Частина І „Оцінка стійкості роботи промислового об’єкту в надзвичайних ситуаціях” icon

Частина І „Оцінка стійкості роботи промислового об’єкту в надзвичайних ситуаціях”


Скачать 21.14 Kb.
НазваниеЧастина І „Оцінка стійкості роботи промислового об’єкту в надзвичайних ситуаціях”
Размер21.14 Kb.
ТипКонтрольна робота

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Інститут телекомунікаційних систем


Домашня контрольна робота

з дисципліни: „Безпека життєдіяльності та охорона праці”

модуль: „Безпека життєдіяльності”


ЧАСТИНА І

Оцінка стійкості роботи промислового об’єкту в надзвичайних ситуаціях”

Варіант №8Виконав: Лавріненко О.Ю.

студент 3 курсу ІТС

групи ТЗ-81

Перевірив: Гавриш С.А.Київ 2011

Завдання:

Провести оцінювання стійкості роботи цеху до дії ударної хвилі (УХ) під час аварії з вибухом вуглеводневого продукту (пропану) і визначити заходи щодо підвищення його стійкості .

Визначити:

 1. Максимальне значення надмірного тиску, що очікується на об'єкті.

 2. Параметри області ураження і можливого попадання в нього цеху, що розглядається.

 3. Границі стійкості цеху до дії ударної хвилі.

 4. Можливі жертви серед людського персоналу.

 5. Заходи підвищення стійкості цеху.


Вихідні дані:

 • відстань від цеху до місця аварії (вибуху) ;

 • цех розміщений щодо місця вибуху по азимуту βо = 135º Сх;

 • тип вибухової речовини – пропан;

 • маса вибухової речовини Q = 400 т;

 • характеристики механічного цеху, що розглядається:

  • будівля цеху: бетонна;

  • обладнання: верстати – середньої важкості;

  • комунально-енергетичні мережі (КЕМ):

   • трубопроводи – на залізобетонних естакадах;

   • кабельні мережі – наземні.Задача 1. Визначення максимального значення надмірного тиску (), що очікується на об’єкті, і параметрів області ураження (ОУ).

  1. Визначення параметрів ОУ і можливого попадання цеху, що розглядається, в зону ураження.

При певній кількості пропану у повітрі утворюється вибухонебезпечна газоповітряна суміш, при вибуху якої утворюються 3 фізичні зони:

 • І – Зона детонації.

 • ІІ – Зона дії продуктів вибуху.

 • ІІІ – Зона дії повітряної ударної хвилі.

Розміри цих зон залежать від надлишкового тиску , який утворився, і маси Q [т].

Визначаємо зони руйнувань відповідно до свого варіанту. Параметри зони ураження визначаємо із графіків. При масі пропану Q =400 т і надлишковому тиску зона слабких руйнувань буде = 1500 м.

При – зона середніх руйнувань = 950 м;

При – зона сильних руйнувань = 720 м;

При – зона повних руйнувань = 550 м.

Порівняємо відстань від цеху до місця аварії і радіуси зон ураження. Оскільки , цех може опинитися в ОУ ударної хвилі вибуху в зоні середніх руйнувань.


1.2. Визначення величини надмірного тиску () ударної хвилі, що очікується в районі цеху, що розглядається.

Визначаємо радіус зони детонації хвилі (зони І):Визначаємо радіус зони дії продуктів вибуху (зони ІІ):Порівнюючи відстань цеху до місця аварії () з радіусом зони детонації (129 м) і зони дії продуктів вибуху (219,3 м) робимо висновок, що об’єкт опиниться за межами цих зон, тобто в зоні повітряної ударної хвилі (зона ІІІ).

Визначаємо надмірний тиск ударної хвилі в зоні ІІІ на відстані за формулою:Висновок. У місці розташування цеху очікується максимальний надмірний тиск 29,286 кПа. Цех може опинитися в зоні середніх руйнувань.

Задача 2. Визначення границі стійкості цеху до дії УХ ().

2.1. Виявляємо основні елементи цеху та їх характеристики (із вихідних даних). Основними елементами збирального цеху є:

 • будівля – бетонна;

 • верстати – середньої важкості;

 • трубопроводи – на залізобетонних естакадах;

 • кабельні мережі – наземні.

2.2. У табл. дод. 2 визначаємо для кожного елемента цеху надмірний тиск (), за яким лемент може отримати слабкі, середні, сильні і повні руйнування.

Так, будівля цеху з указаними характеристиками отримає слабкі руйнування, якщо становить 10–20 кПа, середні – за 20–30; сильні – за 30–50; повні – за 50–70 кПа. Ці дані відображаємо в таблиці результатів оцінювання (табл. 2.1.) умовними позначками за шкалою надмірного тиску.

Аналогічно визначаємо і вносимо в таблицю дані за усі інші елементи цеху.


Таблиця 2.1 Ступені руйнування елементів цеху залежно від УХ

Елементи об’єкта

Ступінь руйнувань

Слабкі

Середні

Сильні

Повні

Бетонні та залізобетонні будинки та споруди

25–35

80–120

150–200

200

Верстати середньої важкості

15–25

25–35

35–45Трубопроводи на залізобетонних естакадах

20–30

30–40

40–50Кабельні наземні мережі

10–30

30–50

50–60

60


2.3. Визначаємо границю стійкості () кожного елемента – надмірний тиск, за якого елемент отримає середній ступінь руйнування (за середніх руйнувань елемент може бути відновленим силами об’єкта господарювання). Будівля цеху має границю стійкості 80 кПа (нижня границя діапазону надмірного тиску для середніх руйнувань); верстати середньої важкості – 25 кПа; трубопроводи – 30 кПа; кабельні мережі – 30 кПа.

2.4. Визначаємо границю стійкості цеху в цілому за мінімальним значенням границі стійкості елементів, що входять до складу цеху. Границя стійкості цеху = 25 кПа.

Якщо під час вибуху надмірний тиск ударної хвилі перевищить це значення, то будівля отримає сильні або повні руйнування, цех вийде з ладу на тривалий час.


Задача 3. Визначення можливої шкоди і втрат виробничого персоналу в екстремальних умовах (за ).

3.1. Визначаємо ступінь руйнувань кожного елемента цеху за за таблицею результатів оцінювання (табл. 2.1) (за вертикальною лінією, що відповідає ). Якщо = 29,286 кПа, елементи цеху отримають: будівля – слабкі; верстати – середні; трубопроводи – слабкі; кабельні мережі – слабкі руйнування.


Таблиця 3.1 Шкода, зазнана елементами цеху залежно від ступеню руйнуваннь.

Ступінь руйнувань

Слабкі

Середні

Сильні

Повні

Шкода, зруйновані елементи обладнання, %

10–30

30–50

50–90

90–100


3.2. Визначаємо зруйновану частку (у %) кожного елемента цеху залежно від ступеня руйнування і за методом інтерполяції підраховуємо збитки:

 1. будівля – %;

 2. верстати – %;

 3. трубопроводи – %;

 4. кабельні мережі – %.

Трубопроводи на естакадах, кабельні електромережі та будівля знаходиться у області слабких руйнувань, їх шкода становить 10-30%. Всі інші елементи знаходяться в області середніх руйнувань, шкода становить 30-50% при = 25 кПа.


3.3. Визначення можливих жертв виробничого персоналу цеху, що розглядається.

3.3.1. Ураження людей на відкритій місцевості при даному значенні надмірного тиску = 29,286 кПа визначається такими характеристиками:

 • легкі травми – при надлишковому тиску від 20 до 40 кПа (легка контузія організму, тимчасова втрата слуху, забиті місця);

 • середні травми – від 40 до 60 кПа (загальна контузія, пошкодження органів слуху, кровотеча з носу і вух);

 • важкі травми – від 60 до 80 кПа (пошкодження внутрішніх органів, переломи кінцівок, тощо);

 • вкрай тяжкі – понад 100 кПа (смертельні травми).

3.3.2. Ураження людей у будівлі цеху при даному значенні надмірного тиску  = 29,286 кПа визначається такими характеристиками: у разі повного руйнування будівлі всі люди гинуть, у разі сильного і середнього руйнувань може вижити 60% людей, більшість з яких може бути уражена, і додаткового напряму дію уламками зруйнованої будівлі, а також опиниться під завалами. У разі слабких руйнувань будівлі, загибель людей мало ймовірна, але чистина з них може отримати травми від несприятливої дії ударної хвилі.


^ Аналіз результатів оцінювання стійкості цеху, висновки і пропозиції щодо підвищення стійкості.

1) Цех може опинитися в зоні середніх руйнувань з максимальним надмірним тиском 29,286 кПа.

2) Границя стійкості цеху до дії ударної хвилі = 25 кПа. Оскільки < , то цех нестійкий до дії ударної хвилі.

3) Найслабшим елементом верстати цеху %.

4) Межу стійкості цеху доцільно підвищити до рівня очікуваного максимального надмірного тиску (29,286 кПа).

5) Вжити таких заходів щодо підвищення стійкості цеху, який розглядається:

  • підвищити стійкість будівлі цеху за рахунок побудови додаткових підкосів та рамних конструкцій;

  • кабельну електромережу і трубопроводи прокласти під землею;

  • уразливі елементи верстатів закрити захисними кожухами;

  • зробити запас уразливих конструкцій та елементів обладнання для відновлення порушеного виробництва в кількості: для будівлі цеху – до 18.6%, верстатів – 38.6%, трубопроводів – 28.6%, кабельних мереж – 29.3%.

6) Поставити питання перед керівництвом об’єкта аварії щодо зменшення запасу пропану на вибухонебезпечному об’єкті до рівня добової потреби.


4. Графічна частина.


c:\users\serhiy\desktop\цу.gif

Рис. 1 Характеристика осередку ураження під час вибуху пропану

масою Q=400 T

Радіуси зон руйнувань:

м

м

м

м

Похожие:

Частина І „Оцінка стійкості роботи промислового об’єкту в надзвичайних ситуаціях” iconЧастина І „Оцінка стійкості роботи промислового об’єкту в надзвичайних ситуаціях”
Провести оцінювання стійкості роботи цеху до дії ударної хвилі (УХ) під час аварії з вибухом вуглеводневого продукту (пропану) і...
Частина І „Оцінка стійкості роботи промислового об’єкту в надзвичайних ситуаціях” iconОхорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях
Внаслідок нераціонального планування робочого місця, використання застарілих моделей офісного обладнання, що може призвести до механічних...
Частина І „Оцінка стійкості роботи промислового об’єкту в надзвичайних ситуаціях” iconОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Мета розділу – поліпшення умов праці працівників, попередження виробничого травматизму, профзахворювань, пожеж, аварій та ін на виробничих...
Частина І „Оцінка стійкості роботи промислового об’єкту в надзвичайних ситуаціях” iconТема організація І проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у надзвичайних ситуаціях
Основні документи, що регламентують порядок оперативного виконання рятувальних та інших невідкладних робіт у районі нс
Частина І „Оцінка стійкості роботи промислового об’єкту в надзвичайних ситуаціях” iconТема: SWOT-аналіз діяльності обраного об'єкту. .
За результатами аналізу факторів мікромаркетингового та макромаркетингового середовища функціонування обраного об'єкту на українському...
Частина І „Оцінка стійкості роботи промислового об’єкту в надзвичайних ситуаціях” iconПаспорт туристичного об’єкту
...
Частина І „Оцінка стійкості роботи промислового об’єкту в надзвичайних ситуаціях” icon1. Загальні вимоги до роботи секретаря
Основна частина. Загальні вимоги до роботи секретаря. Кваліфікаційна характеристика та посадова інструкція секретаря. Умови праці....
Частина І „Оцінка стійкості роботи промислового об’єкту в надзвичайних ситуаціях” iconНаціональний стандарт n 2 «Оцінка нерухомого майна»
Під час проведення оцінки земельна ділянка розглядається як частина земної поверхні і (або) простір над та під нею висотою і глибиною,...
Частина І „Оцінка стійкості роботи промислового об’єкту в надзвичайних ситуаціях” iconТема організація та оцінка роботи індивіда
Стратегії проектування праці індивіда. “Управління за цілями” в системі організаційної поведінки
Частина І „Оцінка стійкості роботи промислового об’єкту в надзвичайних ситуаціях” iconКурсовий проект (робота)
Основна частина проекту (роботи). Вибір і обґрунтування засобу розрахунку (синтезу, оптимізації, оцінки ефективності)
Частина І „Оцінка стійкості роботи промислового об’єкту в надзвичайних ситуаціях” iconПоложення про інтелектуальну власність (ІВ). Право ів в Україні. (лк 1) Об’єкти ів. Об’єкти науково-технічної інформації (лк 2) Об’єкти нетрадиційних рішень. Суб`єкти права ів. (лк 3)
Визначення об’єкту ів для захисту. Державний захист об’єкту ів. Оформлення відповідних документів. (пз 1)
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы