
1657, 27 липня (6 серпня н. ст.) - Смерть Богдана Хмельницького. Обрання гетьманом Юрія Хмельницького.
1657, жовтень — 1659 pp. — Гетьманування Івана Виговського.
1658 р. — Гадяцький договір.
1659 р. — Розгром московських військ під Конотопом.
1659—1663 pp. — Друге гетьманування Ю.Хмельницького.
1659 р. — Переяславські статті Ю.Хмельницького.
1660 р. — Слободищенський трактат — угода Ю.Хмельницького з Польщею.
1661 р. — Відкриття університету у Львові.
1663—1668 pp. — Гетьманування І.Брюховецького на Лівобережній Україні.
1663— 1665 pp. — Гетьманування П.Тетері на Правобережній Україні.
1665 р. — Московські статті. Обмеження автономії України.
1665— 1676 рр. — Гетьманування П.Дорошенка.
1667 р. — Андрусівське перемир'я між Московщиною і Польщею. Поділ України на Лівобережну (у складі Московщини) і Правобережну (у складі Польщі).
1668—1672 рр. — Гетьманування Д.Многогрішного.
1669, березень — Глухівські статті.
1672—1687 pp. — Гетьманування І.Самойловича на Лівобережній Україні.
1677 — 1681 pp. — Російсько-турецька війна за Лівобережну Україну. Трете гетьманування Ю.Хмельницького.
1681 р. — Бахчисарайський договір між Московщиною, Туреччиною і Кримським ханством.
1685 р. — Підпорядкування Київської митрополії московському патріарху.
1686 р. — «Трактат про вічний мир» між Московщиною і Польщею.
1687—1709 рр. — Гетьманування І.Мазепи. Коломацькі статті.
1708, жовтень — Перехід І.Мазепи на бік Карла XII.
1708, 2 листопада — Московські війська розгромили гетьманську столицю м.Батурин.
1708—1722 рр. — Гетьманування І.Скоропадського.
1709 р. — Московська армія зруйнувала Чортомлицьку Січ. Полтавська битва.
1710, квітень — Обрання гетьманом України П.Орлика в Бендерах.

1710 р. — Конституція П.Орлика.
1711 р. — Заснування Олешківської Січі.
1722 р. — Заснування першої Малоросійської колегії.
1722 —1724 рр. — Гетьманування П.Полуботка.
1727—1734 рр. — Гетьманування Д.Апостола.
1734 — 1750 pp. — Правління гетьманського уряду.
1734 р. — Повернення запорожців в Україну. Заснування Нової Січі на р. Підпільній.
1745 р. — Загибель ватажка карпатських опришків Олекси Довбуша.
1750—1764 рр. — Гетьманування К.Розумовського.
Близько 1690—1803 рр. — Петро Калнишевський — останній кошовий отаман Запорізької Січі (1762, 1765 — 1775 рр.).
1764 р. — Ліквідація Гетьманства і створення другої Малоросійської колегії.
1768 p. — Початок Коліївщини на Правобережній Україні.
1772 р. — Перший поділ Польщі. Приєднання Східної Білорусі до Росії, а Галичини до Австрії.
1775 р. — Росія ліквідувала Запорізьку Січ. Австрія загарбала Буковину.
1775— 1828 pp. — Задунайська Січ.
1781 р. — Ліквідація полкового територіально-адміністративного поділу на Лівобережжі.
1783 р. — Приєднання Кримського ханства до Росії. Царський указ про закріпачення селян на Лівобережній і Слобідській Україні.
1783 р. — Заснування Севастополя.
1788 р. — Формування Чорноморського козацького війська.
1793 р. — Другий поділ Польщі. Росія захопила Правобережну Україну.

1795 р. — Третій поділ Польщі. Росія захопила Західну Волинь, Західну Білорусію, Литву і Курляндію.
1805 р. — Відкриття Харківського університету.
1813— 1835 pp. — Антикріпосницький рух під проводом Устима Кармалюка.
1825, 25 грудня — Повстання Чернігівського полку. Взяття Василькова.
1828 р. — Повернення запорізьких козаків з Туреччини. Утворення Азовського війська.
1834, 15 липня — Відкриття Київського університету ім. Св. Володимира.
1837 р. — «Руська трійця» видала в Будапешті літературний альманах «Русалка Дністрова».
1846 p., січень — 1847 p., початок — Діяльність Кирило-Мефодіївського братства.
1846 р. — Видання в Москві «Історії русів».
1848 р. — Створення першої української політичної організації — Головної Руської Ради у Львові. Ліквідація панщини в Східній Галичині і Буковині.
1851 р. — Розпуск Головної Руської Ради
1861, січень — 1862 р. — Видання в Петербурзі щомісячного громадсько-політичного і літературного журналу українською мовою «Основа»
1863, 18 липня — Валуєвський указ про обмеження видання книг і заборону навчання у школах українською мовою.
1865 р. — Відкриття Новоросійського університету в Одесі.
1866—1934 pp. — Роки життя Михайла Грушевського. 1868 p., 8 грудня — Заснування товариства «Просвіта» у Львові.
1873 р. — Заснування літературного товариства ім. Т.Шевченка у Львові.

1875 р.— Заснування Чернівецького університету.
1876 р. — Олександр II підписав Емський указ, що забороняв видавати та ввозити з-за кордону літературу українською мовою.
1885 p.— Заснування Народної Ради у Львові.
1890 р. — Утворення Русько-української радикальної партії в Східній Галичині.
1891 — 1898 — Діяльність «Братства тарасівців» — першої української політичної організації, що стояла на засадах самостійності України.
1899 р. — Утворення Української національно-демократичної та Української соціал-демократичної партій в Галичині.
1900 р. — Утворення в Харкові Революційної української партії.
1900 р. — Заснування в Східній Галичині перших військово-патріотичних організацій «Січ» з ініціативи К. Трильовського.
1903 р. — Видання у Відні «Біблії» українською мовою:
1904 р. — Утворення Української радикальної та Української демократичної партій.
1905, 14 червня — Повстання на броненосці «Потьомкін».
1905, 14 листопада — Повстання на крейсері «Очаків» на чолі з лейтенантом П.Шмідтом.
1906, 27 квітня — 8 липня — Діяльність І Державної думи та Української думської громади.
1906, 9 листопада — Указ про вільний вихід селян з общини.
1907, 20 лютого — 8 червня — Діяльність II Державної думи та Української громади в ній.
1908 р. — Утворення Товариства українських поступовців.
1914 p., 19 липня (1 серпня н.ст.) — Початок Першої світової війни. Створення Головної української ради.
1914 p., 10 серпня — 12 вересня — Галицька битва армій Росії і Австро-Угорщини. Вступ російських військ на територію Східної Галичини.
1914 p., серпень — вересень — Утворення легіону Українських Січових стрільців.
1914, кінець — Росія утворила Галицько-Буковинське генерал-губернаторство (ліквідовано в серпні 1917 p.).

І917р.
Лютий — Початок революції в Російській імперії.
4(17) березня — Утворення Української Центральної Ради.
6 (19) квітня — Початок роботи Всеукраїнського Національного Конгресу и Києві.
10 (23) червня — І Універсал Центральної Ради.
15 червня — Створення Генерального Секретаріату Центральної Ради.
3(16) липня — II Універсал Центральної Ради.
25 жовтня — Центральна Рада утворила Комітет з охорони революції в Україні.
7 (20) листопада — III Універсал Центральної Ради. Проголошення Української Народної Республіки (УНР).
4 (17) грудня — Ультиматум Раднаркому РСФРР Центральній Раді.
11 — 12 грудня — Всеукраїнський з'їзд Рад у Харкові. Проголошення України Радянською республікою.
27 грудня — Вибори до Українських установчих зборів.
1918 р.
22 січня — IV Універсал Центральної Ради.
29 січня — Бій під Крутами.
9 лютого — Підписання мирного договору УНР з країнами австро-німецького блоку.
9 лютого — Війська М.Муравйова захопили Київ. Більшовицькі погроми та масові розстріли. Переїзд Центральної Ради до Житомира.
1 березня — Прийняття Законів про державний герб УНР, про грошову систему, про громадянство.

18—19 лютого — Вступ німецьких військ в Україну.
2 березня — Вступ німецьких і українських військ до Києва.
29 квітня — УЦР ухвалила Конституцію УНР, обрання М. Гру шевського Президентом УНР. Гетьманський переворот, проголошення П.Скоропадського гетьманом України.
18 жовтня — Створення Української Національної Ради у Львові.
13 листопада — Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).
14 листопада — Утворення Директорії УНР. Заснування Всеукраїнської Академії наук у Києві.
14 грудня — Гетьман П.Скоропадський зрікся влади на користь Директорії.
18 грудня — Десант країн Антанти в Одесі.
1919 р.
22 січня — Акт злуки УНР і ЗУНР.
11 лютого — С.Петлюра став головою Директорії УНР (після відставки В.Винниченка).
6—10 березня — НІ Всеукраїнський з'їзд Рад у Києві. Утворення УСРР. Схвалення Конституції УСРР.
Травень — червень — Східну і Південну Україну окупували війська Денікіна.
Жовтень — Армія Денікіна зайняла Правобережну Україну.
7 листопада — Початок третього наступу більшовиків на Україну.
11 грудня — Створення Всеукраїнського революційного комітету на чолі з Г.Петровським, який 19 січня 1920 р. перетворено на Раднарком УСРР на чолі з Х.Раковським.
16 грудня — Більшовики втретє захоплюють Київ.
1920 р.
22 квітня — Варшавський договір між УНР і Польщею. 25 квітня — Початок польсько-радянської війни. 6 травня — Польські та українські війська зайняли Київ.

26 травня — Контрнаступ більшовиків на Україну.
12 червня — Більшовики зайняли Київ.
28 жовтня — 17 листопада — Більшовицький наступ проти Врангеля в Криму.
Грудень — Союзний договір між УСРР і РСФРР про військову і господарську співпрацю.
1921 р.
Березень — Введення нової економічної політики (НЕП).
18 березня — Ризький мирний договір між Польщею і РСФРР та УСРР.
Серпень — Більшовики розгромили загони Н.Махна.
4 — 29 листопада — Другий Зимовий похід армії УНР під проводом Ю.Тютюнника. 23 листопада під Базаром розстріляно 359 його учасників.
1922 р.
Осінь 1921 — весна 1922 pp. — Голод на півдні України.
2 січня — Угоди між УСРР і Туреччиною про дружбу і співробітництво.
26 жовтня — Рішення про утворення у Львові нелегального (таємного) українського університету.
30 грудня — Утворення СРСР.
1923 р.
1 серпня - Постанова ВУЦВК і РНК УСРР про українізацію.
1924 р.
Березень — Повернення М.Гру шевського з еміграції до Києва.
12 жовтня — Утворення Молдавської АСРР у складі УСРР.

1925 р.
5 квітня — Обрання Л.Кагановича генеральним секретарем ЦК КП(б)У.

1926 р.
Травень — Звинувачення О.Шумського в націоналістичному ухилі.
10 листопада — Відкриття Українського наукового інституту в Берліні.
1927 р.
7 червня — Засудження Комуністичної партії Західної України (КПЗУ) за націоналістичний ухил («шумськізм»).
1928 р.
Березень — травень — «Шахтинська справа». Безпідставні звинувачення групи інженерно-технічних працівників Донбасу в шкідництві.
14 липня — Обрання на посаду генерального секретаря ЦК КП(б)У С.Косіора.
1929 р.
27 січня — 3 лютого — Створення Організації українських націоналістів (ОУН) на конгресі у Відні.
Липень — вересень — Арешти визначних діячів української науки і культури за належність до Спілки визволення України (СВУ).
1930 р.
1929— 1930 pp. — Перша фаза колективізації і «розкуркулєння» в Україні.
9 березня — 19 квітня — Процес Спілки визволення України (СВУ) в Харкові.
1931 р.
Лютий — Арешти колишніх діячів УНР — В.Голубовича, П.Христюка, М.Шрага та ін. Депортація М.Грушевського до Москви.
1932 р.
Весна — Початок голодомору в Україні.
9 лютого — Постанова ВУЦВК про утворення областей.
7 серпня — Постанова ВЦВК і РНК СРСР, написана Сталіним, «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперативів та про зміцнення суспільної (соціалістичної) власності» («Закон про п'ять колосків»).
Жовтень — Пуск першої лінїи-Дніпрогесу.
1 листопада — Початок «роботи» надзвичайної хлібозаготівельної комісії на чолі з В.Молотовим.
1933 р.
Січень — жовтень — Масовий голод в Україні. 14 січня — Призначення П.Постишева секретарем ЦККП(б)У.
13 травня — Самогубство М.Хвильового. 7 липня — Самогубство М.Скрипника.
1934 р.
21 січня — Ухвала про перенесення столиці УСРР з Харкова до Києва.
Кінець року — Арешт діячів літератури України Г.Косинки, Д.Вальківського, К.Буревія, О.Близька, В.Підмогильного, Є.Плужника та ін.
1935 р.
Квітень — вересень — Арешт групи неокласиків — М.Зєрова, П.Филиповича, А.Лебедя, М.Драй-Хмари, М. Рильського та ін.
1936 р.
Весна — Підірвано Михайлівський Золотоверхий собор XII ст. у Києві. (До 1939 р. понад 70 % церков в Україні були закриті або зруйновані.)
Квітень — Арешт і розстріл у 1937 р. Ю.Коцюбинського нібито як керівника українського троцькістського центру.
Жовтень — Початок масових репресій і терору в Україні (єжовщина), що тривали до кінця 1938 р.

1937 р.
25 — 30 січня — Надзвичайний XIV Всеукраїнський з'їзд Рад схвалив нову Конституцію УРСР.

1938 р.
27 січня — Призначення М.Хрущова першим секретарем ЦК КП(б)У.
24 квітня — Впровадження російської мови як обов'язкової в усіх школах УРСР.
1939 р.
15 березня — Проголошення самостійності Карпатської України, президентом якої було обрано А.Волошина.
15—18 березня — угорські війська окупували Карпатську Україну.
23 серпня — Німецько-радянський пакт про ненапад і таємна угода про розподіл сфер впливу у Східній Європі.
28 вересня — Договір про дружбу і кордон між СРСР і Німеччиною.
26 — 27 жовтня — Народні збори Західної України прийняли Декларацію про входження Західної України до складу УРСР.
1—2 листопада — Верховна Рада СРСР прийняла рішення про прийняття до СРСР Західної України і Західної Білорусі
1940 р.
28 червня — Червона армія зайняла Північну Буковину й Бсссарабію; включення їх до УРСР.
2 серпня — Закон Верховної Ради СРСР про включення Північної Буковини і північної та південної частини Бессарабії до складу УРСР.
1941 р.
22 червня — "Напад Німеччини на СРСР.
26 червня — Подвиг М.Гастелло, в екіпажі якого були українці О.Бурденюк, Г.Скоробагатий.
30 червня — Проголошення у Львові ОУН(Б) відновлення української державності та утворення Українського державного правління на чолі з Я.Стецьком.

5 липня — 19 вересня — Оборона Києва.
Літо — Партизанські дії «Поліської Січі» на чолі з Т.Бульбою-Боровцем проти німців і радянських військових частин.

20 серпня — Створення рейхскомісаріату «Україна» на чолі Е.Кохом.
Вересень — Німці заарештували багатьох членів ОУН на чолі з С.Бандсрою.
Осінь, зима — Німецькі спеціальні частини «СС» знищили понад 150 тис. євреїв у Бабиному Яру, понад 30 тис. — у Дробицькому Яру, всього близько 900 тис. євреїв.
30 жовтня — 4 липня 1942 р. — Героїчна оборона Севастополя, що тривала 250 днів і ночей.
Осінь — Евакуація з України в тил понад 550 великих підприємств.
1942 р.
Лютий — Початок примусового вивезення українців до Німеччини.
Травень — Поразка Червоної армії під Харковом та в Криму.
22 липня — Фашисти окупували всю територію України.
Жовтень — Створення Української повстанської армії (УПА).
1943 р.
19 листопада 1942 р. — 2 лютого 1943 р. — Контрнаступ. Червоної армії під Сталінградом.
Травень — жовтень — Рейд партизанського загону С.Ковпака з Путивля у Карпати.
5 липня — 23 серпня — Битва на Курській дузі. Вигнання німецьких військ із Харкова (23 серпня).
Вересень — листопад — Битва за Дніпро. Вигнання німецьких військ із Києва (6 листопада).
1944 р.
28 жовтня — Визволення всієї території України від фашистів.
18— 22 липня — Бій під Бродами. Червона армія розбила дивізію «Галичина».
Травень — липень — Початок боротьби УПА з частинами Червоної армії.
1945 р.
29 червня — Чехословацький договір у Москві. Повернення Закарпатської України Радянській Україні.
26 квітня — Входження УРСР на конференції в Сан-Франциско як члена-засновника до ООН.
16 серпня — Договір між СРСР і Польщею про кордон уздовж Бугу і на схід від Сяну.
1946 р.
8—10 березня — Собор греко-католицької церкви у Львові скасував унію греко-католицької церкви з Римом і підпорядкував її Російській православній церкві.
1946 — 1947 pp. — Голод в Україні.
1947 р.
З березня — Л.Каганович призначений першим секретарем ЦК КП(б)У і почав «чистку» серед української інтелігенції, звинувачуючи її в «буржуазному націоналізмі».
1948 р.
Січень — М.Хрущов призначений першим секретарем ЦК КП(б)У.
1949 р.
Квітень — Наукове товариство ім. Т.Шевченка у Мюнхені почало видавати «Енциклопедію українознавства».
Грудень — Обрання Л.Мельникова першим секретарем ЦК. КП(б)У.
1950 р.
Березень — Початок збирання підписів під Стокгольмською відозвою до народів світу про заборону атомної зброї. Протягом 1950— 1951 pp. її підписали в Україні понад 20 млн. чоловік.

1951 р.
Червень — Друга декада української літератури і мистецтва в Москві. Розгромна критика вірша В.Сосюри «Любіть Україну».
1953 p.
5 березня — Помер Й.Сталін.
24 червня — Пленум ЦК КПУ увільнив Л.Мельникова від обов'язків першого секретаря ЦК і призначив на його місце О.Кириченка.
1954 р.
19 лютого — Введення Кримської області до УРСР на основі рішення Президії Верховної Ради СРСР і з нагоди святкування 300-річчя «возз'єднання» України з Росією. „
12 травня - УРСР стає членом ЮНЕСКО і Міжнародної Організації Праці.
1956 р.
14 — 25 лютого — XX з'їзд КПРС, що накреслив заходи щодо десталінізації.
Серпень — вересень — Початок реабілітації незаконно репресованих українських громадян.
1959 р.
15 жовтня — Агент КДБ Б.Сташинський вбив С.Бандеру.
Грудень — Початок видання «Української Радянської Енциклопедії».
1960 р.
Лютий — Введення в дію першого атомного реактора в Україні.
Жовтень — Створення у Києві Товариства культурних зв'язків з українцями за кордоном.
1961 р.
Січень — Суд у Львові над членами Української робітничо-селянської спілки (Л.Лук'яненком, І.Кандибоюта ін.).
22 травня — Початок вшанування пам'яті Т.Шевченка у день перенесення його праху в Україну.

Жовтень — XXII з'їзд КПРС схвалив нову програму «побудови комунізму» й проголосив політику «злиття націй».
1962 р.
11 — 15 серпня — Політ навколо землі українського космонавта П.Поповича.
1963 р.
Липень — Увільнення М.Підгорного й обрання П.Шелеста першим секретарем ЦК КПУ.
1964 р.
14 жовтня — Усунення М.Хрущова з посади першого секретаря ЦК КПРС і призначення на його місце Л.Брежнєва.
1965 р.
Літо — осінь — Перша хвиля арештів серед передової української інтелігенції.
26 серпня — Арешт братів М. і Б.Горинів, О.Заливахи, С.Караванського, М.Масютка та інших правозахисників в Україні.
1966 р.
Листопад — Серійне виробництво найбільшого у світі літака «Антей».
16—19 листопада — V з'їзд Спілки письменників України виступив на захист української мови.
1968 р.
Квітень — Протест 139 діячів української інтелігенції керівництву СРСР проти арештів в Україні й обмежень національної культури.
1971 р.
Січень — травень — Друга смуга репресій в Україні, жертвою яких стали В.Чорновіл, Є.Сверстюк, І.Світличний, І.Дзюба, В.Стус та ін.
1972 р.
25 травня — Увільнення П.Шелеста від обов'язків першого секретаря ЦК КПУ і обрання на цю посаду В.Щербицького.

1972—1973 рр. — Судові політичні процеси в Україні.
1973 p.
Травень — Початок наступу компартійних структур проти української культури. Критика на адресу Р.Іваничука, С.Плачинди, І.Білика та інших діячів культури України.
1976 р.
Листопад — У Києві створено Українську групу сприяння виконанню Гельсінських угод на чолі з М.Руденком.
1978 р.
20 квітня — Верховна Рада УРСР ухвалила нову Конституцію УРСР.
1980 р.
Січень — Початок видання за кордоном «Вісника репресій в Україні».
1982 р.
Травень — Відзначення в Україні 1500-річчя заснування Києва.
1985 р.
11 березня — М.Горбачова обрано генеральним секретарем ЦК КПРС. Початок процесу лібералізації.
1986 р.
26 квітня — Катастрофа на Чорнобильській АЕС.
1988 р.
Літо — Відзначення 1000-річчя хрещення Київської Русі.
1989 р.
Лютий — Установчий з'їзд Товариства української мови ім. Т.Шевченка.
Вересень — Установчий з'їзд Народного Руху України за перебудову.
28 жовтня — Верховна Рада УРСР ухвалила Закон про державний статус української мови.
Жовтень — Установчі збори відновленого Наукового товариства ім. Т.Шевченка у Львові.

1990 р.
Квітень — Створення Української республіканської партії.
16 липня — Верховна Рада УРСР прийняла «Декларацію про державний суверенітет України».
18 березня — Вибори до Верховної Ради України та місцевих Рад.
1991р.
24 серпня — Верховна Рада України проголосила Акт про державну незалежність України.
1 грудня — Всенародний референдум на підтвердження Акта про державну незалежність України. Л.Кравчука обрано Президентом України.
8 грудня — Зустріч керівників України, Росії, Білорусі у Біловезькій пущі. Біловезькі угоди про припинення існування СРСР і створення Співдружності Незалежних Держав (СНД).
1992 р.
28 січня — Сесія Верховної Ради України прийняла постанову про Державний прапор України — синьо-жовтий стяг.
Листопад — Відставка уряду В.Фокіна та формування нового уряду Л.Кучми.
1993 р.
17 червня — Угода між Російською Федерацією і Україною про невідкладні заходи щодо формування Чорноморського флоту Росії і Військово-Морських Сил України на базі Чорноморського флоту.
16 липня — Постанова Верховної Ради України «Про Постанову Верховної Ради Російської Федерації «Про статус міста Севастополя»».
24 вересня — Президент України дав згоду на входження держави до економічного союзу незалежних держав як «асоційованого члена».
9—10 вересня — Проведення в Києві Міжнародної наукової конференції «Голодомор 1932—1933 років в Україні: причини і наслідки».

1994 р.
14 січня — Президенти України, Росії та США підписали в Москві договір, що передбачав ліквідацію на території України 176 міжконтинентальних ракет і 1500 ядерних боєголовок.
Березень — Вибори до Верховної Ради України та місцевих Рад.
Літо — осінь — У Криму сформувалася найбільша організація, яка об'єднує українство на півострові, — Український громадський конгрес.
10 липня — Президентом України обрано Л.Кучму.
27 — 28 жовтня — Проведення в Києві Міжнародної наукової конференції «Україна у Другій світовій війні: уроки історії та сучасність».
1995 р.
8 червня — Президент України Леонід Кучма і Голова Верховної Ради Олександр Мороз підписали Конституційну угоду.
1996 р.
28 червня — Прийняття нової Конституції України.
25 серпня — Указ Президента України Л.Кучми «Про грошову реформу в Україні».
2—16 вересня — Введення в Україні національної грошової одиниці — гривні. Проведення грошової ре-форми.
1997 р.
9 липня — Підписання Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО.
16 липня — Призначення прем'єр-міністром України Валерія Пустовойтенка.
28 серпня — Урочисте представлення нового складу Кабінету Міністрів України.
1998 р.
29 березня — Вибори до Верховної Ради України.
1999 р.
Листопад — Вибори Президента України. 22 грудня — Призначення прем'єр-міністром України Віктора Ющенка.
2000 р.
16 квітня - Всеукраїнський референдум.

Похожие:

Близько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України iconБлизько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України

Близько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України iconБлизько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України

Близько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України iconБлизько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України

Близько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України iconБлизько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України

Близько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України iconНайважливіші дати, події
Близько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України
Близько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України iconНайважливіші дати, події
Близько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України
Близько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України icon1млн років тому V от стародавня історія України V ст. – початок XVI ст
Близько 800 тис. Років тому – вік найдавнішої з відкритих археологами стоянок на території України (с. Королеве в Закарпатті)
Близько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України icon1млн рр до н. е Поява першої людини на території України

Близько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України icon2 млн років тому — поява первісних людей на Землі
Романом Мстиславовичем Галицької і Волинської земель і утворення Галицько-Волинського князівства
Близько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України iconХронологічна таблиця 2 млн років тому — поява первісних людей на Землі
Романом Мстиславовичем Галицької і Волинської земель і утворення Галицько-Волинського князівства
Близько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України iconСтародавня історія України. 1 млн років тому
Розселення кіммерійців між Дністром і Доном та на Кримському і Таманському півостровах
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы