Цивільне право (Загальна частина) перелік питань для підготовки до іспиту icon

Цивільне право (Загальна частина) перелік питань для підготовки до іспиту


Скачать 16.47 Kb.
НазваниеЦивільне право (Загальна частина) перелік питань для підготовки до іспиту
Размер16.47 Kb.
ТипДокументы

Цивільне право (Загальна частина) ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

 1. Поняття цивільного права як галузі права. Місце і значення цивільного права в системі галузей права.

 2. Цивільне право як приватне право. Співвідношення приватного права і публічного права.
 1. Предмет цивільного права.

 2. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин.

 3. Функції сучасного цивільного права та їх характеристика.

 4. Принципи цивільного права та їх характеристика.

 5. Джерела цивільного права та їх види.

 6. Система сучасного цивільного права.

 7. Структура Цивільного кодексу України та її характеристика.

10. Поняття цивільного законодавства. Співвідношення цивільного
права і цивільного законодавства.

 1. Структура цивільного законодавства.

 2. Дія цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.

 3. Поняття та предмет науки цивільного права.

 4. Методи науки цивільного права.

 5. Система науки цивільного права.

16. Взаємозв'язок науки цивільного права з іншими юридичними
науками.

17. Предмет і система цивільного та торгового права зарубіжних країн.

 1. Правові моделі східноєвропейських, західноєвропейських і англосаксонських держав.

 2. Основні правові інститути цивільного і торгового права зарубіжних країн.

20. Правове становище фізичних осіб у цивільному праві зарубіжних
країн.

21. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн.
. 22. Взаємодія вітчизняного та іноземного цивільного права.

 1. Поняття та особливості цивільних правовідносин.

 2. Зміст (структура) цивільних правовідносин.

 3. Класифікація цивільних правовідносин.

26. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних
правовідносин.

 1. Види юридичних фактів та їх характеристика.

 2. Суб'єкти цивільного права та їх загальна характеристика.

29. Поняття, ознаки та обсяг правоздатності фізичної особи.
Правоздатність іноземців та осіб без громадянства.

 1. Виникнення та припинення правоздатності.

 2. Запобігання обмеженню можливості фізичної особи мати цивільні права та обов'язки.

 1. Ім'я та місце проживання фізичної особи.

 2. Акти цивільного стану.

 3. Поняття та зміст цивільної дієздатності фізичної особи.

 4. Види цивільної дієздатності фізичних осіб.
 1. Обмеження дієздатності фізичної особи: підстави, порядок та правові наслідки. Поновлення в дієздатності фізичної особи.

 2. Визнання фізичної особи недієздатною: підстави, порядок та правові наслідки.

 3. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою: підстави, порядок та правові наслідки.

39. Оголошення фізичної особи померлою: підстави, порядок та
правові наслідки.

 1. Правовий статус фізичної особи - підприємця.

 2. Загальні засади цивільно-правових інститутів опіки та піклування.

 3. Встановлення над фізичною особою опіки чи піклування: підстави, порядок та правові наслідки.

 4. Правовий статус (положення) опікунів і піклувальників.

 5. Припинення опіки і піклування: підстави та порядок.

 6. Поняття та ознаки юридичної особи. Сутність юридичної особи.

 7. Організаційно-правові форми юридичних осіб.

 8. Правоздатність юридичної особи та її зміст.

 9. Порядок державної реєстрації юридичної особи.

 10. Установчі документи юридичної особи. Органи юридичної особи.

 11. Способи створення юридичних осіб.

 12. Філії та представництва юридичної особи.

 13. Цивільна дієздатність юридичної особи.

 14. Припинення функціонування юридичних осіб.

 15. Форми припинення юридичних осіб: реорганізація юридичних осіб.

 16. Види реорганізації юридичних осіб.

 17. Виділ юридичної особи.

 18. Порядок ліквідації юридичної особи,

 19. Класифікація юридичних осіб.

 20. Підприємницькі товариства: види і загальна характеристика.

 21. Командитне товариство ознаки, правовий статус, права і обов'язки засновників (учасників).
 1. Товариство з обмеженою відповідальністю: ознаки, правовий статус, права і обов'язки засновників (учасників).

 2. Товариство з додатковою відповідальністю: ознаки, правовий статус, права і обов'язки засновників (учасників).

63. Акціонерне товариство: ознаки, види, правовий статус товариства і
акціонерів.

64. Виробничий кооператив: ознаки, правовий статус, права і
обов'язки засновників (учасників).

65. Юридичні особи, створені на засадах ии^і.. цивільна правоздатність, види та ознаки.

66. Особливості цивільної правоздатності держави Україна по
Цивільному кодексу України.

67. Участь держави Україна в цивільних правовідносинах.

68. Цивільна правоздатність Автономної Республіки Крим. Участь
Автономної Республіки Крим в цивільних правовідносинах.

69. Цивільна правосуб'єктність територіальних громад. Участь
територіальних громад у цивільних правовідносинах.

70. Сутність здійснення суб'єктивних цивільних прав.

71. Межі здійснення суб'єктивних цивільних прав і забезпечення
виконання цивільних обов'язків.

 1. Способи захисту цивільних прав та інтересів.

 2. Представництво в цивільному праві: поняття та види.

 3. Представництво за довіреністю.

 4. Посадові особи , які засвідчують довіреність.

 5. Поняття та види об'єктів суб'єктивних цивільних прав, їх загальна

характеристика.

 1. Оборотоздатність об'єктів суб'єктивних цивільних прав.

 2. Речі як об'єкти суб'єктивних цивільних прав: поняття, класифікація

та її правове значення.

 1. Цінні папери як об'єкти суб'єктивних цивільних прав. Групи та види цінних папір.

 2. Передання прав за цінними паперами.

81. Результати ро§іт та послуги як об'єкти суб'єктивних цивільних
прав.

82. Результати інтелектуальної, творчої діяльності як об'єкти
суб'єктивних цивільних прав.

 1. Інформація як об'єкт суб'єктивних цивільних прав.

 2. Особисті немайнові права фізичної особи як об'єкти суб'єктивних

цивільних прав, їх класифікація.

85. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування
фізичної особи.

86. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття
фізичної особи.

87. Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав фізичних

осіб.

 1. Поняття та ознаки правочинів. Воля і волевиявлення як суть правочину.

 2. Види правочинів та їх загальна характеристика.

 3. Умови чинності (дійсності) правочину. Презумпція правомірності

правочину.

 1. Форма правочину. Способи волевиявлення.

 2. Державна реєстрація правочинів. Місце вчинення правочину.

93. Строки у правочині. Правочини, щодо яких правові наслідки
пов'язуються з настанням певної обставини.

 1. Тлумачення змісту правочину.

 2. Відмова від правочину.

96. Правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні
правочину вимог закону.

 1. Правові наслідки недодержання волевиявлення сторонами при вчиненні правочину.

 2. Недійсність правочину: правові підстави та умови недійсності правочину (окремих його частин).

 3. Види недійсних правочинів. Нікчемні правочини. Оспорювані правочини.

100. Фіктивні правочини. Удавні правочини. Умови їх визнання та
правові наслідки для сторін.

 1. Поняття і значення строку та терміну в цивільному праві.

 2. Роль і місце строків та термінів в цивільних правовідносинах.

 3. Правила визначення строків та термінів в цивільному праві.

 4. Початок перебігу строку. Закінчення строку. Порядок вчинення дій в останній день строку.

 5. Класифікація цивільно-правових строків.

 6. Строки здійснення суб'єктивних цивільних прав і обов'язків.

 7. Строки захисту суб'єктивних цивільних прав.

 8. Поняття позовної давності, її зміст та межі дії.

 9. Загальна та спеціальна позовна давність.

 10. Початок перебігу позовної давності.

 11. Зупинення перебігу позовної давності.

 12. Переривання перебігу позовної давності.

 13. Закінчення строку позовної давності. Правові наслідки пропущення строку позовної давності.

 14. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

 15. Поняття та зміст права власності.

 16. Форми права власності та їх характеристика.

 17. Реалізація права власності.

 18. Правові підстави набуття права власності.

 19. Правові підстави припинення права власності.

 20. Засади захисту права власності.

 21. Визнання права власності. Визнання незаконним правового акта, що порушує право власності.

 22. Поняття та ознаки цивільно-правової відповідальності.

 23. Форми і види цивільно-правової відповідальності.

 24. Сплата неустойки за порушення умов договору.

 25. Відшкодування збитків. Види збитків.

 26. Умови притягнення до цивільно-правової відповідальності.

Похожие:

Цивільне право (Загальна частина) перелік питань для підготовки до іспиту iconЦивільне право (Загальна частина) перелік питань для підготовки до іспиту
Поняття цивільного права як галузі права. Місце і значення цивільного права в системі галузей права
Цивільне право (Загальна частина) перелік питань для підготовки до іспиту icon2013/2014 навчальний рік Приблизний перелік питань для самостійної підготовки до державного іспиту з навчальної дисципліни «Кримінальне право України»
Поняття кримінальної відповідальності та її підстави. Форми реалізації кримінальної відповідальності
Цивільне право (Загальна частина) перелік питань для підготовки до іспиту iconПерелік питань, для підготовки до іспиту з дисципліни
Опорні пластини для встановлення деталей по пласким базовим поверхням, їх класифікація
Цивільне право (Загальна частина) перелік питань для підготовки до іспиту iconОрієнтовний перелік питань для підготовки до іспиту з курсу «Мікроекономіка»
Поняття: корисність блага; сукупна та гранична корисність; принцип спадної граничної корисності
Цивільне право (Загальна частина) перелік питань для підготовки до іспиту iconОсоблива частина) з дисципліни Кримінальне право України (Особлива частина) галузь знань 0304 Право напрям підготовки 6030402 Правознавство спеціалізація усі спеціалізації форма навчання денна
Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання
Цивільне право (Загальна частина) перелік питань для підготовки до іспиту iconПерелік програмних питань для підготовки до іспиту з курсу теорії держави і права
Визначення методології і методів теорії держави і права, їх класифікація і характеристика
Цивільне право (Загальна частина) перелік питань для підготовки до іспиту iconПерелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит» з дисципліни «Фінансовий облік1»
Перелік тестових питань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит»
Цивільне право (Загальна частина) перелік питань для підготовки до іспиту iconТема 1 Цивільне право як галузь права. Цивільне законодавство. Цивільне право як наука
Частиною права в цілому, одна з йо­го галузей. Тому можна сказати, що цивільному праву властиві такі риси І характеристики, які властиві...
Цивільне право (Загальна частина) перелік питань для підготовки до іспиту iconПерелік питань, що виносяться на іспит з політології для напряму підготовки «Туризм», «Правознавство»

Цивільне право (Загальна частина) перелік питань для підготовки до іспиту iconПерелік питань для підготовки студентів стоматологічного факультету до підсумкового модульного контролю

Цивільне право (Загальна частина) перелік питань для підготовки до іспиту iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового контролю модулю «епідеміологія»
Основні етапи розвитку епідеміології (Д. Самойлович, Д. К. Заболотний, Л. В. Громашевський, В. Д. Беляков)
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы